English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

13701. A forrás és a céltípus nem egyeztethető össze.
13702. %1 (%2) %3'%4' adatbázis: Az adatbázismotor az egyik B-fa %5 helyfacsomópontjából gyorsítótárat hozott létre a memóriában (objektumazonosító: %6, PgnoRoot: %7), hogy optimalizálja a szabad helyre vonatkozó kéréseket. A helygyorsítótár %8 ezredmásodperc alatt elkészült. Ez az üzenet tájékoztató jellegű, nem utal adatbázishibára.
13703. Az objektum típusa csak Byte lehet.
13704. A címtárszolgáltatás egy távoli kiszolgálón elhelyezkedő partíciója nem érhető el. Győződjön meg arról, hogy legalább az adott partíció legalább egy kiszolgálója fut.
13705. Az árnyékmásolat sikeresen elérhetővé téve a következőként: %1.
13706. A kezdeményező nem tudott erőforrást foglalni egy kérés feldolgozásához.
13707. A hitelesítés sikertelen volt, lásd a belső kivételt.
13708. A lemezpartíció nem támogatja a fájlok titkosítását.
13709. A kapcsolódás nem sikerült: %1
13710. Simple Mail Transport Protocol - SMTP-kiszolgálók
13711. %1 (%2) %3A naplófájlok sorszámozása nem folytonos. A következő naplófájl hiányzik: %4. Lehetséges, hogy e fájl utáni naplófájlokra is szükség van. Ez az üzenet akkor jelenhet meg, ha a hiányzó naplófájl nincs visszaállítva.
13712. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított Micro Architecture Structure hiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
13713. A görgetősáv tartománya nem lehet nagyobb, mint a MAXLONG érték.
13714. A válasz érvényes a házirend alapján: X.
13715. A biztonsági mentés nem sikerült, mert a tároló-adathordozó hibás.
13716. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta létrehozni az új fiókinformációt.
13717. Fókusz mozgatása felfelé
13718. Azt jelzi, hogy a rendszer kiírja-e a folyamat hibakimenetét a folyamatpéldány StandardError tagjára.
13719. Érvénytelen Xml – csak az első verzió elemeinek elemzésére képes.
13720. p: állandó. A munkamenet-állapot adatai és a tárolt eljárások egyaránt az „ASPState” adatbázisban tárolódnak.
13721. A rendszerstruktúra-fájl mérete elérte a korlátot.
13722. Nem megengedett postafióknév.
13723. A felhasználói kezelőfelületre vonatkozó engedély nem korlátozott.
13724. Egy behívási korlátozás miatt a kapcsolódási kísérlet nem sikerült. Ellenőrizze a hívási korlátozásokat a megfelelő hálózati házirendben.
13725. A kért célleképezés nem érhető el.
13726. A hanghullámfájl memóriába töltésére irányuló kérelem túllépte az időkorlátot.
13727. Az eszköz alaphelyzetbe állításakor az illesztőprogram kerékkel ellátott egeret észlelt. A kerék újra aktív.
13728. Nem lehet kimenő hívást végezni, mivel az alkalmazás egy bemenő szinkron hívást intéz.
13729. Hiba a biztonsági leíró létrehozásakor.
13730. Rendszerbiztonsági tag típusú objektumok csak tartományi névhasználati környezetekben hozhatók létre.
13731. Hiányzik egy argumentum a beállításhoz (X).
13732. A kötet meghajtóbetűjele után kettőspontnak kell lenni.
13733. A(z) „X” szükséges elem hiányzik.
13734. Ez a művelet relatív URI esetében nem támogatott.
13735. A gyökérelemnek meg kell egyeznie a fájlra hivatkozó szakasz nevével: „File Name”.
13736. A megadott tulajdonság nem támogatott
13737. Tulajdonjog beállítása nem sikerült
13738. Az objektum nem adható hozzá, mert a szülő nincs a lehetséges főosztályok listájában.
13739. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások globáliskatalógus-kiszolgálóhoz való kapcsolódása sikertelen volt. %1 %2
13740. Az üzenetre egy rendszergazda „nem kézbesíthető” értesítőüzenettel válaszolt.
13741. Emlékszik erre a jelszóra? (%1!ws!/%2!ws!)
13742. %1 Cél %2!-3lu! %3!-30.30s! %4!-3.3s! %5!4d!
13743. Hiba történt a tanúsítványterhelés feldolgozásánál
13744. Rendszer-helyreállítási műveletet követően az MS DTC naplófájl alaphelyzetbe állt.
13745. Az attribútum (%1) lekérdezése az LDAP-n keresztül tartományformátum használatával. Az attribútum törlése.
13746. (GMT+10:00) Brisbane
13747. A fájlrendszernek üresnek kell lennie a funkció működéséhez.
13748. Nem érhető el a bezárt fájl.
13749. A replikációs művelet adatbázishibát észlelt.
13750. Egy nevesített cső használatával nem lehet megszemélyesíteni addig, amíg a pipe-ból az adatok olvasására sor nem került.
13751. Aktív cél beállítása az elosztott fájlrendszerbeli névtérhez vagy csatlakozási ponthoz.
13752. A kért feladatot nem lehet elvégezni, mert a helyi számítógép nem rendelkezik IP-címmel.
13753. A fürt %1 IP-címerőforrása nem tudott beszerezni bérelt IP-címet.
13754. A radír Shape alakja nem lehet null értékű.
13755. Az IIS Reset folyamata hibát észlelt a szolgáltatások %1 által kért leállítása során. A naplózott adatokat az állapotkódban találja meg. Be van kapcsolva a kényszerítési beállítás, ezért az IIS Reset most leállítja a szolgáltatások folyamatait. Ennek következtében a biztonsági beállítások kezelője hibákat jelezhet a szolgáltatások leállításával kapcsolatban.
13756. ftp: memóriafoglalási hiba.
13757. A(z) "%1" felhasználó számára a(z) "%2" ügyfélszámítógépen nem engedélyezett a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóhoz való hozzáférés, mert a felhasználó által megkísérelt hitelesítési módszer nem támogatott. A következő hitelesítési módszer használatára történt kísérlet: "%3". A következő hiba történt: "%5".
13758. A feladat az aktuális feladattípusa miatt nem engedélyezi az Assign függvény meghívását. Hívja meg inkább a CreateUnassignedCopy függvényt.
13759. Egy, már helyettesített meghajtón próbált meg JOIN vagy SUBST parancsot használni.
13760. A tisztítóegység végrehajtotta a maximális számú meghajtótisztítást.
13761. A kért objektum aktív használatban van, a művelet nem megengedett
13762. Nem várt esemény történt a szinkronizációs objektumon: Fájl=%1 Sor=%2.
13763. IP-útválasztás engedélyezve . . . . . : Nem
13764. Kérelem állapota = If-None-Match:X.
13765. A kezelő már regisztrálva van a TrackingServices szolgáltatásnál.
13766. A WINS-inicializáció nem sikerült.
13767. Egy dinamikus csatolású függvénytár (dll) olyan modulra hivatkozott, amely nem DLL vagy a folyamat végrehajtható képe volt.
13768. Forrás [%2]: A DestinationByRelativeName kapcsoló nem érvényes ehhez a forrástípushoz. Javítsa az áttelepítőtáblát, majd próbálja újra.
13769. Azt jelzi, hogy egy szál az alapértelmezésnek megfelelően megpróbálta befejezni önmagát (meghívta az NtTerminateThread eljárást NULL értékkel), és ez volt az utolsó szál az aktuális folyamatban.
13770. Az eszközhöz kijelölt illesztőprogram nem támogatja a Windows rendszert.
13771. A hely elérési útja érvénytelen karaktereket tartalmaz.
13772. Kísérlet történt több visszahívás felvételére egy olyan delegált esetén, amely nem támogatja a csoportos küldést.
13773. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások észlelte, hogy a kvótakövetési tábla hiányos vagy teljes egészében hiányzik. A program a háttérben újra elkészíti a táblát (ha lehetséges, egy korábbi példány felépítésének befejezésével). Amíg ez a művelet be nem fejeződik, a kvóták kötelezővé tétele nem érvényesül.
13774. Nincs olyan helyi aktuális EFS-tanúsítvány, amelyről biztonsági másolatot lehetne készíteni.
13775. A program most visszaállítja az írásvédelmi attribútumot a metabázisfájlon. Ez a visszamenőleges kompatibilitás érdekében szükséges.%1%2%3%4%5
13776. A kivételblokkokban legfeljebb egy finally ág lehet.
13777. Az NLS-művelet újra létrehozta a(z) %1 beállításkulcsot.
13778. Automatikus konfiguráció engedélyezve : Nem
13779. Az elsődleges tartomány és a meghatalmazott tartomány között nem jött létre megbízhatósági kapcsolat.
13780. A GetExitCodeThread FALSE értéket adott vissza. A hiba kódja: %1.
13781. A művelet nem engedélyezett nem csatlakoztatott szoftvercsatornákon.
13782. %1 (%2) %3Megkezdődik a(z) '%4' adatfolyamfájl teljes mértékű online töredezettségmentesítése.
13783. A felsorolás már befejeződött.
13784. A InstanceLifetime tulajdonság nem állítható be a példány inicializálása után. Az alapértelmezett konstruktort kell használnia, és a RawValue érték beállítása előtt kézzel meg kell adnia a CategoryName, az InstanceName, a CounterName, az InstanceLifetime és a ReadOnly tulajdonságokat.
13785. A GetMouseMovePoints hívásnak átadott pont nincs a pufferben.
13786. A módosítások különálló Windows2000-névtérre történt írása sikeres
13787. Hiba történt az elem adat beállítása közben.
13788. Egy COM+ alkalmazás objektumának metódushívása vissza lett utasítva, mert a hívónak nincs rá joga. A COM+ alkalmazás hozzáférési ellenőrzése alkalmazási és komponensi szinten történik, és az ellenőrzés jelenleg kötelező érvényű. Az üzenet további része a hívó által meghívni kívánt metódusra vonatkozó információkat és a hívó identitását tartalmazza.%1
13789. A sablon TemplateContent tulajdonsága csak egyszer állítható be.
13790. Nem találhatók másolható kulcsok a köteten.
13791. A DNS-kiszolgáló ismeretlen WINS->DNS hozzárendelési jelzőt (%1) talált a(z) %2 fájl %3. sorában. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése a jelző figyelmen kívül hagyásával folytatódik, javasolt a megfelelő rekord javítása vagy eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
13792. Nem található a teszt. Írja be újra egy érvényes teszt nevét.
13793. Az előfizetés nem tárolható, ha még nem létezik az eseményosztálya
13794. Az IPRIPv2 nem tudott regisztrálni egy időzítési sort az Ntdll szálával. Az adat a hibakód.
13795. CreateInstance nem használható TypeBuilder típusú objektummal.
13796. Parancs küldése: [X]
13797. A naplózó szolgáltatás sérült metaadat-fájlt talált.
13798. Az ügyfél által elérhető STDA-kiszolgálók listája
13799. A DSA-aláírás mérete nem 40 bájt.
13800. Jelenlegi beállítások: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions