English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

14001. Az elküldött faxok nem archiválhatók, mert a faxszolgáltatás nem fér hozzá az elküldött elemek archiválási helyeként megadott %1 mappához. Az elküldött elemek archiválási mappájának helyét a Faxszolgáltatás-kezelő segítségével módosíthatja. További tudnivalókért tekintse át a Faxszolgáltatás-kezelő súgójának hibaelhárítással foglalkozó részét. Win32 hibakód: %2 Ez a hibakód a hiba okát jelzi.
14002. Újraindítási kísérlet...
14003. Már folyamatban volt egy megszakítási művelet.
14004. A megadott jelentéstípus érvénytelen.
14005. Nem nyitható meg a rendszerleíró adatbázis X\Y\Z kulcsa a következő számítógépen: „A”.
14006. A(z) %2 szál (a(z) %1 folyamatban) elindult.
14007. Az aszinkron távoli eljáráshívás leírója érvénytelen.
14008. Nincs olyan biztonsági környezet, amely megengedné a megszemélyesítést.
14009. A rendszer nem tudja befejezni a folyamatot.
14010. Nincsenek bejelentkezés utáni hálózati profilok.
14011. A típus csak __ComObject vagy abból származtatott típus lehet.
14012. A GCHandle MDA számára nem áll rendelkezésre több cookie.
14013. %2: Az Ndis alapállapotba hozza a miniportillesztőt.
14014. Az írható címtárpartíciót (%1) törölni kell annak ellenére, hogy a felhasználó nem jelölte ki törlésre. E címtárpartíció megléte akadályozza az előléptetési műveletet. Törölje kézzel a címtárpartíciót.
14015. Egyéni tulajdonságot (%1) talált a program, de az nem tartalmazott "Type" attribútumot. A program az alapértelmezett "String" attribútumot használja. Ajánlott a típus konkrét megadása. Helytelen XML:%2%3%4%5
14016. Globális csoportnak helyi csoport nem lehet tagja.
14017. A nyomtató illesztőprogramja nem kompatibilis egy a számítógépre vonatkozó házirenddel, amely blokkolja az NT 4.0 illesztőprogramokat.
14018. Figyelmeztetés: a(z) %1 kötet írható/olvashatóvá tétele sikertelen.
14019. A "Default Web Site" nevű helyhez tartozó összes alkalmazás megkeresése
14020. A kódösszeállítás nem adható hozzá.
14021. A gyűjtemény csak CommandBinding típusú objektumokat fogad el.
14022. Nem lehet megnyitni a beállításkulcsot a következő eseményforráshoz: %1. A RegOpenKeyEx a következőt adta vissza: %2. A trap nem lesz elküldve.
14023. Jelenleg nem lehet másik webproxy-parancsfájlkörnyezetet létrehozni.
14024. A megadott kódolási csoport azonosítóját nem lehet felismerni.
14025. A kitöltés érvénytelen és nem távolítható el.
14026. Az üzenet hossza helytelen.
14027. A címtárszolgáltatás nem tud olyan egyszerű szolgáltatásnevet származtatni, amellyel a célkiszolgálót kölcsönösen hitelesíteni lehetne, mert a kiszolgáló tartománya törlődött az erdőből.
14028. Hiba történt a rendszerindítási konfiguráció adatbejegyzéseinek számba vétele közben.
14029. A pozíció nem lehet nullánál kevesebb.
14030. A DNS-kiszolgáló olyan alias (CNAME vagy DNAME) erőforrásrekordot talált a(z) %1 zónafájl %2. sorában, amely aliasciklust alkot a zóna egy másik alias-erőforrásrekordjával. A ciklust alkotó valamelyik alias-erőforrásrekordot el kell távolítani a zónafájlból. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
14031. A két PIN-kódnak meg kell egyeznie.
14032. A jogkivonat egy olyan X509-tanúsítványra hivatkozik, melynek tanúsítványlánca nem ellenőrizhető.
14033. Az üzenet túl nagy, ezért nem kézbesíthető.
14034. Mozgatás egy oldallal felfelé
14035. Az SSPI "kötés a megadott tanúsítványokkal" művelete a(z) %1 értéket adta vissza
14036. Nincs névtér a következő számítógépen: %1!ws!
14037. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudta feldolgozni a kérelmet (%1) a következő hiba miatt: %2. Kérelmező: %3. A tanúsítvány olyan kódolt hosszt tartalmazott volna, amely lehet, hogy nem kompatibilis a korábbi szoftverrel. Küldjön új kérelmet úgy, hogy rövidebb bemenő adat szerepeljen a következő mezőben: %4
14038. A művelethez a SHARE.EXE, vagy azzal egyenértékű program szükséges.
14039. A naplózó szolgáltatás érvénytelen blokkparitású naplószektort talált.
14040. A billentyűzet alaphelyzetbe állítása nem sikerült.
14041. Az IDN-címkékben nem keverhetők a balról jobbra író nyelvek karakterei és a jobbról balra író nyelvek karakterei.
14042. &Házirend felügyeletének engedélyezése
14043. Nem használható a szolgáltatás.
14044. Nem lehet megnyitni az adatkapcsolatot
14045. A Windows nem tudja számba venni a helyi SYSVOL könyvtárban (<%1>) található mappákat. A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%2)
14046. A biztonságszerkesztő bővítmény befejezte az átalakítást.
14047. Adatbázisnév az SQL gyorsítótár-függőséghez való használathoz SQL 7.0 és SQL 2000 esetén. Az adatbázis ehelyett igény szerint megadható a kapcsolódási karakterláncban a -C beállítással. (Megadása kötelező)
14048. Az előző bejegyzés feldolgozása %1!d! másodpercig (%2!d!, %3!d!) tartott.
14049. A DHCPV6 naplófájlja nem fűzhető hozzá az előzőhöz; a visszaadott hibakód: %1.
14050. Kísérlet történt egy olyan COM-objektum használatára, amelynek nincs hátteréül szolgáló osztálykészítője.
14051. A távoli RADIUS-kiszolgáló olvashatatlan választ adott.
14052. A hitelesítés hitelesítő adatok hiányában sikertelen volt.
14053. Objektumfelületek rendezése vagy rendezésének megszüntetése előtt a biztonságot inicializálni kell. Ha már egyszer inicializálásra került, akkor nem lehet módosítani.
14054. IPsec gyors mód
14055. A CD- vagy DVD-meghajtóra való visszaállítás nem engedélyezett.
14056. Nem sikerült lekérni az adatbázisnevek listáját az SQL kiszolgálóról.
14057. %1 (%2) %3Az árnyékmásolat készítése megkezdődött.
14058. Az átlagos hívási időtartam meghaladja a beállított küszöbértéket.%1
14059. Zónaverzió: %1lu
14060. A folyamat a következő kivételt okozta: %1. Hely: %2.
14061. A tömb nem kétdimenziós.
14062. A fürt %1 IP-címerőforrása nem helyezhető online állapotba, mert a(z) %2 fürthálózat beállított szerepköre nem engedélyezi az ügyfélhozzáférést. Ellenőrizze a fürthálózat megadott beállításait a Feladatátvevőfürt-kezelő beépülő modullal.
14063. A címtárszolgáltatás ismeretlen hibát érzéklet.
14064. A CMS üzenet nincs aláírva.
14065. Tanúsítványadatok
14066. Erőforrás-kezelő állapota: Leállítás
14067. A felügyelő vagy a rendszergazda visszautasította a kérést.
14068. A DNS-proxyügynök nem tudta olvasni a beállításjegyzékből a névfeloldási kiszolgálók helyi listáját. Az adat a hibakód.
14069. Az XML tartalomtulajdonságokat UTF-8 technológiával kell kódolni.
14070. Az alkalmazásidentitás nem rendelkezik ugyanannyi összetevővel, mint a jegyzék elérési útjai.
14071. A célobjektum (%1) hozzáadása. Kérelem a szülő replikálására.
14072. Az objektum „Read Only” (csak olvasható) jelölésű.
14073. Az alkalmazáskészletet ("%1") kiszolgáló munkavégző folyamatok újra lesznek hasznosítva, mert a program az IIS beállítástárolójával kapcsolatos hibákat észlelt, amelyek miatt a jelenleg gyorsítótárban levő metaadatok érvénytelenné válhatnak.
14074. A kérelem fejléceinek mentése, Vary: X.
14075. A kiszolgáló leáll.
14076. A törlendő biztonsági másolat neve (megegyezik az azonosítóval)
14077. Hiba történt a WX86 alrendszerben.
14078. A(z) „X” nem érvényes InputScopeName elem.
14079. A SYSVOL/NETLOGON-átirányításokhoz a rendszer nem használ helyrangsorolást.
14080. BELSŐ hiba - a lemezcsoport lemezei nem konzisztensek
14081. BELSŐ hiba - a megadott rekord nem kötet
14082. Nem támogatott a tömörítési adatfolyamból való olvasás.
14083. A $Txf könyvtárnak üresnek kell lenni a művelet sikerességéhez.
14084. Adathordozó állapota. . . . . . . . . : Adathordozó leválasztva
14085. LABEL Létrehozza, megváltoztatja vagy törli egy lemezkötet címkéjét.
14086. A megadott névhez már létezik CNAME-rekord.
14087. Az egyik fájlt nem lehet érvényesíteni, mert nincs hozzá társítva Authenticode(tm) szolgáltatáson keresztül aláírt katalógus.
14088. Következő címtárpartíció metaadatainak törlése: %1.
14089. Nem támogatott HTTP-verzió
14090. A(z) X nem GenericTypeDefinition. A MakeGenericType csak olyan típusnál hívható, amelynek Type.IsGenericTypeDefinition értéke igaz.
14091. A forrásobjektumnak csoportnak vagy felhasználónak kell lenni.
14092. Érvénytelen objektumfelület-karakterlánc
14093. A levágandó adat több, mint az egész trap. A trap nem lesz elküldve.
14094. Az árnyékmásolat lekérdezése nem sikerült. Árnyékmásolat-azonosító: %1
14095. A megadott típuskonverzió érvénytelen.
14096. A munkaállomás és az elsődleges tartomány között nem jött létre megbízhatósági kapcsolat.
14097. A verziószám karakterláncában csak egy kötőjel (-) szerepelhet.
14098. A(z) %2 számára a felhasználó által megadott port túl magasan van a fizikai memóriában.
14099. Hiba történt a megjelenítési sorrend módosítására tett kísérlet közben.
14100. A következő DateTime minta egynél többször fordul elő különböző értékekkel: „X”.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions