English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

15401. A megadott alkalmazáskészlet leállítása, ami leállítja az alkalmazáskészletben található alkalmazásokat futtató munkavégző folyamatokat, és megakadályozza új munkavégző folyamatok elindítását. Ehhez meg kell adni a teljes alkalmazáskészlet-azonosítót, amelynek létező alkalmazáskészlethez kell tartoznia.
15402. Átfedő célú csatlakozási pontok:
15403. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példánya nem az utolsó AD LDS-példány a tartományban.
15404. A visszacsatolásos házirend-feldolgozási mód a következő: %1.
15405. MS DTC felhasználói felület
15406. Érvénytelennek bizonyult a tároló gyökérkulcsa az újraindítás közben.
15407. Az aszinkron eredményobjektum NULL, illetve nem a várt típusú.
15408. %1!-40s! %2!-10s!
15409. A módosítandó hely neve vagy URL-címe
15410. Belső fürthiba történt. Az adatok inicializálása nem volt megfelelő.
15411. A kiszolgáló olyan Kerberos által korlátozott delegálási kérelemre tett kísérletet, melynek célja kívül esik a kiszolgáló tartományán. Ez nem támogatott művelet; a kiszolgáló lehetséges delegálási céljait tartalmazó lista helytelenül van beállítva. Forduljon a rendszergazdához.
15412. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások elutasította a kérelmet (%1) a következő okból: %2. Kérelmező: %3.
15413. Nem hozható létre a legfelső szintű objektum példánya a következő elemhez: „X”.
15414. Nem sikerült kibontani a környezeti változókat a naplófájl elérési útján.
15415. Az IMAPI nem támogatja a típushoz szükséges többmenetes írást.
15416. A paraméternek PKCS 9 attribútumnak kellene lennie.
15417. Nem lehet beállítani szál helyi tárolási csatornavezérlést
15418. A megadott alapmódú hitelesítési lista már létezik.
15419. Nem sikerült az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatásának leállítása.
15420. Nincs elegendő lemezterület az árnyékmásolat létrehozásához a tárolóhelyen.
15421. A telepítési csomag nem nyitható meg. Ellenőrizze, hogy létezik-e a csomag, valamint, hogy van-e hozzáférése, illetve keresse meg az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag egy érvényes Windows Installer csomag-e.
15422. Csak a PreProcessInput és a PostProcessInput események tudják elérni az InputManager átmeneti területét.
15423. Az EndWrite minden aszinkron művelethez csak egyszer hívható meg.
15424. A médiafájlhoz történő hozzáférés megtagadva.
15425. Részfa-értesítések csak NC-fejek esetén támogatottak.
15426. A DLL-t be kell töltei.
15427. Már megtörtént a(z) %1 adapter IP-címének felszabadítása.
15428. A felhasználó nem rendelkezik engedéllyel a rendszer (SystemLocale elem által meghatározott) területi beállításának módosításához.
15429. Az infravörös fájlátvitel szolgáltatása az indulás során hibát érzékelt. A jelentett hiba: %1.
15430. (GMT-01:00) Zöld-foki szigetek
15431. Nem optimalizálható a szűrő ehhez az adatbázis-művelethez.
15432. A meghajtó jelentette, hogy az adathordozó nem törölhető.
15433. A megadott érték nem lehet FALSE.
15434. A DHCP-ügyfél (%2) visszautasította a címet (%1).
15435. Az aktuális érték: X.
15436. A fürt konfigurációs adatainak visszaállítási művelete sikertelen. Ennek oka az, hogy a visszaállítást végrehajtó felhasználói fiók nem rendelkezik megfelelő jogosultságokkal. Győződjön meg arról, hogy a felhasználói fiók helyi rendszergazdai jogosultságokkal bír.
15437. Felülírja a következőt: %1? (Igen/Nem/Mindet):
15438. 500-as válasz küldése, az AuthenticationSchemeSelectorDelegate tulajdonság kivételt okozott: X.
15439. Nem tartozik Tulajdonság neve függőségi tulajdonság a következőhöz: X.
15440. %1: nem futtatható Win32 módban.
15441. A fájl (%1) túl sok figyelmeztetést tartalmaz. A program nem jelenít meg több figyelmeztetést a művelet során. Hárítsa el az eddigi figyelmeztetéseket.%2%3%4%5
15442. A megadott URL-címhez tartozó helyen a Sikertelen kérelmek eseménytárolásának letiltása
15443. Nem sikerült a meglévő munkamenet leállítása.
15444. Az MS DTC tranzakciókezelő inkonzisztens állapotú, és nem léphet tovább. Forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához. %1
15445. A Mappaátirányítás csoportházirend kiterjesztése elindítva.
15446. A forgatókönyv befejezésére tett kísérlet nem sikerült a forgatókönyvesemény-leképezőben (SEM).
15447. DNS: a név nem teljesen minősített DNS-név.
15448. DHCPV6 - felszabadítás
15449. Hiányos a megadott érték (%1).
15450. ProviderCacheTimeoutInMinutes kulcs beállítása.
15451. A(z) <%1> nem létezik a beállításjegyzékben.
15452. A következő attribútum szükséges és nem zárolható: "%1".
15453. A metódus nem hívható meg kétszer ugyanarra a példányra.
15454. A szolgáltatást nem lehet elindítani, mert tiltott, vagy nem tartozik hozzá engedélyezett eszköz.
15455. Hiba történt az SSI-fájl feldolgozása közben

15456. Nem sikerült különálló objektumtitkot replikálni az elsődleges tartományvezérlőről az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások támogató példányára
15457. Ez a címtárszolgáltatás mostantól a hely számára elvégzi a helyek közti replikációs topológiák készítését és karbantartását.
15458. X Columns.Count:Y
15459. A kért hitelesítési szint nem támogatott.
15460. Az osztály nincs licencelve a használathoz
15461. Tartományok elszigetelése felhasználó alapján
15462. Érvénytelen hexadecimális számjegy: „X”.
15463. Lezáratlan (?#...) megjegyzés.
15464. Típusmegadás várása a fájl (%2) %1!d!. sorában.
15465. Szolgáltatóbeállítások szerkesztése/felvétele
15466. Nem sikerült feldolgozni az SSI-fájlt

15467. Hivatkozások frissítése
15468. A módosítandó modul modulneve (megegyezik az azonosítóval)
15469. Tartomány azonosítója :
15470. Az eszközök számára nincs szabad hely
15471. A következő attribútum értéke csak pozitív egész szám lehet: „X”.
15472. A ThresholdTime paraméter nincs a beállításjegyzékben; Az alapértelmezett érték (%1) lesz használva.
15473. A gyűjteményben nem engedélyezettek ismétlődő elemek.
15474. Váratlan kiszolgálói hiba.
15475. Nincs elég szabad erőforrás a művelet elvégzéséhez.
15476. A Windows rendszerindítási konfigurációs adatfájlja nem tartalmaz érvényes operációs rendszer bejegyzést.
15477. A(z) %3 számítógép esetében %1 másodperc alatt sikerült befejezni a rendszeres időközönkénti házirend-feldolgozást.
15478. A kivonatellenőrzés sikertelen
15479. Internal event: A logon attempt failed because an attempt to lookup Windows account information failed. Error %1.
15480. A(z) {%%s} felhasználói fiókra vonatkozó naplózási házirend
15481. A(z) %3 számítógép esetében %1 másodperc alatt sikertelenül zárult a manuális házirend-feldolgozás.
15482. A céltartománynak natív módúnak kell lenni.
15483. Szakaszkonfiguráció visszaállítása alapértékekre
15484. Az eszköz (%1) illesztőprogramja egy belső illesztőprogram-hibát észlelt.
15485. A funkció használatához Windows NT szükséges.
15486. Érvénytelen vezérlőtípus.
15487. - Nincs elérhetővé téve
15488. A kiszolgáló nem tudta elolvasni a(z) %1 fájlt. A fájl nem létezik.
15489. Nem sikerült a .cab metaadatfájl megnyitása. Win32 hiba: %1
15490. Az ObjectManager érvénytelen számú javítást talált. Ez általában a Formatter hibáját jelzi.
15491. Részlegesen gyorsítótárazott válasz lehet, méret = X, válasz tartalmának hossza = Y.
15492. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tud %2 tanúsítványt igényelni vagy megújítani, mivel egy érvényes aláíró tanúsítvány hozzárendelt titkos kulcsának eléréséhez jelszó szükséges, és a felhasználói beavatkozás követelménye nincs engedélyezve a(z) %2 sablonon az Active Directoryban.
15493. TCP/IP NBDD-feletti NetBIOS-címek prioritási sorrendben
15494. Időtúllépés történt a művelet végrehajtása során
15495. A művelet végrehajtása nem sikerült. A helyreállítás tervezése egy másik ügyfélen keresztül van folyamatban.
15496. Ezt a lehetőséget választva egy parancsfájlt futtathat, amely létrehoz egy új adatbázist, vagy konfigurál egy meglévő adatbázist az ASP.NET tagságra, profilokra, szerepkörkezelésre, megszemélyesítésre és az SQL webes eseményszolgáltatóra vonatkozó adatok tárolására.
15497. Az egyeztetés elérte az időkorlátot
15498. Az ügyfél számára elérhető NIS-kiszolgálók tartományneve
15499. A kérelmet a hívótól különböző tulajdonosra vonatkozóan nyújtották be. A tanúsítványsablont úgy kell konfigurálni, hogy legalább egy aláírást megköveteljen a kérelem engedélyezéséhez.
15500. A(z) „Típusnév” típus betöltve a ReflectionOnly környezetbe, de az AssemblyBuilder AssemblyBuilderAccess.ReflectionOnly hozzáférési móddal lett létrehozva.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions