English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

3701. A tömb érvénytelen hosszúságot ad meg.
3702. Nem lehet osztály-gyorsítótárat inicializálni
3703. A MaximumKilobytes értéknek 64 KB és 4 GB között kell lennie, és 64K lépésközzel kell megadni.
3704. A(z) %1 kérésazonosítónak megfelelő válasz elküldve a(z) %2 állapotkóddal. Ha kapcsolatbontás szükséges, TCP FIN utasítás elküldésére került sor.
3705. Ez a művelet csak Windows 2000 SP3 és újabb operációs rendszerekben támogatott.
3706. %1 (%2) %3Előzetes lapolvasási ellenőrzőösszeg-hiba (%4) történt. Ha a hiba továbbra is fennáll, állítsa vissza az adatbázist egy korábbi biztonsági másolatból.
3707. %2 adapter: Az adapter kapcsolata működik: 10 Mbit/s - váltakozó kétirányú
3708. BOOTP-ügyfelek felhasználói osztálya
3709. Távoli objektumon található értéktípusmező címének kiszámítására történt kísérlet. Ezt valószínűleg az adott beágyazott értéktípusban levő mező értékének közvetlen lekérésére vagy beállítására tett kísérlet okozta. Kerülje az ilyen műveleteket, és a távoli elérésű objektum minden mezőjéhez használjon hozzáférési metódust.
3710. Az adathordozó megtelt.
3711. A következő típusú gyűjtőszolgáltató-típus helytelenül van „formatter” típusúnak címkézve: „Típusnév”.
3712. A(z) '%9' kezdési időpontú összetevő-visszaállítás sikeresen befejeződött.
3713. A megadott bejelentkezési munkamenet számára nincs felhasználói munkamenetkulcs.
3714. Adjon meg legalább egy beállítani kívánt paramétert. Nem történt módosítás.
3715. Az optimális illeszkedésű formázáshoz engedélyezni kell a sorok tördelését a bekezdésen belül.
3716. A válasz ismételt érvényesítése minden esetben szükséges, de a válaszon nem kell beállítani sem Last-Modified, sem ETag fejlécet.
3717. Helyi fájl
3718. A Byot átjáró komponens nem megfelelően van konfigurálva. %1
3719. Egy kiszolgálóalkalmazás által az ügyféltanúsítvány fogadására tett kísérlet sikertelen. Állapot: %1.
3720. Hiba történt a színátalakítás törlésekor.
3721. A felhasználó és %2 mappa %1 fájljának és (vagy) mappájának társítása megszüntetve.
3722. A felhasználó nem rendelkezik engedéllyel a TwoDigitYearMax beállítás módosításához
3723. Nincs elég memória a PrimaryModule leíró tömbjének újbóli lefoglalásához.
3724. A következő metódusnak nincs metódustörzse: „Metódusnév”.
3725. A megadott név nem egy megfelelően formázott fióknév.
3726. Érvénytelen URI: túl hosszú az URI karakterlánca.
3727. Az ütemezett biztonsági mentési konfiguráció ütközik a csoportházirend beállításaival, hiba: '%1'. Az ütemezett biztonsági mentés az ütközés miatt meghiúsult. Módosítsa az ütemezett biztonsági másolat konfigurációját az ütközés elkerüléséhez.
3728. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mert ehhez a kulcshoz már tartozik rekord.
3729. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta beolvasni a következő példány kiszolgálói tanúsítványát, mert az IIS beállítástárolójának kapcsolódó adatai érvénytelenek: "%1". A hiba: "%2".
3730. Nincs megadva a Log tulajdonság értéke.
3731. A(z) %1 verziója nem kompatibilis a telepített Windows rendszerrel. A rendszerinformációk között ellenőrizze, hogy a program x86-os (32 bites) vagy x64-es (64 bites) verziójára van-e szüksége, majd lépjen kapcsolatba a szoftver gyártójával.
3732. A megadott szolgáltatótípus érvénytelen.
3733. BELSŐ hiba - hiba a konfigurációs rekordban
3734. A beállításjegyzék megnyitása a következő hiba miatt nem sikerült:%1!d!.
3735. Érvénytelen eseménykezelő a következő eseményhez: X.
3736. A(z) X tulajdonság csak ASCII-karaktereket tartalmazhat.
3737. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudta frissíteni a biztonsági engedélyeket. %1
3738. MUI-értesítés inicializálása
3739. Nem sikerült módosítani a(z) %2 adapter osztályazonosítóját: %1
3740. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A LogStorage QueryInterface hívásának hibakódja: %1.
3741. A(z) Y szinten levő kódcsoport attribútumai módosítva a következőre: „X”.
3742. A faxszolgáltatás egyetlen faxszolgáltatót (FSP) sem tudott inicializálni. Amíg nincs szolgáltató telepítve, nem lehet faxot küldeni és fogadni. Telepítse újra a fax összetevőt.
3743. Érvénytelen típus.
3744. Ezt a szolgáltatást nem lehet elindítani csökkentett módban
3745. A kimenő replikációt a felhasználó letiltotta.
3746. A megadott adategység sérült, rossz formátumú vagy másképpen hibás.
3747. Az adatméret nem állapítható meg.
3748. A MarshalByRefObject típussal csak az UrlAttribute attribútum használható.
3749. A hibát okozó metódus:
3750. A kódösszeállítások a következő webhelyekhez férhetnek &hozzá:
3751. Nincs végrehajtás alatt álló lekérdezés.
3752. Jegyzékfájlelemzési hiba: párhuzamos attribútum.
3753. A felhatalmazási szabályok neve nem tartalmazhatja a következő karaktert: „X”. Az érvénytelen karakter el lesz távolítva.
3754. A csoportházirend sávszélesség-becslése sikertelen. A csoportházirend feldolgozása folytatódik, %6 kapcsolat feltételezése mellett.
3755. A következő MemberInfo típus nem szerializálható: Típusnév.
3756. Metaadatok írása: A(z) %2 kötet metaadat-frissítéseinek ellenőrzésére tett kísérlet az olvasás közben meghiúsult. Ha tartósak a hibák, fejtse vissza a kötetet.
3757. A karakterlánc nem tartalmazhat mínusz jelet, ha a számrendszer nem tízes.
3758. Az ügyfél érvénytelen hitelesítő adatokat szolgáltatott.
3759. Az I/O-busz alaphelyzetbe állt.
3760. További adatok küldendők vissza.
3761. Nincs elég szabad memória a következő eszköz bejövő adatokat tároló gyűrűpuffer lefoglalásához: %1.
3762. Elvégezve a következő számítógép névterein: %1!ws!
3763. A bináris „X” folyam nem tartalmaz érvényes BinaryHeader struktúrát. Lehetséges okok: érvénytelen a folyam, vagy megváltozott az objektum verziója a szerializáció és a deszerializáció között.
3764. Túl késő van a kért művelet végrehajtásához, mivel a tranzakciót már megszakították.
3765. Nem sikerült inicializálni az RHS-folyamatot.
3766. A(z) "%1" terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló nem adható hozzá a terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló-farm kiszolgálólistájához, vagy a beállításai nem frissíthetők. A következő hiba történt: "%2".
3767. A(z) „X” HitTestParameters elem nem támogatottak „Y” esetében.
3768. A kötetek listázása hiba miatt meghiúsult: 0x%1!x!
3769. A RADIUS-ügyfélnek (%1) küldött válasz hossza meghaladja a RADIUS-üzenetek maximális hosszúságát (4096 bájt).
3770. %1!d! perc
3771. Az ügyfélnek nincs joga elindítani ezt a kiszolgálót.
3772. A Byot átjáró nem tudta létrehozni a komponenst.%1
3773. Az argumentum nem engedélyezési típusú elem volt.
3774. A(z) %1 tanúsítványigénylése hibát észlelt a hitelesítésszolgáltatóval kapcsolatos adatoknak az Active Directoryból (%2) történő beolvasása során. Az igénylés nem történt meg.
3775. A gyorsmódú házirend törlésre vár.
3776. Hiba történt a következő URI cookie-fejlécének elemzésekor: „X”.
3777. A fájltípus (%1) nem található, vagy nincs társítva hozzá megnyitó parancs.
3778. A megadott alapértelmezett gyorsmódú házirend nem található.
3779. A szolgáltatott változóstruktúra érvénytelen adatot tartalmaz.
3780. A getsockopt vagy setsockopt hívásban ismeretlen, érvénytelen illetve nem támogatott beállítás vagy szint lett megadva.
3781. %1 felhasználó számára a hozzáférés megtagadva a(z) %2 aktuális könyvtárhoz, az adatvédelmi módosítások miatt.
3782. A sémafrissítés nem sikerült: az attribútum nem létezik a lehetséges érvényű tartalmazásban.
3783. A PrimaryKey oszlop (%1) NULL értékű. A szülőtábla nem létezik.%2%3%4%5
3784. A StringBuilder szerializált MaxCapacity tulajdonsága csak pozitív lehet, és a String hosszúságával egyenlőnek vagy annál nagyobbnak kell lennie.
3785. Az illesztőprogram a CurrentControlSet Services kulcsát nem tudja megnyitni.
3786. A következő forrás már létezik a helyi számítógépen: X.
3787. A feladat egy példánya már fut.
3788. A szoftvertelepítés átnevezte a(z) %2 kategóriát.
3789. A felhasználó módosította a naptárt a következőre: "%1".
3790. A kért művelet végrehajtása sikeresen befejeződött. A módosítások a rendszer újraindítása után lépnek érvénybe.
3791. Túl sokáig tartott az egyeztetés
3792. Ehhez a címtárszolgáltatáshoz nincs főhivatkozás beállítva, ezért az nem bocsáthat ki az adott erdőn kívül lévő objektumokra mutató hivatkozásokat.
3793. A rendszer leállítás alatt van.
3794. A művelet végrehajtásához meghajtóbetűjelet kell rendelni a kötethez.
3795. %1!-15.15s! - Karbantartási műveletek végrehajtása a megadott objektumon.
3796. %1!-15.15s! - Logikai egység, cél vagy célkapucsoport létrehozása.
3797. A név nem létezik a WINS-adatbázisban.
3798. További információ erről a megbízhatósági szintről
3799. Az objektum nem aktív. Lehet, hogy az objektumot törölték, vagy nem lett megnyitva.
3800. A MUI-visszahívás nem sikerült a(z) %1 fájl esetében, mert a fájl nem tölthető be. A hiba kijavításához cserélje le a fájlt, vagy javítsa ki a Windows-telepítést.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions