English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

7701. A(z) %1 SiteAssociation értéke nem egységes az elérhető tartományvezérlő-listában.
7702. Egy kapcsolat (kapcsolatmutató: %1) felszámolása folyamatban, mert TCP Reset küldésére vagy TCP Reset fogadására került sor, vagy mert TCP Fin utasításváltásra került sor.
7703. A(z) „X” érvénytelen System.Windows.Automation.AutomationPeer elem. Ezt az elemet hozzá kell rendelni az Automation elem által ismert valamelyik Window elemhez.
7704. Az MS DTC telepítője nem tudta a megosztott fürtleíró adatbázist az MS DTC naplófájllal kapcsolatos adatokkal feltölteni. A DTC erőforrás nem tud online állapotba kerülni. Hibaadatok: %1
7705. Elsődleges WINS-kiszolgáló . . . . . . . : %1
7706. A hálózati címfordító (NAT) nem tudta értelmezni a helyettesítő karakterek hozzárendeléseit. Ezt okozhatja helytelen konfiguráció, erőforráshiány vagy belső hiba. Az adat a hibakód.
7707. A rendszer nem fogadja el a következő START parancsparamétert: %1.
7708. Az objektum nem ad meg alaptípust.
7709. Naptár gomb
7710. A megadott hálózati szolgáltatónév érvénytelen.
7711. A puffer hossza nem haladhatja meg a 65500 bájtot.
7712. Ehhez a kéréshez biztonságos kapcsolatra van szükség.
7713. A Feladatütemező biztonsági szolgáltatásai csak Windows NT operációs rendszeren érhetők el.
7714. Hiba történt, miközben a rendszer megpróbált új NetBIOS-illesztőt létrehozni a(z) %1 erőforrás online állapotba hozása közben (a hiba kódja: %2). Lehet, hogy a művelet túllépte a NetBIOS-nevek maximális számát.
7715. Megadott engedélyek visszavonása felhasználótól vagy csoporttól.
7716. Titkosított fájlrendszer kulcsának frissítése a(z) %1 mappa fájljai alapján
7717. Az érvényes UTF32 érték 0x000000 és 0x10ffff közé esik, beleértve a határértékeket, és nem tartalmazhat helyettesítő kódpontértékeket (0x00d800 ~ 0x00dfff).
7718. Kötet sorozatszáma: 0x%1!x!
7719. A rendszer megkísérli javítani a(z) %1 kiszolgáló számítógépfiókját.
7720. Az IGMP nem tudott halommemóriát létrehozni. Az adat a hibakód.
7721. A használt fiók tartományok közötti megbízhatósági fiók. Ennek a kiszolgálónak az eléréséhez használja a globális vagy a helyi felhasználói fiókját.
7722. Az XA tranzakciókezelő helyreállítást kísérelt meg az XA erőforrás-kezelővel. Az XA erőforrás-kezelő jelezte, hogy a helyreállítás nem sikerült. DSN = %1.
7723. A verembejárás-módosító vissza kell állítani, mielőtt ugyanannak a típusnak egy újabb módosításába fogna bele.
7724. A rendszer egy érvénytelen DHCPV6-üzenetet elvetett, mert egy egyedi címre érkezett, és az egyedi küldés támogatása le van tiltva a kiszolgálón.
7725. A rendszertöltés-vezérlő nem tudta beolvasni a biztonsági indítás kötetének főkulcsát a TPM-ből.
7726. Az elemzett karakterlánc nem tartalmazhatja TimeZone két megadását.
7727. A kért művelet nem hajtható végre olyan fájlon, melynek valamelyik szakaszát egy felhasználó már megnyitotta.
7728. A "DefaultAppPool" alkalmazáskészlethez társított munkavégző folyamatok mindegyikének megkeresése
7729. Nem található a nyelvlistaobjektum.
7730. A telepített operációsrendszer-verzió nem kompatibilis a tartomány aktuális működési szintjével. Frissítenie kell az operációs rendszer újabb verziójára, a kiszolgáló csak ezt követően lehet tartományvezérlő a tartományban.
7731. Az észlelt névtér a Win2k3 rendszernél korábbi
7732. Az AppDomainSetup értéknek meg kell határoznia a hívás aktiválási argumentumait.
7733. A kódcsoport minden olyan kódot teljesen megbízhatóvá tesz, amely a szigorú ECMA-névvel van aláírva.
7734. A következő rendszerleíró kulcs nem nyitható meg: X\Y\Z.
7735. A kért eszközobjektum nem létezik a megadott kötethez.
7736. A nevek nem kezdődhetnek számjeggyel.
7737. A unicode formátumú megbízotti karakterlánc nem konvertálható MBCS karakterlánccá
7738. Biztonsági házirend létrehozása
7739. A fürtcsomópont meg van mérgezve.
7740. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: Int32.
7741. A(z) <%1> fájl nem hozható létre
7742. A csoportházirend feldolgozása sikertelen. A Windows nem tudta megállapítani, hogy milyen hely van társítva ehhez a számítógéphez, e nélkül pedig nem lehet feldolgozni a csoportházirendet.
7743. Érvénytelen engedélyszint.
7744. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások helyi példányához tartozó műveleti főkiszolgáló szerepkörök átadása az erdő más AD LDS-példányainak...
7745. Az aktuális csoportházirend-beállítások megakadályozzák a biztonsági mentés helyi számítógéphez csatlakoztatott lemezre való végrehajtását.
7746. A(z) „X” fájlnév hosszabb, mint a rendszer által definiált maximális hossz.
7747. Sikertelen volt a(z) X tanúsítványtároló megnyitása, a kivétel: Y.
7748. Egy időzítő API visszaállítható jelzője figyelmen kívül hagyva.
7749. A naplót nem lehetett beállítani a kívánt méretre.
7750. Az összes olyan alkalmazáskészlet megkeresése, amelynek a megadott értékre van állítva az "autoStart" és a "processModel.loadUserProfile" konfigurációs tulajdonsága.
7751. MemberInfo kérelem érkezett ISerializable típusra.
7752. A paraméter nem található.
7753. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes külső/belső buszhiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
7754. Számítógép konfigurációjának megtekintése vagy szerkesztése
7755. %1 (%2) %3A(z) %5 helyéül szolgáló %4 kötet minimális I/O-blokkméretének meghatározására tett kísérlet a következő rendszerhiba miatt nem sikerült: %7: "%8". A művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %6.
7756. Maszk szolgáltatójának beállítása
7757. A csoportházirend nem alkalmazható, mert a számítógép a címtárszolgáltatások helyreállító módjában indult el.
7758. Internal event: The replication topology update task terminated normally.
7759. A(z) Metódusnév() érvényesítési metódus nem kezelt állapottal válaszolt: X.
7760. Jelölje be, hogy a komponens aktív legyen-e.
7761. Kivétel történt egy felhasználói üzemmódú visszahívásban, és a kernel visszahívási keretét el kell távolítani.
7762. Gyorsítótár-elem szinkronizálási ütközések
7763. A DNS-kiszolgáló azt észlelte, hogy a(z) %1 alkalmazásspecifikus címtárpartíció replikálása erre a tartományvezérlőre befejeződött. A DNS-adatok most betöltődnek erről a címtárpartícióról.
7764. A metaadat-lekérdezés csak a metaadat-hierarchia gyökerénél érvényes.
7765. Ennél a munkamenetnél már folyamatban van egy kapcsolateltávolítási kérés.
7766. A kötelező „Attribútum” attribútum nem található.
7767. A fürterőforrás nem hozható létre a megadott erőforrás-figyelőben.
7768. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott hozzáférni a helyi erőforrásokhoz, vagy nem tudta beolvasni a(z) %2 elem tanúsítványsablonjával kapcsolatos adatokat (%3). Az igénylés nem történt meg.
7769. Itt „/” karakternek vagy karakterláncnak kellene szerepelnie.
7770. A naplózási bővítmény megkezdte a visszaállítást.
7771. Érvénytelen helyzet
7772. A meghajtó a START UNIT (spinup) parancs hibáját jelezte. Szükség lehet manuális beavatkozásra.
7773. A(z) '%1' kezdési időpontú rendszerállapot-visszaállítást leállították.
7774. Érvénytelen ablakleíró.
7775. A főablak létrehozásának módja a folyamat indításakor.
7776. A(z) %1 csomópont megpróbált csatlakozni egy feladatátvevő fürthöz, de a fürtszolgáltatási szoftver egymással nem kompatibilis verziói miatt a kísérlet meghiúsult. Ha a(z) %1 csomópont vagy a fürt egy másik csomópontja nemrégiben frissítésen esett át, ellenőrizze, hogy az eltérő szoftververziójú új fürtkonfigurációk támogatottak-e.
7777. Leírás: Replikációs kapcsolat tulajdonságainak megjelenítése.
7778. A RoutedEvent tulajdonság nem módosítható a RoutedEvent irányítása során.
7779. Az operációs rendszer nem tudja futtatni ezt az alkalmazást.
7780. Érvénytelen formátummegadás.
7781. BELSŐ hiba - a rekord egy többszörös elérésű lemez alösszege
7782. Az új %2 %5 naplófájl sikeresen létrehozva.
7783. Nem sikerült a meglévő nyomkövetési munkamenethez beállított maximális pufferszám frissítése.
7784. A fájlok visszaállítása nem sikerült.
7785. A megadott IP-tartomány ütközik a címtárszolgáltatás létező IP-tartományával.
7786. Érvénytelen üzenet kombinált listához, mert az nem tartalmaz szerkesztő vezérlőelemet.
7787. A hitelesítés sikertelen, mert a hálózathoz szükséges felhasználói tanúsítványt visszavonták
7788. Egyes naptári értékek megváltoztak. A naptárak listájának beállításához használja az AvailableCalendars tulajdonságot vagy a LoadDataFromCultureInfo metódust.
7789. Nem sikerült a fax (%1) elküldése a kért e-mail címre. A hiba a következő: %2 Ez a kód a hiba okára utal. Ellenőrizze az SMTP-kiszolgáló konfigurációját, és javítsa ki a talált hibákat.
7790. Az adatbázis-művelet nem hajtható végre visszamutató hivatkozási attribútumokon.
7791. A gyökérobjektumnak a névhasználati környezet fejének kell lennie. A gyökérobjektumnak nem lehet példánnyal rendelkező szülője.
7792. DNS: a név egyrészes név.
7793. DfsDcNameDelay kulcs beállítása.
7794. A(z) %1 kapcsolóhoz nem kell paramétert megadni.
7795. Biztonsági azonosító neve = %1\%2 (ismeretlen)
7796. Címke értéke: Helyettesítő név
7797. A cellakijelölés nem változtatható meg, ha SelectionUnit értéke FullRow.
7798. Az IGMP elvetett egy "%1" verziójú csomagot, amely a következő IP-című kapcsolaton érkezett: %2, a következő IP-című szomszédtól: %3. A fenti kapcsolat beállításai csak "%4" verziójú csomagok fogadását teszik lehetővé.
7799. A teljesítményszámláló-példány nem távolítható el, mert az objektumot ReadOnly módúként inicializálták.
7800. Bejegyzések írása

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions