English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

10301. Hiba történt egy titkosított üzeneten végzett művelet közben.
10302. A szövegformázási motor nem tudja számbavenni egy sor tartalmát a következő hiba miatt: „X”.
10303. Offline - folyamatban
10304. RENDSZERHIBA - %1
10305. A kiszolgáló érvénytelen választ adott az EHLO parancsra.
10306. A memória zárolva van.
10307. A megadott értékhez nem tartozik „:” elválasztó.
10308. Egy rendszergazda módosította a(z) %1 zóna típusát és tárolási beállításait. A zónát a(z) %2 zónafájlban fogja tárolni a rendszer.
10309. Vezeték nélküli - IEEE 802.11
10310. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem indult el.
10311. A fürtszolgáltatás váratlanul súlyos hibába ütközött a(z) %2 forrásmodul %1. sorában. A hibakód: %3.
10312. A következő komponens a Construction objektumhoz van konfigurálva, és vagy nem sikerült az IObjectConstruct::Construct() metódus végrehajtása, vagy a komponens nem támogatja az IObjectConstruct metódust. Nem sikerült az aktiválás a következő objektum esetében: %1
10313. A kódösszeállítások &korlátlanul hozzáférhetnek a fájlalapú tárolókhoz.
10314. A tranzakció nyomkövetési fájlba írása nem sikerült.
10315. %2 adapter: Nem érkezett automatikus egyeztetési hirdetés a kapcsolati partnertől. Kétirányúsági eltérés léphet fel.
10316. Érvénytelen ProgID.
10317. Az attribútum keresési jelzői érvénytelenek. Az ANR-bit csak Unicode vagy Teletex karakterláncok attribútumai esetén érvényes.
10318. A kimeneti adatokhoz megadott hossz nem volt megfelelő.
10319. Ez az API nem támogatja a PropertyInfo tokeneket.
10320. Belső hiba történt. További információkat a rendszer-eseménynaplóban talál.
10321. A következő teljesítménykategória nem hozható létre, mert már létezik: „X”.
10322. Az SSL-adatok titkosítása sikertelen. Biztonsági állapot: %2.
10323. Már létezik a(z) %1 objektum "%2" azonosítóval.
10324. A vizsgálandó nyomkövetési napló neve (megegyezik az azonosítóval)
10325. A közös nyelvi futtató környezet nem használható
10326. A válasznál LastModified=X, ContentLength= Y.
10327. Helyi hiba történt.
10328. Az illesztőprogram a Services kulcs alatti %2 kulcsot nem tudja megnyitni.
10329. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott igényelni egy %2 tanúsítványt. A tanúsítvány aláírási követelményei nem teljesíthetők.
10330. A szolgáltatásbővítmény megkezdte a beállítást.
10331. Hiba történt a belső függvény meghívásakor. Hibakód: %1
10332. Érvénytelen mód, lásd System.IO.FileMode értékét.
10333. A következő helyhez nincs definiálva gyökéralkalmazás, ezért a hely figyelmen kívül lesz hagyva: %1.
10334. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mert az adatbáziskurzor nincs rekordra pozicionálva.
10335. A felhasználói kérelem feltételes fejlécet tartalmaz.
10336. A kért törlési művelet nem hajtható végre.
10337. A szolgáltató nyilvános kulcsa érvénytelen.
10338. LdapTimeoutValueInSeconds kulcs beállítása/megtekintése a kiszolgáló beállításjegyzékében.
10339. Ez a fájl ritka fájlként van megjelölve
10340. Nyomtatási kép
10341. A(z) %1 helyről történő replikáció sikeresen befejeződött.
10342. A művelet vissza lett vonva.
10343. Rögzített palettatípust kell használni. A(z) „X” itt nem támogatott.
10344. (GMT+10:00) Hobart (Nemzetközösségi Játékok)
10345. A logikai lemezkezelő nem tudta a partíciót leválasztani
10346. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A LogRecordPointer QueryInterface hívásának hibakódja: %1.
10347. A megadott ConsoleFallbackUICulture kulturális környezetnek nem lehet saját, eltérő visszaváltási értéke.
10348. Microsoft-Windows-Folder Redirection
10349. A(z) {0:x} token nem érvényes karakterlánc-token a(z) {1} modul hatókörében.
10350. A faxot nem sikerült elküldeni, mert nem lehet kapcsolatot létrehozni a faxszolgáltatással. A következő hiba történt: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát. A feladó gép neve: %2. A feladó felhasználóneve: %3. A feladó neve: %4. Címzettek száma: %5.
10351. Küldés címzettje
10352. A pipe bezárása folyamatban van.
10353. A(z) %1 kapcsolóhoz pontosan egy értéket kell megadni.
10354. Érvénytelen vagy nem támogatott normalizálási forma.
10355. Ez a művelet csak Windows XP rendszerű számítógépeken támogatott.
10356. Lehetőség a megadott modul tulajdonságainak beállítására. Ehhez meg kell adni a teljes modulazonosítót, amelynek létező modulhoz kell tartoznia.
10357. A megadott fájlhossz túl hosszú ebben a fájlrendszerben.
10358. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások ezen példányához tartozó NTDS Settings objektum létrehozása az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások %1 távoli példányán...
10359. A lefoglalt UUID csak ehhez a számítógéphez érvényes.
10360. A rekordok hozzá lettek fűzve a naplóhoz vagy fenntartási módosítások lettek eszközölve, de a naplót nem lehetett üríteni .
10361. A PrimaryModule nem tartalmazta %1 helyettesítő karakterláncát. Hibakód: %2. A másodlagos paraméter el lesz távolítva.
10362. Ismeretlen ConfigurationUserLevel érték van megadva.
10363. %1 (%2) %3Az adatbázismotor elveszített egy lapnyi hibás adatot. Nagyon tanácsos egy alkalmazásszintű integritás-ellenőrzést futtatni az adatbázison az alkalmazásszintű adatintegritás biztosítására.
10364. Elem: X, oszlop megjelenítési indexe: Y
10365. Az objektum sikeresen módosítva.
10366. Újraindítás közben nem sikerült beolvasni egy kötetfőkulcsot egy PIN-kódból.
10367. A leállítani kívánt hely neve vagy URL-címe
10368. Az inicializálás sikertelen, mert a CategoryName hiányzik.
10369. Hiba (%1) történt a kezdeményező megosztott titkának inicializálása közben.
10370. A megadott TypeLib érvénytelen, mert nem támogatja az ITypeLib illesztőfelületet.
10371. %1 (%2) %3Az adatbázismotor hibás lapot talált.
10372. Az osztály már létezik.
10373. Az ügyfél hitelesítő adatai érvényesek, de a jogcímeket nem lehetett előállítani, mert a felhasználó Windows NT 4.0 tartomány része.
10374. Nem sikerült formázni az adathordozót.
10375. Ldap-hiba történt a konfigurációs fájl törlése közben: %1
10376. Hiba a telepítési naplófájl megnyitásakor. Ellenőrizze, hogy létezik-e a naplófájl helye, valamint, hogy tudja-e írni.
10377. Kétértelmű e-mail cím.
10378. A(z) %1 hálózati adapterhez nem használható az IPv4 protokoll. Ennek oka az, hogy nem sikerült letiltani a protokoll automatikus beállítását, valamint a DHCP szolgáltatást. Ha engedélyezve van az IPv6 protokoll, akkor a rendszer azt használja, máskülönben ez a csomópont esetleg nem tud részt venni a feladatátvevő fürt működésében.
10379. A cél érvénytelen adatokat adott meg a bejelentkezés átirányításához. A cél által visszaadott adatok a kiíratási adatok között szerepelnek.
10380. Az IPRIPv2 figyelmen kívül hagyja az útvonalat (cél: %1, következő ugrás: %2), amelyet a következő IP-című szomszéd tett közzé: %3. Az útvonal hálózatosztálya érvénytelen.
10381. Az erőforrás azt jelezte, hogy nem hozható online állapotba egyetlen csomóponton sem.
10382. Az Adprep sikeresen hozzáadta a(z) %2 objektumhoz az új tagot (%1).
10383. Az ügyfél nem mutatott be bejelentkezésgyorsító jogkivonatot tanúsító adatként.
10384. Helyi csoportnak nem lehet tagja egy másik tartománybeli helyi csoport.
10385. A karakterlánc tartalmaz olyan karaktert, amely nincs a 7 bites ASCII karakterkészletben.
10386. A tulajdonságértéknek végesnek, és nullának vagy annál nagyobbnak kell lennie.
10387. A lánc környezetleírója érvénytelen.
10388. A vonalak rossz helyen vannak a GUID elemzéséhez.
10389. Váratlan hiba történt. Lehet, hogy hibás a kiszolgáló vagy az ügyfél konfigurációja.
10390. Az egérről bejövő adatokat tároló gyűrűs puffer megtelt (a pufferméret az eszközkezelőben a PS/2 egér tulajdonságai között állítható be).
10391. Nem sikerült kommunikációs csatornát létrehozni a KTM-hez. Hiba: 0x%1!%08x!
10392. A TokenImpersonationLevel.Anonymous szint használata nem támogatott a hitelesítésnél.
10393. Nem található a bemeneti kódösszeállítás („Kódösszeállítás neve ”) vagy annak valamelyik függősége.
10394. DHCPv6-ügyfél DUID azonosítója . . . . . . . : %1
10395. A fürt %1 hálózatnév-erőforrására vonatkozó DNS A rekord (%2) eltávolítása nem sikerült, mert hiba lépett fel (%3). Ha szükséges, akkor a rekord manuálisan törölhető. Ehhez kérjen segítséget a DNS rendszergazdájától.
10396. X -> fájlnév = Y, állapot = Z.
10397. A szektorcsoport mérete túl kicsi a kiválasztott fájlrendszerhez.
10398. A struktúra nem lehet értékosztály.
10399. Áthelyezett átirányítás
10400. A helyi számítógép hálózati kártyája által megszabott névkorlátot a rendszer túllépte.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions