English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

15101. Véglegesített aláírás már nem módosítható.
15102. A logikai lemezkezelő nem tudott megnyitni egy kötetet.
15103. A Query tulajdonság nem volt beállítva.
15104. A felvételi könyvtárral működő kézbesítési módszereknél nem lehet engedélyezni az SSL használatát.
15105. Érvénytelen tulajdonság található a fájl (%2) 'CiColumns=' részében.
15106. A megadott IP-címek számának 0-nál többnek kell lennie.
15107. Az új alkalmazáskészlet esetében beállítható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
15108. Kódösszeállítási függőségek
15109. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások sikeresen közzétette a különbözeti visszavonási listákat.
15110. Jegyzékfájl-elemzési hiba: hexadecimális jegynél érvénytelen karakter.
15111. A(z) Metódusnév() érvényesítési metódus hibával válaszolt a kérelemre.
15112. Az objektumhoz már tartozik CCW.
15113. Már folyamatban van egy olyan művelet, amelynek kizárólagos hozzáféréssel kell rendelkezni a PDC FSMO-hoz.
15114. A titkosított üzenet típusa érvénytelen.
15115. Ez az AnimationEffectCollection elem már használatban van egy másik UIElement elemben.
15116. CompareOption.Ordinal nem használható más kapcsolókkal együtt.
15117. Gyorsítótárazott CacheControl = no-cache.
15118. Érvénytelen - %1 értékre állított Code mezővel érkezett RADIUS-üzenet a(z) %2 sz. portról, a következő RADIUS-ügyféltől: %3. A RADIUS Code mezőjének érvényes értékei az RFC 2865 dokumentumban szerepelnek.
15119. Ole1 szolgáltatások használatához a DDE ablakokat le kell tiltani
15120. A bújtatási szűrő törlésre vár.
15121. Meghiúsult az illesztőprogramok helyreállítás utáni telepítése az offline operációs rendszerben.
15122. FTL - Hibatűrés %1!18.18s!
15123. Egy MTA szálon végrehajtandó visszahívási kérelem létrehozása nem sikerült. Ez csak akkor fordulhat elő, ha a számítógép állapota teljesen instabil. Lehetséges, hogy a hiba mögött álló instabilitást a COM+ alkalmazásban futó egyéni komponensek idézték elő. %1
15124. %1 (%2) %3Nem sikerült az adatbázis (%4) fejrészének olvasása. Hiba: %5. Lehetséges, hogy az adatbázis másik helyre került, ezért a naplók nem találják meg.
15125. Hiba történt a(z) "%1" billentyűzet/beviteli mód módosítása során.
15126. Fájlok tömörítése a következőben: %1
15127. A célelem egy már nem elérhető felhasználói felülethez tartozik. Ezt okozhatja például a felhasználói felület szülőablakának bezárása.
15128. ByRef típushoz nem szerezhető TypeToken.
15129. Azt jelzi, hogy a folyamat-összetevőnek figyelnie kell-e a társított folyamat kilépését, és jeleznie kell-e azt egy Exited esemény kiváltásával.
15130. Az elnevezett paraméter csak olyan hozzáférési lista lehet, amely könyvtárobjektum.
15131. Az adatbázis-művelet sikeres volt.
15132. Az IPv6-alagút típusú címerőforrás (%1) nem tudott online állapotba váltani, mert a(z) %3 függő, IPv4 típusú IP-címerőforrással társított fürthálózat (%2) nem támogatja az ISATAP-alagút kialakítását. Biztosítsa, hogy a fürthálózat támogassa az ISATAP-alagút kialakítását.
15133. A művelet nem engedélyezett a következő attribútumon, mert az attribútum zárolt: "%1". Ennek oka lehet az, hogy zárolt a szakasz, zárolt a szülőelem, vagy az attribútum egy szülői szinten megadott lockAttributes vagy lockAllAttributesExcept tulajdonság miatt zárolt.
15134. A fürtszolgáltatás sikeresen kialakította a(z) %1 feladatátvevő fürtöt.
15135. A sémafrissítés nem sikerült: szintaktikai hiba.
15136. A(z) %1 Elosztott fájlrendszerbeli névtér erőforrás nem függ egyetlen Hálózati név erőforrástól sem.
15137. Kettőskereszt karakter kiírása %1
15138. Az objektum érvénytelen azonosítót ad.
15139. A CMS üzenet nincs titkosítva.
15140. A forrássémában az azonos objektum a következő: %1.
15141. Egy külső komponens kivételt váltott ki.
15142. A tranzakció nyomon követéséhez nem sikerült létrehozni a kapcsolatot.
15143. Az adatbázis-művelet nem hajtható végre ilyen szintaxissal rendelkező attribútumok esetén.
15144. A gyorsítótár-házirend érvénytelen.
15145. Nincs megvalósítva ValueType javítás tömbökön.
15146. A szegmens zárolva van, és azt nem lehet újra felhasználni.
15147. Hiba történt IsolatedStorage elérésekor.
15148. Esemény típusa: Sikertelen esemény
15149. A modem nem fogadta el a neki küldött parancsot. Ellenőrizze, hogy a konfigurált modemnév megegyezik-e a csatlakoztatott modem nevével.
15150. A naplózó szolgáltatás elérte a naplófájl számára lefoglalt megengedett tárolók maximumát.
15151. A keresett kérelem kérelemazonosítója (megegyezik az azonosítóval)
15152. %1 (%2) %3A(z) %4 árnyékmásolat-példány létrehozása elindul. Ez Különbözeti típusú árnyékmásolat lesz.
15153. DfsDnsConfig kulcs alapértékre állítása a kiszolgáló beállításjegyzékében.
15154. Kapcsolódási karakterlánc szerkesztése/felvétele
15155. ------ Támogatott parancsok ------
15156. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudott kapcsolódni a következő névkiosztási főkiszolgálóhoz: %1.
15157. A következő változó nem található: "%1!.40s!"

15158. Hiba történt a(z) %1 biztonsági mentésekor olvasás közben: Hiba: [%2] %3
15159. Az objektum nem írható a kért módon.
15160. A számítógépfiók NT4 előtti rendszerben lett létrehozva. Ezt a fiókot újra létre kell hozni.
15161. Az utolsó rendszerindítás óta nem történt kísérlet a szolgáltatás indítására.
15162. Nem olvasható be az OLE-tranzakciókhoz használt proxy-DLL fájlneve. Hibaadatok: %1
15163. DHCPV6 - helytelen cím
15164. A(z) %3 számítógép esetében %1 másodperc alatt sikertelenül zárult a hálózati állapot változása miatti házirend-feldolgozás.
15165. A következő attribútum nem ismerhető fel: "%1".
15166. Nem lehet beolvasni a grafikus kártya beállítási információit.
15167. Az INF-fájlhoz illetve az eszközinformációs készlethez vagy elemhez nem tartozik hozzárendelt telepítési osztály.
15168. A SelectedDate értéke érvénytelen.
15169. Nem sikerült engedélyezni a TCB-jogot.
15170. A fájlreplikációs szolgáltatáshoz tartozó API felhasználói kérésre meg lett szakítva. Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
15171. Az EmptyClipboard hívás végrehajtása sikertelen
15172. A DNS-kiszolgáló nem találja, vagy nem tudja megnyitni a(z) %1 indítási fájlt. Ezt a fájl nevének 'Boot'-nak kell lenni, és a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban kell lennie.
15173. %1!wS!, Cél (kiszolgáló: %2!wS!, mappa: %3!wS!) További
15174. A válasznál a Cache-Control = public.
15175. Nem volt jelen egy fürtcsomópont-kvórum fürt létrehozásához.
15176. Az "Új webhelyem" nevű hely létrehozása a megadott azonosítóval és kötéssel. A rendszer automatikusan létrehoz egy gyökéralkalmazást, a megadott fizikai elérési útra mutató virtuális könyvtárral.
15177. Az internetes kulcscsere szolgáltatás leáll.
15178. A portobjektum objektummutatója nem érhető el.
15179. Nincs megadva fájlnév.
15180. Ethernet-beágyazás
15181. Belső hiba: A RecoveryProcessFinished meghívása a RecoveryProcessStarted meghívása nélkül történt.
15182. A kérelem érvénytelen tanúsítványmegújítási attribútumot tartalmaz.
15183. A tárolóhoz vagy objektumhoz nem volt szolgáltató megadva.
15184. A frissített gyorsítótári bejegyzés utolsó szinkronizálásának időpontja = X.
15185. A billentyűzetfeldolgozás csak billentyűzetüzeneteket tud feldolgozni.
15186. Nem tudja elérni az Active Directory globális katalógusát.
15187. A fürthálózat szolgáltatója nem érvényes.
15188. Nem sikerült a Tanúsítványkiszolgáló szolgáltatás leállítása.
15189. A fájl túl hosszú. A művelet jelenleg csak 2 gigabájtnál kisebb méretű fájlok kezelését teszi lehetővé.
15190. Az argumentum (X) meg van adva, és ehhez a következő argumentumok megadása is szükséges: Y
15191. A tömb- vagy mutatótípusok érvénytelenek.
15192. Hiba történt a felvételi könyvtárban levő fájl feldolgozása során.
15193. E fürtcsomópont minden hálózati kapcsolata megszűnt, ezért a kapcsolat helyreállításáig nem tud részt venni a fürttel kapcsolatos műveletekben. A rendszer leállítja a fürtszolgáltatást a csomóponton.
15194. A fürt %1 hálózati illesztője (fürtcsomópont: %2, hálózat: %3) hiba miatt leállt. A Konfiguráció ellenőrzése varázsló futtatásával ellenőrizze a hálózati beállításokat. Ha ez az állapot nem szűnik meg, keresse meg a hálózati adapterrel kapcsolatos esetleges hardver- és szoftverhibákat. Végül ellenőrizze, hogy nem hibás-e a hálózat valamelyik másik összetevője (elosztó, kapcsoló vagy híd), amelyhez a csomópont csatlakozik.
15195. Ismeretlen állomás: %1.
15196. A cél ideiglenesen áthelyezve.
15197. A WINS hibát talált a parancs feldolgozásakor.
15198. Verzióként csak egy verziószám adható meg „Főverzió.Alverzió.Build.Javítás” formátumban. Például:
15199. Nem lett megnyitva adatforrás az objektumhoz.
15200. %1 és a gyökérzóna.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions