English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

2101. A DN módosítása az egész névhasználati környezeten nem engedélyezett.
2102. A(z) %1 objektum pontosan megadott azonosítóját kell használni a(z) %2 kifejezésben.
2103. Lehetséges, hogy sérült a(z) %1 erőforráshoz tartozó lemezen lévő partíció(k) fájlrendszere. A Konfiguráció ellenőrzése varázsló futtatásával ellenőrizze a tároló adatait. Futtathatja a Chkdsk segédprogramot is, így ellenőrizve a lemez összes kötetének épségét.
2104. A RunAs parancs specifikációja: \, vagy egyszerűen csak
2105. Fájlok kibontása a következőben: %1
2106. Érvénytelen elemérték: „X”.
2107. MSBUILD : Hiba: MSB1021: A naplózó példányát nem lehet létrehozni. X
2108. Az alkalmazásgazda segítő szolgáltatás hibát észlelt, miközben megpróbálta beolvasni a konfigurációs adatok között található "%1" tulajdonságot a következő fájl %3. sorából: "%2". Ez a szolgáltatás le lesz tiltva. A probléma elhárításához javítsa ki a tulajdonságot a fájlban, és újból véglegesítse a módosításokat. Ha a konfiguráció helyes, a szolgáltatás ismét engedélyezve lesz. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
2109. "%1" nem rendelkezik szülő elérési úttal.
2110. DFS-névtér vagy csatlakozási pont Élettartam tulajdonságának beállítása.
2111. Az adatbázis-művelet nem tudott a keresési művelet újraindításához szükséges objektumra pozicionálni.
2112. Belső OFS állapotkódok, amelyek azt jelzik, hogy hogyan van kezelve egy kiosztási művelet. Ez a művelet akkor lesz megismételve, ha elmozdul a csomópont (onode), vagy az extent stream -> large stream konverzióra sor kerül
2113. Az argumentum nem lehet egyenlő a következővel: „X”.
2114. A csomópont sikeresen csatlakozott a(z) %1 feladatátvevő fürthöz.
2115. Nem sikerült kapcsolatba lépni az elosztott fájlrendszer névterével: <%1>.
2116. A teljesítményszámláló objektum számlálóneve.
2117. A fájl (%1) létrehozva
2118. A megadott nyomtatásfeldolgozó már telepítve van.
2119. (GMT+08:00) Irkutszk, Ulánbátor
2120. A rendszer nem találja a megadott eszközt.
2121. A DHCP szolgáltatás sikeresen betöltött legalább egy kihívási DLL-t.
2122. A műveletet nem lehetett elvégezni, azt meg kell ismételni.
2123. Nem lehet menteni a beállításokat.
2124. A "DefaultAppPool" alkalmazáskészlethez társított, jelenleg feldolgozás alatt álló összes kérelem keresése
2125. A(z) „X” érvénytelen index a gyűjteményben.
2126. Az XML-séma betöltése sikertelen
2127. .config fájlból történő használathoz a(z) „Típusnév” csatornatípusnak rendelkeznie kell egy következő típusú konstruktorral: „X”.
2128. Nincs elég szabad lemezterület a lemezen a konfigurációs adatbázis számára.
2129. Az objektum típusa csak Int16 lehet.
2130. A kódösszeállítás nem tölthető be.
2131. NLS konfigurációs módosításai
2132. A megadott erőforrástípus nem található a programkódban.
2133. Új szolgáltató
2134. Érvénytelen szintaxis.
2135. Annak ellenőrzése, hogy az ügyféloldali csoportházirend-bővítmények nem részei a rendszernek.
2136. ------ Támogatott IMPORT parancsok ------
2137. Váratlan szerelvényazonosító: X. A szerelvényazonosítóknak sorban kell követniük egymást.
2138. A tartományok közötti áthelyezési művelet forrása és célja nem tud megegyezni az aktuális nevében. Vagy a forrás, vagy a cél az objektumnak nem a legújabb verzióját tartalmazza.
2139. A szolgáltatáshoz megadott fiók eltér más, ugyan ebben a folyamatban futó szolgáltatásokhoz megadott fióktól.
2140. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) task has ended.
2141. Létező attribútum vagy érték. Az objektum kimarad a feldolgozásból.
2142. A DNS-kiszolgáló nem tud létrehozni egy szálat. Valószínűleg elfogytak a rendszer erőforrásai. Bezárhatja a nem használt alkalmazásokat, újraindíthatja a DNS-kiszolgálót vagy a számítógépet. Az eseményadat a hibakód.
2143. %1!-26s! %2!-26s! %3
2144. Nem sikerült kapcsolódni a távoli aktiválóhoz a következő kivétel miatt: „X”.
2145. Az ftp munkamenet lezárása és kilépés
2146. Az eseménynaplóra vonatkozó engedély nem korlátozott.
2147. A(z) „Típusnév” típusú AnimationTimeline elem nem használható a(z) „Típusnév” típusú „X” tulajdonság animálására.
2148. Az eszköz már állandó kötésű eszköz.
2149. Metaadatok írása: Nem sikerült egyetlen példányt sem kiírni a(z) %2 kötet metaadataiból. Ha tartósak a hibák, fejtse vissza a kötetet.
2150. Hiba történt az összevonási jogkivonat feldolgozásakor. A hiba adatai egy azonos tranzakcióazonosítójú 10240-es eseményben lettek rögzítve.
2151. A kiszolgáló nem támogatja az SSL-t, SSL szükséges.
2152. Kísérlet a(z) '%1' csomópont eltávolítására ...
2153. Nem sikerült a hossztömb használatával a Huffman-fa létrehozása. Előfordulhat, hogy sérült az adatfolyam.
2154. A tartományok közötti áthelyezési művelet nem sikerült, mert az áthelyezett objektumnak két verziója létezik - egy a forrástartományban, egy a céltartományban. A célobjektumot el kell távolítani, így a rendszer visszaállítható konzisztens állapotba.
2155. Az objektum már inicializálás alatt áll.
2156. Érvénytelen „Y” érték a következő paraméterhez: „X”.
2157. A keresett nyomkövetési napló neve
2158. Az inicializálási állapot többször nem állítható be.
2159. Az Item tulajdonság csak egyke mezőkkel használható.
2160. Titkosítatlan szöveges adatok továbbítva titkosításra.
2161. Itt „>” karakternek kellene szerepelnie.
2162. A megadott kulcs ismert gyenge kulcs a következőhöz, és nem használható: „X”.
2163. Magán DIALOG ablak szavak használata.
2164. A kódösszeállítás nem volt teljesen megbízható.
2165. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (AD LDS) nem támogatja a hitelesítő adatok típusát.
2166. LdifLdap-hiba (%1!d!) történt a(z) %2 bejegyzés exportálásakor.
2167. A kiszolgáló nem tudta betölteni az SQL naplózásához szükséges ODBC32.DLL fájlt, a következő hiba miatt: %1. Az adat a hibakód.
2168. A fürt %1 fájlmegosztási erőforrása megosztott mappákkal kapcsolatos ütközéseket észlelt. Elképzelhető, hogy e megosztott mappák némelyike nem érhető el. A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy a megosztott mappák különböző megosztásnévvel rendelkeznek.
2169. Egy másik helyreállítás van folyamatban.
2170. A megadott tanúsítvány önaláírt.
2171. Nincs érvényes titkosítás-helyreállítási házirend konfigurálva a rendszeren.
2172. A "3897" munkavégző folyamathoz tartozó összes nyomkövetési napló keresése
2173. Hiba történt a leképező szálban a felhasználó által megadott árnyékoló használatakor.
2174. A kiszolgáló nem áll rendelkezésre.
2175. A hitelesítés sikertelen volt, mert a távoli fél bezárta az átviteli adatfolyamot.
2176. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem olvasta be a következő példány kiszolgálói tanúsítványát, mert a tanúsítvány nem található a tanúsítványtárolóban: "%1". A hiba: "%2".
2177. Kísérlet történt a munkamenet újraindítására a felhasználó által megadott tanúsítvánnyal: X.
2178. A megadott párhuzamos konfiguráció érvénytelen
2179. A COM+ használatához az ODBC 2.0-s vagy későbbi verziója szükséges. A Windows 2000 rendszerrel szállított ODBC verzió megfelelő. Telepítse újra az ODBC-t az adathordozóról.%1
2180. Az IIS naplózás nem tudta létrehozni a(z) %1 könyvtárat. Az adat a hibakód.
2181. A művelet nem folytatható, mert a kötet nincs kifogástalan állapotban, vagy offline állapotú.
2182. Szakasz . . . . . . . : Hatóság
2183. MSBUILD : Hiba: MSB1011: Adja meg a használni kívánt projekt- vagy megoldásfájlt, mert a mappa több projekt- vagy megoldásfájlt tartalmaz.
2184. Elérte a maximális SETLOCAL rekurziós szintet.
2185. A meghajtó jelentette, hogy az adathordozó írásvédett.
2186. Hiányos hitelesítési üzenet érkezett. Valószínűleg a távoli fél bezárta a kapcsolatot.
2187. startIndex értékének kisebbnek kell lennie a karakterlánc hosszúságánál.
2188. DirSync keresés indítása %1 biztonsági modellel.
2189. Egy eszköz el lett távolítva, így az enumerációt újra kell indítani.
2190. Az üzenet nem kézbesíthető, mert a végcél nem érhető el.
2191. SyncIntervalinSeconds kulcs beállítása a kiszolgáló beállításjegyzékében.
2192. A művelet nem fejeződött be. A megadott címke rossz.
2193. A megadott objektum túl nagy.
2194. A távoli kiszolgáló a következő hibát küldte vissza: X.
2195. Ezek a beállítások nem lesznek érvényesek a jelenlegi felhasználóra. Futtassa újra a varázslót felhasználóként, hogy a módosítások erre a felhasználóra vonatkozóan is érvényre jussanak.
2196. A tranzakciókezelő ennél a metódusnál nem támogatja az aszinkron műveleteket.
2197. Nem támogatott felhasználófelület-automatizálási eseménytársítás.
2198. A helyettesítések maximális száma elérve.
2199. Az MS DTC indítása nem sikerült. Nem található az MS DTC erőforrás dll.
2200. A(z) "%1" hatókörben vagy gyűjtőhatókörben a BOOTP-ügyfelekhez nincs elérhető IP-cím.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions