English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

13401. A jelszavak nem egyeznek. Nem jött létre tanúsítvány.
13402. A DfsRemove művelet sikertelen a következőn: %1!wS!, állapot: %2!x!
13403. Ez az AnimationEffect elem nincs csatolva Visual elemhez.
13404. A cél érvénytelen műveleti kóddal ellátott iSCSI PDU-t küldött. A kiíratási adatok között a teljes iSCSI-fejléc megtalálható.
13405. A levél fejlécében érvénytelen karakter található.
13406. Minimális megbízhatósági szint
13407. A felhasználó az engedélyezett időtartományon kívül próbált kapcsolódni. Ellenőrizze a hívási korlátozásokat a megfelelő hálózati házirendben.
13408. Az MS DTC naplófájlja eredeti helyéről egy másik lemezre került. Ennek eredményeként az MS DTC erőforrásnak új függőségei keletkeztek a naplófájl új helyén. Hibaadatok: %1
13409. Az alkalmazásjegyzék olyan függő összeállításra mutató hivatkozást tartalmaz, amely nincsen telepítve
13410. Névkiszolgálók
13411. Egyéni hibák beállításai
13412. 100-Continue nem állítható be e tulajdonság használatával.
13413. A helyreállítási jelszót nem sikerült menteni erre a helyre. Mentse máshová a helyreállítási jelszót.
13414. Nincs elegendő hely az adathordozón a hangsáv hozzáadásához.
13415. Objektumjelölővel és objektum-GUID-vel rendelkező ACE csak könyvtárobjektumokat tartalmazó hozzáférési lista (ACL) esetén vehető fel.
13416. OSS ASN.1 hiba: kódolási/dekódolási verzióütközés.
13417. ARP: rossz argumentum: %2
13418. Indítás közben "%1" alkalmazáskészletet kiszolgáló egyik folyamat túllépte az időkorlátokat. Folyamatazonosító: "%2".
13419. A keresési minta nem tartalmazhatja a „..” jelet az egy mappával való feljebblépéshez, ez a jel csak fájl- és mappanevekben használható, például: „a..b”.
13420. Az árnyékmásolat nem állandó. Csak állandó árnyékmásolatok fedhetők fel.
13421. A virtuális könyvtár fizikai elérési útja
13422. %1 (%2) %3A fájl (%4) fejléclapjának árnyékmásolata sérült. A program ehelyett az elsődleges fejléclapot használja.
13423. Az MS DTC indítása nem lehetséges. A felhasználói felület nem kapcsolódik az MS DTC szolgáltatáshoz.
13424. Nem található a jegyzékerőforrás.
13425. Az alkalmazások kommunikációs csatornákon keresztül kommunikálnak a távoli alkalmazásokkal. Minden egyes csatornának lehetnek konfigurálható tulajdonságai.
13426. A célkiszolgáló replikációs hivatkozási információja már létezik.
13427. Rögzített csomagméret szükséges, de a legkisebb és a legnagyobb méret nem azonos.
13428. ASN1: rossz kódérték.
13429. A /State parancshoz meg kell adni egy mappamegosztásnevet a célkiszolgálón.
13430. A metódus csak olyan típusnál hívható, amelynek Type.IsGenericParameter értéke igaz.
13431. A megadott felderítési mechanizmus nem található.
13432. A fürtadatbázisról készített biztonsági másolat valószínűleg sérült.
13433. A védett adatokon újra meg kell adni a védelmet.
13434. Az összes olyan tábla felsorolása, ahol az SQL gyorsítótár-függőség engedélyezett
13435. %1 (%2) %3A biztonsági másolat készítése leállt, mert az ügyfél megállította, vagy az ügyféllel való kapcsolat meghibásodott.
13436. Probléma van a flowspec egyes részeivel.
13437. A következő tulajdonság nem lehet üres vagy null értékű: „Tulajdonság neve”.
13438. Nem minden rendszeradatokat tartalmazó kötet szerepel a biztonsági másolatban.
13439. A(z) „X” paraméterérték nem érvényes ITextRangeProvider elem.
13440. A felsorolás értéke az engedélyezett tartományon kívül esik.
13441. A DNS-proxyügynök hibát talált a névfeloldási kiszolgálók helyi listájának lekérésekor. Egyes DNS- vagy WINS-kiszolgálók valószínűleg nem lesznek elérhetők a helyi hálózat ügyfelei számára. Az adat a hibakód.
13442. Nem lehet kapcsolódni a globális katalógus kiszolgálójához.
13443. A tartalomegyesítés sikertelen
13444. (GMT-02:00) Közép-atlanti
13445. Hiba történt OAEP típusú kitöltés dekódolása során.
13446. A Mutex objektumot nem lehet elengedni. Az ok kódja: %1. A trapet nem lehet elküldeni.
13447. Szintaxishiba a paraméterekben vagy argumentumokban.
13448. A(z) %3 csoportházirend-objektum %1 %2 beállításeleme sikeresen el lett távolítva.
13449. A megosztás jelenleg nem érhető el, vagy nem létezik.
13450. Szintaktikai hiba: Használja a /skip: írásmódot.
13451. A(z) %9 (%4) diagnosztikai modul befejezte a hibaelhárítást, forgatókönyv: %1, példány: %2, eredeti tevékenység azonosítója: %3. Megadott megoldás: %5, %6 felhasználó részére, munkamenet: %7, lejárat dátuma: %8. A megoldást későbbi indításra sorba állította a rendszer.
13452. BELSŐ hiba - a művelet nem engedélyezett lemezcsoporton
13453. Nincs elegendő memória a séma fordításához vagy sémafájl írásához. Próbáljon más programok bezárásával memóriát felszabadítani.%1%2%3%4%5
13454. A társított folyamat kilépésének ideje.
13455. Az intelligens kártya virtuális magánhálózati kapcsolattal való használatakor a Kerberos alrendszer hibába ütközött. Ez általában annak a jele, hogy a kártyát kihúzták az olvasóból a VPN-munkamenet alatt. Megoldhatja a problémát ha bezárja a VPN-kapcsolatot, újra behelyezi a kártyát és újra elindítja a kapcsolatot.
13456. Tömb típusúnak kell lennie.
13457. A fájl nem része az összeállításnak.
13458. DNS: a zóna már létezik a címtárszolgáltatásban.
13459. A kapacitás túllépi a maximális kapacitást.
13460. Az IPBOOTP nem tudott egy kritikus szakaszt inicializálni. Az adat a kivétel kódja.
13461. Ismeretlen csoportosító konstruktor.
13462. A következő típusú engedélyre vonatkozó kérelem sikertelen: „Típusnév”.
13463. A metaadatok törlése kihagyva a következő címtárpartíción: %1.
13464. Az értéknek elemezhetőnek kell lennie DateTime értékként, és az eredménynek nagyobbnak kell lennie a „startAfter” értéknél.
13465. A fájl túl kicsi az utolsó táblázat tárolásához.
13466. A hivatkozáskövetési műveletet nem lehetett végrehajtani, mert egy tranzakció aktív.
13467. Biztonsági okokból az attribútum nem replikálható a globális katalógusba.
13468. %1!-15s! %2
13469. A paraméternek egész szám vagy karakterlánc típusúnak kell lennie.
13470. Az objektum nincs regisztrálva
13471. %1 - Ismeretlen meghajtó
13472. Vége az adatfolyamnak.
13473. A számbavevő elérte a gyűjtemény végét.
13474. A célhoz nem található a következő ugrás.
13475. A DCOM-ügyfél nem személyesíthető meg
13476. A processzor egyes teljesítmény-energiaellátási szolgáltatásai le vannak tiltva a belső vezérlőprogrammal kapcsolatos probléma miatt. Kérjen frissített belső vezérlőprogramot a számítógép gyártójától.
13477. A fürtszolgáltatást nem sikerült elindítani.
13478. A következő hiba történt a rendszeren lévő intelligens kártyák olvasásakor:
13479. Másolásvédelmi hiba - Lehetséges, hogy a meghajtó régióbeállítása állandó, vagy már kihasználták az összes felhasználó általi átállítási lehetőséget.
13480. Érvénytelen helynév
13481. DNS: a név frissítés alatt áll, vagy az előfeltétel nincs a zónában.
13482. A séma frissítése sikertelen: a hivatkozásazonosító más célra van fenntartva.
13483. A(z) %1 modul %2 elérési útja hibával tért vissza a regisztrációból. Az adat a hibakód.
13484. Hiba az átviteli illesztőprogramban
13485. Az illesztőfelületek láthatósága csak a következők egyike lehet: NestedAssembly, NestedFamANDAssem, NestedFamily, NestedFamORAssem, NestedPrivate vagy NestedPublic.
13486. Az RtsEnable tulajdonság nem érhető el, ha a Handshake beállítás értéke RequestToSend vagy RequestToSendXOnXOff.
13487. Esemény típusa: Hiba
13488. Érvénytelen DVTARGETDEVICE szerkezet
13489. A bitkép-metaadatok helyi szerkesztése nem engedélyezett, mert az eredeti forrás nem írható.
13490. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem fogja használni a(z) %1 kulcshelyreállító tanúsítványt, mivel sikertelen volt az ellenőrzése kulcs-helyreállítási megbízottként való használathoz. %2 %3
13491. A forgatókönyvekben összesen megadott szolgáltatók száma meghaladja a maximálisan megengedett értéket.
13492. A kiállítói tanúsítvány lekérése a hálózatból
13493. Jegyzékfájlelemzési hiba: xml-deklarációnál érvénytelen szintaxis.
13494. Érvénytelen IDN-kódolású karakterlánc.
13495. Az ISO9660 szabvány 8 könyvtárszintet engedélyez.
13496. Az üzenet feladója a következő volt: %1!S!.
13497. A DragMove és az Activate metódus nem hívható meg egy ablak megjelenítése előtt.
13498. Az ügyfél érvénytelen bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat megbízható rendszerbiztonsági tagtól származó, érvényes Kerberos hozzáférésipont-kérést tartalmazott, de az aláírást nem lehetett ellenőrizni a Kerberos munkamenetkulccsal. Lehetséges, hogy a jogkivonatot illetéktelenül módosították. A rendszerbiztonsági tag nevét a kulcsazonosító mezője tartalmazza.
13499. A megadott szolgáltatási adatbázis zárolása érvénytelen.
13500. Kilépés az MSDTC naplótárolás figyelmeztetési korlátaiból.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions