English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

15001. A .PFX fájl sikeresen létrejött.
15002. A gyorsítótár protokollmetódusa (Metódusnév) nem kezelt állapotot adott meg válaszként: X.
15003. Nem bővíti az Exception osztályt.
15004. A gyorsítótárból nem lehet kiszolgálni, Range:X.
15005. Az IPsec szolgáltatás nem tudta beolvasni a számítógép hálózati adaptereinek teljes listáját. Ez biztonsági kockázat veszélyét rejti, mert a hálózati adapterek egy része nem részesülhet az alkalmazott IPsec-szűrők által nyújtott védelemben. Az IP-biztonság figyelője beépülő modullal diagnosztizálhatja a problémát.
15006. A dokumentumfájl sérült.
15007. A stub nem tudja megkapni a távoli eljáráshívás leíróját.
15008. A COM+ eseményrendszer nem tudott elindítani egy a(z) %2 előfizetőre irányuló, EventObjectChange eseményt, mert a(z) "%3" keresési feltételt tartalmazó karakterlánc hibás volt. A hiba a(z) %4 karakterindex közelében található; itt a feltétel alszövege a következő: "%5". HRESULT értéke: %1.
15009. A kért műveletet a rendszer távoli számítógép esetében nem támogatja.
15010. %1 (%2) %3Az adatbázismotor nem támogatja a következő LCMapString() jelzőket: %4.
15011. Ö&rökölt egyéni hibák:
15012. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások eltávolítása...
15013. A DNS-kiszolgáló érvénytelen IPv6-címet ("%1") talált a(z) %2 zónafájl %3. sorában. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése az erőforrásrekord (RR) figyelmen kívül hagyásával folytatódik, javasolt az RR javítása vagy eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
15014. A parancsparaméter nincs megvalósítva.
15015. ARP: a Windows Sockets inicializálása nem sikerült: %2!d!
15016. A házirend olyan jelszót ír elő, amelyet nem engedélyez a Fips algoritmusok használatára jelenleg vonatkozó biztonsági házirend.
15017. OSS ASN.1 hiba: kódolási/dekódolási hiba.
15018. A kötetet nem lehet visszaállítani, mert jelenleg használatban van.
15019. A biztonsági azonosító nem lehet az objektum elsődleges csoportja.
15020. A képpontárnyékoló modellje (Pixel Shader Model 2.0) megköveteli, hogy a lebegőpontos állandók a [0–31] számú regiszterekben legyenek.
15021. A jegyzékek identitásai azonosak, de tartalmuk eltér.
15022. A tömb hosszúsága X és Y közötti lehet, beleértve a határokat.
15023. A módosítandó virtuális könyvtár elérési útja vagy URL-címe
15024. A Windows nem tudta folytatni a helyi SYSVOL könyvtár számbavételét. Az utolsó számba vett könyvtár: <%1>. <%2>
15025. A beállításbővítmények TFTP-fájlja
15026. Az elindítandó alkalmazás, dokumentum vagy URL-cím neve.
15027. Legalább két táblázat átfedésben van.
15028. A munkamenet-állapot támogatásának típusa:
15029. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudott kötési karakterláncot létrehozni a következő hely számára: %1. Győződjön meg arról, hogy a hely kötése (%2) helyes formátumú, és nem tartalmaz érvénytelen karaktereket.
15030. A kért felhasználóobjektum ismeretlen
15031. Egy új biztonságimásolat-készlet létrehozására tett kísérlet nem sikerült, mert a biztonságimásolat-készlet azonosítója már létezik.
15032. Kijelölés az elejéig
15033. A TLS munkamenet sikertelen. A célkiszolgáló tanúsítványának kibocsátója nem megbízható.
15034. ASN1: váratlan adatvég.
15035. Adja meg a használni kívánt tanúsítványt. Válasszon a következő listáról:
15036. A formázási művelet nem fejeződött be, mert több szektorcsoport van a vártnál.
15037. A(z) X és a(z) Y kulturáliskörnyezet-név nem támogatott.
15038. %1 (%2) %3A naplófájl (%4) kiürítésekor nem lehetett írni az 5-ös szakaszt. Hiba: %5.
15039. A DHCP-címfoglaló hálózati hibát talált, miközben megpróbálta megkeresni a(z) %1 IP-című kapcsolat hálózatán a DHCP-kiszolgálókat. Az adat a hibakód.
15040. Sikertelen állítás: Megszakítás=Kilépés, Ismét=Hibakeresés, Tovább=Folytatás
15041. A GetPortNames metódus használata nem támogatott Win9x platformokon.
15042. A munkavégző folyamat nem tudta elindítani a kommunikációt a W3SVC szolgáltatással, ezért az nem indult el. Az adat a hibakód.
15043. A számláló egypéldányos, a következő példánynév érvénytelen ehhez a számlálókategóriához: „X”.
15044. A Kerberos-tartományvezérlő nem tudta létrehozni a hivatkozót a kért szolgáltatáshoz.
15045. A kodek nem tudja használni a megadott URI-azonosítót.
15046. A létrehozási művelet egy szimbolikus hivatkozás elérése után leállt.
15047. Túl sok záró zárójel.
15048. Nem sikerült a statikus helytársításra vonatkozó információ lekérése a beállításjegyzékből.
15049. hiba a konzolbemenet-leíró lekérdezésekor: %1!d!.
15050. Az NtRequestPort vagy az NtRequestWaitReplyPort részére átadott üzenet hosszabb volt, mint a port által engedélyezett üzenet maximális hossza.
15051. A(z) %1 alkalmazás (házirend: %2) hozzárendelése sikertelen. Hiba: %%%3.
15052. A megadott portál nem található.
15053. Az elszigetelt tárolófájlokra vonatkozó engedély nem korlátozott.
15054. A leíró érvénytelen állapotban van.
15055. %1 (%2) %3A következő adatbázishiba lépett fel: %4.
15056. A hibát okozó kódösszeállításnak adott engedélycsoport:
15057. A jelenlegi konfigurációs rendszer nem támogatja a felhasználó által megadott hatókörű beállításokat.
15058. Ez a parancs nem támogatja ezt a véglegesítési elérési utat (%1). A véglegesítés kötelező célhelye: %2.
15059. A fürtszolgáltatás biztonsági azonosítójának típusa %1 értékkel lett beállítva, míg a várt azonosítótípus az Unrestricted. A fürtszolgáltatás a Szolgáltatásvezérlő használatával automatikusan módosítja a biztonsági azonosító típusának beállításait, és a változtatás érvényesítéséhez újraindul.
15060. A lemezerőforrás (%1) online állapotba hozása közben sikertelen volt a hozzáférés legalább egy kötethez (hiba történt: %2). A Konfiguráció ellenőrzése varázsló futtatásával ellenőrizze a tároló adatait. Futtathatja a Chkdsk segédprogramot is, így ellenőrizve a lemez összes kötetének épségét.
15061. A megadott paraméterek közül legalább egy érvénytelen.
15062. A szerepkör tulajdonosi attribútuma nem olvasható.
15063. A létrehozandó COM+ komponens TxIsolation Level tulajdonsága erősebb, mint a tranzakció "gyökérkomponensének" TxIsolationLevel tulajdonsága. Nem sikerült létrehozni.
15064. Már van kapcsolat a következővel: %1, előbb szüntesse meg a kapcsolatot.
15065. Sémafordítási hiba történt: a DefaultValue érték túl nagy. Csökkentse az alapértelmezett értéket a maximális méret értéke (%1 bájt) alá. Az érvénytelen tulajdonság értéke (%2).%3%4%5
15066. A típus nem támogatott.
15067. Az ISF-adatok hosszának nagyobbnak kell lennie nullánál.
15068. A következő csatorna már regisztrálva van: „X”.
15069. Az adatok azonos FORMATETC-vel rendelkeznek.
15070. (GMT+11:00) Magadan/Salamon-szigetek/Új-Kaledónia
15071. A célobjektum átnevezése. Kérelem az új szülő replikálására.
15072. A Dhcpv6 inicializációja sikertelen a számítógépen az adott hibakóddal. A DHCP-szolgáltatás csak IPv4-támogatással indul.
15073. A felsorolás még nem indult el, vagy már befejeződött.
15074. HELP Súgóinformációt ad a Windows parancsairól.
15075. A felsorolásnak %1 egyikének kell lennie
15076. Nincsenek hipervizorbeállítások.
15077. Ez az alkalmazás (%1) 16 bites. 16 bites alkalmazások végrehajtásához nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel. A rendszergazda segítségével ellenőrizze engedélyeit.
15078. A(z) „X” érvénytelen System.Windows.Automation.AutomationEvent elem.
15079. A titkok replikálására vonatkozó kérés elutasítva.
15080. A "MyBackup" konfigurációs biztonsági másolat visszaállítása a kiszolgálóra annak előzetes leállítása nélkül.
15081. Az állandó foglalás sikeresen törölve lett a lemezről.
15082. A névadatok olvasása sikertelen, állapot: 0x%1!x!
15083. TypedReference objektum létrehozásához nem használható függvénykiértékelés.
15084. %1 - CD-ROM-meghajtó
15085. A csoportküldési hatókör tartományában legalább 256 IP-címnek kell lenni.
15086. Az IPBOOTP hibát észlelt a következő IP-című helyi kapcsolatnál: %1. A hiba akkor történt, amikor a kapcsolat csomagokat fogadott. Az adat a hibakód.
15087. Nem lehet többé enumerálni, mert hiányoznak a társított adatok
15088. Hiba a beállításjegyzékbe történő írás közben.
15089. %1 (%2) %3A minimális gyorsítótárméretre vonatkozó rendszerparaméter értéke (%4) kevesebb, mint négyszerese a munkamenetek számának (%5).
15090. DFS-névtér vagy csatlakozási pont megjegyzésének beállítása/megtekintése.
15091. Állapotkiszolgáló beállításai
15092. A hely elérési útja érvénytelen karakterrel végződik.
15093. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások eltávolításának befejezése...
15094. Microsoft Elosztott tranzakciók koordinátora (MS DTC)
15095. Érvénytelen lindex
15096. Helyi csoport csak a saját tartományban levő többi helyi csoportnak lehet a tagja.
15097. A csatlakozási művelet nem sikerült, mivel a csatlakoztatandó csomópont fürtpéldány-azonosítója nem egyezik a támogató csomópont fürtpéldány azonosítójával.
15098. E kódösszeállításban bízik meg vagy az e gyártótól származó összesben?
15099. Az alkalmazás jegyzékfájlja által közvetlenül vagy közvetve hivatkozott két vagy több komponens ugyanannak a komponensnek eltérő verziója, ami nem megengedett.
15100. Nem hozható létre az engedélycsoport, előfordulhat, hogy a bemeneti XML-kód nem megfelelő alakú.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions