English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

2701. A hálózat leállt.
2702. Az illesztőprogram nem várt szekvenciát talált az eszközön (%1).
2703. Kernel-objektum
2704. Visszaállt %1 kapcsolata az Active Directory szolgáltatással (%2).
2705. Nem sikerült a '\WindowsImageBackup\\MediaId' fájl olvasása.
2706. A biztonsági másolatban lévő kötetek egyike nem található az aktuális számítógépen.
2707. Olyan kiterjesztések olvasása/írása, ahol az attribútumok megfelelőek voltak, és fordítva.
2708. %1 (%2) %3Adatbázis: %6A(z) %5 tábla egyik indexe (%4) sérült (%7).
2709. A következő funkciók felvételének megkezdése:
2710. Zóna WINS-keresési rekordja
2711. Mezőérték lekérésekor (Get) nem adható meg argumentum.
2712. Kijelölés kiterjesztése jobbra
2713. Konfigurációs hiba miatt nem lehet betölteni a(z) "%1" ISAPI-szűrőt. A jelenlegi konfiguráció csak a(z) %2 processzorarchitektúrához készült képek betöltését támogatja. Az adatmező tartalmazza a hiba számát. További információért keresse fel a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349 webhelyet, itt többet tudhat meg arról, hogyan háríthatók el az eltérő processzorarchitektúrából eredő hibák.
2714. Az első paraméter egy fájlnévminta vagy egy "/?" karakter kell legyen
2715. A kategorizáló még nincs inicializálva
2716. Nem sikerült lekérdezni a Windows-könyvtárat
2717. %1!u! társított célkapu:
2718. Az erőforrás-kezelő a rendelkezésre állást előnyben részesíti a konzisztenciával szemben.
2719. A DNS-proxyügynök nem tudott regisztrációt létrehozni az ICS-tartomány utótag-karakterlánca módosításainak értesítéséhez. Ez azt jelentheti, hogy kevés a rendszererőforrás. Az adat a hibakód.
2720. A cél már bejelentkezett egy iSCSI-munkameneten keresztül.
2721. A csoportházirend feldolgozása sikertelen. A Windows megpróbálta lekérdezni a csoportházirend-objektumok listáját, de az hosszabb volt a maximumnál (999).
2722. A következő elhalasztott módosításának feldolgozása: %1:%2.
2723. A(z) '%1!ls!' fájlhoz megadott adatfolyam inkonzisztens: várt: %2!I64d! bájt, %3!I64d! található.
2724. 2^63 bájtnál hosszabb erőforrásfájlok jelenleg nem használhatók.
2725. Nem lehet megkapni a tárolóhely állapotát.
2726. Névfordítás: általános feldolgozási hiba.
2727. A QoS szolgáltatófüggő pufferében érvénytelen FILTERSPEC található.
2728. A fürtszolgáltatás nem tudta elindítani a fürtnapló nyomkövetési munkamenetét. A hiba kódja a következő: %2. A fürt megfelelően fog működni, de a kiegészítő naplózási adatok hiányoznak majd. A Teljesítményfigyelő beépülő modullal ellenőrizze a(z) %1 eseménykövetési munkamenetének beállításait.
2729. A soros pufferhez való hozzáadás előtt a porton fogadott null bájtok kihagyásának beállítása.
2730. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani, mert a videokártya nem támogatja a képpontárnyékoló (pixel shader) technológia 2.0-s verzióját
2731. Olyan eszközre történt csatlakozási kísérlet, amely már csatlakoztatva van egy másik eszközre.
2732. A(z) „Tulajdonság neve“ tulajdonságnak „true“ vagy „false“ értékűnek kell lennie.
2733. A fürt %1 IP-címerőforrása megújította az IP-cím (%2) bérletét.
2734. Tétlenség miatt a(z) "%2" alkalmazáskészletet kiszolgáló, "%1" folyamatazonosítójú munkavégző folyamat leállt. Az alkalmazáskészlet időkorlátja %3 percre van beállítva. Szükség esetén új munkavégző folyamat indul el.
2735. A Kerberos protokoll hibát észlelt a KDC-tanúsítvány érvényesítése közben az intelligens kártyával történő bejelentkezés során. Erről további információ a rendszer-eseménynaplóban található.
2736. A fürtszolgáltatás leállt, mert nem tudott kapcsolatot létesíteni más fürtcsomópontokkal.
2737. Az újraelemzési pont pufferében található adat érvénytelen.
2738. Élettartam érvényesítése a következőhöz: %1 Átirányítás a tartományvezérlőn: %2 ....
2739. MKLINK Szimbolikus és rögzített hivatkozások létrehozása
2740. A funkció használatához Windows 2000 szükséges.
2741. Egy kiszolgálóazonosító továbbította a választ (kérésazonosító: %1, kapcsolatazonosító: %2, metódus: %4, fejléc hossza: %5, entitástömbök száma: %6, gyorsítótár-házirend %7) a(z) %3 állapotkóddal.
2742. DNS: a kiszolgáló nem hozza létre vagy olvassa a DNS-zónával integrált címtárszolgáltatás indítófájlját.
2743. Megfelelő hozzáférési engedélyek hiányában az alkalmazás nem tudott az MSDTC-hez csatlakozni. Ellenőrizze, hogy az identitás, amely alatt az alkalmazás fut, rendelkezik-e kellő engedélyekkel a fürthöz való hozzáféréshez. Az engedélyek beszerzéséről az MSCS dokumentációban olvashat. Hibaadatok: %1
2744. Ez a művelet csak sikeresen hitelesített környezet használata esetén engedélyezett.
2745. A(z) %1 tanúsítványigénylése során a rendszer törölte a lejárt, visszavont vagy lecserélt tanúsítványokat az Active Directory felhasználóobjektumából.
2746. A gomb StylusPointPropertyInfo elemeinek minimális értéke 0, maximális értéke 1 kell, hogy legyen.
2747. Kísérlet egy URL (%2) felvételére egy URL-csoportba (%1). Állapot: %3.
2748. A megadott argumentum az érvényes értéktartományon kívül esik.
2749. Hiba történt a földrajzi hely (geoid) beállításainak módosítása közben: %1. A hibát okozhatja egy nem támogatott földrajzihely-beállítás (geoid), vagy a csoportházirend korlátozása. Hibakód: %2. Hibaüzenet: %3
2750. Érvénytelen leíró többablakos helyzetleíró adatszerkezethez.
2751. Az MS DTC erőforráshoz hiányzik a Hálózati név típusú erőforráson szükséges függőség. Hibaadatok: %1
2752. Befejezi a kötegfájl futtatását (I/N)?
2753. CacheControl adatot nem tartalmazó válasz, az állapotkód = X.
2754. A 2-es gyűrű verem használatban van.
2755. A DisplayMode értéke érvénytelen.
2756. Nyomkövetés létrehozása, ha a ilyen részletességű esemény történik
2757. Próbálkozás a(z) %1!ws! tartományvezérlővel; cím: %2!ws!; tartomány: %3!ws!; erdő: %4!ws!
2758. A DHCPV6R nem tudott szemafort létrehozni. Az adat a hibakód.
2759. Esemény típusa: Figyelmeztetés
2760. A paraméterértéknek „X” és „Y” között kell lennie.
2761. A port már meg van nyitva.
2762. Az IGMP nem tudott eseményt létrehozni. Az adat a hibakód.
2763. MSBUILD : Hiba: MSB1015: Az MSBuild program ezen az operációs rendszeren nem futtatható. A program csak Windows 2000, Windows XP vagy újabb verziójú rendszeren használható.
2764.
2765. A megadott csatorna elérési útja érvénytelen.
2766. A következő alkalmazáskészlet le lett tiltva: %1. Az alkalmazáskészlet létrehozására vonatkozó, a következő protokoll által küldött kérelem végrehajtása sikertelen: %2. Indítsa újra az alkalmazáskészletet, hogy a Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) megállapíthassa a protokoll helyes állapotát. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
2767. Jegyzékfájlelemzési hiba: szöveges környezetben érvénytelen karakter található.
2768. DfsDnsConfig kulcs beállítása/alapértékre állítása/megtekintése a kiszolgáló beállításjegyzékében.
2769. A megadott szolgáltatás törlésre van kijelölve.
2770. Adatgyűjtés véglegesítése -- kis türelmet.
2771. Kimeneti fájl rendszerezése:
2772. A mátrix invertálása nem végezhető el, mert a mátrix nem invertálható.
2773. A(z) %1 közzétevői tulajdonság érvénytelen értéket tartalmaz. Az érték érvénytelen típusú, kívül esik az engedélyezett tartományon, nem módosítható, vagy nincs támogatva ennél a csatornatípusnál.
2774. BELSŐ hiba - az allemez nincs leválasztva
2775. Érvénytelen művelet végrehajtására történt kísérlet a fürtleíró adatbázisban.
2776. A módosítandó alkalmazáskészlet neve (megegyezik az azonosítóval)
2777. A tömb elemtípusa Object, „dt” attribútuma NULL.
2778. Olyan kódösszeállítást adott a házirendrendszerhez, amely nincs szigorúan elnevezve és aláírva. Ez betöltési hibákhoz és más váratlan működési zavarokhoz vezethet. Biztosan ezt kívánja tenni?
2779. A kiszolgáló a(z) (X) fájlnevet adta válaszként, ez azonban nem érvényes.
2780. A szállító illesztőprogram által kapott keret megsértette a protokollt.
2781. A Windows Server biztonsági másolat motorja nem vár megerősítésre a visszaállítás utáni feladatok végrehajtásához.
2782. %1 (%2) %3Nem sikerült a beolvasott javítólap ellenőrzése, mert a lapok száma nem egyezik (forrásfájl: %4; eltolás: %5; bájtok száma: %6). A várt lapszám: %8; a tényleges lapszám: %9. Az olvasási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %7. Ha ez az állapot továbbra is fennáll, a visszaállítást egy korábbi biztonsági másolatból végezze el.
2783. Az összes erőforrástípus saját tulajdonságainak listázása:
2784. Az ügyfélnek ICMP-t kell használni az alhálózati maszk felfedezéséhez.
2785. A vonások maximális száma kettő.
2786. Egy fájlrendszer új kötetet csatlakoztatott.
2787. Érvénytelen hívott fél.
2788. Az IP-cím (%1, RADIUS-ügyfél: %2) nem érvényes IP-cím.
2789. Nem sikerült beállítani az engedélyezett kézmozdulatokat.
2790. DHCP-felhasználók
2791. Elképzelhető, hogy a(z) %1 rendszerfájl sérült, ami a(z) %2 alkalmazás működésének leállását okozhatta. A Windows nem tudta automatikusan kijavítani a fájlt (hibakód %3). Futtassa az "sfc /scannow" parancsot egy rendszergazdai parancssorban hibák kereséséhez, és szükség esetén a fájl kijavításához.
2792. A megadott bújtatási módú szűrő nem található.
2793. Az alkalmazásgazda segítő szolgáltatás hibát észlelt, miközben megpróbálta felvenni a következő alkalmazáskészlet társítását az SID-azonosítóhoz: "%1". Az adott SID-azonosító már társítva van egy eltérő nevű alkalmazáskészlethez, és ez ütközést okoz. A probléma elhárításához módosítsa az alkalmazáskészlet nevét. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
2794. Hibás alapértelmezett érték.
2795. A ResourceScope felsorolásban található erőforrástípus jobban korlátozó erőforrástípusból általánosabb erőforrástípusba kerül át. Forrás: „X”. Cél: „Y”.
2796. %1, hiba miatt nem sikerült: %2
2797. A fájl(ok) '%9' időpontban indult helyreállítása leállítva.
2798. Az érték kisebb a Minimum tulajdonság értékénél.
2799. ftp: %1!I64d! bájt elküldve
2800. Távoli gép teljesítményszámlálója nem írható.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions