English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

6901. MSBUILD : Hiba: MSB1023: A válaszfájl nem olvasható. X
6902. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A TransactionTrackerFactory QueryInterface hívásának hibakódja: %1.
6903. MUI-értesítés művelete
6904. Érvénytelen DNS-zónaművelet.
6905. Nem hozható létre a fürtnapló a következő csomóponton: '%1'...
6906. A rendszer változási értesítéseit figyeli, és eseményeket indít, amikor egy könyvtárban vagy fájlban történik változás.
6907. <Írja be a szöveget.>
6908. A konfigurációs szakaszt csak a machine.config vagy a gyökér web.config fájlban lehet megadni.
6909. A leíró nincs rögzítve.
6910. A végrehajtás nem sikerült, mert túl sok metaadat módosult.
6911. Egy meglévő gyorsítótári bejegyzést törölni kell.
6912. A megadott Transaction objektumot nem lehetett megnyitni, mert az nem volt megtalálható.
6913. A forgatókönyvesemény-leképező nem tudott elindítani egy forgatókönyvet a(z) %1 szolgáltatóhoz (eseményazonosító: %2). Hibakód: %3.
6914. Nem található aktív csatorna a lekérdezéshez.
6915. Nem nyitható meg az OLE-tranzakciókhoz használt proxy-DLL állományt tartalmazó beállításkulcs. Hibaadatok: %1
6916. A 0.0.0.0 IPv4 cím és a ::0 IPv6 cím nem meghatározott címek, amelyek nem használhatók célcímként.
6917. A DNS IPV6 frissítése sikerült
6918. Nem vehető fel "%1" típusú ismétlődő gyűjteménybejegyzés "%3" értékre beállított "%2" egyedi kulcsattribútummal és "%5" értékre beállított "%4" egyesített kulcsattribútumokkal.
6919. Nem sikerült a kódcsoportcímkék megfelelő generálása.
6920. Üres a LinkedList osztály.
6921. Érvénytelen paraméter: a -t kapcsolót portszámnak kell követnie
6922. A fájlreplikációs szolgáltatás nem tudja teljesíteni a kérést, mert a felhasználónak nincsenek megfelelő jogai a tartományvezérlőn. Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
6923. A monikernek általánosnak kell lennie
6924. Az IPRIPv2 nem tudott kötést létrehozni a következő IP-címmel: %1. Ellenőrizze, hogy a TCP/IP megfelelően van-e telepítve és helyesen van-e beállítva. Az adat a hibakód.
6925. Az IObjectReference illesztőfelület megvalósítása túl sok beágyazott hivatkozást ad vissza olyan objektumokra, amelyek megvalósítják az IObjectReference illesztőfelületet.
6926. Alkalmazás konfigurálása
6927. Hiba az esemény olvasásakor. A megadott leíró: %1. A ReadEventLog visszatérési kódja: %2.
6928. A végpontleképező szabad végpontjai elfogytak.
6929. A csomag olyan IPsec biztonsági társítással érkezett, amely nem felel meg a csomag jellemzőinek.
6930. A(z) %2 megszakítását egy soros egér is használja, ezért %2 nem fog elindulni.
6931. A NIS-tartomány (Network Information Service) neve
6932. A cím típusa ismeretlen.
6933. Konfigurációs elérési út vagy URL-cím, ahol a konfigurációt törölni kell. Ha nincs megadva, az alapértelmezés szerint használt érték a kiszolgálói konfigurációs szint.
6934. A(z) %1 támogatja a visszaállítási eseményeket.
6935. Kísérlet történt proxy hívására, miközben a konstruktorhívás még folyamatban van.
6936. Nem határozható meg a tartomány identitása.
6937. Megadása esetén a kódösszeállítás a létrehozásakor nem lesz teljesen aláírva.
6938. A hívó aszinkron hívást küld, és ennek nevében nem végezhet kimenő hívást.
6939. A fürthálózat nem érvényes.
6940. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott megújítani egy %2 tanúsítványt (%3).
6941. Az EapMethod (típus: %1!d!, szállítóazonosító: %2!d!) nem támogatja azt a műveletet, amellyel próbálkozik
6942. %1 (%2) %3Az adatbázismotor naplóját tartalmazó lemez megtelt. Ha helyfelszabadítás céljából naplófájlokat töröl, és az adatbázisfájlok nem tiszta leállítás utáni állapotúak, akkor előfordulhat, hogy az adatbázis nem indítható majd el. A megszámozott naplófájlokat törölni ugyan nem szabad, de át lehet őket helyezni akkor és csakis akkor, ha az adatbázisfájlok tiszta leállítás utáni állapotúak. Nem helyezhető át: %4.
6943. A megadott IWebProxy URI-sémája a következő érvénytelen értékkel rendelkezik: „X”. Csak a „http” érték támogatott.
6944. A megadott metódus nem lehet dinamikus vagy globális, és általános típusdefinícióban kell deklarálni.
6945. A fordítandó alkalmazás fizikai elérési útja. Ha a -p kapcsoló hiányzik, az alkalmazás helyének maghatározására az IIS-metaadatbázis szolgál. Ezt a kapcsolót a -v kapcsolóval együtt kell használni.
6946. Ütköző objektum. Átnevezés szükséges.
6947. Kérelem időtúllépése
6948. Nem nyílt meg a webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) HTTP-vezérlőcsatornája. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
6949. A kérést nem lehet teljesíteni. A szükséges fájl nincs jelen.
6950. A gyorsítótári bejegyzés Vary fejléce a „*” karaktert tartalmazza.
6951. A MUI-visszahívás nem sikerült a(z) %2 típusúként regisztrált %1 fájl esetében, mert a(z) %3 függvény nem létezik a dinamikus kódtárban. A hiba kijavításához cserélje le a fájlt, vagy javítsa ki a beállításjegyzék bejegyzését.
6952. A kódösszeállítások a következő rendszerleíró kulcsokhoz férhetnek &hozzá:
6953. A kért tulajdonság vagy jellemző ugyan támogatott, de jelenleg, illetve az adott környezetben nem használható.
6954. Nem inicializálható az MS DTC TIP átjáró. Az MS DTC elindul ugyan, de a TIP szolgáltatás le lesz tiltva.
6955. A típusparaméternek a ResourceSet egyik alosztályára kell hivatkoznia.
6956. Nem támogatott TextAttribute
6957. Nincs megadva a címzett tanúsítványa.
6958. A Központi Windows-telepítési szolgáltatások nem tudnak kezdeti ügyfélállapotot létrehozni.
6959. Konfigurációs fájl frissítése a következőn: %1.
6960. BELSŐ hiba - formátumhiba a konfigurációs másolatban
6961. A DNS-bejegyzés nincs törölve
6962. Az állapotjegyző hibát észlelt a(z) %1 korrelációazonosítójú kérelemre adott válasz feldolgozásakor a következőnél: %2 (résztvevő: %3) (hiba: %4). Ellenőrizze az állapotjegyző konfigurációját, vagy további információért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
6963. Az általános típus paramétere nem érvényes.
6964. A megadott hitelesítőmodul nincs regisztrálva.
6965. A „this” típus nem lehet önmagában illesztőfelület.
6966. APPCMD %ws %ws <-1.paraméter:1.érték ...>
6967. Az erőforrás használatban van.
6968. A vezetékes automatikus konfigurációs szolgáltatás belépett a futó állapotba.
6969. A megadott alkalmazáshoz engedélyezett összes modul felsorolása.
6970. A lemez használatban van, vagy egy másik folyamat zárolta.
6971. A feltételes kérelem nem alakítható ki.
6972. (GMT+09:00) Oszaka, Szapporó, Tokió
6973. Az URI-gyorsítótárral kapcsolatos összes HTTP-esemény megjelölése
6974. A művelet végrehajtása előtt meg kell hívnia a Listen metódust.
6975. A megadott fájlrendszer-erőforráskezelőben nincs elindítva a tranzakciótámogatás, vagy hiba miatt leállt.
6976. COLOR A konzol alapértelmezett elő- és háttérszínét állítja be.
6977. A tartomány a visszafelé bővítésnek kevesebbel lett bővítve. A tartományt 32 cím többszörösével bővítse ki.
6978. A kapott objektum nem valósítja meg az ISerializable illesztőfelületet.
6979. A tanúsítványszolgáltatás visszaállítása elindult.
6980. A címtárszolgáltatás nem tudja feldolgozni a parancsfájlt, mert az érvénytelen.
6981. A végrehajtható kezelő beolvasása sikertelen (HRESULT=%%08x).
6982. A lockItem értéke csak true/false lehet
6983. A korábban már létező adatok nem csonkolhatók egy Append módban megnyitott fájlban.
6984. A műveletet nem lehetett végrehajtani, mert a tranzakciókezelő nem rendelkezik naplóval.
6985. A keresett biztonsági másolat neve
6986. %1: Titkosítás frissítve.
6987. A megadott számítógépnév nem felel meg az UNC elnevezési egyezménynek.
6988. Egy folyamat kilépése miatt kiadott eseménykezelő-hívások átadásra való előkészítéséhez használt objektum.
6989. Az IPRIPv2 új útvonalról értesült. Az útvonal adatai: célhálózat: %1, következő ugrás: %2. Az útvonalról a következő IP-című szomszédtól értesült: %3.
6990. Nem található a(z) „Típusnév” típusú CodeDom szolgáltató.
6991. Nem lehet menteni.
6992. Egy távoli eljáráshívás során a környezetleíró megváltozott.
6993. A kért kódolást nem lehet felismerni.
6994. Heurisztikus végrehajtott vagy heurisztikus vegyes COMPARE STATES utasítás érkezett a(z) "%1" LU partnertől a(z) "%2" LU tranzakcióra vonatkozóan, amikor a Megszakítás (RESET) üzenetet továbbította az MS DTC %3 azonosítójú tranzakciójával kapcsolatban.
6995. A(z) %2 kötet fájlrendszer-struktúrája javítva lett.
6996. Az objektum típusa csak String lehet.
6997. X” nem tud konvertálni „Y” forrásból „Z” célba.
6998. A DNS-kiszolgáló érvénytelen formátumú jogkivonatot ("%1") talált a(z) %2 zónafájl %3. sorában. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése az erőforrásrekord (RR) figyelmen kívül hagyásával folytatódik, javasolt az RR javítása vagy eltávolítása a(z) %2 zónafájlból. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
6999. A kategorizáló nem tud inicializálódni. A hibakód: „%1”.
7000. A BitLocker meghajtótitkosítás használatához inicializálni kell a számítógépen a Platformmegbízhatósági modult (TPM) TPM-inicializálás varázsló indítása.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions