English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

4801. %1 tartalma:
4802. Nem lehet faxot küldeni, mert a faxszolgáltatás nem fér hozzá a faxvárólistához megadott %1 mappához. A faxvárólista helye a beállításjegyzék egy kulcsának segítségével módosítható. További tudnivalókért tekintse át a Faxszolgáltatás-kezelő súgójának hibaelhárítással foglalkozó részét. Win32 hibakód: %2 Ez a hibakód a hiba okát jelzi.
4803. A "WindowsAuthenticationModule" natív modul engedélyezése a megadott alkalmazás esetében. A modult előzőleg telepíteni kell.
4804. A szemaforhoz rendelt határidő lejárt.
4805. A jelenlegi javítás elkészült a(z) %1 köteten.
4806. Nem szerezhető nyilvános kulcs a StrongNameKeyPair konstruktorhoz.
4807. A kategórianevek 1024 karakter hosszúak vagy annál rövidebbek lehetnek.
4808. A legutóbbi alvó állapotra való áttérés sikertelen volt. A hibát okozhatta a rendszer válaszadásának leállása, rendszerhiba, vagy az alvó állapotra való áttérés közben az energiaellátás megszűnése.
4809. A DHCP-címfoglaló nem tudta ellenőrizni, hogy az IP-cím (%1) használatban van-e a hálózaton helyi IP-címként (%2) Ez a hiba a hálózat címfeloldás-támogatásának hiányát jelezheti, illetve azt, hogy hiba történt a helyi számítógépen. Az adat a hibakód.
4810. A moniker nem tud fájlt megnyitni
4811. Feldolgozási hiba: idézőjel hiányzik az oszlop végéről :%1!d!. Az utolsó beolvasott karakter: %2!d!
4812. Az IPRIPv2 olyan csomagot kapott, amelynek mérete kisebb az IPRIP-csomagok megengedett legkisebb méreténél. A csomagot elvetette. A csomag a következő IP-című helyi kapcsolaton érkezett: %1, a következő IP-című szomszédos útválasztótól: %2.
4813. A folyamat nem éri el a fájlt, mert már másik folyamat használja.
4814. Az állapotjegyző belső hibát észlelt (%1). Indítsa újra az állapotjegyző webhelyét az IIS programban. További információért lépjen kapcsolatba a hálózati házirend-kiszolgáló rendszergazdájával.
4815. Érvénytelen vagy nem megfelelő alakú szerializálási adat szerepel az üzenetobjektumban.
4816. A bevitel sikertelen a következő parancs számára:
4817. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta megszerezni a replikáció alapidőpontját a következőtől: %1.
4818. Az osztály megfelelő aszinkron metódusa nem küldött vissza IAsyncResult objektumot.
4819. Jegyzékfájlelemzési hiba: az egyedülálló attribútum értékének 'yes'-nek vagy 'no'-nak kell lennie.
4820. A vezetékes automatikus konfigurációs szolgáltatás belépett a leállított állapotba.
4821. Kényszerített szinkronizálás végzése egy névtérpéldányon.
4822. Az erőforrás-kezelő metaadatai megsérültek. Az erőforrás-kezelő nem fog működni.
4823. A megadott csoporttípus érvénytelen.
4824. A(z) %1 fiókjához sérült kulcsok találhatók a tartománykiszolgálón. A jelszó módosításakor vagy beállításakor a helyes kulcsok automatikusan visszaállnak.
4825. A hanghullám fejléce sérült.
4826. Tartományi házirend felügyeletének engedélyezése
4827. A(z) '%1' hálózathoz tartozó hálózati illesztők listája:
4828. Már meg van szüntetve az aktiválása annak az aktiválási környezetnek, amelynek aktív állapota megszüntetés alatt van.
4829. Az MS DTC Tranzakciókezelő kapcsolatobjektuma nem támogatja az egyéni tulajdonságokat.
4830. Az árnyékmásolat el lett távolítva a rendszerről.
4831. Nincs helyreállítható régi konfigurációs fájl.
4832. Mobil IP honállomásai
4833. Az adprep megállapította, hogy ebben az erdőben telepítve van a Microsoft Windows Services for UNIX (SFU) szolgáltatás. Az adprep /forestprep futtatása előtt telepítenie kell az SFU szolgáltatáshoz készült, Q293783-as számú Microsoft gyorsjavítást. A javítás beszerzéséhez forduljon a Microsoft terméktámogatási szolgáltatásához. (Ez a gyorsjavítás a Microsoft webhelyén nem érhető el.) Előfordulhat, hogy a Tudásbázis 919938-as számú cikkében található javításokat is telepíteni kell.
4834. A(z) „Típusnév” típusú objektum nem konvertálható „Típusnév” típusúra.
4835. A frissítés használatát nem engedik a szoftverkorlátozások.
4836. A(z) %1!ws! csomópont fürtkörnyezethez tartozik. A parancs nem támogatott.
4837. Adja meg a felhasználói azonosítót, vagy megbízható kapcsolathoz használja az -E kapcsolót.
4838. Mozgatás az elejére
4839. A létrehozási művelet nem sikerült, mert a név legalább egy olyan csatlakozási pontot tartalmazott, amelyhez a megadott eszközobjektum nem csatlakozik.
4840. A Base-64 adatfolyamban érvénytelen karakter található.
4841. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokat nem lehet telepíteni.
4842. Ez a tulajdonság nem módosítható a Empty Rect3D elem esetében.
4843. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudta feldolgozni a kérelmet (%1) a következő okból: %2. Kérelmező: %3.
4844. A Windows Media Player 10-es vagy újabb verziójára van szükség.
4845. Az ügyfél delegáltja nem adott meg tanúsítványt, és nincs másik, felhasználó által megadott tanúsítvány. Meg kell kísérelni a munkamenet újraindítását.
4846. Válassza ki a kiszolgálót és az adatbázist
4847. Az ApplicationGesture tömbnek legalább egy tagot kell tartalmaznia.
4848. Nem használható a fájl (pl. nem található a fájl, nem férhető hozzá)
4849. Érvénytelen paraméter :%1
4850. A TLS munkamenet sikertelen. Az e-mailnek a célkiszolgáló elérésére használt tartományneve különbözik a tanúsítványon levő névtől.
4851. Az END RESTORE paranccsal állítsa le a jelenlegi visszaállítási műveletet, mielőtt új visszaállítást indít el.
4852. A biztonsági másolat célhelyének adatait nem sikerült frissíteni a célhelyen található régebbi biztonságimásolat-készletekben.
4853. Nincs kártya
4854. %1 (%2) %3A(z) %4 adatbázis csak részlegesen van csatolva. Csatolási állapot: %5. Hiba: %6.
4855. Meghatározza a kiszolgáló nevét és a portot a munkamenet-állapot távoli tárolására. Ezt StateServer mód esetén kell megadni.
4856. Az MSMQ üzenethitelesítés le van tiltva egy olyan COM+ alkalmazásnál, amelyben a biztonsági szolgáltatás be van kapcsolva. A használat elfogadva.%1
4857. Nincs megadva kimeneti fájlrendszer.
4858. Üres a verem.
4859. A replikációs művelet érvénytelen példánytípusú objektumot észlelt.
4860. Kiszolgáló frissítve
4861. A ModuleBuilder nem menthető, amennyiben AssemblyBuilder alatt hozta létre. Helyette az AssemblyBuilder Save metódusát hívja meg.
4862. Jelölje be az alkönyvtárak vizsgálatához.
4863. Az üres tömbök nem érvényes argumentumértékek.
4864. [MaxAge] abszolút időlejárati ellenőrzése (az óra eltérésére érzékeny), a gyorsítótár lejárati ideje: X.
4865. A számítógép összes árnyékmásolatának lekérdezése ...
4866. Nem sikerült létrehozni átlátszó proxyt. Egyéni RealProxy használata esetén ügyeljen arra, hogy az beállítsa a proxytípust.
4867. Az adathordozó nem adható ki, mert egy meghajtóban van.
4868. Az erőforrás-figyelő nem fogja engedélyezni az erőforrás pillanatnyi állapota mellett a hibaművelet végrehajtását. Ez akkor következhet be, ha az erőforrás felfüggesztett állapotban van.
4869. A felhasználó hitelesítése előtt aláírási műveletet kell végrehajtani.
4870. A válasz kifejezetten engedélyezi a gyorsítótárazást = Cache-Control: X.
4871. A paritáshibával érkezett bájtok behelyettesítésére használt bájt.
4872. A rendszergazda letiltotta ezt a szolgáltatást, kivéve, ha Ön helyileg dolgozik azon a tartományvezérlőn, amelyet a konzol ehhez a tartományhoz használ. E csoportházirend-objektum visszaállításához (vagy importálásához) jelentkezzen be egy tartományvezérlőre, és győződjön meg róla, hogy a konzol azt a tartományvezérlőt használja, vagy kérjen meg erre egy rendszergazdát, aki rendelkezik a szükséges jogosultságokkal.
4873. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani a megjelenítési mód alacsony színmélysége miatt.
4874. Az aktuális szál nem STA-módban (Single Thread Apartment) fut. UseShellExecute TRUE értéke esetén a folyamat csak akkor indítható, ha az aktuális szál STA-módban fut. Győződjön meg arról, hogy be van jelölve a Main függvény STAThreadAttribute attribútuma.
4875. A központi kapcsolatengedélyezésiházirend-tároló nem engedélyezhető. A következő hiba történt: "%2". A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy helyesen írta be a hálózati házirend-kiszolgáló (NPS) nevét, és hogy a hálózati házirend-kiszolgáló létezik a hálózaton, majd próbálja meg újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, azonosítsa és javítsa a hálózati kapcsolat esetleges hibáit.
4876. A címtárszolgáltatás a kért műveletet egy objektum RDN-attribútumán tudja végrehajtani.
4877. A DNS-proxyügynök nem tudott igény szerinti kapcsolatot kezdeményezni az alapértelmezett kapcsolaton a lekérdezés megoldásakor (forrás: %1).
4878. %1 GB
4879. %1 Vez %2!-3lu! %3!-20.20s! %4!-10.10s! %5!-12.12s! %6!5d!
4880. Biztonsági korlátozások miatt nem hozzáférhető a következő típus: Típusnév.
4881. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) konfigurációkezelőjének inicializálása sikertelen. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
4882. Az alkalmazás súgóablaka be lett zárva, ezért az alkalmazás nem tud elindulni.
4883. Insite tulajdonság megjelenítése vagy módosítása.
4884. A megadott fájl nem egy telepített OEM IMF fájl.
4885. A Kerberos ügyfél KRB_AP_ERR_TKT_NYV hibát kapott a kiszolgálótól (%1). Ez azt jelzi, hogy a kiszolgálón használt jegy még nem érvényes (a kiszolgáló idejéhez viszonyítva). Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával, és gondoskodjon róla, hogy az ügyfél és a kiszolgáló szinkronizálva legyen, illetve hogy a tartományban (%2) lévő KDC szinkronban legyen az ügyféltartományban lévő KDC-vel.
4886. Bejegyzés állapotsora = HTTP/X Y Z.
4887. Az osztály (%1) nem szerepel a metabázisban VAGY nem megfelelő helyen, illetve pozícióban található. Az osztály helyes nevét vagy helyét keresse meg a sémában.%2%3%4%5
4888. A céltartománynak az erdőben kell lenni
4889. Nem lehetett visszaállítást ütemezni, mert egy korábban ütemezett visszaállítás már végbement, vagy a végrehajtási várósorba került.
4890. A köteten jelenleg visszaállítási művelet folyik.
4891. Érvénytelen OleAut dátum.
4892. A tranzakció nincs végrehajtva, vagy vannak még nem csatlakoztatott erőforrás-kezelők vagy alárendelt MS DTC tranzakciókezelők.
4893. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított PCI-komponenshiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
4894. Nem írható tulajdonság.
4895. A könyvtárnak nincsenek böngészőfájljai: „X”.
4896. IP-réteg továbbítása
4897. Érvénytelen a végpont formátuma.
4898. A "defaultDocument" konfigurációs szakasz visszaállítása a telepítéskori alapértelmezett értékekre kiszolgálói szinten
4899. A feladatobjektum verziója vagy nem támogatott vagy érvénytelen.
4900. A művelet nem hajtható végre a kérelem továbbítása után.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions