English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

8901. Cookie-kiszolgálók
8902. A DNS-kiszolgáló érvénytelen IP-címet ("%1") talált a(z) %2 zónafájl %3. sorában. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése az erőforrásrekord (RR) figyelmen kívül hagyásával folytatódik, javasolt az RR javítása vagy eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
8903. Az összes hálózat tulajdonságainak listázása:
8904. A hátsó puffer készlete nem felel meg az erőforrás típusára vonatkozó követelményeknek.
8905. A LicenseManager CurrentContext tulajdonságát egy másik felhasználó már zárolta.
8906. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta lekérni a gyorsítótár számlálóit a HTTP.SYS szolgáltatástól. A jelentett teljesítményszámlálók nem tartalmazzák a HTTP.SYS teljesítményszámlálóit ehhez a gyűjtéshez. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
8907. A(z) %1 aliasnév (érték: %2) környezeti változóként beállítva.
8908. Az OLE érvénytelen kiterjesztésű csomagot fogatott.
8909. A gyorsítótári bejegyzés legutóbbi szinkronizálásának időpontja = X.
8910. Bejelentkezésgyorsító kibocsátva. A naplózási házirendtől függően a jogkivonat további adatai egy azonos tranzakcióazonosítójú 10520-as eseményben lehetnek rögzítve.
8911. Új helyi fiók adatainak létrehozása...
8912. Érvénytelen típus
8913. A /Server: paraméterben egy névtérkiszolgáló nevét kell megadni. Nem adható meg tartománynév
8914. Nem sikerült ideiglenes fájlt létrehozni a letöltéshez.
8915. A DSA-objektum nem törölhető.
8916. A rendszer nem találja a 0x%1 számú üzenetet. a következő üzenetfájlban: %2 .
8917. A Windows lemezdiagnosztikai javító rendszergazdai jogosultságokkal indult el.
8918. Az MS DTC szolgáltatás leállítása folyamatban.
8919. Jelenleg nincs elérhető adathordozó az adathordozó-készletben vagy adathordozótárban.
8920. A megadott profilbejegyzés nem adható hozzá.
8921. A mutató startIndex és length értékei nem egy érvényes karakterláncra vonatkoznak.
8922. Az eseménynapló írásához használt alkalmazásnév (forrásnév).
8923. Szinkronizálás kezdete: %1.
8924. Bejövő erdei bizalom létrehozása
8925. A faxszolgáltatás nem tudta olvasni a kiszolgáló kimenő útválasztási csoportjának konfigurációját, mert a beállításjegyzék megsérült egy paraméter. A csoport törölve lett. Hozza létre újra a kimenő útválasztási csoportot. A csoport neve: '%1'
8926. A címtár nem tudja érvényesíteni a javasolt névhasználati környezet (vagy partíció) nevét, mivel nem tartalmaz replikát, továbbá nem tud a javasolt névhasználati környezet fölötti névhasználati környezet replikájához kapcsolódni. Győződjön meg arról, hogy a szülő névhasználati környezet megfelelően regisztrálva van a DNS-ben, és a névhasználati környezetnek legalább egy replikája elérhető a tartománynév-kiosztási főkiszolgáló számára.
8927. IIS leállítási parancs érkezett %1 felhasználótól. A naplózott adat az állapotkód.
8928. A származtatott osztályokban el kell helyezni megvalósítást.
8929. Magas hangok halkítása
8930. A fájlmutató nem vihető a fájl eleje elé.
8931. A számítógépen található konfigurációs biztonsági másolatok felsorolása. Egy konfigurációs biztonsági másolat tartalmazza a kiszolgálói szintű beállításokat, valamint a sémaadatokat. A biztonsági másolatok számítógép-specifikusak.
8932. A gyorsítótári protokoll gyorsítótárazott választ adott, de a gyorsítótári bejegyzés érvénytelen, mert null értékű adatfolyamot tartalmaz. (Cache Key = X).
8933. A hatókörön belüli bejegyzés (%1) feldolgozása.
8934. A felsorolás még nem indult el. Hívja meg a MoveNext metódust.
8935. A rendszer a biztonsági szabályok esetleges megsértésére irányuló kísérletet észlelt. Ellenőrizze, hogy kapcsolatba tud-e lépni azzal a kiszolgálóval, amely hitelesítette.
8936. A(z) "%1" kapcsolatengedélyezési házirend törlése megtörtént.
8937. A hozzáférés megtagadva a(z) „X” elérési úthoz.
8938. A(z) "%2" alkalmazáskészletet kiszolgáló "%1" folyamatazonosítójú munkavégző folyamat tevékenység hiánya miatt le lett állítva. A rendszer jelentős terhelésnek van kitéve, és csökkentette e munkavégző folyamat üresjárati időkorlátját az eredeti %3 percről %4 percre. A rendszer szükség esetén új munkavégző folyamatot indít majd.
8939. A parancs végrehajtásához nincs elegendő szabad erőforrás.
8940. A létrehozott COM+ komponensnek szinkronizálás kell, de nincsen arra konfigurálva.
8941. A köteten egypéldányos tárolás nem áll rendelkezésre.
8942. Az MS DTC nem indítható el, mert a fürt telepítését követően nem sikerült inicializálnia az első programindításhoz szükséges naplófájlt. Próbálja meg újraindítani az MS DTC-t. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Microsoft technikai tanácsadásához. Hibaadatok: %1
8943. A válasz darabolási formátuma érvénytelen
8944. Érvénytelen Unicode kódpont a következő indexnél: X.
8945. A(z) '%10' kezdési időpontú fájlvisszaállítás sikeresen befejeződött. A sikeresen visszaállított fájlok naplója: '%11'.
8946. A DNS AXFR (zónaletöltés) befejeződött.
8947. DNS: a név nem létezik.
8948. Nem hozható létre inicializálatlan String.
8949. Az INF fájlt Authenticode(tm) katalógussal megbízható szoftvergyártó írta alá.
8950. A szolgáltatás bezárja az átviteli csatornát.
8951. A következő attribútum érvénytelen: "%1". %2
8952. Az üzenetet azonosító teljes szám az eseményüzenetek DLL-fájljában.
8953. Hiba történt egy titkosítási művelet végrehajtása során.
8954. A rendszer sikeresen véglegesítette az eltávolítást az adatbázisban. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások (%1!S!) többé nem indul el.
8955. Az esemény nem tudott meghívni előfizetőt
8956. A csoportküldési hatókör paraméterei nem helyesek. Vagy már létezik a hatókör, vagy a tulajdonságai nem konzisztensek egy másik létező hatókör tulajdonságai.
8957. Nincsenek beállított engedélyek. Minden felhasználó teljes hozzáféréssel rendelkezik
8958. Az IPRIPv2 nem tudott az 520-as porttal kötést létrehozni a következő IP-című helyi kapcsolat szoftvercsatornáján: %1. Az adat a hibakód.
8959. Az objektum típusa csak Double lehet.
8960. %1 (%2) %3Erőforráshiba szimulációja (%4) engedélyezve.
8961. Váratlan Stroke elem a PropertyDataChangedEventArgs.Owner elemnél.
8962. Munkafolyamat létrehozására történt kísérlet egy hálózati kiszolgálóval, de a kiszolgálón már túl sok munkafolyamat fut.
8963. Ez az objektum már inicializálva van, a beállítás nem változtatható meg.
8964. Biztonsági okokból a műveletet a cél tartományvezérlőn kell futtatni.
8965. A Központi Windows-telepítési szolgáltatások inicializálva vannak és készen állnak.
8966. A DNS-kiszolgáló időkorlátja lejárt, miközben erőforrásrekordokat írt az Active Directoryba (hely: %1). Ellenőrizze, hogy az Active Directory megfelelően működik-e, és a DNS-konzol használatával adja hozzá vagy frissítse a rekordokat. Az eseményadat tartalmazza a hibát.
8967. A(z) '%1!ls!' megadott útvonal nem egy fájlt azonosít.
8968. A cél nem válaszolt időben egy az iSCSI-paraméterek újraegyeztetése céljából elküldött szöveges parancsra.
8969. A replikációs hozzáférés megtagadva.
8970. Az ablak már regisztrálva van tollbevitelre.
8971. A következő URL-címről indított parancsfájl nem válaszolt a beállított időkorláton belül: "%1". A HTTP-kiszolgáló leállítja a parancsfájlt.
8972. A WebClient nem támogatja az egyidejű I/O műveleteket.
8973. Alkalmazáskészlet elindítása
8974. ASN1: rossz unicode (UTF8).
8975. Finger: read:
8976. Ilyen névvel nem létezik érték.
8977. Az ügyfél érvénytelen bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat érvénytelen közönséget adott meg.
8978. A(z) „X” kapcsoló konfigurációs értéke érvénytelen volt.
8979. A rendszer meghívott egy egyéni komponenst, amely meghibásodott, és kivételt okozott. Ez a jelenség a komponenssel kapcsolatos problémára utal. Értesítse a komponens fejlesztőjét a hiba jelentkezéséről, és adja meg az alábbi információkat.%1
8980.
8981. DNS-kiszolgáló gyökérmutatói
8982. Webes alkalmazásában ezen egyéni munkamenet-állapot adatbázis használatához adja azt meg a konfigurációs fájlban az „allowCustomSqlDatabase” és az „sqlConnectionString” attribútumot a \ szakaszban.
8983. Legombolyítás közben a rendszer rosszul formázott funkciótáblázatot talált.
8984. A(z) %2 eszközillesztő érvénytelen azonosítót adott vissza a következő gyermekeszközhöz: %3.
8985. Az adatfolyam nem olvasható.
8986. A megadott CHAP felhasználónév érvénytelen.
8987. Nem várt kiszolgálói válasz érkezett
8988. A rendszer nem tudta létrehozni a CRM Compensator egyéni komponenst. %1
8989. A kapcsolóhoz kell még egy argumentum: %1!c!
8990. IKE - IPSEC/IKE protokoll engedélyezése %1!-10.10s!
8991. A kért művelet érvénytelen a DynamicMethod esetében.
8992. A Windows hibába ütközött az Eredő házirend (RSoP) adatainak rögzítése közben. Ezek az adatok leírják a számítógépre vagy a felhasználóra alkalmazott csoportházirend-objektumok hatókörét. A csoportházirend-beállításokat sikeresen alkalmazta a rendszer a számítógépre vagy a felhasználóra, ennek ellenére a felügyeleti eszközök jelentései pontatlanok lehetnek.
8993. A StylusPointDescription elem legfeljebb 31 gombot támogat.
8994. Másodlagos tároló olvasásával sikerült kiszolgálni a laphibát.
8995. A rész neve nem felel meg a tartalom típusának.
8996. A Hálózati bejelentkeztető szolgáltatás nem kezdődhet meg, mivel egy másik, a tartományban futó Hálózati bejelentkeztető szolgáltatás ütközik a megadott szabállyal.
8997. A jelenlegi használat nem teszi lehetővé érték megadását a(z) "%1" paraméter számára.
8998. A művelet használhatatlan állapotban hagyná a RAID-5 kötetet, így nem engedélyezett
8999. A megadott vezérlőport érvénytelen.
9000. A kért írási sebességet a meghajtó nem támogatja, a sebesség módosult.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions