English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

3601. BIOS/TCG-memóriafelülírás ellenőrzés: Hiba történt a TPM-eszköz felületének regisztrálása közben.
3602. Az AppSettings beállítások összevont listája
3603. Az erőforrás nevének megadása kötelező.
3604. Folyamatban van az alkalmazás objektumának leállítása.
3605. Elérési út nem lehet üres vagy csak üres karakterekből álló karakterlánc.
3606. A kereszthivatkozások (metaadatok - %2) törlése sikerült a(z) %1 címtárpartíción.
3607. Az LDAP-n és távoli eljáráshíváson (RPC) keresztüli hozzáférés letiltása az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokhoz...
3608. A névtér formátuma a következő: \\TartományVagyKiszolgáló\NévtérNeve.
3609. A céltömb nem elég hosszú az összes szükséges adat másolásához. Ellenőrizze a tömb hosszúságát és eltolását.
3610. Nem lehet a forráshoz kötni
3611. Az ilyen típusú kontextushoz nem lapozható készlet szükséges.
3612. Hozzáférés megtagadva:
3613. %1 (%2) %3Belső nyomkövetés: %4 (%5)
3614. Hiba történt a tanúsítványkérelem-terhelés feldolgozásánál
3615. Az argumentum (X) érvénytelen.
3616. A(z) %2 kötet visszafejtése befejeződött.
3617. A(z) X gyorsítótári választ kért, de a gyorsítótárazott adatfolyam értéke null.
3618. Nem lett kibocsátva erőforrás-jogkivonat, mert az összevonási szolgáltatás belső hibába ütközött a jogkivonat erőforrás-oldali Active Directory tartományszolgáltatás-csoportadatainak feldolgozásakor.
3619. Egy kategorizálási folyamat hiba miatt új kapcsolatra vált. A régi kapcsolat a(z) „%1” címtár-szolgáltatási kiszolgálót használta. Az új kapcsolat a(z) „%2” címtár-szolgáltatási kiszolgálót használja. Az újrapróbálkozási számláló értéke %3.
3620. A névhasználati környezet eltávolítása folyamatban van, vagy még nem replikálódott a megadott kiszolgálóról.
3621. Eltávolítja a megadott alkalmazáskészletet. Ehhez meg kell adni a teljes alkalmazáskészlet-azonosítót, amelynek létező alkalmazáskészlethez kell tartoznia.
3622. A DFS-cél metaadatai sérültek a következő esetében: <%1>.
3623. ASN1: rossz kódolási szabály.
3624. A cél nem válaszolt időben egy feladatkezelő kérésre.
3625. A(z) „X” nem rendelkezik érvényes InputManager elemmel.
3626. Nem lehet létrehozni típusparamétert az olyan egyéni attribútumhoz, amelynek típusa nem kezeli az AssemblyQualifiedName tulajdonságot. A megadott típuspéldány típusa „Típusnév”.
3627. A billentyűk nem olvashatók, ha az alkalmazásnak nincs konzolja, vagy a konzolbemenet fájlból származik. Próbálkozzon a Console.Read használatával.
3628. A(z) "%1" felhasználó számára a(z) "%2" ügyfélszámítógépen nem engedélyezett a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóhoz való hozzáférés, mert nem sikerült alagutat létrehozni. A következő hitelesítési módszer használatára történt kísérlet: "%3". A következő hiba történt: "%5".
3629. Az ügyfél érvénytelen bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A jogkivonat lejárt, vagy még nem lépett érvénybe.
3630. A(z) „X” argumentum értéke (Y) érvénytelen a következő felsorolási típushoz: „Típusnév”.
3631. A DHCP-kiszolgálóhoz nincsen kötve statikus IP-cím
3632. A biztonsági mentéshez használt felhasználónevet nem ismeri fel a távoli megosztott mappát tároló számítógép.
3633. Nem hitelesített üzenetet kapott az egyik olyan alkalmazás, amely csak hitelesített üzeneteket fogad el.%1
3634. A megosztott védelmi pont létrehozása nem sikerült.
3635. Forrás [%2]: A forrás nem érvényes elérési út. Javítsa az áttelepítőtáblát, majd próbálja újra.
3636. %1 (%2) %3Hiba (%4) történt az adatbázis biztonsági mentése közben (fájl: %5). Az adatbázist nem lehet majd visszaállítani.
3637. Az Asztalablak-kezelő nem indult el, mert az indítás megerősítéséhez szükséges adat nem volt elérhető
3638. Szükség van WINS-kiszolgálókra.
3639. Időszolgáltatás erőforrás
3640. A megadott elem nem szerepel ebben a KeyedCollection gyűjteményben.
3641. Automatikus konfiguráció engedélyezve : Igen
3642. A Windows inkonzisztenciákat észlelt az NLS belső adataiban. A probléma kijavításához jelentkezzen ki a Windows rendszerből, majd jelentkezzen be újra.
3643. A DNS-proxyügynök olyan üzenetet kapott, aminek a mérete kisebb a minimális méretnél. Az üzenet törölve van.
3644. Ehhez a művelethez érvénytelen az ablak stílus- vagy osztályattribútuma.
3645. Az IDN szabványok értelmében érvénytelen Unicode-karaktert adtak meg az állomáson.
3646. (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown
3647. Hiba a Darab/idő táblabejegyzés tárolójának lefoglalása közben. A trap nem lesz elküldve.
3648. A szál prioritásszintje.
3649. Érvénytelen karakter egy Base-64 karakterláncban.
3650. A(z) %6 (%4) diagnosztikai modul törölte a következőket: %1 forgatókönyv, példány: %2, eredeti tevékenység azonosítója: %3. Hibakód: %5.
3651. A helyi fióktároló nem tartalmaz titkos anyagot a megadott fiókhoz.
3652. A(z) %1 fürterőforrás beállítás-jegyzékbeli ellenőrzési pontja nem állítható vissza a HKEY_LOCAL_MACHINE\%2 értékre. Elképzelhető, hogy az erőforrás nem fog megfelelően működni. Győződjön meg arról, hogy semmilyen más folyamatnak nincsenek nyitott leírói e beállítás-jegyzékbeli részfa kulcsaihoz.
3653. A nyomonkövető (munkaállomás) szolgáltatás nem fut.
3654. Nem távolítható el az összes kért objektum
3655. A karakterlánc által képviselt DateTime nem támogatott a(z) X naptárban.
3656. Hiba a bővítési ügynök leállítása esemény létrehozásakor. A CreateEvent visszatérési kódja: %1.
3657. Ismétlődő AttributeUsageAttribute a(z) Típusnév attribútumtípusban.
3658. Egy írásvédett tartományvezérlő előléptetésekor nem sikerült kapcsolatobjektumot létrehozni az írásvédett tartományvezérlőhöz.
3659. Rebar Band
3660. A kért fájlművelet nem sikerült, mert a tárolási házirend blokkolja az adott fájltípust. További információért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
3661. A hívó szál nem fér hozzá az objektumhoz, mert annak egy másik szál a tulajdonosa.
3662. A hálózati kapcsolat sikeresen lezárva.
3663. Legalább egy paraméter szabálytalan.
3664. A Feladatütemező szolgáltatás túl elfoglalt a kérelem kezeléséhez. Próbálja újra később.
3665. Nem tölthető be a fürtadatbázis, mert hiba (%1) történt a(z) %2 csomóponton. Lehet, hogy a fájl hiányzik vagy sérült. Elképzelhető, hogy a rendszer automatikus javítást kísérel meg.
3666. *** Hiba történt: Nem található másik olyan tartományvezérlő, amely használható lenne a fiók javításához.
3667. A DNS-kiszolgáló CNAME (alias) erőforrásrekordot próbált gyorsítótárba helyezni a tartománycsomóponthoz. A művelet nem sikerült, mert CNAME RR csak a saját tartományának lehet RR-je.
3668. BELSŐ hiba - a gyökérlemezcsoport nincs engedélyezve
3669. Érvénytelen napnév a CultureAndRegionInfoBuilder osztályban.
3670. Munkavégző folyamatok felsorolása
3671. Az illesztőprogram belső hibát talált a következőn: %1.
3672. Próbálja meg a DNS-műveletet később.
3673. Az írásvédett tartományvezérlő előléptetésekor nem sikerült a titkokat replikálni az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások támogató példányáról.
3674. Fiókcsoportnak nem lehet tagja univerzális csoport.
3675. A(z) %1 értéke nem lehet üres karakterlánc.
3676. A DNS-kiszolgáló nem tudta betölteni vagy létrehozni a DNS-gazdák csoportját. Valószínűleg megváltozott a csoportnév. A DNS-kiszolgáló továbbra is működni fog, de a DNS-gazdák csoportja javításra szorul. A hibát megtalálhatja az esemény adatai között.
3677. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások hibákba ütközött a konfigurált kulcshelyreállító tanúsítványok érvényesítése közben. A titkos kulcsok archiválására vonatkozó kérelmek ezentúl nem lesznek teljesíthetők.
3678. Ismeretlen Stroke elem a Stroke.Invalidated esemény argumentumainál.
3679. Kijelölés kiterjesztése lefelé
3680. A hibakereső nem kezelte a kivételt.
3681. A Windows CardSpace szolgáltatást hosszabb ideje nem vették igénybe, ezért a rendszer az erőforrások felszabadítása érdekében bezárta.
3682. Nem található a tulajdonság beállítási metódusa.
3683. Az adatfolyamban nincs az összes GRANT_ACCESS ACE előtt DENY_ACCESS ACE.
3684. %1 (%2) %3A(z) %4 fájl törlése a következő rendszerhiba miatt nem sikerült: %6: "%7". A fájltörlési művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %5.
3685. TCP Kapcsolatkezelő
3686. PFS - PFS protokoll engedélyezése %1!-10.10s!
3687. Az objektum nem kényszeríthető annak a hivatkozással átadott (ByRef) VARIANT paraméternek az eredeti típusába, amelyből származik.
3688. A csoportházirend feldolgozása egy belső hiba miatt sikertelen. Keresse meg a konkrét hibaüzenetet a csoportházirend működési naplójában. A következő frissítési ciklus alkalmával a rendszer ismét megkísérli feldolgozni a csoportházirendet.
3689. A hitelesítő adatoknak egy olyan felhasználói fiókot kell meghatározniuk, amelynek megfelelő engedélyei vannak adatbázis létrehozására vagy eltávolítására.
3690. A fordító lefordította az erőforrásokat globális hellyé, és nincs szükség további fordítások végrehajtására.
3691. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta replikálni a kimenő változásokat az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások helyi példányán.
3692. %1!-15s! %2!6s! %3
3693. A hitelesítéshez használt intelligenskártya-tanúsítvány nem volt megbízható. Forduljon a rendszergazdához.
3694. A karakterláncok olvasásánál és írásánál használandó kódolás.
3695. Felhasználói belépési kérelem érkezett a(z) %1 nevű felhasználótól a következő állomáson: %2.
3696. Több fájl elküldése
3697. %1: Fájlolvasási hiba. (A fájl nézete nem hozható létre.)
3698. Több elsődleges elérési út volt megadva, de a rendszer csak egy elsődleges elérési utat várt.
3699. A varázslónak a biztonsági házirend megfelelő beállításához tudnia kell, hogy melyik kódösszeállítás megbízható.
3700. A Szoftvertelepítés nem tudta beolvasni a(z) %2 MSI-fájlt. A következő hiba történt: %1

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions