English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

3101. Ez a funkció jelenleg nincs megvalósítva.
3102. Másik célhelyre végzett helyreállítás esetén a SYSVOL mérvadó visszaállítása nem hajtható végre.
3103. Sikeresen megtörtént a felhasználó csoportházirend-beállításainak feldolgozása. %6 csoportházirend-objektumban új beállítások voltak észlelhetők. Ezek alkalmazása megtörtént.
3104. A karakterlánc első karaktere a NULL karakter.
3105. A tartományok közötti áthelyezési művelet forrása és célja nem tud megegyezni az erdő névhasználati környezetében. Vagy a forrás, vagy a cél a Partíciók tárolónak nem legújabb verzióját tartalmazza.
3106. %1 nem inicializálódott, mivel kevés a szabad memória.
3107. A következő megadott könyvtár nem hozható létre: „X”.
3108. A DNS felvette a helyi Active Directory címtárat az alkalmazásspecifikus címtárpartíció (%1) replikációs hatókörébe. A címtárpartíció gyökerének megkülönböztető neve: %2.
3109. Fájl letöltése
3110. Akkor következik be, amikor egy fájl és/vagy könyvtár átnevezése megfelel a szűrőnek.
3111. Figyelmeztetés: %1, %2, %3.
3112. A(z) %1 aliasnév a(z) %2 parancsfájl-paraméterhez környezeti változóként beállítva.
3113. Részletezés: %1; Csengő: %2; Kérések: %3; Helyettesítés: %4
3114. A kért törzsrész nem található ebben az üzenetben.
3115. A(z) „X” elem elrendezésmérési felülbírálása nem adhat vissza PositiveInfinity értéket a DesiredSize elem értékeként, még akkor sem, ha az Infinity érték az átadott elérhető méret.
3116. Az engedély tulajdonságainak megtekintése
3117. Az infravörös fájlátvitel szolgáltatása hibát érzékelt a konfigurációs módosítások ellenőrzésekor. A Vezérlőpult Vezeték nélküli kapcsolat alkalmazásával elvégzett módosítások csak a következő bejelentkezési munkamenetben lépnek érvénybe. A jelentett hiba: %1.
3118. MXS - Várt maximális méret %1!15I64u! %2!2.2s!
3119. A DNS-frissítés nem sikerült
3120. Nem sikerült ASP-munkamenetet létrehozni, mert a(z) %1 COM+ partíció aktiválásakor a hozzáférés meg lett tagadva.
3121. A forráskötetek egyikéről sem készült biztonsági másolat.
3122. Hiányzó operandus.
3123. Fölösleges lépés kihagyva
3124. A tömbnek nincs ennyi dimenziója.
3125. A TransactionManager->GetWhereabouts metódus sikertelen volt. Ha az Elosztott tranzakciók koordinátora úgy van beállítva, hogy a tranzakciók koordinálására távoli gazdaszámítógépet használjon, valószínű, hogy ez a távoli számítógép nem érhető el. Az MS DTC beállítható helyi koordinátor használatára is: ehhez a Komponensszolgáltatások beépülő modul eszköztárában kattintson az MS DTC gombra. További végrehajtás most nem lehetséges, ezért a kiszolgálófolyamat megszakadt.%1
3126. Az IIS ODBC naplózás újból naplóz adatot a(z) %1 adatforrásba.
3127. Információ a működés közbeni hozzáadásról: Jelenlegi processzorok száma: %1, megjegyzés: %2.
3128. A felhasználó módosította a földrajzi hely beállítását (geoid) a következőre: %1.
3129. A megadott nyomtatóillesztő-csomag jelenleg használatban van.
3130. Nem sikerült a biztonsági attribútumok beállítása az MS DTC szolgáltatáshoz. Belső információ: %1.
3131. Súlyosság=Figyelmeztetés A DHCPV6R elvetette a következő IP-című helyi kapcsolaton fogadott csomagot: %1. A csomag ugrásszáma %2 volt, ami nagyobb a kapcsolaton keresztül érkezett csomagok esetén megengedett maximális értéknél. A DHCP REQUEST csomagok ugrásszám mezője azt jelzi, hogy hányszor továbbították a csomagot továbbító ügynökök között.
3132. Hiba a naplózásfeldolgozó eseményeljárás eseménytömbjére való várakozás közben. A WaitForMultipleObjects visszatérési kódja: %1. A bővítési ügynök leáll.
3133. A megadott erőforrás nyelvazonosító nem található a programkódban.
3134. Hiba: Végtelen rekurziós állapot. Nem lehet biztonságos helyreállítást végezni.
3135. Az IgnoreCase jelző csak szöveges argumentumokkal használható.
3136. A targetType paraméternek IdentityReference típusúnak kell lennie.
3137. A kért attribútumok egyike sem található az objektumban.
3138. SyncIntervalinSeconds kulcs beállítása/megtekintése a kiszolgáló beállításjegyzékében.
3139. A metódus vagy művelet nincs megvalósítva.
3140. A beillesztendő fájlok elérési útja („X”) érvénytelen.
3141. A számítógépen jelenleg feldolgozás alatt álló összes kérelem felsorolása.
3142. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. Kevés a memória.
3143. A művelet nem sikerült, mert a naplófájl egy dedikált naplófájl.
3144. Az egyik esemény nyomon követése E_OUTOFMEMORY hibával járt. A hiba ez idáig összesen %1 alkalommal fordult elő.
3145. Érvénytelen a biztonsági azonosító szerkezete.
3146. Ismeretlen szinttípus
3147. A(z) Típusnév típust hivatkozással kell átadni ebben a környezetben.
3148. A tevékenységnaplózási sémafájlt nem lehet létrehozni. Fájlnév: '%1'. Ellenőrizze, hogy létezik-e a tevékenységnaplózási mappa, és hogy van-e írási engedélye ahhoz a Hálózatszolgáltatáshoz, amely alatt a faxszolgáltatás fut. Ha a schema.ini fájl létezik, győződjön meg arról, hogy azt más alkalmazások nem használják. A következő hiba történt: %2. Ez a hibakód a hiba okát jelzi.
3149. %1!-15s! %2!-15s! %3!-20s! %4!d! (0x%4!x!)
3150. Egy olyan tanúsítvány, amely csak véső elem lehet a láncban, CA-nak van használva, vagy fordítva.
3151. A parancssorban és az importfájlban megadott névtér eltérő.
3152. A modulobjektumok kereséséhez használható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
3153. Nem használható egyszerre X értékű FileMode és Y értékű FileSystemRights.
3154. A szűrőkezelő nem tudott csatlakozni a(z) '%3' kötethez. Ez a kötet csak a rendszer újraindítása után lesz elérhető szűrésre. A végső állapot a következő volt: %1.
3155. Értékhez kötött replikáció
3156. A kriptográfiai szolgáltatásnak nem sikerült inicializálnia a katalógus-adatbázist. A hiba a következő volt: %1 : %2.
3157. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások (%1) nem tudja megnyitni a CN=NTAuthCertificates,CN=Public Key Services,CN=Services című tanúsítványtárolót az Active Directory konfigurációtárolójában.
3158. A válasz érvényesként való elfogadása az újrapróbálkozási számláló (X) alapján.
3159. Ismeretlen típushoz van kapcsolva.
3160. Hiba történt a(z) %1 biztonsági mentésekor számbavétel közben: Hiba: [%2] %3
3161. Jegyzékfájlelemzési hiba: érvénytelen xml-deklaráció.
3162. Az objektumfelület ismeretlen.
3163. Érvénytelen Diffie-Hellman-csoport
3164. Az elérési út nincs beállítva, vagy üres karakterlánc. Mindenképpen adjon meg elérési utat.
3165. NULL objektum nem konvertálható értéktípusra.
3166. A hardver kijavíthatatlan memóriahibát jelzett.
3167. A jelenlegi lemez nem egyezik meg azzal, amelyről a fájlrendszer importálva lett.
3168. Az előzetes feldolgozás megkezdte az egyesítést.
3169. Érvénytelen tartomány.
3170. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem hozott létre érvényes URL-címeket a következő virtuális helyhez: %1. Ezért a következő virtuális hely le lesz állítva: %1. A hibát okozhatják a hely kötéseiben szereplő érvénytelen karakterek. A következő karakterek nem szerepelhetnek hely kötésében: "\"" "/" "\\" "[" "]" ":" "|" " " "<" ">" "+" "=" ";" "," "?" "*" "%" "#" "@" "{" "}" "^" "`". A probléma elhárításához távolítsa el az érvénytelen karaktereket a hely kötéseiből.
3171. Nem hozható létre a fájl nézetének hozzárendelése.
3172. Meg kell adni az elérési utat.
3173. A "Default Web Site" webhely "serverAutoStart" és "id" tulajdonságának megadása
3174. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tud %2 tanúsítványt igényelni vagy megújítani, mivel a létrehozandó új titkos kulcs esetében a titkos kulcs erős védelme szükséges, és a számítógép tanúsítványai nem támogatják az erős védelmet.
3175. A(z) <%1> elosztott fájlrendszerbeli metaadatai nem érhetők el.
3176. Az ügyfél számára elérhető NIS+ kiszolgálók IPv6-címe
3177. Nem található a szükséges objektumazonosító (OID).
3178. Hiba (%1!d!) történt az ldifldap importkönyvtár inicializálásakor.
3179. Érvénytelen index
3180. A PreRestore esemény sikeresen elküldve az íróknak.
3181. Az ISAPI ("%1") jelentette, hogy megsérült. A hiba oka ismeretlen.
3182. A tizedesjel nem lehet üres karaktersorozat.
3183. WaitReason csak ThreadState Wait állapotában érhető el.
3184. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott megújítani egy %2 tanúsítványt, mert nem található hitelesítésszolgáltató a tanúsítványsablon kibocsátására.
3185. A megadott virtuális hely eltávolítása a számítógépről. Ehhez meg kell adni a helyazonosító pontos értékét, amelynek létező helyre kell mutatnia.
3186. A digitális aláírásfájl hibás.
3187. A megadott kulcs nem megfelelő méretű az algoritmus számára.
3188. %1 (%2) %3A visszaállított naplófájl (%4) időbélyegzője nem egyezik meg az előtte rögzített naplófájl időbélyegzőjével.
3189. A kiszolgáló nem felelt meg a tartománynak: X.
3190. Az ügyfél bemutatott egy bejövő jogkivonatot tanúsító adatként, de a feldolgozás a jogkivonat vizsgálatának befejezése előtt megszakadt.
3191. A Windows nem tud kapcsolódni ehhez a hálózathoz A kiszolgáló elutasította a felhasználói hitelesítő adatokat.
3192. A következő alkalmazáskészlet nem lett letiltva: %1. Az alkalmazáskészlet letiltására irányuló HTTP.sys-kérelem sikertelen. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
3193. A blokk hossza nem felel meg a hozzá tartozó komplemens számnak.
3194. Több biztonságimásolat-célhely megadása csak a lemezre való biztonsági mentés esetén engedélyezett.
3195. A(z) '%1' összetevő visszaállítása sikeresen befejeződött, időpont: '%2'.
3196. A hívott függvény nem tudta elvégezni a használat-ellenőrzést a tulajdonoson.
3197. A szolgáltatás nem érhető el, a rendszer bezárja az átviteli csatornát.
3198. A COM+ eseményrendszer rossz visszatérő kódot észlelt a belső feldolgozás során. HRESULT: %3 a(z) %2 / %1 sorból. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához, és jelezze a hibát.
3199. A tanúsítványszolgáltatások ügyfele nem találja a(z) %1 szolgáltatóhoz szükséges felületet. Hibakód: %2.
3200. A művelet érvénytelen az adott RPC pipe-objektumra vonatkozóan.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions