English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

8801. NLS kódlapfüggvényei
8802. Legalább két feltételt kell megadni.
8803. Az SMTP-kiszolgáló érvénytelen választ adott.
8804. A(z) %1 számítógépfiók nem az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások fiókja.
8805. Az INF-fájl stílusa eltér a kérttől.
8806. ------ Támogatott TARGET FAILBACK parancsok ------
8807. BirthObjectId azonosítója :
8808. Az IPRIPv2 nem tudott táblát inicializálni a konfigurált hálózati kapcsolatok adatainak tárolásához. Az adat a hibakód.
8809. Az irányítási tábla nem tudott kapcsolódni az adatbázis-kiszolgálóhoz.
8810. A Kapcsolat nélküli fájlok szolgáltatás a futó feladatok befejezésére vár.
8811. Általános konfigurációs szakaszok felügyelete
8812. A megadott Visual elem és ez a Visual elem nem rendelkezik közös őssel, így a két Visual elem között nincs érvényes transzformáció.
8813. A(z) %3 felhasználó esetében %1 másodperc alatt sikerült befejezni a manuális házirend-feldolgozást.
8814. A tulajdonságnak a megadott ConstructorInfo paraméterrel azonos típusúnak kell lennie.
8815. A megadott „Típusnév” típus nem a megfelelő „Típusnév” alaptípusból származik.
8816. A FindItemByProperty metódus nem hívható meg erre az ItemsControl elemre, mert a megadott tulajdonság nem támogatott.
8817. A folyamat által használt lapozható rendszermemória mérete bájtban.
8818. A(z) %2 kapcsolaton konfigurált %1 indítási lekérdezési számláló érvénytelen.
8819. Nincs több sor az SQL-től.
8820. "%1" összetevő kiválasztva a(z) "%2" íróból.
8821. Hibák történtek a kapcsolat nélküli fájlok gyorsítótárának titkosítása közben. Növelje a kapcsolat nélküli fájlok eseménynaplózási szintjét kettes vagy magasabb szintre az egyes fájlok sikertelen eseményeinek naplózásához.
8822. A moniker nem kapcsolható
8823. Zárolás megsértése.
8824. Az MS DTC névszolgáltatás nem tölthető be.
8825. Az Adprep sikeresen módosította az attribútumokat a(z) %1 objektumon.
8826. Az a fizikai elérési út, ahova az alkalmazás fordítása történik. Ha nincs megadva, az alkalmazás előfordítása helyben történik.
8827. Egy diagnosztikai modul befejezte a hibaelhárítást, és azonnali megoldást állított be
8828. Csak azok a DSA-k birtokolhatják a tartománynév-kiosztási FSMO-szerepet, amelyek globális katalóguskiszolgálónak vannak konfigurálva. (Csak Windows 2000 tartományi névmesterek esetén)
8829. Az összes elérhető erőforrástípus listázása:
8830. A BitLocker meghajtótitkosítás még visszafejtést végez.
8831. %1!wS!\%2!wS!, csatlakozási pont bővített attribútumainak eltérése
8832. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem regisztrálta a következő hely %1 URL-előtagját: %2. Lehet, hogy a szükséges hálózati kötés már használatban van. A hely le lett tiltva. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
8833. A kért illesztő nem támogatott.
8834. A megadott Visual elem nem választható le.
8835. A virtuális könyvtárak felügyelete
8836. A kiszolgáló nem megbízható távtitkosítási művelethez.
8837. A varázsló megállapította, hogy mely kódcsoportok adnak majd engedélyeket a kódösszeállításnak.
8838. A kijelölt egyéni hiba szerkesztése
8839. A(z) %2 állomás az IP-figyelési listán végrehajtott módosítás hatására leállt.
8840. Érvénytelen szálazonosító.
8841. A fájl olvasásánál használandó kódolás. Az alapértelmezés az UTF-8.
8842. Egy kötet visszaállításának helye nem lehet kritikus kötet.
8843. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta megállapítani, hogy a tartomány neve (%1) egyedi-e a távoli tartományvezérlőn (%2). Ha ez a név nem egyedi, nevezze át a tartományt.
8844. Kódolt hivatkozás létrehozva: %1 <<===>> %2
8845. A beállításjegyzék megsérült. Az adatokat tartalmazó fájl sérült, vagy a másolata hiányzik és nem állítható vissza, mert a biztonsági másolat vagy a naplófájl nem található, vagy sérült.
8846. SSL-hiba történt.
8847. A szolgáltatás indításakor nem sikerült jelentéskezelő szálat létrehozni.
8848. Nem érhető el egy teljesített objektum.
8849. A rendszer érvénytelen kulcsszöveget talált.
8850. Az attribútum értéke az elfogadható tartományon kívül volt.
8851. Megszakadt a szállítási komponens kapcsolata a kiszolgálóval.
8852. A tűzfalbővítmény megkezdte az átalakítást.
8853. Időzóna:
8854. Érvénytelen URI: Nem határozható meg az URI formátuma.
8855. A token típusa nem megfelelő a megkísérelt használathoz.
8856. A biztonsági csomag nem támogatja az üzenetenként megadott védelmi minőséget
8857. Nem ellenőrizhető a beállításjegyzék az elosztott fájlrendszer %1 névtérkiszolgálóján.
8858. hiányzik belőle az alapértelmezett konstruktor.
8859. Írási hiba történt a hálózaton.
8860. DNS-rekordfrissítés kezdeményezése a(z) %1 erőforráshoz...
8861. VOL Megjeleníti egy kötet címkéjét és sorozatszámát.
8862. A monitor olyan DDC/CI képesség-karakterláncot adott vissza, amely nem kompatibilis az ACCESS.bus 3.0, DDC/CI 1.1 vagy MCCS 2 Revision 1 specifikációkkal.
8863. A típuskonstruktor kivételt váltott ki.
8864. Az MS DTC tranzakciókezelő TIP "COMMIT, QUERY VAGY RECONNECT COMMAND" parancsot küldött egy másik tranzakciókezelőnek, és válaszként TIP "ERROR COMMAND" parancsot kapott vissza. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: %2; külső tranzakció-URL: "%3"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%4".
8865. A megadott DHCP-ügyfél fenntartott ügyfél.
8866. A(z) %1 kiterjesztésű fájlt nem lehet faxolni, mert ahhoz TIF formátumra kell átalakítani a fájlt. A fájl nem alakítható át, mert nem található meg a hozzá társított fájl a számítógépen.
8867. Hibakeresési adatok létrehozása
8868. A(z) „X” érték nem „Típusnév” típusú, és nem használható ebben az általános gyűjteményben.
8869. Microsoft Windows Server 2008
8870. Univerzális egyedi azonosító (UUID) létrehozásához nincs használható szabad hálózati cím.
8871. Ez a konfigurációs szakasz nem módosítható, mert csak olvasási hozzáférésre lett megnyitva.
8872. Az művelet nem hajtható végre, mert a fájlvárólista zárolva van.
8873. %1 (%2) %3A(z) %4 naplófájl hiányzik (hiba: %5), ezért nem használható. Ha a naplófájlra szükség van a helyreállításhoz, annak jó másolata szükséges a helyreállítás megfelelő elvégzéséhez.
8874. A(z) %1 fürtbe tartozó tagcsomópontok számbavétele.
8875. Nem sikerült inicializálni az MS DTC Kommunikációkezelőt. Hibaadatok: %1
8876. BELSŐ hiba - negatív hosszúság, szélesség vagy eltolás a kérés paramétereként
8877. DISKCOMP Összehasonlítja két mágneslemez tartalmát.
8878. Útv %1!-3lu! Kadap %2!-3lu! Ckapu %3!-3lu! Alrsz %4!-3lu! LUN %5!-3lu! %6!-10.10s!
8879. classToProxy argumentumának a MarshalByRef típusból kell származnia.
8880. Windows IP konfiguráció
8881. Adatot nem író művelet esetén a Content-Length tartalomhossz nem adható meg.
8882. A biztonsági mentés meghiúsult, mert nem található a cél.
8883. A(z) %2 illesztőprogram (eszköz: %4) leállította az energiaellátási átmenetet.
8884. Az RPC-kiszolgálónál lebegőpontos alulcsordulás történt.
8885. A mappapéldány eltávolítása.
8886. A titkosítási szolgáltatónak meg kell adni a "name" attribútumot
8887. A folyam nem érvényes erőforrásfájl.
8888. A művelet nem engedélyezett nem folyamalapú szoftvercsatornákon.
8889. A feladó címe hibás
8890. Sikertelen kísérlet történt hely létrehozására a tranzakciós erőforrás-kezelő naplójában. A sikertelen állapot bekerült az eseménynaplóba.
8891. Érvénytelen paraméter: felhasználónév, tartománynév és jelszó szükséges
8892. A .CER fájl sikeresen létrejött.
8893. Ez a kodek nem támogatja a megadott tulajdonságot.
8894. A folyamat sorrendje az eseménynaplóban.
8895. A kezdeményező nem találta meg a kezdeményezői feladatazonosítót a kapott PDU-ban. A kiíratási adatok között a teljes iSCSI-fejléc megtalálható.
8896. Hiba történt a kódösszeállítás betöltésekor.
8897. Az Adprep csatlakozott a következő infrastruktúra-főkiszolgálóhoz: %1.
8898. A megjelölt elem egy olyan magazin része, amely nincs jelen.
8899. A jegyzékfájl az összeállítás identitásához olyan attribútumot tartalmaz, amely nem érvényes.
8900. A COM+ eseményrendszer nem tudta létrehozni a(z) %2 előfizető egy példányát. %3 a következő HRESULT értéket adta vissza: %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions