English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

10801. %2: A hálózati vezérlő 1 Gb teljes kétirányú üzemmódra van konfigurálva.
10802. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta törölni a(z) %2 címtárpartíció crossRef objektumát (%1).
10803. A modul betöltésekor lefutó függvény memóriacíme.
10804. Ismeretlen bemeneti/kimeneti hiba történt.
10805. Az IPRIPv2 nem tudott egy útvonalat felvenni az útválasztásitáblázat-kezelőbe. Az útvonal adatai: cél: %1, következő ugrás: %2. Az útvonalat a következő IP-című szomszéd küldte: %3. Az adat a hibakód.
10806. A VSS-ben nem létezik a megadott árnyékmásolatkészlet-azonosító.
10807. A(z) %1 ügyfél általi szolgáltatásjegy-kérés (%2 számára) el lett utasítva, mert User2User használatát igényelte. A KDC akkor válaszol ezzel a hibával, ha egy ügyfél egyszerű felhasználónévhez kér szolgáltatásjegyet (ami biztonsági kockázattal jár). Az ügyfélnek támogatnia kell a User2User használatát ahhoz, hogy szolgáltatásjegyet szerezzen be a kért egyszerű szolgáltatásnévhez
10808. Túl- vagy alulcsordulás történt az aritmetikai művelet során.
10809. A megadott URL-címmel társított alkalmazás megkeresése
10810. NIS+ rendszerű tartománynév
10811. Az aszinkron naplóírások maximális számának túllépése.
10812. A megadott összeállítás-identitásból hiányzik egy vagy több olyan attribútum, amelynek jelen kell lennie ebben a kontextusban.
10813. A folyamat alapértelmezett aktiválási környezetének beállítására tett kísérlet sikertelen volt, ugyanis a folyamat alapértelmezett aktiválási környezete már be volt állítva.
10814. Helyreállítási megbízottak:
10815. Az objektum osztályát nem lehet meghatározni
10816. A DNS-kiszolgáló olyan erőforrásrekordot (RR) talált a zónafájl (%1) %2. sorában, amely egy létező CNAME (alias) erőforrásrekorddal rendelkező tartománynévre utal. A CNAME erőforrásrekordok az egyedüli erőforrásrekordok kell, hogy legyenek azon tartománynév esetében, amelynek aliast biztosítanak. A(z) %1 zónafájlból törölni kell a jelen erőforrásrekordot, vagy a vele ütköző CNAME erőforrásrekordot. A fájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
10817. A kötet nem támogatja a visszaállítást.
10818. A HTTP-bájttartományletöltő csak HTTP- vagy HTTPS-sémákat támogat.
10819. X, nem található a gyorsítótári bejegyzés, a frissesség ellenőrzésének eredménye = meghatározatlan.
10820. A(z) „Y” osztály „X” tulajdonságának nullánál nagyobbnak kell lennie.
10821. A cél nem válaszolt időben egy bejelentkezési kérésre. A bejelentkezési kérés célja új kapcsolat hozzáadása volt egy munkamenethez.
10822. A módosítandó virtuális könyvtár elérési útja vagy URL-címe (megegyezik az azonosítóval)
10823. A(z) %2 számára megadott busz a megadott megszakítási módszert nem támogatja.
10824. Az aliasnév csak alfanumerikus karaktereket és aláhúzásjeleket (_) tartalmazhat.
10825. Egy behelyettesítési karakterlánchoz nem tartozott leképezés.
10826. Az ügyfél által elérhető NNTP-kiszolgálók listája
10827. A tárolóexportálási művelet sikertelen.
10828. Egy WKS rekord zónafájlba történő írásakor a DNS-kiszolgáló olyan portszámot talált, amely nincs jól ismert szolgáltatáshoz társítva. Az eseményadat az ismeretlen szolgáltatás portszáma.
10829. Értéktípus szülőjének jelöléséhez nem adható meg egyszerre MemberInfo és egy tömb.
10830. Az összes erőforrástípus tulajdonságainak listázása:
10831. Nem található a nyelvi azonosító.
10832. A(z) %1 alias beállítása környezeti változóként a(z) %2 árnyékazonosítóhoz sikertelen.
10833. ASN1: túl nagy érték.
10834. %1 CA-tanúsítványláncában (%3) lévő egyik tanúsítvány lejárt. %2.
10835. Az ImportRoot parancshoz meg kell adni a /Compare vagy a /Mirror kapcsolót
10836. A távoli RADIUS-kiszolgáló nem válaszolt.
10837. A típus nem oldható fel a következő tagra: „Tag”.
10838. Hiba a kiszolgálón: %1
10839. Amikor megadja a tároló objektum azonosítóját, akkor az aktuális mezőt az objektumon belül azonosító FieldInfo értéket is meg kell adnia.
10840. Már nem érhető el a felső szintű ablak
10841. A kérelem megköveteli az adatok pufferelését a sikeres teljesítéshez.
10842. Megszemélyesítés nem biztonságos hívásokon keresztül nem támogatott.
10843. Nem sikerült a SystemRestore kulcs létrehozása a késleltetett műveletekhez.
10844. %1 (%2) %3A program sérülést talált, miközben a következő naplófájlból visszaállítást végzett: %4. A hibás ellenőrzőösszeg-rekord helye: %5. A naplófájl-feltöltési mintával nem egyező adatok első felbukkanási helye a következő szektor: %6. Ez a naplófájl sérült és használhatatlan.
10845. A(z) %2 zóna újabb verziója (%1) található a(z) %3 helyen levő DNS-kiszolgálón. A zónaletöltés folyamatban van.
10846. A következő .config fájl „X” kivétel miatt nem olvasható: „File Name”.
10847. A felhasználói eseménykezelő, amely meghívja a StandardOutput adatfolyamhoz tartozó aszinkron I/O funkciót.
10848. A hierarchiatáblázat lefoglalása nem sikerült.
10849. [NETFTAPI] Nem sikerült lefoglalni a(z) %1 hálózati kapcsolatbejegyzést (állapot: %2)
10850. Az objektum típusa csak Boolean lehet.
10851. %1!u! csatlakoztatott kezdeményező:
10852. Titkos kulcs
10853. A(z) %1 már létezik a célban. Objektum-létrehozás helyett objektummódosítás.
10854. Az adathordozó nincs csatlakoztatva vagy nem üzemkész.
10855. Hiányoznak a tartalom tulajdonságai.
10856. Csak egy „X” csomópont lehet a konfigurációs fájl „Y” szakaszában.
10857. Nem sikerült alaphelyzetbe állítani az IPSec-alapú biztonsági társítás időkorlátját szabályozó beállításértéket a fürtcsomópont karbantartása közben. A hiba kódja a következő: %1. A manuális karbantartás végett futtassa a cluster.exe fájlt ezen a számítógépen a forcecleanup kapcsoló megadásával. Megteheti azt is, hogy alaphelyzetbe állítja az IPSec-alapú biztonsági társítás időkorlátját, ha törli a(z) %2 és a(z) %3 értéket a Windows beállításjegyzékének HKEY_LOCAL_MACHINE kulcsából.
10858. A megadott felhasználóhoz nem tartozik érvényes profil.
10859. Tartomány típusú attribútum (%1) lekérdezése az LDAP-n keresztül.
10860. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani a videokártya hardvergyorsítási támogatásának hiányában
10861. A beállításjegyzék részfájának tranzakcióállapota nem kompatibilis a kért művelettel.
10862. Hiba történt az ABIOS alrendszerben.
10863. Az ismételt hitelesítés sikertelen volt, mert a távoli fél továbbra is több mint X bájtot titkosított, mielőtt választ adott volna az ismételt hitelesítésre.
10864. Az alkalmazáskészletet ("%1") kiszolgáló munkavégző folyamatok újra lesznek hasznosítva, mert egy vagy több konfigurációs változás történt az alkalmazáskészlet tulajdonságaiban, amely miatt a folyamatokat újra kell indítani.
10865. A(z) '%4' időpontban megkísérelt biztonsági mentést nem sikerült elindítani, hibakód: '%5'.
10866. Ezt a tulajdonságot a BeginInit/EndInit blokkon kívül nem lehet beállítani.
10867. Egy COM+ alkalmazásba telepítése után a komponens szálkezelés modellje megváltozott. Telepítse újra a komponenst.
10868. Egy IAsyncResult objektum nem a típusnak megfelelő aszinkron metódussal jött létre.
10869. A következő port SSL-tanúsítványbeállításai törölve: %2 .
10870. A COM+ szolgáltatás egy nem várt hiba miatt nem tudta hitelesíteni beérkező hívást. A beérkező hívás vissza lett utasítva, és a hívó "permission denied" (engedély megtagadva) hibaüzenetet kapott. A nem várt hiba kódját lásd alább.%1
10871. Nem várt hiba az MS DTC XA Tranzakciókezelőben: Fájl=%1 Sor=%2.
10872. Guid. . . . . . . . . . . . . . . : %1
10873. A művelet során egy fájlhoz két tranzakciós erőforrás-kezelő tartozna, ezért nincs engedélyezve.
10874. Az NLS-művelet nem sikerült, mert a(z) %1 beállításkulcs nem nyitható meg. Állapotkód: %2.
10875. A rendszer CNAME-hurkot érzéklet.
10876. A DisplayMupCache nem használható a Windows jelen verziójában.
10877. Mappa vagy névtér Insite tulajdonságának engedélyezése.
10878. A következő konfigurációs elérési út nem ismerhető fel: "%1".
10879. Nem sikerült megnyitni a rendszerindítási konfiguráció adattárát.
10880. Az eltávolítást végző program nem képes csatlakozni a következő helyen lévő Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokhoz: %1. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások adatai nélkül az eltávolítás nem folytatható. Indítsa újra az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokat vagy futtassa az ADAMUnInstall /force parancsot.
10881. Nem jeleníthető meg olyan párbeszédpanel, amely másik szálon lett létrehozva.
10882. Ezen az adatfolyamon nem támogatott az olvasás.
10883. Egy bejegyzés (URI: %1) sikeresen felvéve a gyorsítótárba.
10884. A tranzakció erőforrás-kezelője jelenleg nem tud elfogadni tranzakciós munkát egy átmeneti állapot miatt; például kevés erőforrás.
10885. Nem támogatott másodlagos rendezés: "%1".
10886. Az MS DTC telepítője nem tudta a helyi beállításjegyzéket a megosztott fürtleíró adatbázissal kapcsolatos adatokkal feltölteni. A hiba miatt előfordulhat, hogy az MS DTC szolgáltatást használó alkalmazások helytelenül működnek. Hibaadatok: %1
10887. Egy nem blokkoló szoftvercsatorna-művelet nem hajtható végre azonnal.
10888. Offset értéke nem a karakterlánc egy pozíciójára vonatkozik, vagy pedig a cél karaktertömbnek nem elég a hossza.
10889. A folyamat egy nem létező pipe-ba próbált írni.
10890. Nem olvasható be az összes bejegyzés.
10891. Nem használható egyszerre X értékű FileMode és Y értékű FileAccess.
10892. Nem található az LH által írható elsődleges tartományvezérlő a tartományhoz.
10893. Több olyan betöltött szerelvény található, amelynek rövid neve X.
10894. A hálózati kapcsolat profilja sérült.
10895. Sikertelen kérelmek eseménytárolása szabály eltávolítása
10896. Korlátozásmegsértés történt.
10897. A fájlt csak egy, az Authenticode(tm) szolgáltatáson keresztül aláírt katalógus érvényesítheti.
10898. A vonalérzékelés nem sikerült, vagy a vonal a csatlakozás megszűnése miatt megszakadt.
10899. A mappához társított biztonsági leíró eltávolítása.
10900. Maximális összetevőhossz: %1!d!

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions