English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

11801. (GMT+03:30) Teherán
11802. A műveletet nem lehet ezen a speciális felhasználón végrehajtani.
11803. A globális katalógus nem létezik.
11804. Címtár módosításainak replikálása a szűrt készletben
11805. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy súlyos TLB-hiba. Tranzakcótípus: %1 Memóriahierarchia-szint: %2 Cím: %3
11806. Az alkalmazás megbízhatósága nem lehet NULL.
11807. A(z) %5 (%4) diagnosztikai modul megoldás végrehajtásába kezdett, forgatókönyv: %1, példány: %2, eredeti tevékenység azonosítója: %3.
11808. A csoport nem alakítható át, mert a kért csoporttípus esetében attribútumkorlátozások vannak érvényben.
11809. Biztonsági másolat neve (megegyezik az azonosítóval). Ha nincs megadva, a rendszer automatikusan elnevezi.
11810. BELSŐ hiba - a megadott rekord nem allemez
11811. Az IPRIPv2 törölte az útvonalat (cél: %1, következő ugrás: %2), mivel az útvonalnál időtúllépés történt, és egy szomszédos útválasztó sem hirdette meg az útvonalat.
11812. További kapcsolók beolvasása a válaszfájlból
11813. PPP-adapter %1:
11814. Memóriahiba történt a programban
11815. A COM+ eseményrendszer nem tudta meghatározni az aktuális felhasználó nevét. %3 hívása az alábbi hibakódot eredményezte: %1: "%2"
11816. Nem a legutóbb aktívvá tett aktiválási környezet aktív állapota van megszüntetés alatt.
11817. Névtér ABDE tulajdonságának letiltása.
11818. Nem hívható meg a GetResponseStream metódus a korábbi csatornagyűjtőn, mert üres a verem.
11819. A címtárkiszolgáló sikeresen frissítette a szolgáltatáshoz tartozó állomásnevet és/vagy portadatokat a helyi adatbázisban.
11820. A szövegformázási motor nem tud formázni egy bekezdés-gyorsítótárat a következő hiba miatt: „X”.
11821. A konfigurációs szakaszt csak az ApplicationHost.config helyen lehet megadni
11822. A következő argumentumérték nem érvényes SocketPermission objektum létrehozásához: „X”.
11823. A forrástartomány valószínűleg nem ugyanabban az erdőben van, mint a cél.
11824. Érvénytelen kérésjelző
11825. Nem lehetett megkapni a felhasználó által jelentett megszakításállapot-regisztert a(z) %2 számára.
11826. Az Activation attribútum nem valósítja meg az IContextAttribute illesztőfelületet.
11827. %1 (%2) %3Sikeresen befejeződött a(z) '%4' adatfolyamfájl online töredezettségmentesítése.
11828. &Munkamenet időtúllépése (perc):
11829. A DHCPv6 naplófájljáról nem sikerült biztonsági másolatot készíteni. Hibakód: %1
11830. A GetBytes() vagy a GetByteCount() függvény hívása előtt végre kell hajtani a Convert() műveletet vagy hívni kell az Encoder.Reset() függvényt. A(z) „X” kódoló visszaváltva a következőre: „Y”.
11831. A konfigurációkészletben lévő kereszthivatkozások lekérése...
11832. Meg kell adni egy zárolási parancsot ("allowOverride" vagy "overrideMode")
11833. Nem sikerült az MS DTC hibakód megfelelő MS DTC hibaüzenetté fordítása. MS DTC hibakód: %1.
11834. A helyi eszköznévnek tárolt kapcsolata van egy másik hálózati erőforrással.
11835. A kért művelet csak globáliskatalógus-kiszolgálón hajtható végre.
11836. A kérelem csak gyorsítótári házirendje nem teszi lehetővé a hálózati kérelmet, és a válasz nem található a gyorsítótárban
11837. A DNS-kiszolgáló nem írható vagy ismeretlen erőforrásrekord-típust talált a zóna adatbázisfájljának írásakor. Az eseményadat a megfelelő RR-típus.
11838. Zóna névkiszolgálói
11839. Nem találhatók egyező SID-del rendelkező fájlok
11840. Az aliasnevet nem sikerült környezeti változóként beállítani: Aliasnév: %1 = Árnyékmásolat-készlet: %2.
11841. A tulajdonság beolvasása előtt be kell állítani az ApplicationBase tulajdonságot.
11842. A kvórumerőforrás nem tartalmazza a kvórumnaplót.
11843. Az alkalmazás jegyzékfájlja által közvetlenül vagy közvetve hivatkozott két vagy több komponens azonos COM ProgID azonosítóval rendelkezik.
11844. A fejléc neve nem felel meg ennek a tulajdonságnak.
11845. X” bejegyzéseinek tartalmaznia kell egy „xmlTypeName, xmlTypeNamespace” alakú „Y” attribútumot.
11846. A mezőaláírásoknak nincs visszatérési típusa.
11847. Az alkalmazás nem támogatja ezt a műveletet szimbolikus csatolásokon.
11848. Biztonsági azonosító (SID) készítése az új partícióhoz...
11849. Az importfájl hozzávetőleges binárisobjektum-mérete: %1!d!.%2!d! %3
11850. Hiba miatt leállt a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás %1 feladat-erőforrása. A hiba kódja a következő: %2. A problémát az okozza, hogy a társított feladat nem törölhető le valamely offline művelet részeként. Lehetséges, hogy a Feladatütemező beépülő modullal manuálisan kell törölnie.
11851. Az elérési út túl hosszú
11852. Előző csatorna
11853. Sikerült LDAP-kapcsolatot létesíteni a(z) %1 tartomány %2 tartományvezérlőjével.
11854. Értéket kell adnia a következőnek: „X”.
11855. Kifejtési művelet közben a rendszer érvénytelen kifejtési célpontot talált.
11856. A már csatolt Visual elemek nem csatolhatók.
11857. Nem sikerült menteni az állandó bejelentkezési információkat.
11858. Nem mindegyik fájl helyreállítása sikerült.
11859. %1!u! társított logikai egység:
11860. A(z) %3 alkalmazás (gyártó: %5) blokkolva lett, és a következő hibát okozta: %7
11861. A másik fél tanúsítványán végzett tanúsítvány-visszavonási ellenőrzés sikertelen volt
11862. %1 (%2) %3Az adatbázismotor megkezdte a(z) %4 naplófájl alapján történő visszaállítást.
11863. A QoS szolgáltatófüggő pufferében érvénytelen alakzatarányú objektum található.
11864. A kulcsoknak nem null értékű és nem üres karakterláncoknak kell lenniük.
11865. Ismeretlen felsorolási típus.
11866. A bejegyzés (%1) egyszeri létrehozása metaadatok nélkül.
11867. A művelet nem hajtható végre, mert a címtárszolgáltatás leállítás alatt van.
11868. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem érhető el - először indítsa el a szolgáltatást.
11869. Névtér-átirányítás érvényesítése ....
11870. Sikertelen fájlmegnyitás:
11871. A Kerberos-tartományvezérlő válasza egynél több egyszerű nevet tartalmazott.
11872. Sémafordítási hiba történt az öröklésben: a hivatkozott elem:tulajdonság (%1:%2) jelzőbit vagy listaérték, ilyen érték azonban nincs definiálva a sémában.%3%4%5
11873. Felügyelt aktiválást igénylő típusú, nem inicializált példányok nem hozhatók létre.
11874. A kitöltés nem lehet negatív.
11875. Egy ISAPI sérült állapotot jelentett a munkavégző folyamatának. A(z) "%2" alkalmazáskészletet kiszolgáló, "%1" folyamatazonosítójú munkavégző folyamat ezért újrahasznosítást kér.
11876. Ez az API nem támogatja az EventInfo tokeneket.
11877. Az infravöröskamera-szolgáltatás (IrTran-P) elkezdte az IrCOMM figyelését.
11878. Az alapértelmezett kurzor használata.
11879. Az MS DTC telepítője megállapította, hogy a létező MS DTC fürterőforrás nem megfelelően van konfigurálva. A telepítő nem tudja folytatni a frissítést. Lépjen kapcsolatba a Microsoft technikai tanácsadásával, vagy a létező MS DTC erőforrás törlését követően futtassa újra a telepítőt a comclust.exe fájl elindításával. Hibaadatok: %1
11880. Az IPBOOTP nem tudott memóriát foglalni a halommemóriából. Az adat a hibakód.
11881. A kötet(ek) helyreállítása befejeződött.
11882. A művelet nem hajtható végre.
11883. A címjegyzékek beágyazása túl mély. A hierarchiatáblázat létrehozása nem sikerült.
11884. A szálazonosító címe nem megfelelő.
11885. A(z) %1 számítógép-objektum beállítása fürtnévobjektumként
11886. Az objektum kiszolgáló leáll, amikor az OLE szolgáltatás csatlakozik hozzá
11887. Nem található felhasználó.
11888. Az IPRIPv2 nem tudta a szórást engedélyezni a következő IP-című helyi kapcsolat szoftvercsatornáján: %1. Az adat a hibakód.
11889. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el: %1 %2.
11890. Művelet végrehajtására történt kísérlet egy olyan szál megszemélyesítő tokenjén, amely jelenleg nem személyesít meg ügyfelet.
11891. A RangeStream konstruktorral továbbított átviteli adatfolyam nem kereshető, ezért nem támogatott.
11892. A(z) '%1' kezdési időpontú rendszerállapot-visszaállítás sikeresen befejeződött. A sikeresen visszaállított fájlok naplója: '%15'
11893. Az adatbázis-művelet nem találta az indexet.
11894. A megadott ApplicationGesture érvénytelen.
11895. A(z) "%1" hely elérte a CPU-korlátot. A hely összes folyamatának prioritása üresjárat szintűre csökkent.
11896. A jelleírót nem lehet beállítani.
11897. A(z) %1 bővítmény-DLL regisztrációjának megszüntetése a(z) %2 fürtben.
11898. Csak esemény-nyomkövetés gyűjtésére fog sor kerülni.
11899. BELSŐ hiba - a lemeznapló túl kicsi a lemezcsoport konfigurációjához
11900. Esemény típusa: Sikeres esemény

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions