English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

14701. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem hozott létre kapcsolatot %1 és a következő helyen levő %2 alkalmazás között: %3. A hely le lesz állítva, mert a webszolgáltatás nem tudja értesíteni a HTTP.sys szolgáltatást az alkalmazásról. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
14702. A Proxy attribútum egy nem kompatibilis objektumot térített vissza a(z) Típusnév típus egy példányának létrehozása során.
14703. A megadott konfigurációs elérési úton vagy annak szintje alatt definiált beállításokkal rendelkező konfigurációs elérési utak felsorolása.
14704. A naplózó szolgáltatás hibás foglalásra vagy lefoglalt hely eldobására történő kísérletet észlelt.
14705. A kötet már hozzá van adva az árnyékmásolat-készlethez.
14706. A csomópont konfigurációs fájljában definiált, elérési utakra vonatkozó konfigurációk
14707. A hitelesítési kérelmet nem lehetett a távoli RADIUS-kiszolgálónak továbbítani, mert a kiszolgáló már nem a helyi kiszolgálóról van konfigurálva.
14708. Kísérlet történt egy memóriába be nem töltött alkalmazástartomány elérésére.
14709. A cél vagy az IKE azonosítási adatok előmegosztott kulcsa nem érhető el.
14710. A fiók adatai nem szerezhetők meg.
14711. A kötet egyik fájlnév-specifikációja nem egyezik meg a biztonsági másolatban lévő egyik kritikus kötet fájlnév-specifikációjával sem.
14712. Az alkalmazás folyamatképének kiírása sikerült.%1
14713. Ez a funkció még nem támogatott alkalmazások közötti tartományok esetén.
14714. Belső hiba - hibás jelölés.
14715. Ez a tulajdonság nem állítható be üres karakterláncra.
14716. A művelet egy hiba miatt leállt
14717. A művelet nem tudja felülírni a rejtett rekordot.
14718. A meghívott tag nem támogatott dinamikus kódösszeállításban.
14719. Távoli eljáráshívási események
14720. A másik fél nem tudott érvényes számítógép-tanúsítványt küldeni
14721. Egyetlen fájl helyreállítása sem sikerült.
14722. A csoportházirend feldolgozása sikertelen A Windows nem tudta hitelesíteni magát egy tartományvezérlő Active Directory szolgáltatásának. (Az LDAP Bind függvényhívás sikertelen volt). A hibakód és a leírás a Részletek lapon olvasható.
14723. t: ideiglenes. A munkamenet-állapot adatai a „tempdb” adatbázisban tárolódnak. A munkamenet kezelésére szolgáló tárolt eljárások az „ASPState” adatbázisba lesznek telepítve. Az SQL kiszolgáló újraindításával az adatok nem őrződnek meg. (Alapértelmezés)
14724. A(z) „Típusnév” típusú „Tulajdonság neve” tulajdonság „X” típusneve nem egy érvényes nyelvfüggetlen típusnév.
14725. '#' nyomtatásának ki/bekapcsolása minden átvitt puffernél
14726. + A megkülönböztető nevekre való hivatkozás szinkronizálása a következőn: %1.
14727. Egy előre definiált leíró utal a megadott beállításkulcsra.
14728. Megváltoztak a(z) %2 fürthálózat beállításai, és ez hatással van a fürt %1 IP-címerőforrására. A rendszer megkísérli megújítani az IP-címerőforrás bérletét.
14729. A biztonsági egyeztetés másik oldalán erős titkosításnak kell lennie, de azt a helyi számítógép nem támogatja.
14730. Legalább egy hiba történt a fürtcsomópont karbantartása közben. Lehet, hogy ezzel a számítógéppel a karbantartás sikeres végrehajtásáig nem tud fürtöt létrehozni, és csatlakozni sem tud ahhoz. Tanulmányozza a fürtcsomópont karbantartásával kapcsolatos korábbi eseményeket, és hárítsa el a hibákat. A manuális karbantartás végett futtassa a cluster.exe fájlt ezen a számítógépen a forcecleanup kapcsoló megadásával.
14731. A meghívott tag nem támogatott dinamikus modulban.
14732. A Windows Installer szolgáltatás nem érhető el. Ez akkor fordulhat elő, ha a Windows Installer nincs telepítve. A helyi tanácsadó munkatársaktól kérhet segítséget.
14733. A gyorsítótári bejegyzés metaadatainak kicserélése a „HTTP/1.1 200 OK” állapotsorra a HTTP gyorsítótári protokoll logikájának teljesítése érdekében.
14734. '%1!ls!' nem állítható be munkakönyvtárként. A rendelkezésre álló szabad terület %2!I64d! bájt, megközelítőleg %3!I64d! bájt területre van szükség.
14735. Az ügyfél érvénytelen bejövő jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat olyan résztvevőtől származó Kerberos AP-REQ üzenetet tartalmaz, amely ADFS-jogkivonatok kibocsátójaként nincs megbízhatónak minősítve. A kulcsazonosító mezője tartalmazza a résztvevő nevét.
14736. Érvénytelen az első argumentum
14737. A biztonságimásolat-összetevők dokumentuma sérült.
14738. Az Asztalablak-kezelőt nem lehetett elindítani, mert az asztal-összeállítás beállítása le van tiltva
14739. Microsoft - beállítások
14740. Nem áll rendelkezésre hibaszöveg. Hibakód = %1!x!
14741. A(z) "%1" erőforráscsoport nem törölhető. A következő hiba történt: "%2". A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy megfelelően konfigurálta az erőforráscsoport beállításait, és a megfelelő értékeket és engedélyeket állította be a RAP.xml fájlban, illetve a RAPStore beállításkulcsban.
14742. Az ehhez a bejegyzéshez rendelt alkalmazásspecifikus kategóriaszám.
14743. DNS: rekordformátum-hiba.
14744. Pontosan egy alkalmazást kell megadni új virtuális könyvtárként.
14745. Az OLE szolgáltatásfájl-hozzárendelés már létezik
14746. A kiszolgáló az egyik COM+ katalóguskomponens váratlan hibája miatt nem tudta megállapítani, hogy az aszinkron üzenet megbízható partnertől érkezett-e. A feladó nem megbízhatóként lesz kezelve. A katalógus hibás API-ját és a megfelelő hibakódot lásd alább.%1
14747. Tanúsító fájlmegosztási erőforrás
14748. Kapcsolatazonosító (%2) hozzárendelve a kapcsolathoz, sor fog kerülni a(z) %1 azonosítójú kérés feldolgozására.
14749. Nincs vezérlőport társítva a logikai egységgel.
14750. Függvénytár kódösszeállítás létrehozása
14751. Nem támogatott XML-kód található a függvényben.
14752. A meghajtóban (%1) lévő kötetnek nincs címkéje.
14753. A sémafrissítés nem sikerült: duplikált RDN.
14754. A számítógép nem tudta inicializálni a rendszer hálózati kapcsolatát. A hibakód: %1.
14755. Az Owner tulajdonság nem állítható be olyan Window elem esetében, amely be lett zárva.
14756. Az eszköz már nincs csatlakoztatva.
14757. Ismeretlen hitelesítési technika.
14758. A jelzett feladathoz nem található fiókinformáció a Feladatütemező biztonsági adatbázisában.
14759. *** Hiba történt: Hiányzik a kiszolgáló (%1) számítógépfiókja. Próbálja végrehajtani a műveletet a /repairmachineaccount kapcsolóval.
14760. Bezárták az alapul szolgáló kapcsolatot: X.
14761. (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
14762. Nem található a .cab metaadatfájlba beszúrandó %1 fájl.
14763. Hiba a naplózásfeldolgozási eljárás leállítási eseményének (%1) beállítása közben. A SetEvent visszatérési kódja: %2.
14764. Alkalmazáskészletek felsorolása
14765. A WebProxy nem tudta automatikusan észlelni egy proxyparancsfájl URI-azonosítóját.
14766. DNS: a művelet visszautasítva.
14767. A rendszer egy érvénytelen DHCPV6-üzenetet elvetett.
14768. A rendszertöltés-vezérlő megállapította, hogy a TPM le van tiltva.
14769. A munkavégző folyamat megfelelő elindítása sikertelen, ezért az nem indult el. Az adat a hibakód.
14770. Érvénytelen tartalom a következő cookie-ban: „X”.
14771. A NetDfsGetInfo visszatérési értéke 0 a DFS_VOLUME_FLAVORS beállításhoz. A program különálló névteret feltételez
14772. Valamilyen szerkezeti hiba.
14773. Nem lehet az objektumot konvertálni
14774. Azt jelzi, hogy a folyamat-összetevő kapcsolódik-e valódi folyamathoz.
14775. SID található: %1.
14776. A kontextusregisztráció során érvénytelen paramétert adtak meg.
14777. A faxszolgáltatás leállt.
14778. A BeginInit metódushívások nem ágyazhatók egymásba, és a metódus nem hívható meg a JumpList módosítása után.
14779. A(z) „Kódösszeállítás neve ” kódösszeállítás NeutralResourcesLanguageAttribute attribútuma érvénytelen kulturáliskörnyezet-nevet határoz meg: „X”.
14780. A naplózó szolgáltatás érvénytelen tárolóállapotot észlelt a kért művelet végrehajtásának kísérlete közben.
14781. X” csak nullánál nagyobb lehet.
14782. Váltási feltétel nem lehet megjegyzés.
14783. A beállításjegyzék számára ez az azonosító érvénytelen
14784. %1 (%2) %3A naplók sorszámozása nem folytonos. Az utolsó használt naplófájl generációja: %4. A(z) %5-%6 tartomány közé eső naplókat a program törölte, hogy a helyreállítás végrehajtható legyen.
14785. A hívásmegszakítás tiltott
14786. Nem található fióknév ehhez az eseményhez. Ismeretlen lesz használva. A LookupAccountSid a következőt adta vissza: %1.
14787. Objektum lekérése a gyorsítótárból
14788. %1 (%2) %3A(z) %4 fájl csak olvasásra szóló megnyitása a következő rendszerhiba miatt nem sikerült: %6: "%7". A fájlmegnyitási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %5.
14789. Nem észlelhető változás.
14790. %1 (%2) %3A naplófájl (%4) kiürítésekor nem lehetett írni a 3-as szakaszt. Hiba: %5.
14791. A DNS-kiszolgáló a(z) %1 zóna beállításértékei között hiányzó vagy sérült zónatípust talált. A hiba javításához törölheti a megfelelő zóna alkulcsát, amely a beállításjegyzékben, a DNS-kiszolgáló paramétereit tartalmazó részben található. Ezt követően a DNS-konzol segítségével újból létrehozhatja a zónát. Ha további információkra van szüksége, tanulmányozza az online súgóban "A kiszolgáló speciális paramétereinek hangolása" és a "Zóna hozzáadása és eltávolítása" című témaköröket.
14792. Az objektum nem hozható létre ezzel a konstruktorral.
14793. Az összes aktív adatkapcsolat megszakítása...
14794. Az ütköző célobjektum (%1) átnevezése a következőre: %2,%3.
14795. A betűkészletcsalád URI-azonosítójának a file:// vagy a pack://alkalmazás: sémát kell használnia.
14796. A hibakereső folytatta a működést
14797. Hiba (%1) történt a(z) %2 dinamikus lemez online állapotba állítása közben.
14798. Az útválasztási tábla nem tudta olvasni a rendszerleíró adatbázis következő kulcsát: %1.
14799. A tartományok közötti áthelyezési művelettel áthelyezett objektumot a célkiszolgáló töröltként más ismeri. A forráskiszolgáló az objektumnak nem a legújabb verzióját tartalmazza.
14800. Könyvtár eltávolítása a távoli gépről

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions