English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

14401. %1 (%2) %3Megkezdődött a(z) '%4' adatbázis teljes mértékű online töredezettségmentesítése.
14402. A kódösszeállítás adatai nem változtathatók meg.
14403. Érvénytelen a karakterlánc univerzális egyedi azonosító (UUID).
14404. A böngészőszolgáltatások kódösszeállítása jelenleg nincs telepítve.
14405. A HTTP-kiszolgáló hibába ütközött "%1" kiszolgálóoldali beépülő fájl feldolgozásakor.
A hiba kódja: "%2".

14406. Az adott oszlop nem méretezhető át.
14407. A \\Tartomány\Megosztás formátum helyett használja a \\Névtérpéldány\Megosztás formátumot.
14408. Az azonosító engedélyek megszorítását nem lehet feloldani.
14409. A biztonságimásolat-készlet adatait nem sikerült importálni a célhelyről.
14410. A fürthálózat nincs belső fürtkommunikációra konfigurálva.
14411. Megkezdődött az MS DTC naplózás.
14412. %1!u! társított célkapucsoport:
14413. A DVTARGETDEVICE struktúra tdSize paramétere érvénytelen
14414. DNS-kiszolgáló továbbítói
14415. A kártya sikeresen törölve.
14416. Nem hajtható végre egy kódösszeállítás a rendszertartományban.
14417. Nem érhető el a használaton kívül helyezett tollszolgáltatás.
14418. A kiállítói tanúsítvány lekérése a gyorsítótárból
14419. Ez a számítógép nem lehet fürt tagja, mert a rá telepített Windows verziója nem megfelelő.
14420. A kódösszeállítások korlátlanul hozzáférhetnek a hálózaton található összes nyomtatóhoz, és listázhatják az összes nyomtatót.
14421. Csak a CounterCreationData típusú objektumok adhatók hozzá a CounterCreationDataCollection osztályhoz.
14422. A fürt %1 általános parancsfájl-erőforrása: a művelet (%2) végrehajtására vonatkozó kérést a rendszer nem dolgozza fel. Ennek oka az, hogy korábban időtúllépés miatt nem sikerült végrehajtani a(z) %3 belépési pontot. Ellenőrizze, hogy nincs-e végtelen ciklus vagy végtelen várakozást okozó egyéb probléma a belépési pont parancsfájlkódjában, majd szükség esetén növelje az erőforrás időkorlátját.
14423. Új CRM naplófájl jött létre. Ez a CRM naplófájl nem biztonságos, mert az alkalmazásidentitás az interaktív felhasználó, vagy mert a fájlrendszer nem NTFS. %1
14424. Cél-/maszk-IP-címpárok forrásútvonalak szűréséhez
14425. A típus nem valósítja meg az IMembershipCondition feltételt.
14426. Érvénytelen belső állapot: Nem sikerült ügyféloldali gyűjtőt létrehozni az objektumhoz.
14427. A megadott blokkméret nem felel meg ehhez az algoritmushoz.
14428. A csoportházirend feldolgozása sikertelen. A Windows nem tudta alkalmazni a (z) %8 csoportházirend-objektumnak a beállításjegyzékben tárolt házirend-beállításait. A csoportházirend-beállítások csak az esemény okának felszámolása után jutnak érvényre. A hibát okozó fájlnévről és elérési útról az esemény részletei tartalmaznak tájékoztatást.
14429. Nem található a megosztott védelmi pont.
14430. A kérelem ismételt elküldése.
14431. A fájlrendszer lemezképe túl sok könyvtárat tartalmaz a(z) %1!ls! fájlrendszerhez.
14432. Az ügyfél érvénytelen bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat olyan X509 tanúsítványra hivatkozott, melynek tanúsítványlánca nem ellenőrizhető. A tanúsítvány ujjlenyomatát a kulcsazonosító mezője tartalmazza.
14433. Névfordítás: a hálózatra csatlakozás nélkül nem lehet pusztán szintaktikai leképezést végrehajtani az ügyfélen.
14434. A(z) %1 folyamat az Asztalablak-kezelő letiltását kérte
14435. A(z) %1 IP-cím IP-figyelési listája sikeresen beolvasva.
14436. %1: %2 fájlból nem olvasható be a fájllista.
14437. Új konfigurációs biztonsági másolat létrehozása a kiszolgáló aktuális állapotáról, automatikusan létrehozott névvel.
14438. Meghatározatlan hiba
14439. A műveletet nem lehetett befejezni, mert más erőforrások függőségben vannak ettől az erőforrástól.
14440. Nincsenek konfigurálva virtuális helyek az üzemeltethető webmagpéldányhoz. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
14441. A forrásfájl túl nagy.
14442. Fizikai cím . . . . . . . . . . . . . : %1
14443. A DNS-zónaletöltés nem sikerült.
14444. Az áttelepítés nem támogatott a(z) "%1" szakasz esetében.
14445. A fájlvisszaállítás hibákkal befejeződött. Lehetséges, hogy egy vagy több fájl helyreállítása nem sikerült. A sikeresen visszaállított fájlok naplója: '%11'. Azon fájlok naplója, amelyeket nem sikerült visszaállítani: '%12'.
14446. A kért hitelesítési módszert a kiszolgáló nem támogatja.
14447. Nem sikerült online állapotba hozni a(z) %1 általános alkalmazást (hiba történt: %2), miközben a rendszer megkísérelte elindítani a szolgáltatást. Ennek oka feltehetően az, hogy érvénytelenek a megadott szolgáltatásparaméterek.
14448. A megadott osztály nincs definiálva.
14449. Nem sikerült megállapítani a hang helyének univerzális erőforrás-azonosítóját.
14450. A kért kulcstároló nem található.
14451. A felhasználó %2 mappa %1 fájljával és (vagy) mappájával lett társítva.
14452. Szintaktikai hiba a lekérdezés-karakterlánc feldolgozása közben
14453. A megadott színprofil nincs hozzárendelve a megadott eszközhöz.
14454. A lemezkvóta korlátozza, hogy egy kódösszeállítás aktuális felhasználója mennyi adatot tárolhat.
14455. Nem adható meg egynél több kiszolgáló.
14456. A Kerberos SSPI-csomagja nem találta meg az intelligens kártya tanúsítványát a tanúsítványtárolóban. Ennek orvoslásához %1 felhasználóként jelentkezzen be, és helyezze be az intelligens kártyát az intelligenskártya-olvasóba, majd használja a Tanúsítványkezelő beépülő modult annak ellenőrzésére, hogy az intelligens kártya tanúsítványa megtalálható-e a felhasználó személyes tanúsítványtárolójában.
14457. Előfordulhat, hogy egy megfeleltetett ServicePoint-állomást tévesen kiszolgálónak tekint a rendszer.
14458. Néhány gyorsítótár nem lett frissítve.
14459. Hiba a beállításjegyzék paramétereinek feldolgozása közben. A bővítési ügynök leáll.
14460. (GMT+08:00) Csungking, Hongkong (k.k.t.), Peking, Urumcsi
14461. A védett erőforrások (csak teljes megbízhatósággal elérhetők):
14462. A DHCP karanténkényszerítési ügyfél sikeresen leállt.
14463. Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_rollback függvényét hívta. Az xa_rollback függvény hívása nem sikerült, a művelet nem várt hibakódot (%3) eredményezett: Fájl=%1 Sor=%2.
14464. A SelectionMode értéke érvénytelen.
14465. A DSIG táblázat szerkezete helytelen.
14466. A(z) %1 képernyőillesztő nem reagált, és utána sikeresen helyreállt.
14467. BELSŐ hiba - kívül esik a nyilvános partíción
14468. Nem adható meg egyszerre SetField és GetProperty.
14469. *** Hiba történt: A hiányzó számítógépfiók javítását helyileg kell végrehajtani a(z) %1 kiszolgálón.
14470. A "defaultDocument" szakasz "enabled" attribútumának törlése a "Default Web Site/" elérési úton
14471. Fájl alapú tömörítés támogatása
14472. A megadott alkalmazáskészlet elindítása, ami lehetővé teszi az alkalmazáskészletben található alkalmazásokat futtató új munkavégző folyamatok elindítását. Ehhez meg kell adni a teljes alkalmazáskészlet-azonosítót, amelynek létező alkalmazáskészlethez kell tartoznia.
14473. Az eseménydefiníció sablonja nem található az erőforrásban (hiba = %1).
14474. Nem található egyetlen felismerhető jegy sem.
14475. A DHCPv6 szolgáltatás inicializálása sikerült, és működésre készen áll.
14476. Finger: send:
14477. Alkalmazás létrehozva
14478. Nem sikerült a visszaállított operációs rendszer rendszerindító bejegyzésének importálása a rendszerindító menübe.
14479. Replikálás (%1): a körülbelül %3 objektumból %2 fogadva.
14480. Hiba történt az SA-terhelés feldolgozásánál
14481. Az újrahasznosítani kívánt alkalmazáskészlet neve (megegyezik az azonosítóval)
14482. A naplózási hely nem nyerhető vissza, mert a naplófájl az archiválási folyamat vége szerint van rögzítve.
14483. Nem sikerült kapcsolódni az Active Directory tanúsítványszolgáltatásokhoz. A tanúsítványszolgáltatás újra próbálkozik, amikor a feldolgozáshoz Active Directory elérés is szükséges lesz.
14484. Nem található kötet
14485. A típus nem valósítja meg az IPermission engedélyt.
14486. A(z) X szinten levő kódcsoport módosítva.
14487. Nem sikerült az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatásának írójával kapcsolatos mérvadó és nem mérvadó információk felvétele a beállításjegyzékbe.
14488. %1!-30s! %2
14489. Meghatározatlan titkosítási hiba.
14490. A művelet során zárolódott a gyorsítótárba küldött lap.
14491. Érvénytelen tagnév.
14492. Segítség a távoli kiszolgálótól
14493. Duplikált oszlop, valószínűleg oszlopalias miatt, található a fájl (%2) 'CiColumns=' részében.
14494. Kísérlet az URI-azonosítónak egy proxyval való társításához.
14495. A fájl jelenleg írásra van megnyitva. Mielőtt ezt a műveletet megkísérelné, zárja be a fájlt, és nyissa meg újra.
14496. A rekordban nincs ilyen mezőnév definiálva.
14497. A rendszer elérte a crypt32 küszöbértékét (%1 esemény), és a naplózás %2 percig szünetel.
14498. A megadott kezdeményezőadapter érvénytelen.
14499. Nem sikerült új biztonságiparaméter-indexet szerezni az Ipsec illesztőprogramtól bejövő biztonsági társításhoz. Ennek legvalószínűbb oka, hogy az illesztőprogram nem rendelkezik a megfelelő szűrővel. Ellenőrizze a szűrőket a házirendben.
14500. A biztonsági engedély nem korlátozott.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions