English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

4301. Ebben a folyamatban nem használható időtúllépés.
4302. Az ügyfél érvénytelen bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat olyan X509 tanúsítványra hivatkozott, melynek tanúsítványlánca érvényes ugyan, de az aláírás a tanúsítvány nyilvános kulcsával nem ellenőrizhető. Lehetséges, hogy a jogkivonatot illetéktelenül módosították. A tanúsítvány ujjlenyomatát a kulcsazonosító mezője tartalmazza.
4303. A(z) "%1" modul "%2" elérési útja érvénytelen "%3" előfeltétellel rendelkezik.
4304. Jelenleg nincs elegendő memória egy művelet követelményeinek teljesítéséhez. Ezt valószínűleg a virtuális címtér töredezettsége okozza. Próbálja újra később.
4305. Az alkalmazáskészlet elindulására történő várakozás időtartama (ms). A beállítás csak engedélyezett várakozás esetén érvényes
4306. Felépített attribútum módosítása nem engedélyezett.
4307. Érvénytelen URI: nem elemezhető az Authority/Host tulajdonság.
4308. Hibás Rotation paraméter. Csak a Rotate0, Rotate90, Rotate180 és Rotate270 paraméterek támogatottak.
4309. Gyorsítótár értékei: Age = X, MaxAge = Y.
4310. Túl sok karakterlánclista.
4311. A hozzáférés valamilyen objektumhoz megtagadva
4312. Az összetevő nem állítható vissza, mert távoli számítógépen helyezkedik el.
4313. A rendszer által meghívott egyéni CRM Compensator komponens hibát eredményezett. Ez a jelenség a CRM Compensator komponens hibájára utal. A hibáról értesítse a CRM Compensator komponens fejlesztőjét. %1
4314. A megadott alapmódú házirend nem található
4315. %1 (%2) %3Szinkron átfedő lapírási kiadáshiba %4 történt.
4316. A DNS-kiszolgáló befejezte a(z) %1 zóna háttérben történő betöltését. A zóna elérhető DNS-frissítésekhez és zónaletöltésekhez, ha azt a konfigurációja lehetővé teszi. A zóna betöltése %2 másodpercbe telt.
4317. A csoportházirend feldolgozása sikertelen. A Windows nem tudta lekérni a számítógépre vagy a felhasználóra vonatkozó csoportházirend-objektumok listáját. További információk az esemény részletei között találhatók.
4318. Object Graph típus értéke nem lehet NULL.
4319. Mezőépítés
4320. A(z) %1 objektum "%2" azonosító alapján végrehajtott egyedi keresése sikertelen volt. Csak egyedi azonosítót használjon.
4321. Sajnos csak a következő struktúra támogatott: %1.
4322. Sémafordítási hiba történt: az attribútum (%1) értéke (%2) meghaladja a karakterek maximális megengedett számát. A maximális karakterszám (%3).%4%5
4323. RBV - Visszaolvasási ellenőrzés eng. %1!18.18s!
4324. A RenameTo fájlnév nem lehet null értékű vagy üres.
4325. A szoftvertelepítési beállítások alkalmazása sikeresen megtörtént.
4326. A felhasználó megkísérelte egy felügyelet nélküli XML-fájl (%1) alkalmazását, de a fájl nem létezik.
4327. A megadott színprofil nem található.
4328. Attribútumok módosítása:
4329. Az FTP-kiszolgálót nem lehetett inicializálni, mert kevés a rendelkezésre álló szabad memória. Az adat a hibakód.
4330. Az objektumhoz nem tartozik távelérési információ.
4331. Egy bővíthető számláló megnyitotta a DSCTRS.DLL függvénytár eseménynaplóját.
4332. A RangeFromChild metódus ebben a megvalósításban nem támogatott.
4333. A szolgáltatásindítás meghiúsult, mert egy vagy több szolgáltatás SID-típusának beállítása egyazon folyamatban nem kompatibilis. Egy korlátozott SID-típusú szolgáltatás csak más korlátozott SID-típusú szolgáltatásokkal létezhet együtt ugyanabban a folyamatban. Ha a szolgáltatás SID-típusa az imént lett konfigurálva, a szolgáltatás elindításához indítsa újra a gazdafolyamatot.
4334. A megadott típus nem nullázható típusú.
4335. A(z) "%1" "%2" nem tudta érvényesíteni a(z) "%3" tulajdonság tartományát. A beállított érték ("%4") kívül van a tartományon ("%5" - "%6"). Az alapérték a következő lesz: "%7".
4336. Az AuthenticationType és a ServicePrincipalName tulajdonság nem lehet NULL értékkel megadva a kiszolgáló SSPI-egyeztetési moduljára vonatkozóan.
4337. A Központi Windows-telepítési szolgáltatások nem tudnak csatlakozni a címtárszolgáltatáshoz.
4338. A replikációs művelet sikertelen, mert a helyi krbtgt objektumok szükséges attribútumai hiányoznak.
4339. Sikertelen kérelmek nyomkövetési naplófájljának vizsgálata
4340. Ismeretlen objektumtípus: '%1'.
4341. Az aktiváláshoz az szükséges, hogy az alkalmazás RunAs értéke aktivátorként való aktiválásra legyen beállítva.
4342. MS DTC nyomkövetési infrastruktúra: a meglévő nyomkövetési munkamenet leállítása nem sikerült. Belső információ: %1.
4343. Lemezkvóták támogatása
4344. NLS-inicializálás
4345. A Windows szolgáltatáskezelő megkezdte a(z) %3(%4) állapotú %1(%2) csomag %5(%6) állapotba történő módosítását
4346. Leírás: A címtárban szereplő létező számítógép adatainak módosítása.
4347. "%1" és "%2" nem adható meg egyszerre.
4348. Kísérlet történt a folyam kezdete előtti pozícióba való pozicionálására.
4349. Nem találhatóak fájlok
4350. A megadott adategységhez több leírót kell teljesen értelmezni.
4351. A kérés megszakítva.
4352. A LinkedList csomópont nem az aktuális LinkedList listához tartozik.
4353. A kért munkamenet nincs távvezérlés engedélyezésére konfigurálva.
4354. A képformátum ismeretlen.
4355. A gyűjtemény (%2) %1 számtulajdonságának értéke (%3) kívül esik az érvényes tartományon (%4).%5
4356. Az objektum már létezik, átugorva.
4357. Az üzeneterőforrás jelen van, de az üzenet nem található a karakterlánc- vagy üzenettáblázatban
4358. Nincs szoftvertelepítési adatobjektum az Active Directoryban.
4359. Hibás ObjRef hivatkozást kapott a következő: „X”.
4360. A törlendő alkalmazáskészlet neve
4361. A CRM naplófájl eredetileg egy másik alkalmazásazonosítóval készült. A frissítés a jelenlegi alkalmazásazonosítóval történt. Ha ez a figyelmeztetés megjelenik a CRM naplófájl átnevezésekor, nincs szükség további műveletekre. %1
4362. A rendszer altatási művelete nem sikerült
4363. Hitelesítési házirend változása
4364. %1!-20s! %2!-30s! %3
4365. A felhasználónak (%2\%1) nincs joga kötegfájlként bejelentkezni a kiszolgálóra.
4366. Metaadatok írása: Nem sikerült minden példányát kiírni a(z) %2 kötet metaadatainak. Ha tartósak a hibák, fejtse vissza a kötetet.
4367. A CR karakter után LF karakternek kell következnie
4368. Nem megfelelő a paraméterek száma.
4369. Nem lehet kézbesíteni ezt a kézbesítési állapotjelzést, mivel a következő hiba fordult elő: „%1”.
4370. Lefagyási lista van a lapozófájlban.
4371. A biztonság ellentmondásos a naplófájlon és tárolóin.
4372. Régi formátum vagy érvénytelen típusfüggvénytár.
4373. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítése nem sikerült. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások beállításai nem lettek frissítve. %1
4374. A DNS-kiszolgáló a zóna (%2) új verzióját (%1) írta a(z) %3 fájlba.
4375. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások az alapértelmezett titkosításikulcs-szolgáltatóra váltott. %1
4376. Kísérlet történt a következő típusú jól ismert objektum létrehozására: „Típusnév”. Jól ismert objektumoknak a MarshalByRefObject osztályból kell származniuk.
4377. DHCPV6 - hatókör betelt
4378. A memóriából való törlés hiba miatt meghiúsult: %1!d!
4379. Távelérés konfigurálásának engedélyezése
4380. Szolgáltatók &kezelése...
4381. QC ListenerHelper
4382. Meghiúsult az Automatikus rendszer-helyreállító visszaállítás előtti művelete.
4383. A könyvtár (%1) beállítása, hogy új fájlok tömörítésére ne kerüljön sor
4384. A fájl nem található
4385. A DNS-kiszolgáló %1 beállításjegyzék-paramétere érvénytelen vagy hibás. A hiba kijavításához törölheti az alkalmazás beállításazonosítóját a beállításjegyzékben a DNS-kiszolgáló paraméterei alatt. Ezt követően újra létrehozhatja a DNS-konzol használatával. További információt az online súgóban talál.
4386. Nem található a következő karakter idézőjelpárja: „X”.
4387. Ehhez a kötethez a tömörítés le van tiltva.
4388. A kérelmet a veremtúlcsordulás kódnak kell kezelnie.
4389. A lemezkötet neve %1.
4390. Az alkalmazásgazda segítő szolgáltatás hibát észlelt, miközben megpróbálta beolvasni a konfigurációs adatokat a következő fájl %2. sorából: "%1". A hibaüzenet: "%3". Ez a szolgáltatás le lesz tiltva. A probléma elhárításához javítsa ki a konfigurációs fájlt, és újból véglegesítse a módosításokat. Ha a konfiguráció helyes, a szolgáltatás ismét engedélyezve lesz. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
4391. A DNS-kiszolgáló a maximális címkeszámot meghaladó csomagnevet érzékelt (forrás: %1). A DNS-csomag az eseményadatokban található.
4392. Az elindítani kívánt hely neve vagy URL-címe (egyezik az azonosítóval)
4393. Nem sikerült kibontani egy vagy több környezeti változót a parancsfájl elérési útján.
4394. A megadott tömbök dimenziószámának meg kell egyeznie.
4395. A StandAlone Root kulcs nem található, ezért a rendszer tartományalapú névtérrel próbálkozik.
4396. Minden URL eltávolítva a(z) %1 URL-csoportból.
4397. A kulcs nem lehet NULL.
4398. %1:TLI-hiba %2!d!
4399. Hiányzó vezérlőkarakter.
4400. Az attribútum (%1) nem található a sémagyorsítótárban.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions