English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

9201. Ismeretlen kivételhiba lépett fel.
9202. Érvénytelen MethodCall vagy MethodReturn folyamformátum.
9203. A típus nem lehet a COM-környezetből importált.
9204. Internal event: Call to index intersection returned %1. The approximate record count in intersect index is %2
9205. A következő BAML-típusazonosító ismeretlen: X.
9206. Nem törölhető a következő eseménynapló-forrás, mert megegyezik a naplónévvel: „ X”.
9207. Az ügyfél és a kiszolgáló közötti kapcsolathoz legalább csomagtitkosításra van szükség.
9208. A DNS-kiszolgáló érvénytelen "@" jogkivonatot ("%1") érzéklet a(z) %2 zónafájl %3. sorában. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése a jogkivonat figyelmen kívül hagyásával folytatódik, ajánlott a jogkivonat kijavítása, vagy az erőforrásrekord eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl helye: %SystemRoot%\System32\Dns.
9209. Nincs helyesen konfigurálva a számítógép platformmegbízhatósági modulja (TPM). A TPM-inicializálás varázsló indítása.
9210. Nem sikerült az árnyékmásolat-készlet elérhetővé tételének megszüntetése.
9211. A kép sérült metaadat-fejléccel rendelkezik.
9212. Új titkosított fájl létrehozása van folyamatban, és meg kell adni egy $EFS értéket.
9213. A cél nem küldött AuthMethod kulcsot a biztonsági egyeztetési fázisban.
9214. A tanúsítványsablon (%1) %2 aláírást igényel, de csak %3 elfogadható.
9215. A keresett virtuális könyvtár elérési útja vagy URL-címe (megegyezik az azonosítóval)
9216. A komponens COM+ alkalmazásba történő telepítése során a beállításjegyzék egyik azonosítója megváltozott. Ha e komponens aktiválásával problémák merülnek fel, ellenőrizze a beállításjegyzék szóban forgó azonosítóit. %1
9217. Az ügyfél gyökérlemezének elérési útja, NVT ASCII karakterkészlettel
9218. Nincs elegendő szabad terület a biztonsági mentés tárolásához.
9219. A kérés el lett utasítva, mert a kért URI nem azonosított konfigurált erőforráspartnert vagy alkalmazást. Egyetlen jogkivonat sem lett kibocsátva.
9220. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta konfigurálni a HTTP-vezérlőcsatorna központosított W3C naplózási tulajdonságait. A Naplózás engedélyezése tulajdonság értéke: "%1". A naplófájl könyvtára: "%2". A naplózási gyakoriság: "%3". A napló csonkolási mérete: "%4". A Külső fájljelzők naplózása tulajdonság értéke: "%5". A Fájlváltás helyi idő szerint tulajdonság értéke: "%6". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
9221. Átirányítás a művelet megtartásával
9222. OSS ASN.1 hiba: rendszererőforrás hibája.
9223. A megadott billentyűzetfogadónak UIElement elemnek kell lennie.
9224. A(z) %1!wS! helye %2!wS!
9225. [NETFTAPI] Nincs jelen az IPv6/802-szolgáltató
9226. A híváshoz nincs környezet rendelve. Ez néhány egyéni rendezésű hívás esetén, az ügyféloldalon fordul elő.
9227. A meghajtóútvonal nem törölhető, mert a hozzáférés megtagadva.
9228. A kilépési modul ("%1") "%2" metódusa kivételt okozott a következő címen: %4. A kivétel kódja: %3.
9229. Erre a használatra nincsen érvényes tanúsítvány
9230. Érvénytelen URI: A rendszer portot várt, mert kettőspont („:”) szerepelt, de a port nem volt elemezhető.
9231. A kapcsolatnyitás sikertelen
9232. Az ISR belső állapot hibát érzékelt a PS/2 billentyűzet illesztőprogramjában.
9233. Nem határozhatók meg a tartományhoz rendelt engedélyek.
9234. Az átadott tárleképezési cím kívül esik az adapterkonfiguráció tartományán.
9235. A művelet végrehajtásához az adathordozótárnak, a meghajtónak vagy az adathordozó-készletnek üresnek kell lenni.
9236. A biztonsági mentés elvégzéséhez a célul szolgáló adathordozó mérete legalább 1 GB kell legyen.
9237. A futásidejű környezet egy fontos erőforrás hiányát észlelte, és emiatt a gazdafolyamat megszakadt. %1
9238. Az MTSTOCOM áttelepítő segédprogram megismétli a csomaggyűjtemény feltöltését, mert az első kísérlet nem sikerült.%1
9239. Jelenleg tárolt hitelesítő adatok:
9240. A(z) %2 zóna %1 verziójának letöltését a(z) %3 helyen levő DNS-kiszolgáló megszakította. A zóna letöltésének újraindításához a letöltést egy másodlagos kiszolgálóról kell kezdeményeznie.
9241. Az adatfolyam a vártnál korábban fejeződött be.
9242. A függvényhez megadott puffer túl kicsit.
9243. A címtárszolgáltatás nem tudja megkapni a névhez tartozó attribútumtípust.
9244. A Windows lemezdiagnosztikai javító kilép, mivel nem észlelt S.M.A.R.T. hibát ezen a számítógépen.
9245. Az alkalmazás Assembly vagy Domain tárolóban nem határozható meg.
9246. A CharacterMetrics elem érvénytelen. A vízszintes növekmény (a BlackBoxWidth, LeftSideBearing és RightSideBearing elemek összege) nem lehet negatív.
9247. Az indítási kísérlet nem sikerült.
9248. A hibanaplózási tevékenységekkel kapcsolatos összes HTTP-esemény megjelölése
9249. Az XML-betöltés sikertelen
9250. (GMT+05:30) Kalkutta, Chennai, Mumbai, Új-Delhi
9251. Az IP-cím már használatban van.
9252. A folyamat által használt lemezre lapozható memória pillanatnyi mérete.
9253. Terminálszolgáltatások licenckiszolgálója
9254. Olyan meghajtó elérésére történt kísérlet, amely nem érhető el.
9255. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) hibát észlelt, ezért leáll. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
9256. MS Message Queue-erőforrás
9257. Nem lehet a megadott célba másolni.
9258. Szintaktikai hiba: Használja a /ferr: írásmódot.
9259. Az újonnan kijelölt logikai meghajtó: %1!d!.
9260. Érvénytelen hosszúságú Base-64 karaktertömb.
9261. Ismeretlen listafájlformátum.
9262. A(z) %1 (%2) számú folyamat sikeresen meghívta a következőt: SetCalendarInfo(%3, %4, %5, "%6").
9263. Nincs megadva eseménynapló eseményvizsgálatra. A bővítési ügynök leáll.
9264. A kérés előtt az összetevőt zárolni kell.
9265. Nem sikerült csatlakozni az MS DTC statisztikai komponenséhez.
9266. A(z) %2 állapotportja átfedi az eszköz vezérlőregisztereit.
9267. Hiba az üzenet-DLL beszúrási karakterlánctömb tárolójának lefoglalása közben. A trap nem lesz elküldve.
9268. Nem szerezhetők meg a szükséges engedélyek.
9269. A rendszer kihagyta a szolgáltatás kapcsolódási pontjainak törlését abban a tartományban, amelyhez ez a szolgáltatásfiók tartozik. Szolgáltatás: %1!S!
9270. A helyettesítőfájl nem helyezhető a felülírandó fájl helyére. A felülírandó fájl át lett nevezve a biztonsági másolat nevének használatával.
9271. Minden alkalommal bekapcsolódik, amikor a SerialPort felől hiba érkezik.
9272. Hiba történt a megadott bejegyzés elérésére tett kísérlet közben.
9273. Az előfizetés eseményosztálya nem érvényes partíció
9274. A BitLocker meghajtótitkosítás nem tudja menteni a jelszót az Active Directory Tartományi szolgáltatásokba. Forduljon a tartománygazdához.
9275. %1OpenType-készlet,
9276. A megadott mezőt a megadott típus általános típusdefinícióján kell deklarálni.
9277. A megadott fájl nem hozzáférhető.
9278. DNS: a kérést a névkiszolgáló nem támogatja.
9279. DfsUtil: A Services\DfsMeghajtó\HelyiKötet RegOpen művelete sikertelen a(z) %1!ws! számítógépen, hiba: 0x%2!x!.
9280. Az automatikus zárolásfeloldás főkulcsa nem volt elérhető az operációs rendszer kötetéről. Próbálja újra a műveletet a biztonsági indítás WMI-felületéről.
9281. A tulajdonos nem bízható meg a megadott művelethez.
9282. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítésének megkezdése
9283. Nem sikerült betölteni az összes ISAPI-szűrőt a(z) "%1" helyhez, ezért a hely indítása félbeszakadt.
9284. Jelenleg nincs elég memória egy művelet követelményeinek teljesítéséhez. Próbálja újra később.
9285. A felhasználó a Mégse lehetőséget választotta a mentési párbeszédpanelen
9286. A címtárkiszolgáló leállítása folyamatban van, így nem tudja elvenni az új mozgó egyedüli főkiszolgálóval végzett művelet szerepkörének tulajdonjogát.
9287. Nem sikerült az ExtendedAttributes érték beolvasása a következőhöz: %1!wZ!, állapot: 0x%2!x!
9288. Nem található megbízottnév a felhasználó által megadott biztonsági azonosító alapján
9289. A harmadik fél legfelső szintű kabinetfájljának automatikus frissítési beolvasása sikeres a következő helyről: <%1>
9290. A kezdeményező szolgáltatás nem válaszolt az illesztőprogram által küldött kérésre.
9291. A PS/2 mutatóeszköz műveletének időkorlátja lejárt (az időkorlátot a beállításjegyzékben lehet beállítani).
9292. Hiba történt az értesítési terhelés feldolgozásánál
9293. Az ASF adatobjektum nem található.
9294. Hiba történt X mentése közben – A LocalFileSettingsProvider nem támogatja a változtatások mentését az alkalmazásokra kiterjedő hatókörű beállítások esetében.
9295. A TypedReference által tartalmazott típus nem lehet NULL.
9296. Az objektumok (%1) nem lesznek szinkronizálva a(z) %2 objektumosztállyal. Az objektum kihagyása.
9297. Kérelem érkezett új munkavégző folyamat létrehozására. A rendszer elérte a következő beállításban megadott értéket: "%1". A Windows folyamataktivációs szolgáltatása (WAS) mindaddig nem indít munkavégző folyamatot, ameddig ez az érték nem csökken.
9298. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások kiállította a tanúsítványt. Kérelem: %1, kérelmező: %2. További információ: %3
9299. Hibák miatt az újraelemzési ellenőrzés mellőzése a következőn: <%1>.
9300. A szál nem volt megfelelő állapotban az utasítás végrehajtásához.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions