English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

13001. Tábla/Oszlop/Indexdefiníció
13002. Nincs megadva bemeneti fájl.
13003. A(z) '%1' kezdési időpontú rendszerállapot-visszaállítás sikeresen befejeződött.
13004. A faxszolgáltató ('%1') hibába ütközött és leállt. Hibakód: %2 Ez a hibakód a hiba okát jelzi. A probléma részleteiről a rendszer Windows hibajelentést hozott létre. A faxszolgáltatás most újraindul.
13005. A megadott tartomány vagy nem létezik, vagy nem lehet csatlakozni hozzá.
13006. A DHCPV6 szolgáltatás nem rendelkezik engedélyekkel a(z) "%2" címtár-szolgáltatási tartományban (kiszolgáló IP-címe: %1)
13007. A fájlleíró-hivatkozás nem érhető el többé.
13008. Érvénytelen {x,y} a következő esetben: x > y.
13009. Kísérlet a kiszolgáló csatlakoztatására saját objektum URI-azonosítójával: „X”. Érvényes, teljes URL-címet kell használnia.
13010. Internal error: Unable to remove attribute for the schema cache. Stop and restart the directory service and try again.
13011. A kért elem nem létezik.
13012. Az objektum nem konvertálható DBNull típusról más típusra.
13013. Súlyos hiba. A műveletet nem sikerült végrehajtani. Az adat a hibakód.
13014. A fájlreplikációs szolgáltatás nem tudja teljesíteni a kérést, mert a tartományvezérlő nem támogatja a hitelesített távoli eljáráshívásokat. Az eseménynapló további információkat tartalmazhat.
13015. Az RPC-pipe objektum már zárva van.
13016. Egy paraméter egynél többször van definiálva
13017. A tranzakciókezelővel a kapcsolat helyreállítására irányuló kérés meg lett tagadva.
13018. Tanúsítványszolgáltatások ügyfele: A hitelesítő adatok központi kezelése nem tudta írni az állapotfájlt. Hibakód: %1 (%2)
13019. Üres karakterlánc használata nem engedélyezett.
13020. Az IGMP nem nem konfigurálható a(z) %1 távelérésű ügyfél következő indexű kapcsolatán: %2. Az adat a hibakód.
13021. A(z) X paraméternek érvényes URI-azonosítót kell képviselnie (lásd a belső kivételt).
13022. Egyetlen objektumfelület sincs exportálva.
13023. DelegateSerializationHolder objektumok delegáltakat reprezentálnak szerializálás során, és maguk nem szerializálhatók.
13024. Az állapotjegyző üres munkamenetet fogadott a következőtől: %1. Ellenőrizze az állapotjegyző konfigurációját, vagy további információért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.
13025. %2: Nem lehetett memóriát foglalni az eszközblokk számára. Ellenőrizze a rendszermemória kihasználtságát.
13026. A parancs nincs megvalósítva
13027. NIS-kiszolgálók
13028. A DNS-kiszolgáló sendto() függvényhívása nem sikerült. Az eseményadat tartalmazza a hibát.
13029. A program nem találja a művelet végrehajtásához szükséges %1 metabázis-tulajdonságot. A séma szerint ez a tulajdonság szükséges.%2%3%4%5
13030. Decimal típusú változó kerekítése csak 0 és 28 jegynyi pontosságok között történhet.
13031. Az alapséma módosítására történt kísérlet.
13032. Nem sikerült menteni az író metaadatait tartalmazó XML dokumentumot a következő íróhoz: %1.
13033. Érvénytelen parancssori argumentum. A parancssorról részletes súgót a Windows Installer SDK dokumentumban talál.
13034. Üzenetszűrőn belül a kimenő hívás kezdeményezése nem engedélyezett.
13035. ldap_modify_s(). A módosítandó bejegyzés %1.
13036. A használandó SQL Server példány (SQL Server 7.0 vagy újabb verzió).
13037. %1 (%2) %3Az adatbázis (%4) nem egyezik meg a javítófájljával.
13038. A(z) „Típusnév” típusnál definiált „X” mező nem szerepel mezőként a célobjektumnál, amelynek típusa „Típusnév”.
13039. Nem nyitható meg a fájl azonosító alapján.
13040. A Windows ezen verziója nem kompatibilis a címtárerdő, tartomány vagy tartományvezérlő viselkedésverziójával.
13041. Érvénytelen jelzőbitek
13042. ftp: setsockopt (SO_KEEPALIVE)
13043. A cél által adott CHAP-kérdés érvénytelen karaktert tartalmaz. Az átadott kérdés a kiíratási adatok között szerepel.
13044. Az alkalmazás által igényelt egyik komponens verziója ütközik egy másik, már aktív komponens verziójával.
13045. A megadott MemberInfo nem a várt típusú.
13046. Nem található.
13047. Nem konfigurált partnerrel való replikáció nem megengedett.
13048. Válassza ki a végrehajtani kívánt módosítások típusát:
13049. DNS-kiszolgáló
13050. Naplókiszolgálók
13051. Ismeretlen Stroke elem a PropertyDataChangedEventArgs.Owner elemnél.
13052. Az alkalmazáskészlet azonosítója ("%1") hosszabb a megengedettnél. Most "%2" karakterből áll, és nem lehetne hosszabb "%3" karakternél. Így az alkalmazáskészlet figyelmen kívül lesz hagyva.
13053. A gyűjtő elégedett, és a tranzakció folytatását tartja kívánatosnak. A hívás során egy vagy több erőforrást módosítottak.
13054. Legalább egy fürterőforrás az ügyfeleket kiszolgáló hálózattól függ. Az ügyfél-hozzáférési képesség nem távolítható el a hálózatból.
13055. A(z) %1 tanúsítványsablon betöltése sikertelen volt. %2.
13056. A(z) %1 hardvererőforrásait már használja egy másik eszköz.
13057. hostname: WSAStartup:
13058. %1!-15.15s! - A kijelölt logikai egység méretének csökkentése.
13059. XACT_E_LRMRECOVERYALREADYDONE : A program vagy az ILastResourceManager::TransactionOutcome vagy az ILastResourceManager::LRMRecoveryDone API felületet hívta az ILastResourceManager::LRMRecoveryDone hívása után.
13060. Akkor következik be, amikor egy fájl és/vagy könyvtár létrehozása megfelel a szűrőnek.
13061. A kért házirendfájl nem létezik.
13062. A biztonsági másolat megadott helye nem cserélhető adathordozó/DVD-meghajtó.
13063. Nem sikerült lekérdezni a tranzakció állapotát. Az ismeretlen eredményállapot a következő: %1
13064. Minden alkalommal bekövetkezik, amikor a SerialPort vezetéket vált.
13065. Az index az engedélyezett tartományon kívül esik. Az index nem lehet negatív, és kisebbnek kell lennie a gyűjtemény méreténél.
13066. Nem található a tulajdonság Get metódusa.
13067. Ez a gyár csak a(z) „X” sémával rendelkező URI-azonosítókat támogatja.
13068. Az IIS rendszert újraindító API-hez való hozzáférés le van tiltva ezen a számítógépen.
13069. A pipe használata befejeződött.
13070. A(z) "%1" felhasználó a(z) "%2" ügyfélszámítógépen nem felelt meg a kapcsolatengedélyezési házirend követelményeinek, ezért nem engedélyezett a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóhoz való hozzáférése. A következő hitelesítési módszer használatára történt kísérlet: "%3". A következő hiba történt: "%5".
13071. A megadott tranzakciókoordinátorhoz való kapcsolódási kérés megtagadva.
13072. (GMT+08:00) Kuala Lumpur, Szingapúr
13073. A tanúsítványszolgáltatás visszaállítása befejeződött.
13074. Ez az FTP-kérelem úgy van beállítva, hogy a HTTP protokollon keresztül használjon proxyt. A gyorsítótár ismételt érvényesítése és a részlegesen gyorsítótárazott válaszok használata nem támogatott.
13075. A kódösszeállítás nem határozható meg Application tárolóhoz.
13076. A távoli kereszthivatkozás létrehozásának művelete nem sikerült a tartománynév-kiosztási főkiszolgáló FSMO-n. A művelet hibaüzenete a bővített adatok között van.
13077. A faxszolgáltatás nem tudta olvasni a műveletek naplózásának konfigurációját, valószínűleg a beállításjegyzék sérülése vagy a rendszererőforrások hiánya miatt. Telepítse újra a fax összetevőt. Win32-hibakód: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát.
13078. Az aszinkron aktiválás nem támogatott.
13079. Hibakeresési esemény
13080. Hiba történt, miközben a rendszer az üzenetet titkosította a behelyezett intelligens kártya használatával: %1
13081. Nem lehet megállapítani a keret méretét, vagy pedig sérült keret érkezett.
13082. Egyszerű kötés - %1
13083. Ismeretlen adapter %1:
13084. %1 összetett fájl nem kompatibilis verziójú tárolással lett létrehozva.
13085. A tranzakció kimenetele nem érhető el, mert erőforrás-kezelője nincs csatlakoztatva.
13086. A DHCP szolgáltatás is figyelmen kívül hagyja egy másik DHCP szolgáltatás kérését, mert az másik címtár-szolgáltatási vállalatban van. (A címtár-szolgáltatási vállalat gyökere = %1)
13087. A szűrőkezelő nem tudott csatlakozni a(z) '%3' rendszervezérlő-eszközobjektumhoz (CDO). A rendszer újraindításáig nem lesz elérhető egyetlen, ehhez a fájlrendszerhez társított kötet sem. A végső állapot a következő volt: %1.
13088. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: UInt64.
13089. Érvénytelen elérési út: „X”.
13090. A típustár-importáló hibát észlelt típus-ellenőrzés közben. Próbálja meg osztálytagok nélkül végrehajtani az importálást.
13091. A PAStore program lekérte az Active Directory IPsec-házirendjének változásait, megállapította, hogy az Active Directory elérhető, és alkalmazta a változásokat. Már nem az Active Directory IPsec-házirendjének gyorsítótárazott példánya van használatban.
13092. A Windows nem tud memóriát lefoglalni. A tartományi csoportházirend-objektumok frissítése sikertelen.
13093. %1 (%2) %3Nem lehet átalakítani a rekordformátumot a következő rekord esetében: %4:%5:%6.
13094. Az alkalmazás tiltott aktiválási környezetet próbált aktiválni.
13095. A karakterlánckötés érvénytelen.
13096. Helyi egyéni hi&bák:
13097. Név: %1!wZ!, állapot: %2!x!, típus: %3!x!, megjegyzés: "%4!wZ!"
13098. A tanúsítvány nem teljesíti vagy nem tartalmazza az Authenticode(tm) pénzügyi kiegészítő mezőket.
13099. A címzettnek nem volt SMTP-címe
13100. A számítógép platformmegbízhatósági modulja (TPM) nem működik a jelenlegi BIOS-vezérlőprogrammal. Érdeklődjön a BIOS frissítéséről a számítógép gyártójánál.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions