English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

9101. Érvénytelen 'CiScope=' vagy 'CiCatalog=' volt megadva a következő fájlban: %2.
9102. Az alkalmazástartomány aktiválási argumentumának és alkalmazásmegbízhatóságának ugyanarra az alkalmazásidentitásra kell vonatkoznia.
9103. Nincsenek kötések.
9104. NLS-csoportházirend
9105. Kódösszeállítás konfigurációjának cseréje
9106. Hiba történt a rendszerindítási konfigurációs adatok olvasásakor.
9107. Internal event: The abstract schema class identifier %1 (class name %2) derives from nonabstract schema class identifier %3 (class name %4). This error was ignored and the inheritance was processed anyway.
9108. ------ Támogatott TTL parancsok ------
9109. A(z) %3 esetében %1 másodperc alatt sikertelenül zárolt a felhasználó bejelentkezési házirendjének feldolgozása.
9110. Annak meghatározása, hogy zárolt-e a Compilation szakasz
9111. Nem található az elérési út egy része.
9112. A hozzáadni kívánt tartomány már létezik.
9113. Nem található a jelenlegi kézbesítő.
9114. Az IGMP nem tudott csatlakozni a csoportos küldési csoporthoz (%1) a következő IP-című helyi kapcsolaton: %2. Az adat a hibakód.
9115. A névhasználati környezet fejének egy másik névhasználati környezethez tartozó fej (és nem egy külső csomópont) közvetlen gyermekének kell lennie.
9116. A szakaszkonfiguráció törlése
9117. A fürtszolgáltatás már fut.
9118. Jegyzékfájlelemzési hiba: a rendszer nem támogatja a megadott kódolást.
9119. Érvénytelen objektumon megkísérelt művelet.
9120. Az objektumfelület nem található.
9121. Új kódösszeállítás felvétele
9122. A névtér összehasonlítása másik névtérrel.
9123. A DNS-kiszolgáló memóriahiány miatt nem tudott egy ügyfélkérést kiszolgálni. Memória felszabadításához zárja be a nem használt alkalmazásokat vagy indítsa újra számítógépet.
9124. A forrástípus nem szélesíthető céltípussá, mert a forrástípus nem primitív típus vagy a konverzió nem hajtható végre.
9125. A FirstDayOfWeek értéke érvénytelen.
9126. A jelenlegi művelet nem folytatható, mert megsérült a teljesítményszámlálók memória-hozzárendelése.
9127. A lockAllAttributesExcept ismeretlen attribútumokat tartalmaz
9128. %2: A hálózati vezérlő 10 Mb váltakozó kétirányú üzemmódra van konfigurálva.
9129. A(z) '%1' erőforrás függőségeinek listája:
9130. Egy bináris attribútumérték (%1) nem hexadecimális karaktert tartalmaz. Az érvényes karakterek 0-9, a-f és A-F.%2%3%4%5
9131. Nem hozható létre ilyen osztályú objektum a sématároló alatt. Csak attribútumsémák és osztálysémák hozhatók létre a sématároló alatt.
9132. A helyreállítási jelszó mentése megtörtént.
9133. A(z) %1\%2 hídfő működik, és tökéletesen végzi a replikációt.
9134. A helyreállítási művelet megkezdődött. A művelet végén adja ki az END RESTORE parancsot.
9135. A törölni kívánt alkalmazás elérési útja vagy URL-címe (megegyezik az azonosítóval)
9136. Ez a megbízhatósági szint nem engedélyezi a kódösszeállítások futását.
9137. Az Adprep lekérte a(z) %1 beállításkulcs értékét. Az érték %2.
9138. Új kézjegy
9139. A kért keresési kulcs nem volt található egyik aktív aktiválási környezetben sem.
9140. Adatbázis SQL gyorsítótár-függőségének engedélyezése.
9141. Az aláíró tanúsítvány nem tartalmazhat SMIME-kiegészítő mezőt.
9142. Örökölt felhatalmazási szabályok
9143. A kért műveletet nem lehet teljesképernyős módban végrehajtani.
9144. Javítás történt ISerializable illesztőfelülettel vagy helyettesítővel rendelkező olyan objektumon, amelynek nincsenek elérhető SerializationInfo adatai.
9145. A gyűjteményben Típusnév típusú elemeket vár a rendszer.
9146. A megadott kötet túl kicsi. A kötetek védelméhez azoknak legalább 1GB méretűnek kell lenniük.
9147. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta létrehozni a tartomány címtárpartíciós objektumát (%1). Ellenőrizze a tartomány NetBIOS-nevének erdőn belüli egyediségét.
9148. Mivel a kiszolgáló kapcsolat nélkül volt, ezért a hívott függvény nem tudta végrehajtani a használat-ellenőrzést.
9149. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el: nem lehet %1 adatbázis-kapcsolatát inicializálni. %2.
9150. SMTP-protokollhiba történt.
9151. A meghívott objektum levált az ügyfeleiről.
9152. A kódösszeállításnak nincs kódösszeállítás-neve. COM általi használatához a kódösszeállításnak érvényes névvel kell rendelkeznie.
9153. Új virtuális helyet hoz létre a megadott beállításokkal. A hely nevét és azonosítóját mindenképpen meg kell adni.
9154. A(z) „X” tömb nem tartalmazhat null bejegyzéseket.
9155. Válassza ki a feltétel típusát ehhez a kódcsoporthoz:
9156. A tranzakció sikeresen elindult..
9157. A beállításjegyzék-bővítmény befejezte az átalakítást.
9158. A szolgáltatás a hálózatra végzi a közzétételt.
9159. A maximumThreshold tulajdonság értéke nem lehet kisebb az initialThreshold értékénél.
9160. A megadott kulturáliskörnyezet-név („X”) nem használható erőforrásfájl azonosításához. Az erőforrások fájlnevében csak betűk, számok, elválasztójelek és aláhúzásjelek szerepelhetnek.
9161. Mentett konfigurációs fájl.
9162. Nem található ismert sérülés az elosztott fájlrendszer metaadataiban.
9163. A megadott kulcs ismert ál-gyenge kulcs a következőhöz, és nem használható: „X”.
9164. Nincs elég memória kérés befejezéséhez
9165. A megadott visszajelzési méret érvénytelen.
9166. Az ablak nincs regisztrálva tollbevitelre.
9167. Létezik egy tulajdonság, amely rossz gyűjtőt okoz a láncban.
9168. Nem használható a fájl (pl. foglalt a fájl)
9169. A WMI-adatblokk vagy -eseményértesítés már tiltva van.
9170. Nem kezelt kivétel a következőben: X.
9171. Nem indítható el az MS DTC, mert a fürttámogatás inicializálása nem sikerült.
9172. A(z) '%1' kezdési időpontú rendszerállapot-visszaállítás hibákkal meghiúsult. A jelentett hiba: '%2'(%3). A probléma elhárítása után futtassa újra a helyreállítási műveletet.
9173. A DHCP-kiszolgáló nem tudott RPC-kiszolgálóként indulni.
9174. A házirend mentése megszakítva.
9175. Üzenet fogadása
9176. A faxszolgáltatás belső hiba miatt nem tudta inicializálni a faxszolgáltatót ('%1'). A faxszolgáltató elérési útja: '%2' Win32-hibakód: %3 Ez a hibakód jelzi a hiba okát.
9177. A Microsoft feladatátvevő fürt virtuális adapterpéldányának érvényesítése a(z) %1 csomóponton.
9178. A cél belső fájlazonosítója nem megfelelő.
9179. A "FormsAuthentication/" modul "preCondition" tulajdonságának beállítása a kiszolgálói szintjen.
9180. Az eszközpéldány nem létezik a hardverfában.
9181. Tárolók maximális száma: Nincs korlátozás
9182. Rossz kiterjesztésű fájl
9183. BELSŐ hiba - a tranzakció már folyamatban van
9184. Egy beállításjegyzék által kezdeményezett I/O művelet végérvényesen meghiúsult. A beállításjegyzék nem tudta kitisztítani a struktúrát (fájlt): '%3'.
9185. Az IPRIPv2 hibát kapott vissza a select() függvény hívásakor. A hiba hálózati problémák meglétére utalhat. Az adat a hibakód.
9186. Mivel az eredeti és az új csoportházirend-objektum különböző tartományokban található, a csoportházirend-objektum az IP-biztonsági házirend [%2] nélkül lesz másolva (vagy importálva).
9187. A(z) '%1' időpontban indult biztonsági mentés meghiúsult, mert a Windows biztonsági másolat motor nem válaszolt, hibakód: '%2'.
9188. A Windows tűzfal szolgáltatás leállt.
9189. A kért művelet megsérti az objektum osztályának legalább egy korlátozását.
9190. A kért objektum nem egyedi azonosítóval rendelkezik, ezért nem kérhető le.
9191. A terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóhoz engedélyezett kapcsolatok maximális száma frissítve lett.
9192. A rendszer éppen egy „Típusnév” típusú példányt hozott létre, de nem sikerült érvényes licencet szerezni a következő típushoz: „Típusnév”. További információért forduljon a komponens gyártójához.
9193. %1 Vez %2!-3lu! %3!-20.20s! %4!-10.10s! %5!-12.12s! %6!5d! %7!4d!
9194. Az IPRIPv2 új útvonalról értesült. Az útvonal adatai: célhálózat: %1, következő ugrás: %2.
9195. A megadott RegistryKeyPermissionCheck érték érvénytelen.
9196. A IPsec szolgáltatás leállítása sikeresen megtörtént. Az IPsec szolgáltatás leállítása esetén nőhet annak a veszélye, hogy a számítógépet hálózati támadás éri, illetve egyéb hálózati biztonsági kockázatok fenyegetik a számítógépet.
9197. FDDI-adapter %1:
9198. Szabálytalan művelet hívott meg nem fájl alapú tárolást.
9199. Egy partícióegység sikeresen cserélve.
9200. Az SSPI "kötés jelenlegi felhasználóként" művelete a(z) %1 értéket adta vissza

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions