English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

7401. DHCP engedélyezve . . . . . . . . . . : Nem
7402. A visszaállítási kötet nem nyitható meg.
7403. A fájlvisszaállítás hibákkal meghiúsult. Azon fájlok naplója, amelyeket nem sikerült visszaállítani: '%12'.
7404. Az Asztalablak-kezelőt a rendszer automatikusan letiltotta, mert túl sok rendszermemória van használatban
7405. Indexelt képpontformátum esetében meg kell adni egy palettát.
7406. Egy jelzés feldolgozása már folyamatban van.
7407. A dekódoló ismeretlen állapotban van. Ezt sérült adatok okozhatják.
7408. Egy hely sikertelen kérelmeket tartalmazó nyomkövetési naplófájljainak felsorolása
7409. A rendszer vártatlan belső hibát érzékelt
7410. Hiba történt a(z) %1 adapter megújítása közben: nem sikerült kapcsolatot létesíteni a DCHP-kiszolgálóval. Nem érkezett válasz a kérésre a határidőn belül.
7411. A fürtszolgáltatás ellenőrzése hibát talált a(z) %2 forrásmodul %1. sorában. "%3"
7412. A kivételparaméterek helytelenek. A megadott kivétel nem létezik.
7413. MS DTC nyomkövetési infrastruktúra: a nyomkövetési infrastruktúra inicializálása nem sikerült. Belső információ: %1.
7414. A kis- és nagybetűs fájlnevek megkülönböztetésének támogatása
7415. MSBUILD : Hiba: MSB1001: Ismeretlen kapcsoló.
7416. Forgatókönyv-kiváltó események
7417. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem futtatta az automatikus leállítási végrehajtható fájlt a következő alkalmazáskészlethez: %1. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
7418. Nincs figyelés. A metódus meghívása előtt meg kell hívni a Start() metódust.
7419. A(z) %2 távoli adapter sikeresen csatlakozott a helyi rádióhoz.
7420. Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_open függvényét hívta. Az xa_open függvény hívása nem sikerült, a művelet nem várt hibakódot eredményezett: Fájl=%1 Sor=%2.
7421. A választástároló nem támogatja a többszörös választást.
7422. A következő típus nem RuntimeType típus: Típusnév. Az XamlReader.Load metódus nem támogatja egyéb Type típusok használatát.
7423. Nem érzékelhető telepített összetevő.
7424. Kötetcímkék csak írható helyi kötetekhez állíthatók be.
7425. Sikertelenül zárult a rendszerállapot-ellenőrzés a(z) %1 fájlmegosztás-erőforráshoz. A(z) %2 megosztás adatainak beolvasása közben (hatókör-tulajdonos hálózat: %3) hiba történt (kódja: %4). Győződjön meg arról, hogy a megosztás létezik és elérhető.
7426. Az értéknek nem szabadna végtelennek lennie.
7427. Ami nem tároló, az nem enumerálható.
7428. A Source tulajdonság nem lett beállítva az eseménynapló írásra való megnyitása előtt.
7429. A könyvtárat nem lehet eltávolítani.
7430. Konfiguráció áttelepítése minden konfigurációs szakasz esetében, amelyre vonatkozóan szerepel áttelepítési szabály a "Default Web Site/" konfigurációs elérési úton
7431. A megadott csatorna nem található. Ellenőrizze a csatornakonfigurációt.
7432. Érvénytelen vágólapformátum
7433. Az árnyékmásolat hardverszolgáltatójának ezen verziója nem támogatja ezt az új műveletet.
7434. Ehhez az objektumhoz már van kontextus definiálva.
7435. A(z) „X” erőforrás nem String, a GetObject metódust hívja meg.
7436. A partícióhoz nem lehet érvényes biztonsági leírót hivatkoztató tartományt találni.
7437. SetServerPriority: Útvonal: %1!wS!, cél: <%2!wS!, %3!wS!> prioritásosztály: %4!d!, prioritási sorrend: %5!d!.
7438. Az adatbázisnevet nem kell megadni a kapcsolódási karakterláncban.
7439. A célprioritás értékének 0 és 31 között kell lennie.
7440. A program távoli ugrást hajtott végre.
7441. A művelet során történt előrehaladás százalékosan kifejezve.
7442. Konfigurációs hiba miatt a modul "%1" DLL-fájljának betöltése sikertelen. A jelenlegi konfiguráció csak a(z) %2 processzorarchitektúrára épített képek betöltését támogatja. Az adatmező tartalmazza a hiba számát. További információért, valamint annak ismertetéséért, hogyan lehet elhárítani ezt a processzorarchitektúra-egyezési hibát, keresse fel a következő webhelyet: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349.
7443. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások sikeresen közzétette a kiinduló visszavonási listákat a(z) %1 kiszolgáló részére.
7444. Nem lehet a fájlt létrehozni
7445.
7446. %1!-30s! %2!u! (0x%2!x!)
7447. A meghatározatlan méretű adat mérete nem állapítható meg.
7448. Nem támogatott kódolásnév: „X”.
7449. A(z) '%5' (verziószám: %2.%3, %6) fájlrendszerszűrőt sikeresen eltávolította a rendszer a memóriából.
7450. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta létrehozni a(z) %1 objektumot az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások következő példányán: %2. Ennek oka lehet a nem megfelelő engedélyek vagy átmeneti hálózati probléma. Hozza létre kézzel az objektumot, vagy kísérelje meg ismét a műveletet.
7451. A napló rögzítve van, mert a foglalás elfoglalja a naplózási hely legnagyobb részét. Szabadítson fel fenntartott rekordokat némi hely elérhetővé tételéhez.
7452. A megadott konfigurációs elérési útra vonatkozó, megadott konfigurációs szakasz tulajdonságainak beállítása. Ha a konfigurációs elérési út nincs megadva, automatikusan az egész kiszolgálón módosulnak a megadott tulajdonságok. Egyéb esetben kizárólag a megadott elérési útra vonatkozóan történik meg a megadott tulajdonságok beállítása. A konfigurációs szakaszt kötelező megadni.
7453. Nincs névtér a következő tartományban: %1!ws!
7454. GATE-tábla lefoglalási hiba
7455. %1 (%2) %3Az adatbázismotor kijavított egy hibás laphivatkozást.
7456. Tagságkezelés engedélyezve
7457. A Szoftvertelepítés nem tudta felvenni a(z) %2 csomagot a címtárba. A következő hiba fordult elő: %1
7458. Következő csatorna
7459. A(z) „X” érték érvénytelen a következő felsoroláshoz: „Y”.
7460. Hozzáférés-kérelmi üzenet érkezett a(z) %1 RADIUS-ügyféltől, de nem tartalmazta a szükséges üzenethitelesítő attribútumot. Ellenőrizze a RADIUS-ügyfél beállításait a Hálózati házirend-kiszolgáló (NPS) beépülő modulban ("Az ügyfeleknek mindig el kell küldeniük az üzenethitelesítő attribútumokat" jelölőnégyzetet), illetve a hálózatelérési kiszolgáló beállításait.
7461. Hiba az átalakítások alkalmazásakor. Ellenőrizze, hogy helyesek-e a megadott átalakítási elérési utak.
7462. Figyelmeztetés: %1 Figyelmeztetéskód: %2.
7463. Az importálás sikertelen.
7464. Az alapmódú házirend törlésre vár.
7465. %2 könyvtárban %1 fájl kibontására került sor.
7466. A rendszergazdai jelszó azonosítója a következő: %1.
7467. Érvénytelen XML.
7468. A rendszer megkezdte a fürt konfigurációs adatainak biztonsági mentését.
7469. A következő paraméterek nem adhatók meg egyszerre: "%1" és "%2".
7470. A sémafrissítés nem sikerült: az attribútum kötelező érvényű tartalmazásban van használva.
7471. A fürtnapló sérült.
7472. A leállítani kívánt hely neve vagy URL-címe (egyezik az azonosítóval)
7473. A(z) %1 állapot állt be annak megállapítása során, hogy a(z) %2 eszközinterfész nem támogatja az iSCSI WMI interfészeket. Ha ez az eszköz nem iSCSI HBA, akkor ez a hiba figyelmen kívül hagyható.
7474. Érvénytelen listaérték (%1). Listaértékként egy értéket lehet megadni. A következő példák az ehhez a tulajdonsághoz megadható érvényes listaértékek: %2 %3 %4%5
7475. (GMT+07:00) Krasznojarszk
7476. SSL-kapcsolat kezdeményezése.
7477. Az ügyfél számára elérhető NIS-kiszolgálók IPv6-címe
7478. A kért protokoll nincs konfigurálva a rendszerben, illetve nem létezik a hozzá tartozó implementáció.
7479. A DHCP szolgáltatás nem tudta létrehozni vagy megtalálni a DHCP-felhasználók helyi csoportot a számítógépen. A hibakód az adatban van.
7480. %2 : Ez a tesztüzenet ERROR.
7481. Leírás: Objektumok keresése megadott feltételek alapján a címtárban.
7482. Hiba történt a kódolási vagy dekódolási művelet során.
7483. Az indexnek (nulla alapú) nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie az argumentumlista méreténél.
7484. A képpontárnyékoló (PixelShader) csak pozícionálható adatfolyamokat fogad el.
7485. A kiszolgáló tanúsítványlánca nem tartalmaz megbízható főtanúsítványt.
7486. A következő szolgáltatás már szerepel a szolgáltatástárolóban: „X”.
7487. Kódolási hiba történt.
7488. Forrás: %1
7489. Nincsenek meghatározva osztályok a következőhöz: %1.
7490. Súlyosság=Információ A DHCPV6R leállt.
7491. A Windows szolgáltatáskezelő a(z) %1(%2) csomagot %3(%4) állapotúra állítja
7492. Jelenleg más konfigurációk beállításait módosítja, amelyeket érvényre kell juttatnia e hely szerkesztése előtt. Menti a többi ablakban végzett módosításokat, majd megnyit egy új ablakot?
7493. Az MS DTC XA tranzakciókezelő inicializálása nem sikerült. A tranzakciókezelő a számára szükséges LSA függvények közül egyet vagy többet nem talált meg az ADVAPI32.DLL fájlban: Fájl=%1 Sor=%2.
7494. Írásvédett tartományvezérlő előléptetésekor nem sikerült az operációs rendszer verzióinformációjának frissítése a számítógép-objektumon.
7495. A megadott gyűjtemény nem lehet üres.
7496. Ez a fájl NEM ritka fájlként van megjelölve
7497. Hibaműveletek csak Win32 szolgáltatásokhoz állíthatók be, de illesztőprogramokhoz nem.
7498. Az szoftvertelepítési adatobjektum már létezik az Active Directoryban.
7499. Korlátozás megsértése, objektum átugorva.
7500. Érvénytelen oszlopnév található az Columns tulajdonságban.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions