English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

8601. A megadott csomópont nem támogat ilyen típusú erőforrást. Ennek valószínű oka lehet a verziók eltérése, illetve az erőforrás-DLL hiánya a csomóponton.
8602. .config fájlból történő használathoz a következő típusú gyűjtőszolgáltató-típusnak rendelkeznie kell egy „X” típusú konstruktorral: „Típusnév”.
8603. A kiterjesztett attribútumok nem fértek el a pufferben.
8604. A bejelentkezés bejeződött, de nem állt rendelkezésre hálózati hitelesítő. A bejelentkezés a helyileg ismert adatok segítségével történt
8605. %1 (%2) %3A növekményes biztonsági másolat készítése megkezdődött.
8606. Nem lehet beolvasni az SSPI-környezet lejárati idejét.
8607. Nem lehet megállapítani a rendszerbiztonsági tag [%2] típusát, de a feladat folytatódni fog. A jövőben áttelepítőtábla segítségével lehet leképezni vagy eltávolítani ezt a rendszerbiztonsági tagot.
8608. GCHandle nem adható át alkalmazástartományok között.
8609. A megadott nyomkövetési naplóban szereplő minden olyan esemény megkeresése, amelynek kategórianeve "MODULE_SET_RESPONSE_ERROR_STATUS".
8610. Hiba történt, mert nincs elég erőforrás.
8611. A(z) "%2" alkalmazáskészletet kiszolgáló, "%1" folyamatazonosítójú munkavégző folyamat újrahasznosítást kér, mert elérte a virtuális memória maximális mennyiségét.
8612. Túl mély.
8613. A megadott név túl hosszú.
8614. Csomagolt Overlapped struktúra nem csomagolható újra.
8615. A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) telepítése sikeres.
8616. A rendszer nem támogatja tovább az "msdtc -remove" futtatását. Az MSDTC eltávolításával kapcsolatban a Microsoft technikai tanácsadásától kaphat segítséget. Ha a számítógépen koordinátorként távoli MSDTC-t kíván alkalmazni, használja a Komponensszolgáltatások böngészője alkalmazást.
8617. A behelyezési/kiadási port nem használható, mert nem üres.
8618. A(z) X mérete túl hosszú, legfeljebb Y karakter hosszú lehet.
8619. FSUTIL A fájlrendszer tulajdonságainak megjelenítése és konfigurálása.
8620. Az egyik hibakeresési objektumon végrehajtandó művelet nem sikerült, mert az objektum törlés alatt áll.
8621. A Csoportházirend-kezelés futtatásához Windows XP vagy újabb verzió szükséges.
8622. A rendszer jelezte a felhasználó felé az Asztalablak-kezelő teljesítményében bekövetkezett teljesítménycsökkenést, és a felhasználó annak bezárása mellett döntött
8623. DNS: a rekord nem létezik.
8624. Az alkalmazáshoz (%s) nincs megadva alapértelmezett parancsnyelv. Alapértelmezés: %s.
8625. Az attribútum keresési jelzői érvénytelenek. A rekordindex bit csak Unicode karakterláncok attribútumain érvényes.
8626. A(z) "%1" erőforráscsoport nem hozható létre. A következő hiba történt: "%2". A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy megfelelően konfigurálta az erőforráscsoport beállításait, és a megfelelő értékeket és engedélyeket állította be a RAP.xml fájlban, illetve a RAPStore beállításkulcsban.
8627. A következő számítógép-objektum érvényesítése a tartományban: %1
8628. A rendszerkatalógus törlése megtörtént.
8629. A "MyBackup" konfigurációs biztonsági másolat visszaállítása a kiszolgálóra. Az első lépés a kiszolgáló leállítása.
8630. A HKLM\CCS\Services\Dfs\Parameters beállítás-jegyzékbeli bejegyzés adatai eltérőek az összehasonlított számítógépeken.
8631. A moniker elérési útját nem lehetett normalizálni
8632. Az IPRIPv2 nem tudott szoftvercsatornát létrehozni a következő IP-című helyi kapcsolathoz: %1. Az adat a hibakód.
8633. Hozzáfűzéses hozzáférés kizárólag csak írható módban kérhető.
8634. A folyamat szabványos bemeneti folyama.
8635. A "defaultDocument" konfigurációs szakasz zárolása a "Default Web Site/" elérési úton
8636. A felhasználó nem támogatott formátumban próbált alkalmazni egy felügyelet nélküli XML-fájlt (%1). Ok: %3 (%2. sor). A rendszer nem módosult.
8637. A(z) %1 processzor sebességét a belső vezérlőprogram korlátozza. A processzor a legutóbbi jelentés óta %2 másodpercig volt ebben a csökkentett teljesítményű állapotban.
8638. A Windows sérülést fedezett fel egy fájlban, és azóta javította azt. Elképzelhető azonban, hogy adatvesztés történt.
8639. DHCP-kiszolgáló . . . . . . . . . . . : %1
8640. Nem lehetett lefordítani a felhasználó által jelentett I/O-portot a(z) %2 esetén.
8641. Az átirányító használatban van, így azt nem lehet eltávolítani a memóriából.
8642. A fájlkivonat nem található a megadott katalógusfájlban. A fájl valószínűleg megsérült, vagy illetéktelenül módosították.
8643. A RegistryKey.SetValue metódushoz nem használható „Típusnév” típusú tömb. Csak Byte[] és String[] használható.
8644. A megadott eszköznév érvénytelen.
8645. Csak TraceListeners figyelők adhatók hozzá a TraceListenerCollection osztályhoz.
8646. Az elem %1 hiányzó attribútumot tartalmaz
8647. A tárolóimportálási művelet sikertelen.
8648. Nem sikerült a fájlok visszaállítása.
8649. Az összes hálózat saját tulajdonságainak listázása:
8650. Az objektumban nincs érvényes óraobjektum.
8651. A DNS-kiszolgáló hibát talált a fájl írásakor. Legvalószínűbb, hogy megtelt a kiszolgáló merevlemeze. Szabadítson fel helyet a lemezen, majd kezdeményezze újra a zóna írását. Az eseményadat a hibakód.
8652. Az objektum vagy érvénytelen feladatobjektum, vagy nem feladatobjektum.
8653. Válasszon a listából egy USB-eszközt, majd kattintson a Mentés parancsra.
8654. A Gesture elem csak „Típusnév” típusú objektumokat fogad el.
8655. Érvénytelen fizikai cím volt megadva.
8656. A tulajdonos beállítása sikeres volt.
8657. Az alkalmazás jegyzékfájlja által közvetlenül vagy közvetve hivatkozott két vagy több komponens azonos COM-típustári TLBID-vel (típustár-azonosítóval) rendelkezik.
8658. Heuristic Commit for XID=(TRID,XATM,XARM)%\ MS DTC Transaction Id "%1" %\ XA Transaction Manager=%2 %\ XA Resource Manager =%3 %\ Data Source Name =%4.
8659. A tanúsítványsablon (%1) a következő kiállítási szabályzatokat igényli, melyeket az aláíró tanúsítványok nem tartalmaztak: %2.
8660. A rendszer egy, a várakozási sorban több mint 30 perce várakozó DHCPV6-üzenetet elvetett, mert túl régi a feldolgozáshoz.
8661. A tartománynév túl hosszú.
8662. Az illesztőprogram valamit nem tudott lefoglalni, ami a kérelemhez (%1) szükséges.
8663. Nem sikerült létrehozni a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás (VSS) feladat-erőforrását (%1). A hiba kódja a következő: %2.
8664. A helyi számítógép konfigurálása az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások befogadásához
8665. A replikációs szinkronizálási kísérlet nem sikerült, mivel az eredeti replika a részleges replikából akart szinkronizálni.
8666. DfsUtil: Az átnevezendő régi tartomány a következő: %1!wS!
8667. A(z) "%1" irányelvmodul az alábbi hibát naplózta: %2
8668. A művelet nem fejeződött be. A Rendszer eseménynaplóban talál további tájékoztatást a hibáról. Mielőtt újra megpróbálná a műveletet, indítsa újra a számítógépet.
8669. Nem állítható be a Pixel Shader Model 2.0-s verzióját használó képpontárnyékoló, mert olyan regisztereket használnak, amelyek csak a Pixel Shader Model 3.0-s verziójában érhetők el.
8670. A megadott kérelemhez nem található regisztrált kontextusfoglalás-definíció.
8671. Kivételkód-kifejtés.
8672. A megadott érték érvénytelen vezérlőkaraktereket tartalmaz.
8673. A tulajdonsága nem található a gyorsítótárban.
8674. Nincs implementálva
8675. A(z) „X” tulajdonságértéknek nullának vagy annál nagyobbnak kell lennie.
8676. A munkamenet nem jelentkeztethető ki, mert jelenleg használatban van egy eszköz ebben a munkamenetben.
8677. A folyamatot nem ez az objektum indította el, ezért a kért információ nem határozható meg.
8678. Érvénytelen cookie érkezett.
8679. %1 (%2) %3Az adatbázismotor helyreállítási műveleteket kezdeményez.
8680. A csoportházirend feldolgozása egy rendszerfoglalási hiba miatt sikertelen. Győződjön meg arról, hogy nincsenek kifogyóban a számítógép erőforrásai (memóriája, szabad lemezterülete). A következő frissítési ciklus alkalmával a rendszer kísérletet tesz a csoportházirend frissítésére.
8681. Hiányzik az adatbázisnév. Ha az -sstype beállításnál a „c” érték szerepel, meg kell adni az adatbázisnevet.
8682. Fájlrendszer ellenőrzése %wZ
8683. Nem volt elegendő szabad szál a ThreadPool objektumban a művelet végrehajtásához.
8684. Elképzelhető, hogy a(z) %1 rendszerfájl sérült, ami a(z) %2 alkalmazás működésének leállását okozhatta. A Windows nem kísérelte meg a fájl kijavítását, mert ugyanennek a fájlnak túl sokszor történt meg a kijavítása az utóbbi időszakban.
8685. A DNS-kiszolgálón hiba lépett fel (%1) a(z) %2 zóna Active Directoryból történő betöltése során. A DNS-kiszolgáló a következő időtúllépési ciklusban újra megpróbálja betölteni a zónát. A hibát az Active Directory magas terhelése okozhatja, és valószínűleg átmeneti jelenség.
8686. String típust kell megadnia a szűrőfeltételben.
8687. A helyi gépnek Kerberos-tartományvezérlőnek kell lennie, de nem az.
8688. A művelet nem hajtható végre hátramutató hivatkozáson.
8689. A számítógép megállapította, hogy a(z) %2 hálózati című hálózati kártyához rendelt %1 IP-cím már használatban van a hálózaton. A számítógép automatikusan megpróbál egy másik címet igényelni.
8690. A fürt %1 IP-címerőforrása nem tudta megújítani a(z) %2 IP-cím bérletét. Győződjön meg arról, hogy a DHCP-kiszolgáló elérhető, és megfelelően van beállítva az IP-cím bérletének megújításához.
8691. Egy távoli aktiválásra lenne szükség, de nincs engedélyezve
8692. A telepítési csomag nyelvét nem támogatja a rendszer.
8693. Meghiúsult az Automatikus rendszer-helyreállító visszaállítás utáni művelete.
8694. Az alkalmazásgazda segítő szolgáltatás hibát észlelt az alkalmazáskészletek nevének a megfelelő SID-azonosítóhoz való társítása során. Egyes alkalmazáskészletek SID-azonosítója nem lesz megfelelően feloldva az "IIS APPPOOL" névtérben. A probléma elhárításához újból véglegesítse a módosításokat, vagy indítsa újra a szolgáltatást. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
8695. A típust absztraktként kell deklarálnia, ha bármelyik metódusa absztrakt.
8696. A következőre való átnevezés kihagyva: %1.
8697. Érvénytelen kapcsoló -- "%1".
8698. A hibakereső kezelte a kivételt
8699. NYOMKÖVETÉS: Egy átviteli közeggel kapcsolatos esemény érkezett a hálózatszolgáltatási veremből: %1
8700. Csengő mód: %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions