English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

11501. Ismeretlen eszközparaméter: "%1"
11502. Kijelölés kiterjesztése balra
11503. Eseménynaplózó
11504. A program nem találja a fájlt (%1).%2%3%4%5
11505. A kért információ biztosításához használja a beállításjegyzéket.
11506. BELSŐ hiba - a megadott csíkozott plex nem kompakt
11507. A rendszer átugrotta a(z) %1 webhelyet, mert azon nincs engedélyezve az ISTG.
11508. Kijelentkezési parancsfájl
11509. A tranzakció nem található.
11510. Hiba történt, miközben a rendszer az üzenetet írta alá a behelyezett intelligens kártya használatával: %1
11511. Hibák történtek az MTS csomagok és programbeállítások COM+ alkalmazásokba és programbeállításokba történő áttelepítése közben. További információt a Windows könyvtárban található mtstocom.log fájl tartalmaz.%1
11512. Hiba történt a tranzakcióhíd elindításakor. Az MS DTC elindul, de a tranzakcióhíd le lesz tiltva.
11513. A helyes szintaxis megtekintéséhez írja be a "CLUSTER LOG /?" parancsot.
11514. A feladatobjektum nem nyitható meg.
11515. Hiba történt: NULL értékű kiszolgálólistát próbált meg kinyomtatni. Lehet, hogy nincs elegendő memória.
11516. (GMT+03:00) Nairobi
11517. Nem megfelelő funkció.
11518. A folyamat teljesítményszámlálója le van tiltva, ezért a kért művelet nem hajtható végre.
11519. Tranziens kódösszeállításban nem lehet tartósan megmaradó modul.
11520. IPsec-illesztőprogram
11521. Túl sok parancssori paramétert adott meg a(z) %1 kapcsolóhoz.
11522. X(In-Buffer hossza=Y, Out-Buffer hossza=Z, válaszként kapott kód=A).
11523. Belső hiba - a megadott plex letiltott allemezeket tartalmaz
11524. Nem lehet létrehozni a munkamenethez tartozó eseménynaplózás beállításkulcsát.
11525. A program kiadott egy parancsot, de a parancs hossza nem megfelelő.
11526. A munkavégző folyamat objektumok kereséséhez használható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
11527. DfsUtil: Az új tartománynév a következő lesz: %1!wS!
11528. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudott különbözeti CRL-t közzétenni a(z) %1 kulcshoz a(z) %4 kiszolgáló következő helye részére: %2. %3.%5%6
11529. Az Acl-ek mentése sikeres volt.
11530. %1 (%2) %3Az árnyékmásolat-példány (%4) beállításkor a következő hibába ütközött: %5.
11531. A karakterlánc nem lehet üres vagy null értékű.
11532. Gyorsítótár válasz utáni érvényesítése.
11533. Súgóképernyő szükséges
11534. Több intelligens kártya is található a következőhöz: %1!ws!.
11535. Nem található a várt kiszolgálóobjektum az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások ezen példányához.
11536. Névtérgyökér állapota nem módosítható, ezért visszaáll a korábbi állapot.
11537. Ideiglenes biztonsági társítás bontva
11538. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások ezen példánya nem távolítható el.
11539. A replikációs forrás újra lett telepítve.
11540. Ez az információs szint azt jelzi, hogy a megadott beállításjegyzékbeli részfa tranzakciós állapota nem létezett, és létre kellett hozni.
11541. A rendszer sikeresen eltávolította a fürtből a csomópontot.
11542. A kezdeményező nem tudott címkét foglalni egy kérés feldolgozásához, és ez I/O-hibát okozott.
11543. A keresett alkalmazáskészlet neve
11544. A megadott művelet vagy paraméteregyüttes érvénytelen.
11545. A(z) "%2" alkalmazáskészletet kiszolgáló, "%1" folyamatazonosítójú munkavégző folyamat újrahasznosítást kér, mert elérte az ütemezett újrahasznosítási időt.
11546. Szolgáltatáspéldány állapotának inicializálása a szolgáltatás korábbi példányainak észlelése végett.
11547. A(z) '%1!ls!' munkakönyvtár érvénytelen.
11548. Válaszállapot == 304, de nem létezik a gyorsítótári bejegyzés.
11549. Microsoft szállítóspecifikus beállítások Windows 98-ügyfelekhez
11550. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat érvényes tanúsítványláncú X509 szabványú tanúsítványra hivatkozott, de az aláírás nem ellenőrizhető a tanúsítvány nyilvános kulcsával. Lehet, hogy a tanúsítványt illetéktelenül módosították. A kulcsazonosító mezője tartalmazza a tanúsítvány ujjlenyomatát.
11551. A megadott biztonságimásolat-készlet nem tartalmaz minden kritikus kötetet.
11552. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani, mert a felhasználó az asztal-összeállítás mellőzését kérte
11553. A(z) "%1" erőforráscsoport frissítése megtörtént.
11554. A rendszer jelenleg csak 1.0-s és 1.1-es verziójú HTTP-kérelmek használatát támogatja.
11555. Hiba DNS-zóna adatfájljának írásakor.
11556. A(z) "%1" többszörös gyűjteményelem hozzáadása sikertelen.
11557. IPv6-alagút erőforrás
11558. A hálózati címfordító (NAT) nem tudta betölteni a kernel módú fordítómodult. Az adat a hibakód.
11559. Sikeresen megtörtént az SSL-hitelesítő adatok létrehozása a(z) %3 IP-cím és port számára.
11560. DHCP-osztályazonosító . . . . . . . . . . : %1
11561. A rendszer frissítette a(z) "%1" területi beállítást a(z) %2 jelzővel. Folyamat száma: %3 (%4). Visszatérési kód: %5.
11562. A kiszolgáló belső hibát észlelt. További részletekért kapcsolja ki a customErrors módot a kiszolgáló konfigurációs fájljában.
11563. Hiba történt a következő feldolgozásakor: %1.
11564. A WindowVisualState értéke ismeretlen.
11565. A szál várakozó állapotának oka, amennyiben várakozik.
11566. A tároló-létrehozási művelet sikertelen.
11567. A kiszolgálóhoz biztonságosabb hitelesítési módszerre van szükség.
11568. Sémafordítási hiba történt: a szükséges adatbázis (%1) nem található. Belső hiba történt, VAGY ez a DLL-fájl helytelenül lett az IIS termékként beállítva, amikor az IIS sémája még nem létezik.%2%3%4%5
11569. Távoli fájlok %1.
11570. A rendszerleállítást nem lehet megkezdeni, mert a számítógépre más felhasználók vannak bejelentkezve.
11571. Az infravörös fájlátvitel szolgáltatása nem tudja megnyitni a fájlt ("%1"). A jelentett hiba: %2.
11572. A hálózati kapcsolat nem létezik.
11573. A számítógép minden adaptere esetében megtörtént a DNS-erőforrásrekordok regisztrálásának kezdeményezése. Az esetleges hibák 15 percen belül megjelennek az Eseménynaplóban.
11574. A megadott összetevő nem szerepelt a biztonsági másolatban.
11575. A megadott alhálózatok már léteznek a címtárszolgáltatásban.
11576. Nem található a(z) %1 függvénytár.
11577. Pontosan egy jelzőt kell beállítania.
11578. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudta törölni a(z) "%2" alkalmazást a következő helyen: "%1". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
11579. Nem létező hálózati kapcsolattal próbált meg valamilyen műveletet végezni.
11580. Az adatbázis-művelet által visszaadott érték csonkolt.
11581. A következő értékének végesnek kell lennie: X.
11582. Egy másik egyfázisú erőforrás-kezelő már be van jelentkezve ebbe a tranzakcióba.
11583. Nem helyezhető online állapotba a fürt %1 fájlmegosztás-erőforrása, mert hiba (%4) miatt nem sikerült létrehozni a(z) %2 fájlmegosztást (hatókör-tulajdonos hálózat neve: %3). A rendszer automatikusan megpróbálja újból végrehajtani a műveletet.
11584. A zóna (%1) letöltésekor (forrás: %2) a DNS-kiszolgáló olyan %3 tartománynévhez kapott RR-t, amelyhez már előzőleg érkeztek rekordok. Ha CNAME RR-t használ, akkor az lehet az egyetlen rekord a tartománynévhez. A(z) %3 CNAME RR-jét a rendszer figyelmen kívül hagyja.
11585. Az útválasztó általános lekérdezést fogadott a távelérésű ügyféltől (%1) a következő IP-című kapcsolaton: %2. A távelérésű ügyfelek nem küldhetnek lekérdezéseket.
11586. A metódus hívása előtt hívja meg a(z) X metódust.
11587. A(z) "%1" konfigurációs fájl feldolgozása...
11588. Kommunikációs hiba történt a távoli eljáráshívás során.
11589. Az MS DTC szolgáltatás vagy az arra támaszkodó szolgáltatások egyike nem állítható le.
11590. Az MS DTC XA tranzakciókezelőnek nem sikerült egy naplórekord adatainak titkosítása.(%3): Fájl=%1 Sor=%2.
11591. A jelszót nem lehet frissíteni. A jelenlegi jelszóként megadott érték nem megfelelő.
11592. Nem lehet lépési műveletet végrehajtani olyan kifejezésből, amely nem elemkészletet jelöl.
11593. Az időtartomány nem lehet %1 és %2 másodperc közötti, beleértve a két értékhatárt is. A lépésköz legyen %3 másodperc
11594. Be van fejezve a metódus típusdefiníciója.
11595. A fax küldése sikeres volt. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Címzett azonosítója: %5. Oldalak száma: %6. Átvitel ideje: %7. Eszköz neve: %8. Feladat azonosítója: %9. Felhasználónév: %10. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
11596. Az objektumot zárolni kell az olvasáshoz vagy az íráshoz.
11597. Alkalmazásban szereplő modulok felsorolása
11598. A lemezkonvertálás már folyamatban van
11599. A naplózó szolgáltatás hibát észlelt a naplózási tárolóba történő írás kísérlete közben.
11600. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudja törölni a(z) %1 érvénytelen tanúsítványt a következőből: %2. %3. %4.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions