English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

11901. A modem nem található a MODEM.INF fájlban.
11902. A rendszer nem tud írni a megadott eszközre.
11903. NLS-adattábla műveletei
11904. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások figyelmen kívül hagyta a(z) %1 kulcshelyreállító tanúsítványt, mivel betöltése sikertelen volt. %2 %3
11905. Az MS DTC Tranzakciókezelő naplóírása nem sikerült. Hibakód: %1
11906. %1 (%2) %3A(z) %4 árnyékmásolat-példány létrehozása elindul. Ez Másolat típusú árnyékmásolat lesz.
11907. ArgIterator példánya nem hozható létre dinamikusan.
11908. A rendszer érvénytelen típust észlelt egy alapértéknél.
11909. A(z) %1 biztonsági mentése sikerült
11910. Konfigurációfrissítési hiba
11911. A függő szolgáltatás nem létezik, vagy törlésre van kijelölve.
11912. A DTC biztonsági beállításainak értéke (OFF = 0, ON = 1): Tranzakciók hálózati felügyelete = %1, Hálózati ügyfelek = %2, Natív MSDTC protokollt használó bejövő elosztott tranzakciók = %3, Natív MSDTC protokollt használó kimenő elosztott tranzakciók = %4, IP-tranzakció (TIP) = %5, XA-tranzakciók = %6
11913. A megadott médiatípus nem használható ezzel az összetevővel.
11914. Érvénytelen műveletet kísérelt meg végrehajtani egy aktív hálózati kapcsolaton.
11915. Sikertelen volt az egyéni szótár betöltése a következő helyen: X.
11916. Az Active Directory szoftvertelepítési adatai hibásak.
11917. A(z) <%1> kiszolgálóadatok nem érhetők el
11918. Újraelemzési címke értéke: 0x%1!08x!
11919. A forrástömb legalább egy eleme nem konvertálható a céltömb típusára.
11920. Az iSNS nem talált DHCP-kiszolgálókat a hálózaton.
11921. Egy bemeneti karakterlánc lezárása nem megfelelő.
11922. Jegyzékfájlelemzési hiba: egy névben nem lehet több kettőspont.
11923. %1: Nincs elég memória.
11924. Egy %6 hivatkozás észlelhető. A becsült sávszélesség is %1 kb/s. A lassú kapcsolat küszöbértéke %3 kb/s.
11925. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat érvénytelen Active Directory tartományszolgáltatási biztonsági azonosítókat tartalmazott.
11926. Az flastmod() nem hajtható végre: Win32 hibakód = %2!.20s!

11927. Nem lehet társítást létrehozni, ha az elsődleges és másodlagos objektum ugyanaz.
11928. Újraindítás közben váratlan hiba történt a kötetfőkulcs beolvasására tett kísérlet alkalmával.
11929. A megadott lemez nem tartalmaz támogatott fájlrendszert.
11930. A naplózó szolgáltatás nincs megfelelő állapotban a kért művelet végrehajtásához.
11931. ExDS felület
11932. A DNS-kiszolgáló az indítófájl új verzióját írta. Vagy új zónák létrehozása, vagy létező zónainformációk módosítása történt a DNS-konzol használatával, amely hatására a DNS-kiszolgáló frissítette az információkat a fájlban. Az előző indítófájl másolatát a rendszer a %SystemRoot%\System32\Dns\backup könyvtárba helyezte.
11933. Elvégezve a következő tartomány névterein: %1!ws!
11934. A tulajdonságértéknek nullánál nagyobbnak vagy határozatlannak kell lennie.
11935. RADIUS-üzenet érkezett egy érvénytelen hitelesítővel rendelkező RADIUS-ügyféltől (%1). Ezt rendszerint a nem egyező közös titok okozza. Ellenőrizze a RADIUS-ügyfélhez tartozó közös titok beállításait a Hálózati házirend-kiszolgáló (NPS) beépülő modulban, illetve a hálózatelérési kiszolgáló beállításait.
11936. Az egyik COM+ szolgáltatás (például a QC vagy a CRM) indítása nem sikerült. A szolgáltatáshoz tartozó GUID és HRESULT értékek: %1
11937. A(z) %1 tanúsítványigénylését a felhasználó megszakította.
11938. Egy távoli aktiválásra lenne szükség, de a megadott kiszolgálónév nem érvényes
11939. Meghiúsult az Automatikus rendszer-helyreállító beállításkulcsainak helyreállítás utáni definiálása az offline operációs rendszerben.
11940. A logikai egységnek nincs kötetpéldánya.
11941. X csak egyszer hívható meg minden egyes aszinkron művelet esetén.
11942. Az átviteli szűrő törlésre vár.
11943. Változás észlelhető.
11944. A megadott leíró érvénytelen. Ez akkor fordulhat elő, amikor hozzáférési listát próbál meg beállítani névtelen kernelobjektumnál.
11945. %1 (%2) %3Hiba (%5) történt egy frissen létrehozott naplófájl (%4) megnyitásakor.
11946. Az alkalmazásgazda segítő szolgáltatás hibát észlelt, miközben megpróbálta felvenni több alkalmazáskészlet társítását a megfelelő SID-azonosítójukhoz. A probléma elhárításához újból véglegesítse a módosításokat, és indítsa újra a szolgáltatást. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
11947. (Hiba a környezeti változóban.)
11948. A konfigurációs módosítások végrehajtva a(z) "%2" esetében érvényes "%1" szakaszban, a(z) "%3" konfigurációvéglegesítési elérési úton.
11949. A függvénynek átadott egy vagy több paraméter érvénytelen volt.
11950. Rossz kulcs.
11951. A művelet lemez I/O-hiba miatt megszakítva
11952. NYOMKÖVETÉS: egy Ipv4-címet helyeztek a hálózatszolgáltatási verembe: %1
11953. Csomag nyomkövetése %1.
11954. Hiba a konzolról való beolvasáskoz. Win32-hiba: 0x%1
11955. Nem található „X” nevű tulajdonság.
11956. A(z) „X” ügyfél csak InterNetwork vagy InterNetworkV6 címeket tud elfogadni.
11957. A portcímet nem lehetett a memóriakezelő rendszer által érthető alakra hozni.
11958. Nem megfelelő formátumú hexadecimális karakterlánc.
11959. A CultureAndRegionModifiers.Neutral jelző nem egyeztethető össze a CultureInfo.Neutral tulajdonság értékével a következő kulturális környezetre: X.
11960. Nincs elég memória a várakozási eseménytömb lefoglalásához.
11961. Leírás: A címtárban szereplő létező kapcsolattartó adatainak módosítása.
11962. Használat: %1 küldendő sor
11963. Length értéke nem lehet negatív.
11964. Nem olvashatók a sémaadatok, mert a program nem találja vagy nem tudja olvasni az adatokat tároló bináris fájlt.%1%2%3%4%5
11965. A kezdeményező csomópont nem létezik.
11966. A kódösszeállítás adatainak &megadása
11967. MS DTC nyomkövetési infrastruktúra: a program jelentése szerint egy esemény nyomon követése elegendő pufferhely hiányában nem sikerült. A nyomkövetési infrastruktúra megkísérli ismét nyomon követni az eseményt. Ilyen hiba előfordulásának száma eddig %1. A memóriapufferek maximális számának növelése orvosolhatja a helyzetet.
11968. Az erőforrás egyes állapotai véglegesítődhettek, mások megszakadhattak, valószínűleg heurisztikus döntések következtében.
11969. Az SDDL karakterlánc érvénytelen vagy nem lefordítható biztonsági azonosítót tartalmaz.
11970. A(z) "%1" konfigurációs csomópont "%2" tulajdonsága érvénytelen értékkel rendelkezik. A megadott "%3" konfigurált érték érvénytelen. Az alapértelmezett érték "%4" lesz. Érvényes értékek: "%5"
11971. A hitelesítés sikertelen, mert a hálózathoz használt főtanúsítvány érvénytelen
11972. Túl sok beállítás van. A(z) (%1!d!) érvénytelen.
11973. Ez a művelet nincs engedélyezve, mialatt a DNS-kiszolgáló zónákat tölt be a háttérben. Próbálkozzon újra később.
11974. A FailedRequestTracing modul nem tudta létrehozni "%3" könyvtárat. A hiba kijavításáig nem készülnek naplóbejegyzések. A hiba legalább %1 alkalommal fordult elő az elmúlt %2 percben. Az adat a hibakód.
11975. A(z) %1 beállításban csak egy kvórumtípust lehet megadni.
11976. A küldés nem sikerült. A vonal foglalt.A szolgáltatás újra megpróbálja elküldeni a faxot.Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
11977. A Count elem értékének kisebbnek vagy egyenlőnek kell lennie az adatfolyam fennmaradó bitjeinek számával.
11978. A nyomtatási várólista megtelt.
11979. A megadott médiatípus érvénytelen.
11980. Modul letiltása
11981. A tanúsítványszolgáltató (CA) nem tudott végrehajtani egy visszafejtési műveletet. Ez a hiba akkor léphet fel, ha egy fejlett titkosítási algoritmust (például az Advanced Encryption Standard - AES) használnak, és a tanúsítványszolgáltató nincs konfigurálva CNG (CryptoAPI Next Generation) kulcstároló-szolgáltató használatára. Ha a hiba tanúsítványbeiktatás közben történt, győződjön meg arról, hogy a tanúsítványsablonban nincs engedélyezve a kulcsarchiválás fejlett titkosítása.
11982. A kért munkamenet hozzáférése megtagadva.
11983. Az előfizetés nem aktiválható.
11984. Hiányzik a szótár Keys struktúrája.
11985. Nem sikerült lefoglalni a szál helyi tárolókönyvtárát az aszinkron-soros komponensprogramban. Hibaadatok: %1
11986. DHCPV6 - naplózás felfüggesztve
11987. A delegáltnak csak egy célja lehet.
11988. ------ Támogatott STATE parancsok ------
11989. A grafikus kártya címtartományainak hozzárendelését nem lehet elvégezni.
11990. A fájlreplikációs szolgáltatás nem állítható le.
11991. A kért sor nem található az INF-fájlban.
11992. Egy „Típusnév” típusú kódcsoport létrehozása sikertelen.
11993. Hiba történt az attribútumlista olvasásakor
11994. %1 = %2!u!
11995. Az irányítási tábla adatbázis-tranzakciója sikertelen.
11996. A(z) „X+Y” kulcs és módosító kombináció nem támogatott a KeyGesture esetében.
11997. Az IPRIPv2 nem tudott táblát inicializálni a szomszédos IPRIP-útválasztók adatainak tárolásához. Az adat a hibakód.
11998. A konfigurációs szakaszok felsorolása
11999. Annak meghatározása, hogy zárolt-e a Membership szakasz
12000. A COM+ nem hajtott végre egy aktiválást, mert egy környezeti tulajdonság létrehozása a következő hibát eredményezte: E_OUTOFMEMORY %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions