English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

12401. A(z) %1 fiók nem rendelkezett megfelelő kulccsal Kerberos jegy létrehozására. Ha a titkosítástípus támogatott, a jelszó módosításakor vagy beállításakor automatikusan létrejön a megfelelő kulcs. A hiányzó kulcstípus az adatmezőben lehet.
12402. A(z) %1 erőforrásnak kiosztott DHCP-cím felszabadítása...
12403. Az objektum típusa csak Version lehet.
12404. A helyreállítás szimulációja nem sikerült.
12405. A MapViewOfFile MS DTC naplófájl általi meghívása nem sikerült.
12406. A számítógépen található összes alkalmazás felsorolása
12407. Az EffectiveKeySize értékének meg kell egyeznie KeySize értékével ebben a megvalósításban.
12408. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem tudott igényelni egy %2 tanúsítványt, mert nem található hitelesítésszolgáltató a tanúsítvány kibocsátására.
12409. A megadott fájl titkosított, de a felhasználó nem képes visszafejteni.
12410. Az MS DTC naplófájl tördelt.
12411. Segédprogram egy ASP.NET alkalmazás előfordításához
12412. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított, %3 szintű gyorsítótárhiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
12413. Rendszerszintű hiba történt a megbízhatóság ellenőrzésekor.
12414. A(z) %1!ws! csomópont egy fürtben van
12415. Hiányzik egy argumentum.
12416. %1 (%2) %3Hiányzik a visszaállított naplófájl (%4).
12417. Belső hiba történt a következőben: ScanRegex.
12418. Belső DNS-hiba miatt a távoli kiszolgáló megkeresése sikertelen.
12419. A fogadott kriptografikus azonosító paraméter érvénytelen.
12420. Az előfizetéshez válassza a következő által ajánlott internetszolgáltatót: %1
12421. A kódcsoport az internetes zóna kódjainak az Internet engedélycsoportot adja. Ez az engedélycsoport az internetes kódnak az elszigetelt tárolók használatára és a kezelőfelülethez való korlátozott hozzáférésre biztosít jogosultságot.
12422. Válassza ki a kódösszeállítás kivonatának kiszámításához használni kívánt algoritmust:
12423. A Biztonság beállítása varázsló befejezte a megadott parancs végrehajtását.
12424. Az adathordozó jelenleg off-line adathordozótárban van, és a művelet végrehajtásához online állapotban kell lennie.
12425. A kért erőforráshoz való hozzáférés megtagadva. A kiszolgáló válasza: %1.
12426. A címtárszolgáltatás nem tudta áthelyezni a mozgó egyedüli főkiszolgálóval végzett művelet szerepkörét más kiszolgálókra.
12427. %%d bérlet lejárt, %%d bérlet pedig törölve van
12428. [NETFTAPI] Az eseményfeldolgozó szál befejezte a hurok feldolgozását (állapot: %1)
12429. A(z) „X” tulajdonság nincs megadva.
12430. Nem futtatható a fürt %1 hálózatnév-erőforrásán a rendszerállapot-ellenőrzés. A hálózat neve (%2) már nincs regisztrálva ezen a csomóponton. A hiba kódja a következő: %3. Ellenőrizze, hogy nem lépett-e fel hardver- vagy szoftverhiba a hálózati adapterrel kapcsolatban. A hálózati beállításokat a Konfiguráció ellenőrzése varázsló futtatásával is ellenőrizheti.
12431. A fürtcsatlakozási művelet meg lett szakítva.
12432. A kért illesztők közül nem mindegyik állt rendelkezésre
12433. A(z) %1 csatlakozási pont és céljainak érvényesítése ....
12434. BELSŐ hiba - nincs lemezcsoport rekord a konfigurációban
12435. Adott URL-csoporton indított összes HTTP-esemény megjelölése
12436. A futásidejű környezet a tranzakciós komponensek támogatását igénylő tranzakciók inicializálására nem képes. Bizonyosodjon meg arról, hogy az MS-DTC fut. %1
12437. Az IPMI eszközillesztő normál üzeme közben kommunikációt kísérelt meg az IPMI BMC-eszközzel. A kommunikáció azonban időtúllépés miatt félbeszakadt. Megpróbálkozhat az IPMI eszközillesztőhöz tartozó időkorlát növelésével.
12438. %1 (%2) %3Az adatbázismotor leállította a biztonsági másolat készítését, mert az ügyfél megállította, vagy az ügyféllel való kapcsolat meghibásodott.
12439. A(z) %3 folyamat tartalmazott egy %7 néven betöltött lemezképet.
12440. A művelet beépített fiókon nem hajtható végre.
12441. A DHCP-adatbázist újabb formátumra kell frissíteni. A hibáról további információt a DHCP-kiszolgáló eseménynaplójában talál.
12442. A faxkiszolgáló (%1) új faxot fogadott – a fax feladója: %2.
12443. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta megállapítani a konfigurációkészlet szemétgyűjtési időszakát.
12444. A következő parancsfeldolgozó indítása sikertelen: %%ws (HRESULT=%%08x).
12445. Az xa_recover hívás sikertelen volt az XA erőforráshoz.
12446. A címtárszolgáltatás elhasználta a relatív azonosítók készletét.
12447. Az XML-átalakítás sikertelen
12448. A keresett biztonsági másolat neve (megegyezik az azonosítóval)
12449. Az EffectiveKeySize értékének legalább akkorának kell lennie, mint KeySize értéke.
12450. A(z) %1 távoli hely hibátlanul replikálja a helyi helyre (%2) a következő írható névhasználati környezetet: %3.
12451. A(z) %3 alkalmazás (folyamatazonosító: %1) leállította a(z) %5 eszköz eltávolítását vagy kiadását.
12452. Érvénytelen hatókör, a várt érték User, User|Roaming vagy Machine.
12453. Nem szerezhető érvényes licenc a következő típushoz: „Típusnév”. További információért forduljon a komponens gyártójához.
12454. A megadott hely nem létezik.
12455. A hivatkozott összeállítás nem található.
12456. Hibakeresési feladat
12457. A metódus csak statikus metódus lehet.
12458. Nem tölthető be a következő kódösszeállítás: „Kódösszeállítás neve ”.
12459. Titkosított kötet ellenőrzése: Nem olvashatók a(z) %2 kötet adatai.
12460. A jobbról balra írt szöveg nem támogatott.
12461. A program nem megfelelő szülőcsomóponttal rendelkező gyermekcsomópontot talált, és figyelmen kívül hagyja azt. Ellenőrizze a helyesírást és a helytulajdonságok formátumát.%1%2%3%4%5
12462. A biztonsági fiókkezelőnek (SAM) meg kell kapnia az indítási jelszót.
12463. Hiba az üzenet titkosítása közben: %1
12464. %2: Az illesztőprogram nem támogatja ezt az eszközt. Frissítsen a legfrissebb illesztőprogramra.
12465. A kapcsolódási kísérlet nem felelt meg egy kapcsolatkérelem-házirendnek sem.
12466. Az ügyfél által elérhető Finger-kiszolgálók listája
12467. Fájlméret: %1!d! KB
12468. A Windows nem tud új engedélyeket létrehozni a csoportházirend-objektumok könyvtárához (<%1>). A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen. (%2)
12469. A kiszolgáló kivételt okozott.
12470. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el: a verziószám nem felel meg a certif.dll verziójának.
12471. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított PCI-busz főleálláshiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
12472. A tűzfalbővítmény megkezdte a visszaállítást.
12473. Az RPC protokollsorrend nem támogatott.
12474. Replikaszámláló: %1!d!
12475. A megadott munkamenet-állapot típus nincs definiálva.
12476. Ez az ICancelableAsyncResult nem támogatja a megszakítást.
12477. A metaadatok forráskönyvtára írásvédett.
12478. Túlfutás következett be a következőn: %1.
12479. A biztonsági mentéshez megadott kötetek egyike érvénytelen, mert nem rögzített merevlemezen található, nem NTFS fájlrendszerű vagy írásvédett.
12480. Hálózati házirend-kiszolgáló
12481. A DHCPv6-ügyfél (%2) elutasította a következő címet: %1.
12482. A következő kódösszeállítást adta a házirendrendszerhez:
12483. Olyan hiba történt, amit az ASN.1 dekódolási folyamat közben bekövetkezett probléma okozott.
12484. DfsUtil: Az EntryPath beállításkulcs átnevezése %1!ws! névről %2!ws! névre sikerült.
12485. %1 (%2) %3A program a fáj árnyékmásolatával kijavította a következő naplófájlban lévő hibás ellenőrzőösszeg-rekordot: %4.
12486. Ugyanazon funkció egyszerre nem vehető fel és nem távolítható el.
12487. A megadott BitmapEncoder elem nem támogatja az előképeket.
12488. Konfigurációs hiba miatt az üzenet nem kézbesíthető. Az üzenettovábbító ügynök (MTA) működése le van tiltva, de a címzetthez való kézbesítéshez az MTA szükséges.
12489. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások %1 kísérletet tett a CRL közzétételére, nem tesz további közzétételi kísérletet, amíg létre nem jön az új CRL.
12490. A művelet nem fejeződött be. A Rendszer eseménynaplóban talál további tájékoztatást a hibáról. Lehet, hogy megoldja a problémát, ha újra megpróbálja végrehajtani a műveletet.
12491. Felsorolt írók száma: %1
12492. Nincs olyan elérhető célkapu, amelynél el lehetne végezni a bejelentkezést.
12493. 304-es válasz érkezett egy feltétel nélküli kérelemre.
12494. Nem lehetett csatolni a PnP-eszközveremhez.
12495. Az adathordozó nem tölthető a meghajtóba.
12496. Hiba történt a törlési terhelés feldolgozásánál
12497. Az MS DTC észlelte, hogy legutóbbi indítása óta tartományvezérlő-előléptetés történt.
12498. A(z) %1 rendszerfájl sérült volt, ami a(z) %2 alkalmazás működésének leállását okozhatta. A Windows megkísérelte kijavítani a fájlt. A javítás befejezéséhez újraindítás szükséges.
12499. A(z) Beállítás beállításhoz nem tartozik ApplicationScopedSettingAttribute vagy UserScopedSettingAttribute attribútum.
12500. A DNS-kiszolgáló nem tudott csatlakozni a(z) %1 tartománynév-kiosztási műveleti főkiszolgálóhoz. A címtárpartíciók nem módosíthatók, amíg nincs műveleti főkiszolgáló az LDAP-kapcsolatokhoz. A hibakódot az eseményadatok tartalmazzák.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions