English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

7301. Javítás során hivatkoztak a következő azonosítójú objektumra, amely nem létezik: X.
7302. Az MS DTC tranzakciókezelő ismeretlen vagy nem várt TIP parancsot (%1) kapott egy olyan Aktív tranzakcióra, amelyet egy másik tranzakciókezelő irányít. A tranzakciót a program megszakította. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: "%2"; külső tranzakció-URL: "%3"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%4".
7303. A DHCP szolgáltatás nem szolgál ki egyetlen ügyfelet sem a hálózaton, mert megállapította, hogy nem engedélyezett a futása.
7304. A StylusPointDescription elemnek legalább egy X, Y és NormalPressure elemet kell tartalmaznia, ebben a sorrendben.
7305. A fájl jelenleg olvasásra van megnyitva. Mielőtt ezt a műveletet megkísérelné, zárja be a fájlt, és nyissa meg újra.
7306. A konfiguráció névhasználati környezetében a Services tárolónak nem lehet egynél több msExchConfigurationContainer osztályú közvetlen gyermeke.
7307. A program létrehozta az NTDS Quotas(%1) tárolót.
7308. A kijelölt egyéni hiba eltávolítása
7309. Véglegesen áthelyezett átirányítás
7310. Elfogyott a videomemória.
7311. Ennek az elemnek a kezelésére a jelen pillanatban nem áll készen a rendszer.
7312. Törölt árnyékmásolatok száma: %1
7313. X példánya nem hozható létre, mert az egy absztrakt osztály.
7314. Érvénytelen paraméter: az -l kapcsolót attribútumoknak kell követniük
7315. A sávszélesség becslése sikertelen: Nem sikerült számba venni a lekérdezéshez kapcsolódó hálózati aláírásokat.
7316. A biztonsági csomagok felsorolása:
7317. A biztonsági másolat célhelye egy meghajtóbetűjelhez csatlakoztatott megosztott mappa.
7318. A(z) '%1' erőforrástípus létrehozva
7319. Időkiszolgálók tömbje preferencia szerint rendezve
7320. Fájlreplikációs szolgáltatás
7321. Azt jelzi, hogy a társított folyamatot leállították-e.
7322. A kért műveletet a fájlrendszer egy korlátozása miatt nem lehetett végrehajtani
7323. A helyhez ("%1") tartozó "%2" alkalmazás AppPoolId azonosítója be van állítva, de a tulajdonság üres. Így az alkalmazás figyelmen kívül lesz hagyva.
7324. A szektorcsoport mérete túl nagy a kiválasztott fájlrendszerhez.
7325. A CoInitialize eljárást nem hívták a jelenlegi szálon.
7326. Az „Az összes kód” tagsági feltétel az összes olyan kódösszeállításra teljesül, amelyre ellenőrzik. Azok a kódösszeállítások, amelyek megfelelnek ennek a tagsági feltételnek, megkapják az ehhez a kódcsoporthoz tartozó engedélyeket.
7327. %1 (%2) %3Hiba (%5) történt a következő naplófájl megnyitásakor: %4.
7328. Nem található a helyreállítás helyeként használandó kötet. A kötet nem állítható vissza.
7329. A távoli elemek közötti szimbolikus csatolások engedélyezve vannak.
7330. Az elnevezett paraméter csak olyan hozzáférési lista lehet, amely tároló.
7331. Az online tartalomjegyzék-gyökér érvénytelen
7332. A kódcsoportokhoz tartoznia kell egy engedélycsoportnak. Használjon egy létező csoportot, vagy hozzon létre újat.
7333. Biztonsági másolatot tároló helyre a visszaállítás nem engedélyezett.
7334. iSCSI-név : %1
7335. COM-típusú regisztrációtörlési függvénynek rendelkeznie kell egy System.Type paraméterrel, és visszatérési típusa csak void lehet.
7336. Egy rendszerindító kötetet tükrözött egy GPT-lemezre. A GPT-lemezről való rendszerindítás nem lesz lehetséges.
7337. Forrás [%2]: Az áttelepítőtáblában található bejegyzéstípus eltér az eredeti csoportházirend-objektumban szereplő típustól. Javítsa az áttelepítőtáblát, majd próbálja újra.
7338. Az aktív profilobjektumok száma elérte a maximumot, ezért nem lehet többet indítani.
7339. Ismeretlen attribútum: "%1".
7340. ftp: ftp/tcp: ismeretlen szolgáltatás.
7341. Az objektumnak névhasználati környezetnek kell lenni.
7342. Általános szolgáltatás erőforrás
7343. A komponens úgy van konfigurálva, hogy szinkronizációt és egy olyan szálat használjon, amelynek lejárt az időkorlátja, miközben egy környezetbe próbált belépni.
7344. A megadott illesztőprogram érvénytelen.
7345. ERASE Fájlokat töröl.
7346. Érvénytelen hatókör.
7347. A tárolási műveletet blokkolni kell, amíg nem áll rendelkezésre több adat.
7348. A Windows nem tudja megnyitni ezt a programot, mert a licencérvényesítő rendszer megváltozott vagy megsérült.
7349. Az MS DTC kapcsolatkezelő objektum nem tölthető be.
7350. A Diagnosztikai házirend szolgáltatás hibát észlelt a(z) %1 forgatókönyv %6 (%5) diagnosztikai modullal való kezelése során, példány: %2, eredeti tevékenység azonosítója: %3. Hibakód: %4.
7351. Annak megadása, hogy leálljon-e a kiszolgáló a visszaállítási folyamat végrehajtása előtt
7352. %2 - A(z) %1!d!. szakasz megkezdődött.
7353. Due to protocol mismatch hardware support is not available.
7354. Egy tartományvezérlő előléptetése jelenleg aktív.
7355. A könyvtár nem a gyökérkönyvtár egy alkönyvtára.
7356. A rendszer sikeresen frissítette az EFS-tanúsítványt vagy tanúsítványokat.
7357. BELSŐ hiba - nem lemezhozzáférési rekord
7358. A következő típusú nyomkövetés-kezelő nincs regisztrálva a Távelérési szolgáltatásoknál: „Típusnév”.
7359. Az IPBOOTP nem tudott szemafort létrehozni. Az adat a hibakód.
7360. Új kapcsolódási karakterlánc létrehozása
7361. A névhez meg kell adni egy értéket.
7362. %1 (%2) %3Befejeződött a(z) '%4' adatbázis teljes mértékű online töredezettségmentesítése.
7363. A talált %1!wZ! W2k-csatlakozási pont nem egyezik a következővel: %2!wZ!
7364. Csatlakozás a(z) %1 kiszolgálóhoz bejelentkezett felhasználóként.
7365. Érvénytelen keresési típus.
7366. Nem inicializált objektum
7367. Lehetséges, hogy a visszaállítás még folyamatban van.
7368. Metaadatok fájlja: %1%2
7369. A(z) „X” nem érvényes érték „Interval” számára. „Interval” értékének nagyobbnak kell lennie, mint Y.
7370. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: Decimal.
7371. A fürthálózat már online.
7372. Az MS DTC naplófájl ki lett csomagolva.
7373. A Windows sikeresen frissítette a csoportházirend-objektum tárolóját (<%1>).
7374. A karakterlánc nem értelmezhető érvényes DateTime értékként. Ismeretlen szó kezdődik a következő indexnél: X.
7375. Nem hozható létre egy szolgáltatás egyszerű neve (SPN), mert a megadott állomásnév formátuma nem megfelelő.
7376. A HTTP-kiszolgáló nem tudta inicializálni az adatvédelmet. Az adat a hibakód.
7377. A(z) %2 kötet titkosítása leállt.
7378. A(z) "%1" alkalmazáskészlet %2 értékű IdleTimeout tulajdonsága nagyobb vagy egyenlő a PeriodicRestart tulajdonság %3 időértékénél. Ez azt jelenti, hogy a munkavégző folyamat soha nem éri el az üresjárati időkorlátot, mert mindig újra lesz indítva az üresjárati időkorlát elérése előtt. Erősítse meg, hogy valóban ezt a viselkedést kívánja, és ha igen, akkor fontolja meg az üresjárati időkorlát letiltását annak 0 értékre állításával.
7379. A megadott tulajdonság érvénytelen
7380. A motor nem inicializálható, mert egy másik motor aktív.
7381. A(z) „X” érték érvénytelen, mert nem tartalmaz animációkat.
7382. Új alkalmazáskészlet hozzáadása
7383. ASN1: rossz valós érték.
7384. A megadott fürtnévvel nem lehet fürtöt létrehozni, mert a név már használatban van. Adjon meg más nevet a fürt számára.
7385. Nem található intelligens kártya a következőhöz: %1!ws!.
7386. A hozzáférési token felhasználói információja nem kapható meg
7387. A(z) „Típusnév” típus egy példányának klónja null értékű, vagy nem a(z) „Típusnév” példánya.
7388. Várt hossz (0=nincs)= X.
7389. A felhasználói fiók nem abban az erdőben van, mint a számítógépfiók. Tilos más erdőből származó csoportházirendet feldolgozni. A csoportházirend feldolgozása visszacsatolásos csere módban fog történni. A felhasználói házirend-beállítások hatókörét az fogja meghatározni, hogy hol található a számítógép-objektum az Active Directoryban. A beállításokat a házirendek Felhasználó konfigurációja csomópontja alól olvassa be a rendszer.
7390. %1 (%2) %3A(z) %4 mappa létrehozása a következő rendszerhiba miatt nem sikerült: %6: "%7". A mappalétrehozási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %5.
7391. A megadott gyorsmódú házirend nem található.
7392. Nem érhető el a virtuális lemezszolgáltatás.
7393. A tömb nem lehet NULL.
7394. LastSynchronized tulajdonság beállítása =X.
7395. A fürtszolgáltatással társított biztonsági azonosító (%1) nem található a folyamat jogkivonatában. A fürtszolgáltatás automatikusan javítja a problémát, majd újraindul.
7396. A terheléselosztási házirend beállításában megadott elérési utak száma eltér a célhoz vezető útvonalak számától.
7397. A fürterőforrás nem hozhat létre függőséget a megadott erőforrással, mert az már függőségi viszonyban van.
7398. A Type és az Object tömbökben egyező számú elemnek kell szerepelnie.
7399. A megadott „X” mező nem található.
7400. Az érvényesítő nem hívható meg, mert a házirend: X.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions