English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

4601. A számláló nem egypéldányos, ezért meg kell adnia a példány nevét.
4602. Nem található a megfelelő adatfolyamszámú adatfolyamállapot-objektum.
4603. A kért hitelesítő adatot meg kell erősíteni.
4604. A telepített operációsrendszer-verzió nem kompatibilis az erdő aktuális működési szintjével. Frissítenie kell az operációs rendszer újabb verziójára, a kiszolgáló csak ezt követően lehet tartományvezérlő az erdőben.
4605. Újraelemzési pontok támogatása
4606. A rendszer a számítógép legalább egy videokártyáját letiltotta, mert annak illesztőprogramja nem kompatibilis a VGA-kártya illesztőprogramjával.
4607. Alkalmazáskészlet újrahasznosítása
4608. A védőérték mérete nem éri el a nyolc bájtot.
4609. A kezdeményező szolgáltatás nem válaszolt időben egy adattitkosítási vagy -visszafejtési kérésre.
4610. Útvonal-érvényesítés
4611. Szolgáltatók listája
4612. DHCPV6 - kérés
4613. Szórási cím
4614. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: Int64.
4615. A megadott kapcsolódási karakterlánc érvénytelen: Nem adhat meg adatbázist az AttachDBFilename vagy az Initial File Name kulcsszavak használatával. Adja meg az adatbázist a kapcsolódási karakterláncban a Database kulcsszó segítségével vagy használja a -d parancssori beállítást.
4616. TargetPriority értéke a(z) %1!wS! útvonalhoz:
4617. Alkalmazás által generált üzenet: %1 : %2
4618. Az enumerátor a fájl első sora előtt vagy utolsó sora után helyezkedik el.
4619. A DNS-kiszolgáló ismeretlen utasítást ('%1') talált a kiszolgáló %2 fájljában a(z) %3. sorban. Az utasítást a rendszer figyelmen kívül hagyta.
4620. A következő kulturális környezet nem konvertálható CultureInfo objektummá ezen a számítógépen: X.
4621. Próbaidőn
4622. A célleképezésben megadott tárazonosító érvénytelen.
4623. A csoportházirend-ügyfél szolgáltatás jelenleg önálló szolgáltatásnak van konfigurálva.
4624. A fájl nem található. Ellenőrizze, hogy a helyes fájlnevet adta-e meg.
4625. A(z) X mező hiányzik.
4626. NAM - IPSEC-egyeztetés engedélyezése agresszív módban %1!-10.10s!
4627. ASC futási idő
4628. A csoportházirend feldolgozása sikertelen. A Windows nem tudta megállapítani, hogy azonos erdőben van-e a felhasználói és a számítógépfiók. Ellenőrizze, hogy a felhasználó tartományneve megfelel-e egy megbízható, a számítógépfiókkal azonos erdőbe tartozó tartomány nevének.
4629. A globális metódusok szerializálása nem támogatott (beleértve az aszinkron delegáltak használatával végrehajtott implicit szerializálást).
4630. Microsoft szállítóspecifikus beállítások Windows 98- és Windows 2000-ügyfelekhez
4631. Egy fájl küldése
4632. A köznapi név (%1) használata a célként megadott AD LDS-ben.
4633. A helyi biztonsági szervezet adatbázisa belső ellentmondást tartalmaz.
4634. A ConfigurationValidation attribútumnak a ConfigurationValidation osztályból kell származnia.
4635. A hitelesítéshez használt intelligens kártya tanúsítványát visszavonták. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. Az eseménynaplóban további információk lehetnek.
4636. A(z) "%1" figyelőadapter-protokoll sikeresen csatlakoztatva lett a Windows folyamataktivációs szolgáltatáshoz.
4637. A fürterőforrás nem online.
4638. Értéke TRUE, ha a művelet vissza lett vonva.
4639. %1: Nincs keresendő karakterlánc.
4640. A megadott argumentum érvénytelen.
4641. %1 LUN %2!-3lu! %3!-10.10s! %4!-12.12s! %5!-8.8s! %6!5I64u! %7!-2.2s! %8!6.6s!
4642. A megadott alapmódú házirend használatban van.
4643. A(z) "%1" alkalmazáskészlethez társított feladatobjektum konfigurálás közben hibát észlelt. Lehet, hogy a processzorfigyelés nem a kívánt módon működik. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
4644. Nem engedélyezett egynél több kizárólagos csoport.
4645. Nincs telepítve TCP/IP hálózati protokoll.
4646. A cél nem WebBrowserPermissionLevel felsorolás.
4647. Engedélyek megtagadása felhasználótól vagy csoporttól (megbízottól).
4648. Ehhez a RequestCache objektumhoz el van utasítva a következő típusú hozzáférés: Objektumnév.
4649. Hiányzó kötelező paraméterek.
4650. Az OLE szolgáltatással való RPC kommunikáció sikertelen
4651. A kiszolgáló hivatkozót adott vissza.
4652. Nem lehet megerősíteni a megadott fiók létezését.
4653. YNK - Kivehető %1!18.18s!
4654. hiba a naplózásfeldolgozó eljárás (%1) leállítása közben. A TerminateThread visszatérési kódja: %2.
4655. Megváltozott a helyi adapter címe. A hiba miatt a rendszer eltávolította az eszköz illesztőprogramját.
4656. Nem létezik valamelyik felhasználónkénti előfizetés felhasználójának biztonsági azonosítója (SID)
4657. A compobj.dll túl régi az inicializált ole2.dll számára
4658. A keresési eredmények kívül esnek a megadott tartományon.
4659. A csomópont nem tudott csatlakozni a feladatátvevő fürthöz (%1). A hiba kódja: %2.
4660. Új sor beszúrására történt kísérlet; de már létezik egy azonos elsődleges kulccsal rendelkező sor. A beszúrás helyett a sor frissítésére került sor.%1%2%3%4%5
4661. Biztonsági azonosító neve = %1\%2 (törölt fiók)
4662. Az IGMP nem tudott csomagot küldeni a kapcsolatról (IP-cím: %1) a következő IP-címre: %2. Az adat a hibakód.
4663. BELSŐ hiba - a művelet nem engedélyezett gyökérlemezcsoport esetén
4664. CNAME rekord . . . . : %1
4665. Hiba nézet rajzolásakor
4666. Hiba történt az ideiglenes fájl megnyitásakor
4667. Az eseménynapló idejét nem lehet konvertálni UCT-ből helyi időbe. A GetTimeZoneInformation a következő értéket adta vissza: %1. Az UCT idő lesz használva ebben a trapben.
4668. Hiba történt az alkalmazásban.
4669. Legalább a következők egyikét meg kell adni: lineáris sebesség (X vagy Y), szögsebesség (Z), illetve tágulási sebesség (A vagy B).
4670. Az egyik gyorsítótári bejegyzés részleges, és a felhasználói kérelem nem nulla ContentOffset = X értéket tartalmaz. A részleges gyorsítótári bejegyzések esetében nem támogatott a gyorsítótárból történő újraindítás.
4671. A szolgáltatás már regisztrálva van.
4672. Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_prepare függvényét hívta. Az xa_prepare függvény hívása nem várt hiba (%3) miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
4673. Nem sikerült a bemeneti karakterlánc Unicode karakterlánccá konvertálása.
4674. Hiba történt a módosítások előzményfájlra történő alkalmazása közben. Ellenőrizze, hogy van-e hely a lemezen, a kapcsolódó eseményekre vonatkozóan további részleteket az eseménynaplóban talál%1%2%3%4%5
4675. Ehhez a bejelentkezéshez jelenleg nincsen erőforrás társítva
4676. Az újraindítás során nem egyeztek meg a PCR-ek.
4677. A "DefaultAppPool" alkalmazáskészlet keresése
4678. A Matrix nem invertálható.
4679. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes, %3 szintű fordítási pufferhiba a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
4680. A biztonsági engedélyek sérültek vagy hiányoznak. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások újratelepítésére lehet szükség.
4681. %1 CA-tanúsítvány láncában (%3) lévő egyik tanúsítvány visszavonási állapota nem ellenőrizhető, mivel valamelyik kiszolgáló nem érhető el. %2.
4682. Az aktív naplófájl egy új vagy létező archiválási folyamatának vége vagy kezdete érvénytelen.
4683. Nem határozható meg az év, hónap és dátum sorrendje a következőből: „X”.
4684. Nincs betöltve szűrő
4685. Az eseményosztály létrehozása nem sikerült. Ellenőrizze az eseménynaplóban az EventSystem egyéb hibáit.%1
4686. A megadott karakterlánc nem a tárgyhoz szükséges alakú.
4687. A választartalmak kódolásának megadása
4688. Az IsManipulationEnabled tulajdonság nem true értékre van beállítva a megadott elemnél.
4689. Egy szalag fájljelt ért el.
4690. Nem sikerült a kötet árnyékmásolatának biztonsági mentése. További részleteket az eseménynaplók tartalmaznak.
4691. Internal event: The NspiBind operation was requested.
4692. Az adatbázislista lekérdezése sikertelen
4693. A DNS-kiszolgáló azt észlelte, hogy a(z) %1 alkalmazásspecifikus címtárpartíció erre a tartományvezérlőre replikálódik. A DNS-adatok csak a kezdeti replikáció befejeződése után töltődnek be az új címtárpartícióból.
4694. Beállítások tevékenység
4695. Nem sikerült inicializálni a GestureRecognizer elemet.
4696. A RADIUS-proxy üzenethitelesítő attribútum nélküli választ kapott a(z) %1 kiszolgálótól.
4697. Érvénytelen házirend
4698. A megadott célkapu érvénytelen.
4699. Annak meghatározása, hogy engedélyezett-e a tagságkezelés
4700. A DHCP-kiszolgáló nem tudja elérni az NPS-kiszolgálót az ügyfél hálózatvédelmi elérési állapotának (

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions