English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

1601. A(z) „Típusnév” proxytípus és a következő aktiváló típus nem egyeztethető össze: „Típusnév”.
1602. A csoportházirend-értesítés hozzáférés-ellenőrzése sikertelen.
1603. Csak az üres CD-R/RW adathordozó támogatott.
1604. A jogkivonat olyan Kerberos AP-REQ üzenetet tartalmaz, melyet a Windows Kerberos biztonsági csomagja elutasított.
1605. A biztonságszerkesztő bővítmény megkezdte a visszaállítást.
1606. Konfigurációs fájl DirSync cookie-jának újbóli beállítása.
1607. Az URI-azonosítónak abszolútnak kell lennie.
1608. A program nem tudta importálni a tanúsítvány CertObj elemét a tanúsítványtárolóba (0x%1).
1609. A megadott cél ismeretlen vagy nem érhető el
1610. A kért objektumfelület nincs regisztrálva a kiszolgáló objektumon.
1611. A /regfile kapcsoló nem használható az /unregister kapcsolóval együtt.
1612. Nem CLS-kompatibilis kivétel (azaz olyan objektum, amely nem rendszerkivételből származik) fordult elő.
1613. Adatbázis-javítás
1614. Az összeomlási memóriakép elérési útja
1615. ROBOCOPY Speciális segédprogram fájlok és könyvtárfák másolására
1616. A fax elküldése nem sikerült. A program megkísérli újra elküldeni a faxot. Ok: %1. Feladó: %2. Számlázási kód: %3. Feladó cége: %4. Feladó részlege: %5. Eszköz neve: %6. Feladatazonosító: %7. Felhasználónév: %8. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
1617. Nem sikerült beolvasni a megadott DFS-kiszolgáló tartománynevét.
1618. Nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal a művelet végrehajtásához.
1619. A pontos idő:
1620. Az elérési út nem használható meghajtóútvonal létrehozására, mert a könyvtár nem üres.
1621. A karakterlánc nem értelmezhető érvényes Boolean értékként.
1622. BELSŐ hiba - a várt rekord nem található a kernelben
1623. A tulajdonságadat Decompression művelete nem sikerült.
1624. A rendszer nem támogatja a kért parancsot.
1625. A fájlreplikációs szolgáltatás nem tudja feldolgozni a kérést. A rendszerkötet egy előző kérés teljesítésével van elfoglalva.
1626. A témakörnavigáció sikertelen
1627. A tranzakció sikeresen meg lett szakítva. Ez azonban egyeztetett tranzakció, ezért egyes bejegyzett erőforrások azonnal megszakadtak, mert nem támogatják a megszakításmegtartásos szemantikát
1628. A Keys és Values tömbök mérete eltér.
1629. A megadott engedélyezési lista érvénytelen.
1630. Jegyzékfájlelemzési hiba: az aktuálisról a megadott kódolásra váltás nem támogatott.
1631. A kimeneti szűrők beolvasása sikertelen.
1632. A névszolgáltatás nem érhető el.
1633. Az állapotjegyző a HTTP felhasználói ügynök inkonzisztenciái miatt nem tudta olvasni a(z) %1 állomásról érkező kérelmet. Ellenőrizze az állapotjegyző konfigurációját, vagy további információért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
1634. A névkiosztási főkiszolgálót törölték. Zárolja a műveleti főkiszolgáló szerepkört, és kísérelje meg ismét a telepítést.
1635. Az eszköz (%2) nem támogatja ezt az átviteli sebességet.
1636. Az Active Directory tartományi szolgáltatások hozzávetőleges binárisobjektum-méretének megjelenítése.
1637. A biztonsági mentés elindult.
1638. A Windows lemezdiagnosztika csendesen kilép, mivel a Csoportházirend letiltotta.
1639. Megtörtént a vezetékes csoportházirend törlése a számítógépről.
1640. A típus csak a futtatórendszer által megadott típus lehet.
1641. %2: A hálózati vezérlő 100 Mb teljes kétirányú üzemmódra van konfigurálva.
1642. Az egyéni tulajdonság neve (%1) ütközik a sémában megadott azonosítóval (%2). Javítsa ki a helyet vagy az azonosítót. Hibás XML:%3%4%5
1643. A replika/gyermek telepítése nem tudta lekérdezni az objectVersion attribútumot a system32 könyvtárban található schema.ini fájl SCHEMA szakaszából.
1644. Ugyanaz az objektum kétszer nem inicializálható.
1645. SLIP-adapter %1:
1646. Nem támogatott minta
1647. A ContentID azonosító nem tartalmazhat „<” vagy „>” karaktert.
1648. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás futása váratlanul megszakadt, és a rendszer nem úgy volt konfigurálva, hogy újraindítsa. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás leállt.
1649. Az IIS belső funkciói nem érhetőek el. Kezdje meg a munkát az IIS használatával.
1650. Hiba lépett fel a beállításjegyzék Plug and Play szolgáltatásokra vonatkozó részének elérésekor.
1651. A(z) %5 (%4) diagnosztikai modul hibaelhárításba kezdett, forgatókönyv: %1, példány: %2, eredeti tevékenység azonosítója: %3.
1652. A(z) %1 bejegyzés sikeresen létrehozva.
1653. Hiba történt az XML-fájl elemzése közben.%1Ok: %2 Helytelen XML: %3%4%5
1654. A monikert nem lehetett enumerálni
1655. A tömb nem lehet üres.
1656. Érvénytelen szintaxis: A(z) %1 kapcsoló érvénytelen. A súgó megjelenítéséhez írja be a dcdiag.exe /h parancsot.
1657. Nincs tartalom
1658. A véletlen szám generálása közben hiba történt: %1
1659. Visszaállás a(z) %1 azonosítójú árnyékmásolatra (kötet: %2, szolgáltató: %3). Árnyékmásolat attribútumai: [0x%4]...
1660. A tranzakció nem kényszeríthető végrehajtásra vagy megszakításra, mert nem "Bizonytalan" állapotú.
1661. A kódösszeállítás importálva a következő típustárból: „X”.
1662. Érvénytelen leíró
1663. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy súlyos belső figyelőidőzítő-hiba.
1664. Az elnevezett paraméter csak olyan hozzáférési lista lehet, amely nem tároló.
1665. Network News Transport Protocol - NNTP-kiszolgálók
1666. A fürtnapló méretének beállítása a(z) '%1' csomóponton...
1667. A kért keresési művelet nincs támogatva ASQ keresésekhez.
1668. Az első tábla nincs a fejléc-információ után.
1669. A platformmegbízhatósági modul (TPM) nincs bekapcsolva a BIOS vezérlőprogramban. Próbálkozzon újra.
1670. Replikaadatok olvasása, méret: 0x%1!x!
1671. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem inicializálta a HTTP-illesztőprogramot, ezért nem tudott elindulni. Győződjön meg arról, hogy a HTTP szolgáltatás futtatható állapotban van. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
1672. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudott érvényes tartománynevet meghatározni a DNS-névhez (%1). Esetleg válasszon másik DNS-nevet.
1673. Az ETRN-hez megadott tartományhoz túl sok altartomány tartozik.
1674. %1digitálisan aláírt,
1675. Másolásvédelmi hiba - a megadott szektorhoz nem tartozik érvényes CSS-kulcs.
1676. %1 CA-tanúsítványláncában (%3) lévő egyik tanúsítványt visszavonták. %2.
1677. Olvasó: %1!d!: %2!ws!
1678. Nem várt műveleti kód a reguláris kifejezés generálásánál: X.
1679. Az I/O kezdeményezése eljárás belső állapothibát érzékelt a PS/2 billentyűzet illesztőprogramjában.
1680. A gyűjtemény rögzített méretű.
1681. Az áthelyezhető árnyékmásolatoknak állandóknak kell lenniük. Ez a SET CONTEXT PERSISTENT paranccsal állítható be.
1682. Munkamenet-állapot beállításai
1683. A Windows nem tudta elemezni a kért XML-adatokat.
1684. A(z) %1 zóna új verzióra (%2) lett frissítve a(z) %3 helyen levő főkiszolgáló alapján.
1685. A replikációs művelet adatbázis-inkonzisztenciát észlelt.
1686. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás hibát észlelt a(z) "%1" alkalmazáskészlet affinitásmaszkjának beállítása közben. Lehet, hogy a maszk nem tartalmazza a jelen számítógép egyetlen processzorát sem. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
1687. Azoknak a bájtoknak a száma, amelyeknek rendelkezésre kell állniuk az olvasási esemény indítása előtt.
1688. A művelet befejeződött az ablak bezárásakor
1689. A hierarchiatáblázat létrehozása nem sikerült.
1690. Biztosan eltávolítja ezt az engedélyt az engedélycsoportból?
1691. A név nem objektumot, hanem fantomot azonosít.
1692. A megadott ContentPosition nem érvényes ehhez az elemhez.
1693. A csoport nem tehető online állapotúvá, mert a csoport tulajdonosa nincs a csoport elsődleges listájában. A csoport tulajdonos-csomópontjának módosításához helyezze át a csoportot.
1694. Az újonnan kijelölt cél: %1!d!.
1695. Önmagához való kötés nem engedélyezett.
1696. A globális illesztőprogram-beállításokkal kapcsolatos összes HTTP-esemény megjelölése
1697. Az objektum átalakítására nem sikerült típuskonvertálót találni, ha a típust karakterláncról „Típusnév” formátumra kell átalakítani.
1698. A(z) '%1!ls!' hozzáadására tett kísérlet sikertelen: nem lehet fájlrendszer-specifikus egyedi nevet létrehozni a %2!ls! fájlrendszerhez.
1699. A kért rendszereszköz nem azonosítható az azonosítási kritériumnak potenciálisan megfelelő több, egymástól megkülönbözhetetlen eszköz miatt.
1700. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions