English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

10501. Érvénytelen URI: Az adat nem elemezhető fájlnévként.
10502. A hátsó puffer mérete túl nagy.
10503. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el: %1 hitelesítésszolgáltató DCOM-osztályát nem sikerült regisztrálni. %2. A szolgáltatásfelügyeleti eszközzel módosítsa a hitelesítésszolgáltató bejelentkezési környezetét.
10504. A művelet végrehajtásához a RESET parancs szükséges.
10505. Alhálózati maszk
10506. Nem található végpont.
10507. A globális összeállítási gyorsítótár összes kódösszeállítása mindig teljesen megbízhatónak minősül, ezért a teljesen megbízható elemek listájának a továbbiakban nincs jelentősége. A biztonsági házirendben használt kódösszeállításokat a globális összeállítási gyorsítótárban (GAC) kell telepítenie, így azok megbízhatók lesznek.
10508. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított platformspecifikus hiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
10509. Kezdeti állapot-ellenőrzés: Folyamatban lévő kötetkonverziós tranzakció a(z) %2 köteten.
10510. A Windows nem tudja megállapítani a csoportházirend-objektumok tárolójára (<%1>) vonatkozó engedélyeket. A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%2)
10511. Mivel túl sok módosítása feldolgozása van folyamatban, így nem lehet ellenőrzési pontot létrehozni a PDC-vel.
10512. ASN1: az ismeretlen kiterjesztés(ek) kihagyva.
10513. Egy tábla SQL gyorsítótár-függőségének engedélyezése. A -t beállítás megadása szükséges.
10514. &Meg kell adnia egy érvényes célt (kiszolgálót és megosztást), valamint egy elosztott fájlrendszerbeli névtérre vagy csatlakozási pontra mutató UNC típusú elérési utat.
10515. %1 (%2) %3Az adatbázismotor (%5.%6.%7.%8) új példányt indított (%4).
10516. A táblázat ellenőrzőösszege helytelen.
10517. A megadott tulajdonság nincs beállítva
10518. Fókusz mozgatása egy oldallal felfelé
10519. Nem lehet lekérdezni a W3SVC (HTTP) szolgáltatás teljesítményadatait. A szolgáltatás által visszaadott hibakód DWORD 0.
10520. Day típusú változó értéke 1 és X közé eshet a következő hónap esetén: Y.
10521. A tárgy Típusnév azonosítótípusa nem felel meg az érték Típusnév adattípusának.
10522. A(z) "%1" alkalmazáskészletet kiszolgáló "%2" munkavégző folyamat "%4" protokolljának figyelőcsatornája hibát jelzett. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
10523. A kiszolgáló biztonsági környezet nem kapható meg
10524. Hiba történt a kulcscsere-terhelés feldolgozásánál
10525. A fürtszolgáltatást nem sikerült leállítani.
10526. a következő olvasón: %1!d!
10527. %1 (%2) %3A(z) %4 adatbázis csak részlegesen volt csatolva. Az adatbázis fejrészeinek frissítésekor a következő hiba lépett fel: %5.
10528. A helyi keresés sikertelen
10529. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: Int16.
10530. A megadott karakterérték ehhez a tulajdonsághoz nem használható.
10531. A(z) „X” típus típusinicializálója kivételt váltott ki.
10532. Nem lett kibocsátva erőforrás-jogkivonat, mert a felhasználó nem rendelkezik olyan csoportjogcímekkel, melyek az Active Directory tartományszolgáltatások csoportjaihoz vannak rendelve. A kérdéses alkalmazás Active Directory tartományszolgáltatási csoportokat igényel.
10533. A(z) %1 fájl használata a megkülönböztető nevekre való késleltetett hivatkozások tárolójaként.
10534. A használt QoS-szűrőtípus érvénytelen.
10535. A fürtszolgáltatás nem állt le a várt várakozási idő alatt a fürtcsomópont karbantartása során. A számítógép újraindításával gondoskodjon arról, hogy a fürtszolgáltatás leálljon.
10536. Erdőfrissítési parancsfájl végrehajtása
10537. A fürt %1 IP-címerőforrása beszerzett egy bérelt IP-címet (%2).
10538. A célkiszolgáló replikációs hivatkozási információja nem létezik.
10539. A GetContentStream() metódus csak egyszer hívható meg.
10540. Konzololvasási hiba == %1!ld!
10541. Konfigurációs biztonsági másolat visszaállítása
10542. Az írás túllépte az időkorlátot.
10543. A(z) "%1" felhasználó a(z) "%2" ügyfélszámítógépen megfelelt a kapcsolatengedélyezési és erőforrás-engedélyezési házirend követelményeinek, de nem tudott csatlakozni a(z) "%4" erőforráshoz. A következő hiba történt: "%5".
10544. A COM+ Aszinkron komponensek nem tudta megszerezni a szükséges információt a katalógusból.%1
10545. A CLI-töredezettségmentesítés elindult.
10546. Nem megengedett átmenet súlyos hibát okozott. Esemény=%1 Fájl=%2 Sor=%3.
10547. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani, mert az asztal-összeállítást letiltó házirend aktív
10548. Csomóponttípus. . . . . . . . . . . . : Hibrid
10549. Azt jelzi, hogy egy művelet I/O-blokkolás nélkül nem folytatható.
10550. Szükség van másodlagos IP-címre.
10551. A csoportházirend keretrendszerének meg kell hívnia a kiterjesztést a szinkron előtérbeli házirendfrissítés során.
10552. A rendszer egy csatolt meghajtón lévő könyvtárhoz próbált meg meghajtót helyettesíteni (SUBST).
10553. A LicenseManager CurrentContext tulajdonságának zárolása csak ugyanazzal a contextUser objektummal oldható fel.
10554. A következő attribútum visszafejtése sikertelen: "%1".
10555. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta feloldani a SAM-fióknév ütközését (%1) a következő objektumon: %2.
10556. DHCP engedélyezve . . . . . . . . . . : Igen
10557. A házirendobjektum meg van osztva, és a gyökérnél lehet módosítani.
10558. Az MS DTC nem tudta megállapítani azon adatok verzióját, amelyeket a helyi beállításjegyzék támogat. Az MS DTC nem indítható el. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához. Hibaadatok: %1
10559. Leírás: Helykapcsolatot ad hozzá a címtárhoz.
10560. Az SSL-protokollfejlécben szereplő érvénytelen SSL-verziószám miatt az adatfolyam sérült.
10561. BELSŐ hiba - legalább egy allemez meg van adva a köteten
10562. A Version karakterlánc része túl rövid vagy túl hosszú.
10563. Az időtartománynak %1 és %2 másodperc között kell lennie, beleértve a két értékhatárt is. A lépésköz legyen %3 másodperc
10564. Adott URL nyomkövetésének konfigurálása
10565. Valamelyik felhasználó által megadott komponens vagy előfizető váratlan kivételt váltott ki
10566. Unicode karakterek támogatása fájlnevekben
10567. Hiba történt a(z) %2 adapter megújítása közben: %1
10568. A DHCP szolgáltatás gyökere nem található az Active Directoryban.
10569. MSBUILD : Hiba: MSB1003: Adja meg a projekt- vagy a megoldásfájlt. A jelenlegi munkakönyvtár nem tartalmaz sem projekt-, sem megoldásfájlt.
10570. Az alkalmazás jegyzékfájlja által közvetlenül vagy közvetve hivatkozott két vagy több komponens neve megegyezik.
10571. A(z) %2 távoli adapter már nem csatlakoztatott eszköz. A rendszer törölte a kapcsolati kulcsát.
10572. Az írásvédett tartományvezérlő előléptetésekor nem sikerült beállítani a kérésre felfedhető és/vagy a fel nem fedhető csoportokat.
10573. Kommunikációs hiba az intelligens kártyával. Próbálja újra a műveletet.
10574. A következő BAML-szerelvényazonosító ismeretlen: X.
10575. Már létezik a cookie.
10576. A műveletet a felhasználó megszakította.
10577. Ismeretlen PriorityClass érték: %1!ws!
10578. A feladat programkódja sérült vagy módosítva lett.
10579. A rendszer a(z) %1 címtárkiszolgálót találta alkalmasnak arra, hogy javítsa a fiókot.
10580. A DNS-kiszolgáló időkorlátja lejárt az Active Directory szolgáltatási művelet végrehajtása közben (hely: %1). Ellenőrizze, hogy az Active Directory megfelelően működik-e. Az eseményadat tartalmazza a hibát.
10581. Az IGMP nem tudott beütemezni egy végrehajtandó eseményt. A hibát sikertelen memóriafoglalás okozhatta. Az adat a hibakód.
10582. A(z) „Kódösszeállítás neve ” kódösszeállításban több találatot is eredményezett a következő erőforrásfájlra történő kis- és nagybetűket meg nem különböztető keresés: „File Name”. Távolítsa el az ismétlődő elemeket, vagy különböztesse meg a kis- és nagybetűket.
10583. A kezdeményező nem tudott erőforrásokat foglalni a célnak történő adatküldéshez.
10584. A megadott alkalmazáskészlet újrahasznosítása a munkavégző folyamatok újrahasznosításával. Ehhez meg kell adni a teljes alkalmazáskészlet-azonosítót, amelynek létező alkalmazáskészlethez kell tartoznia.
10585. A hívó egy közvetlen csatornára próbál előfizetni, ami nincs engedélyezve. A közvetlen csatorna eseményei közvetlenül egy naplófájlba kerülnek, és nem fizethetők elő.
10586. DHCPV6 - megerősítés
10587. Az objektumot zárolni kell az olvasáshoz.
10588. Az aszinkron kérelmek nem érvényesek ehhez a művelethez.
10589. Ütközik egy erőforrás tulajdonságaihoz megadott két vagy több paraméter értéke.
10590. Nem kell önállóra átállítani a szolgáltatás konfigurációját, ezért ez a lépés kimarad.
10591. Szűrőplatform eldobott csomagjai
10592. Nem helyi datagramok engedélyezése/tiltása
10593. Nem sikerült formázni a nyomkövetési fájlt; hiba = %1!lu!
10594. Túl nagy a gyorsítótárazott bejegyzése mérete (X), nem lehet tartománykérelmet végrehajtani.
10595. A séma frissítése sikertelen: nincsen használható hivatkozásazonosító.
10596. Metaadatok újraépítése: A(z) %2 kötet metaadatainak másolására tett kísérlet nem járt sikerrel, és lemezsérülésként jelenhet meg. Ha tartósak a hibák, fejtse vissza a kötetet.
10597. Nem egyezik a tanúsítvány neve.
10598. Egy kártyakészlet exportálása a kártyagyűjteményből sikeresen megtörtént.
10599. Keretkonszolidáció történt.
10600. Nem zárható be egy szerializációs leíró vagy fájlleíró.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions