English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

3901. A(z) '%1' erőforráscsoport offline állapotba helyezése.
3902. Új tartományalapú névtér létrehozása.
3903. Titkosított fájl(ok) a rendszeren:
3904. Ismétlődő komponensnév: „X”. A komponensneveknek egyedieknek kell lenniük, és a rendszer nem különbözteti meg bennük a kis- és nagybetűket.
3905. Nem létező tokenre való hivatkozási kísérlet.
3906. A NativeDigits tömbnek pontosan tíz tagot kell tartalmaznia.
3907. Az IPRIPv2 leállt.
3908. Sikerült az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások árnyékmásolatának elkészítése.
3909. WINS-proxy engedélyezve . . . . . . . : Igen
3910. A tároló az utolsó tranzakció-véglegesítés óta megváltozott.
3911. Az MS DTC felhasználói felület névobjektum nem tölthető be.
3912. Téves üzenetérték.
3913. A megadott összeállítás-identitásban egy vagy több olyan attribútumnév van, amely az XML-nevekben nem engedélyezett karaktereket tartalmaz.
3914. Egy távoli eljáráshívás során az ügyfél üres (NULL) környezetleírót továbbított az állomás felé.
3915. A megadott mezőt általános típusdefinícióban kell deklarálni.
3916. Az előléptetés nem sikerült, mivel a helyi számítógép neve egy előre definiált biztonsági azonosító neve. Nevezze át a számítógépet.
3917. A kért objektum nem található, de létezik ilyen kulcsú objektum.
3918. '%2' felvétele a(z) '%1' lehetséges tulajdonosai közé...
3919. Érvénytelen a számítógépen a helyreállítási jelszavak használatára és az Active Directory Tartományi szolgáltatások használatára vonatkozó házirend.
3920. A biztonsági azonosító nem lehet az objektum tulajdonosa.
3921. Belső hiba a varázslóban
3922. Annak az időtartamnak a meghatározása másodpercben, amíg a webkiszolgáló és az állapotkiszolgáló közötti TCP/IP hálózati kapcsolat üresjáratban lehet, mielőtt a rendszer félbehagyná a munkamenetet
3923. A megtalált vagy megadott címek egyike sem felel meg a szoftvercsatorna címcsaládjának.
3924. Váratlan típusazonosító: X. A típusazonosítóknak sorban kell követniük egymást.
3925. A típusnak a Delegate típusból kell származnia.
3926. Az alkalmazás folyamatképének kiírása nem sikerült.%1
3927. A helyettesítőfájl nem helyezhető a felülírandó fájl helyére. A felülírandó fájl megtartotta az eredeti nevét.
3928. A többszörös adattartalmú csomagban hiányzik a hasznos adat hossza.
3929. A tag nem található.
3930. A DNS-kiszolgáló nem tudta írni a beállításkulcsot. A kiszolgáló merevlemeze valószínűleg megtelt, hibás, vagy a rendszer elérte a kiszolgáló beállításjegyzékéhez rendelt maximális méretet. A hiba kijavításáig a DNS-kiszolgáló nem lesz képes menteni a kiszolgáló vagy a zóna konfigurációs paramétereit a beállításjegyzékbe.
3931. --- Vége a belső kivételek veremkivonatának ---
3932. Az Active Directory Tartományi szolgáltatások használatához a számítógépet egy tartományhoz kell csatlakoztatni.
3933. Nem sikerült a .cab fájl elérési útjának feloldása.
3934. Ismételjen meg egy előző lépést, mert bezárult egy menü vagy más kezelőfelületi elem
3935. A tömörítő nem inicializálható.
3936. Nem lehet beolvasni az IIS felvételi könyvtárát.
3937. Keresési hiba az eszközön (%1).
3938. A(z) <%2> csatlakozási pont <%1> céljának megosztásra vonatkozó hozzáférés-szabályozási listája nem érhető el.
3939. A naplózó szolgáltatás ellentmondásos adatokkal rendelkező metaadat-fájlt talált.
3940. Nem regisztrálható hitelesítési csomag az RPC-kiszolgálón.
3941. Csomag lefoglalása sikertelen
3942. Az XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő DLL-jében lévő "GetXaSwitch" függvényt hívta. A "GetXaSwitch" függvény hívása nem sikerült: Fájl=%1, HR=%3, Sor=%2.
3943. %1 (%2) %3A program a részleges helyreállítás során sérülést talált a következő naplófájlban: %4. A hibás ellenőrzőösszeg-rekord helye: %5. A naplófájl-feltöltési mintával nem egyező adatok első felbukkanási helye a következő szektor: %6. Ez a naplófájl sérült és használhatatlan.
3944. Hangerő növelése
3945. A művelethez egy interaktív windowstationre van szükség.
3946. Kísérlet történt a(z) "%1" szűrő betöltésére, de ehhez az SF_NOTIFY_READ_RAW_DATA szűrőértesítés szükséges, ez az értesítés viszont az IIS ezen verziójában nem támogatott.
3947. Felügyeleti okokból visszautasítva - rossz hitelesítő adatok.
3948. DfsUtil: A parancssor nem konvertálható Unicode formátumra: %1!d!
3949. A forrás csoportházirend-objektum olyan, a(z) [%3] bővítményből származó beállításokat tartalmaz, amelyek nem érvényesek Windows 2000-tartományban. A feladat folytatódik, de ezek a beállítások ki lesznek hagyva.
3950. A kérelem aktuális állapota nem engedélyezi a ezt műveletet.
3951. Most ne csatolja a szűrőt a kötethez.
3952. A számtani eredmény meghaladja a 32 bitet.
3953. Szintaxishiba, a parancs nem ismerhető fel
3954. A PS/2 mutatóeszköz meghaladta a próbálkozások megengedhető számát (beállítható a beállításjegyzékben).
3955. Hiba történt a Nonce-terhelés feldolgozásánál
3956. Az elsődleges adapter elindítása ideiglenesen elhalasztva.
3957. A művelet veremtúlcsordulást okozott.
3958. A telepítőcsomag létrehozásához kattintson a „Befejezés” gombra.
3959. A rendszer által meghívott egyéni CRM Compensator komponens meghibásodott, és kivételt okozott. Ez a jelenség a CRM Compensator komponens hibájára utal. A hibáról értesítse a CRM Compensator komponens fejlesztőjét. %1
3960. Nincs megjelenítendő vezérlő.
3961. A(z) %1 rendszerfájl sérült volt, ami a(z) %2 alkalmazás működésének leállását okozhatta. A Windows nem tudta kijavítani ezt a fájlt (hibakód: %3). Futtassa az "sfc /scannow" parancsot egy rendszergazdai parancssorban hibák kereséséhez, és szükség esetén a fájl kijavításához.
3962. Maximális élettartam: %1!d!p %2!d!mp
3963. A(z) '%2' kezdési időpontú biztonsági mentés meghiúsult, mert egy mási biztonsági mentési vagy helyreállítási folyamat zajlik.
3964. Hiba a parancsfájl megnyitásakor %1.
3965. A rendszer egy nem helyettesített meghajtó helyettesítését próbálta törölni.
3966. A művelet nem egyértelmű, mert az engedély több identitást képvisel.
3967. BELSŐ hiba - az allemezek különféle méretűek
3968. (GMT-07:00) Arizona
3969. A szótár létrehozásához megadott küszöbérték az engedélyezett tartományon kívül esik.
3970. A helyi csoport egyik tagját nem lehetett hozzáadni vagy eltávolítani, mivel a tag nem létezik.
3971. Az MS DTC tranzakciókezelő TIP "PULL COMMAND" parancsot küldött egy másik tranzakciókezelőnek, és válaszként ismeretlen vagy nem várt TIP parancsot (%1) kapott vissza. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: %2; külső tranzakció-URL: "%3"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%4".
3972. Ismeretlen távelérési hiba.
3973. A biztonsági mentés a DVD meghajtóba helyezésére vár.
3974. Az eszköz nem távolítható el dinamikusan.
3975. RootScalability tulajdonság engedélyezése a névtérben.
3976. A(z) „X” elem nem Visual3D elem.
3977. Helyileg nem jelentkezhet be a következőre %2 felhasználóként virtuális könyvtárhoz tartozó jelszóval: %1.
3978. Érvénytelen feltételes (?(...)) kifejezés.
3979. A hátsó puffer használata nem felel meg az erőforrás típusára vonatkozó követelményeknek.
3980. A kilépési modul ("%1") "%2" metódusa hibát adott eredményül. %5 Az eredményül adott állapotkód: %3. %4
3981. A befagyasztott tranzakciók kiolvasztására vonatkozó kérést a rendszer figyelmen kívül hagyta, mert előzőleg nem történt tranzakcióbefagyasztás.
3982. A(z) %2 állapotportja túl magasan van a fizikai memóriában.
3983. A megadott érték (%1) túl hosszú. Legfeljebb %2!d! karaktert használjon.
3984. Hiba történt az illesztőprogram tárolóhoz való hozzáadásakor.
3985. DNS: létezik olyan név, amelynek nem kellene létezni.
3986. A configSource attribútumnak az elemben egyedül kell lennie
3987. A megadott maszk érvénytelen karaktereket tartalmaz.
3988. A rendszertöltés-vezérlő megállapította, hogy a TPM tároló-gyökérkulcsa nem kompatibilis a biztonsági indítással.
3989. A munkamenet bezárási művelete várakozik.
3990. Dátum kiválasztása
3991. Ismeretlen OS PlatformId.
3992. A "3897" folyamatazonosítójú munkavégző folyamat keresése
3993. Keresés %1 eseménynaplójában...
3994. Szétkapcsolt állapotban nem lehet műveletet végezni a következőn: %1.
3995. MSBUILD : Hiba: MSB1018: A részletességi szint érvénytelen.
3996. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások kulcsarchiválása csak Advanced Server rendszeren használható. %1
3997. %1 (%2) %3Az árnyékmásolat-példány (%4) beállításakor időtúllépés történt (%5 ms).
3998. Nem lépett fel hiba az acl-ek ellenőrzése során.
3999. Siteinformation érték megtekintése.
4000. A(z) {0:x} token nem érvényes MemberInfo token a(z) „{1}” modul hatókörében.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions