English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

7901. A domainprep parancs futtatása ...
7902. %1 (%2) %3Az adatbázismotor sikeresen végrehajtotta az indexkarbantartást a(z) '%4' adatbázisban.
7903. A elem csak a értéket tartalmazhatja
7904. Nem definiált DateTimeStyles érték van használatban.
7905. A fájl tranzakciós metaadat-attribútuma sérült és nem olvasható.
7906. %1 (%2) %3Az adatbázis biztonsági másolatának (%4) mérete 4 kilobájt egész számú többszöröse kell legyen.
7907. DfsUtil: A megadott beállításjegyzékbeli bejegyzés nem található.
7908. A LicenseManager CurrentContext tulajdonsága jelenleg zárolva van, ezért nem változtatható meg.
7909. Az üzenet helyi kézbesítése visszautasítva.
7910. X, az adatfolyamba nem történt írás, ezt a gyorsítótári bejegyzést ne hajtsa végre.
7911. Sikertelen volt a következő indexű tanúsítvány hozzáadása: „X”.
7912. A jegyzékfájl érvénytelen URI-ra mutató hivatkozást tartalmaz.
7913. Célhiba.
7914. A(z) %2 MUI értesítési visszahívás API (%1) visszatérési kódja: %3.
7915. Érvénytelen típusú ParameterInfo tag az Attribute osztályban.
7916. A Biztonság beállítása varázsló befejezte a felhasználói felület indítását.
7917. A speciális URI-elemzési kérelem – „X” – nem keverhető más elemzésjelző URI-összetevőkkel: „Y”.
7918. A típusnak a COM-környezetből létrehozhatónak kell lennie.
7919. Már csatlakozva van.
7920. A jogkivonat megbízható résztvevőtől származó, érvényes Kerberos AP-REQ üzenetet tartalmaz, de az aláírás hitelesítése a Kerberos-munkamenetkulccsal nem sikerült. Elképzelhető, hogy a jogkivonatot illetéktelenül módosították.
7921. OSS ASN.1 hiba: érvénytelen argumentum.
7922. A bejelentkezési kísérlet meghiúsult
7923. A(z) "%1" alkalmazáskészletet kiszolgáló folyamat helyreállíthatatlan hibát észlelt a Windows folyamataktivációs szolgáltatással folytatott kommunikáció során. A folyamat azonosítója "%2" volt. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
7924. A metabázis szerkesztett elérési útja nem található. Elképzelhető, hogy az elérési út már törölve lett.%1%2%3%4%5
7925. Count értékének pozitívnak kell lennie, és egy érvényes helyre kell vonatkoznia a karakterláncban, tömbben vagy gyűjteményben.
7926. A kért tulajdonság nem található.
7927. A sikertelen művelet:
7928. A megadott DHCP-elem nem távolítható el, mert használatban van.
7929. A rendszer nem tudja végrehajtani a megadott programot.
7930. A(z) '%1' időpontban indult biztonsági mentés meghiúsult, mert a biztonsági mentés alatt álló kötetek árnyékmásolat művelete a következő hibakóddal meghiúsult: '%2'.
7931. Ismeretlen hiba történt a tanúsítvány feldolgozásakor.
7932. A gyökértranzakció véglegesíteni akarta a műveletet, de a tranzakció megszakadt
7933. Nem várt hiba történt. A hibát okozó függvényt lásd alább. Az adatterület további információt is tartalmazhat.%1
7934. Nincs több kívánt típusú szerep.
7935. A(z) %2 URL-előtag által azonosított névtér fenntartása megszűnt.
7936. Csomóponttípus . . . . . . . . . . . : Szórás
7937. A kért FTP-parancs nem támogatott HTTP proxy használata esetén.
7938. Kettőzött fájlnevek.
7939. Egy másik művelet van folyamatban.
7940. A célban nem létező objektumot nem lehet módosítani. Részfa újbóli olvasása az LDAP-n keresztül.
7941. A folyamon már megkezdődött egy aszinkron olvasási művelet.
7942. Az erőforrás-kezelő a konzisztenciát előnyben részesíti a rendelkezésre állással szemben.
7943. A kért tartományok közötti áthelyezési művelet nem hajtható végre.
7944. Az OleInitialize művelet sikertelen „X” esetében.
7945. A törlendő biztonsági másolat neve
7946. A DNS-proxyügynök nem tudott feloldani egy lekérdezést, mert nincs helyben konfigurálva a névfeloldási kiszolgálók listája, és nincs beállítva a névfeloldás alapértelmezett hálózati kapcsolata.
7947. A csoportházirend megakadályozta, hogy a felhasználó a következőre módosítsa a felhasználói területi beállítást: "%1".
7948. A(z) %3 ("%4") EventClass osztályban megadott "%2" típustárat nem lehet betölteni, vagy nem felel meg ennek az EventClass osztálynak. HRESULT értéke: %1.
7949. A kért eszköztelepítési művelet elavult.
7950. Az egyik program hibás regiszterértéket próbált használni. Ezt általában egy inicializálatlan regiszter okozza. Ez a hiba Itanium-specifikus.
7951. A következő fejlécű DataGridColumn oszlop DisplayIndex értéke a megengedett tartományon kívül esik: „X”. A DisplayIndex értéknek nullával egyenlőnek vagy annál nagyobbnak és a Columns.Count értékénél kisebbnek kell lennie.
7952. Az eszköz nincs csatlakoztatva.
7953. Érvénytelen URI: Érvénytelen karakterek a karakterláncban.
7954. Mappa vagy névtér Insite tulajdonságának letiltása.
7955. A művelet nem találja a forrástartomány tartományvezérlőjét.
7956. Az IPRIPv2 nem tudott csatlakozni a 224.0.0.9 IP-című csoportos küldési csoporthoz a következő IP-című helyi kapcsolaton: %1. Az adat a hibakód.
7957. Csak LPArray vagy SafeArray esetén lehet beágyazott, nem felügyelt átadásra előkészítés.
7958. A Kerberos alrendszer problémákba ütközött, amikor jegyeket kért le a tartományvezérlőről a UDP hálózati protokoll segítségével. Ennek oka általában egy hálózati probléma. Kérje a rendszergazda segítségét.
7959. A megnyitandó kommunikációs port neve.
7960. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el. Nem sikerült az OLE inicializálása a következőhöz: %1. %2.
7961. Az árnyékmásolat visszaállítása nem sikerült. Árnyékmásolat-azonosító: %1
7962. Az összeállítás nem központi telepítés.
7963. Az ügyfél által elérhető StreetTalk-kiszolgálók listája
7964. Az IAsyncResult objektum nem az adott típus megfelelő aszinkron metódusából származik, vagy az EndRead hívása többször történt ugyanazzal az IAsyncResult objektummal.
7965. A Windows nem tud csoportházirend-objektumokat keresni az Active Directory tartományi szolgáltatásokban (<%1>). A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%2)
7966. A hálózati cím érvénytelen.
7967. A böngészőszolgáltatások kódösszeállítása sikeresen eltávolítva.
7968. Túl sok kitöltőbájt van a táblázatok között, vagy a kitöltőbájtok értéke nem 0.
7969. Replikaadatok olvasása: 0x%1!x!
7970. Az eltávolításhoz meg kell adni egy érvényes célkiszolgálót és egy megosztást.
7971. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta engedélyezni a végpontmegosztást a HTTP-vezérlőcsatorna számára. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
7972. A(z) „X” nem érvényes KeyStore név.
7973. A „..” bevezető karakterek nem használhatók a legfelső könyvtárból való kilépésre.
7974. Time típusú változó értéke az éra tartományán kívül esik.
7975. Az üzenet egy SMTP-hiba miatt nem lett kézbesítve.
7976. Nem található intelligenskártya-olvasó.
7977. Az igénylő Active Directory objektuma nem a jelenlegi erdőben található. A több erdőre kiterjedő beiktatás nincs engedélyezve. %1 %2
7978. Az egyszerű név nem egy érvényes MSSTD-név.
7979. A kért szolgáltatást nem sikerült leállítani.
7980. A rögzítési csoport számának alacsonyabbnak vagy egyenlőnek kell lennie az Int32.MaxValue értékéhez képest.
7981. A cél neve nem található, vagy a bejelentkezések elől rejtettként van megjelölve.
7982. A StandardOutputEncoding csak olyankor támogatott, ha szabványos kimenet átirányítása történik.
7983. Az ügyfelek által elérhető árnyékmásolatok nem fedhetők fel.
7984. A megadott kötetazonosító túl hosszú, vagy érvénytelen karakter(eke)t tartalmaz.
7985. %1 hiba az ODBC-diagnosztikai üzenet beolvasásakor.
7986. A replikációs művelet hibát észlelt a levelezőrendszerben.
7987. Hitelesítésre engedélyezve
7988. A következő árnyékmásolat-azonosítójú árnyékmásolatok lekérdezése: %1
7989. A visszafejtendő adatok mennyisége meghaladja az ezen X bájtos modulushoz tartozó maximumot.
7990. A(z) "%1" felhasználó a(z) "%2" ügyfélszámítógépen bontotta a kapcsolatot a következő hálózati erőforrással: "%4". A felhasználó leválasztása előtt az ügyfél %6 bájtot vitt át, és %5 bájtot fogadott. Az ügyfél munkamenetének időtartama %7 másodperc volt.
7991. A magasságnak nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a DrawingAttributes.MinHeight értékénél, vagy kisebbnek vagy egyenlőnek a DrawingAttribute.MaxHeight értékénél.
7992. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudott újrahasznosítási kérelmeket kiadni a(z) "%1" alkalmazáskészlet összes munkavégző folyamatához. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
7993. Ez az objektumfelület nem támogatott
7994. Az erőforrástípus nem tudja fogadni a kérelmet, mert jelenleg egy másik műveletet végez.
7995. Az újraelemzési pont pufferében található kód érvénytelen.
7996. %1 Megh %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-12.12s! %5!5I64u! %6!-2.2s! %7!5I64u! %8!-2.2s! %9!3hd! %10!4hd! %11!5I64u! %12!-2.2s!
7997. A csoportházirend feldolgozása sikertelen. A Windows nem tudta megállapítani a számítógép szerepét. A szerepadatokra (munkacsoport, tagkiszolgáló vagy tartományvezérlő) szükség van a csoportházirend feldolgozásához.
7998. A gyorsítótár frissítése nem támogatott az újraindított FTP-válaszok esetén. Az újraindítás eltolása = X.
7999. %1 (%2) %3A(z) "%4" fájl %5 eltolási értékénél (adatbázislap: %9) %6 bájt hosszban beolvasott adatbázislap nem felelt meg az ellenőrzésen. A sérült %8. bit ki lett javítva, de a lapellenőrzés %7 hibát jelzett. A problémát valószínűleg hibás hardver okozza, ezért továbbra is fennállhat. Az ilyen jellegű átmeneti hibák egy súlyosabb hibát jelezhetnek a fájlt tartalmazó tárolási alrendszerben. A hiba diagnosztizálásáért forduljon a hardver forgalmazójához.
8000. Az NLS-művelet végrehajtása nem sikerült a(z) %1 területi beállításon, mert a(z) %2\globalization\%1.nlp fájl sérült. A probléma kijavításához telepítse újra az egyéni területi beállítást.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions