English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

401. Az eszköz nem megfelelő válasz(oka)t küldött az egér alaphelyzetbe állítása után.
402. Hiányoznak a következő tulajdonsághoz tartozó elérőmetódusok: X.
403. Az esemény nem tudta meghívni az összes előfizetőt
404. A /Mirror kapcsoló csak az /ImportRoot: parancshoz használható.
405. Adatbázis adatainak felülírása nullákkal
406. Az átadott elérési út érvénytelen
407. Sikeresen megtörtént a fax (%1) küldése a címzettnek: %3.
408. A hívás feldolgozása közben egy WSALookupServiceEnd hívás történt. A hívás meg lett szakítva.
409. Írja be az új időt:
410. A művelet a hatókörön kívül van.
411. A rendszer érvénytelen alkalmazkodó zárolási nyugtát kapott.
412. Címkeérték: IIS-gyorsítótárazás újraelemzési pontja
413. FTP válaszállapot=X, Y.
414. A helyi tranzakció megszakítva.
415. A DHCP-címfoglaló ismeretlen kódot (%1) tartalmazó üzenetet kapott. Az üzenet nem volt sem BOOTP-kérés, sem BOOTP-válasz, és a rendszer figyelmen kívül hagyta.
416. A program olyan elemet talált (%1), amely NEM egyezik a definiált metabázisosztályokban lévő egyetlen elemmel sem. Az érvényes osztálydefiníciókat az mbschema.xml fájlban találja.%2%3%4%5
417. Nincs megjelenítendő VDS-hardverszolgáltató.
418. A böngésző vezérlője nem hozható létre
419. Általános QoS-hiba.
420. A sémaobjektum nem található.
421. Hibák miatt nem sikerült az elosztott fájlrendszer épségének ellenőrzése a következőn: <%1>.
422. Belső hiba - a lemez nem tartalmaz nyilvános partíciót
423. A következő paraméter érvénytelen: %1!c!
424. Az XML-attribútumnak nem engedélyezett értéke van (""). A program figyelmen kívül hagyja a tulajdonságot.%1%2%3%4%5
425. A Windows nem tudta rögzíteni az Eredő házirend (RSoP) adatait. Ezek leírják a számítógépre vagy a felhasználóra alkalmazott csoportházirend-objektumok hatókörét. Ezt okozhatja az, hogy le van tiltva az Eredő házirend, vagy le van tiltva vagy állítva a WMI szolgáltatás, vagy más WMI-hibák állnak fenn. A csoportházirend-beállításokat sikeresen alkalmazta a rendszer a számítógépre vagy a felhasználóra, ennek ellenére a felügyeleti eszközök jelentései pontatlanok lehetnek.
426. %1 KB
427. A vezérlőnek nincsenek portjai.
428. A WaitForMultipleObjects ismeretlen hibafeltételt adott vissza. A trap nem lesz elküldve.
429. A QoS szolgáltatófüggő pufferében érvénytelen alakzat/elvetés módú objektum található.
430. Nem található zárójel, vagy az előző token és a zárójel távolsága nulla (például „0x,” esetén).
431. A(z) %6 (%4) diagnosztikai modul hibát észlelt a(z) %1 forgatókönyv kezelése során, példány: %2, eredeti tevékenység azonosítója: %3. Hibakód: %5.
432. Hiba történt a megadott adatelem törlésére tett kísérlet közben.
433. A Kerberos protokollhibába ütközött az intelligenskártya-alrendszer használatára tett kísérlet közben.
434. A társított folyamatban futó szálak.
435. A létrehozott COM+ komponensnek a működéshez közös objektumhasználatra van szüksége.
436. Az objektumfelületnek túl sok metódusa van események indításához
437. A megadott webhelyhez nem létezik webhelybeállítási objektum.
438. A rendszer új csomópontot (%1) adott a feladatátvevő fürthöz.
439. Elérte a kötetek maximális számát, nem lehet további dinamikus kötetet létrehozni.
440. MODE Beállítja egy rendszereszköz paramétereit.
441. Jelszóhibák léptek fel a hitelesítő adatok kezelőjének használata során. Ennek orvoslásához indítsa el a Vezérlőpultról a Tárolt felhasználónevek és jelszavak alkalmazást, és újra írja be a hitelesítő adatok jelszavát (%1).
442. Az IPBOOTP nem tudott időzítési sort létrehozni a CreateTimerQueue segítségével. Az adat a hibakód.
443. Abszolút elérési út információt kell megadni.
444. A csomópontnév megadása kötelező.
445. StreetTalk Directory Assistance - STDA-kiszolgálók
446. Kapcsolódási paraméterek
447. Már létezik ilyen nevű engedélycsoport a kért szinten.
448. A metódushoz tartozó mutató NULL volt.
449. A fájl ellenőrzőösszege helytelen.
450. Azt jelzi, hogy a komponens figyeli-e az eseménynapló változását.
451. Az összes hálózati illesztő saját tulajdonságainak listázása:
452. A(z) %1 címtárpartíció metaadatainak/kereszthivatkozásainak törlése.
453. A csatolt objektum forrásosztálya megváltozott
454. Felhasználó társítása a(z) %1 titkosított mappával
455. %1 - Cserélhető meghajtó
456. megosztásmegsértés:
457. Intelligens kártyák olvasása...
458. A csúszka használatával növelhető a kódösszeállítás minimális megbízhatósági szintje.
459. A megadott Visual elem már gyermeke egy másik Visual elemnek, vagy egy CompositionTarget elem gyökerének.
460. Az MS DTC Naplókezelő ellenőrzőpontot talált.
461. Annak meghatározása, hogy cookie nélküli munkamenetek legyenek-e használatban az ügyfél-munkamenetek azonosítására
462. A DNS-kiszolgáló nem tudott erőforrás-rekordot létrehozni az objektum (név: %1, zóna: %2) számára . Az erőforrás-rekord definíciója hibás az Active Directoryban, vagy érvénytelen DNS-nevet tartalmaz. Az eseményadat tartalmazza a hibát.
463. Hiba történt a -C beállításban megadott kapcsolódási karakterlánc elemzésekor. Hiba: X
464. Hiba történt a kérelem automatikus ismételt továbbítása során.
465. A(z) %2 kötet visszafejtése leállt.
466. Érvénytelen fájldátumok. A(z) %1!ls! időpont korábbi, mint a(z) %2!ls! időpont.
467. Nem lett kibocsátva erőforrás-jogkivonat, mert a felhasználónak nincs egyszerű felhasználóneve vagy e-mail jogcíme az árnyékfiók-hozzárendeléshez, és nem rendelkezik az Active Directory tartományi szolgáltatások csoportjaihoz rendelhető csoportjogcímekkel.
468. A névhasználati környezet nem távolítható el, mert replikálva van egy másik kiszolgálóra.
469. Alkalmazáskészlet törlése
470. A rendszer a fürtcsomópont karbantartásának részeként alaphelyzetbe állította a fürtszolgáltatásra vonatkozó bejegyzéseket a beállításjegyzékben.
471. Sikertelen engedélyezés
472. ASN1: rossz választási érték.
473. FieldInfo csak RuntimeFieldInfo típusú lehet.
474. Az erőforrás-tulajdonság módosítási kísérlete nem sikerült, mert ütközik egy másik, már létező tulajdonsággal.
475. Finger: socket:
476. Az ügyfél érvényes bejelentkezésgyorsítási jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként, de az nem arra a résztvevőre vonatkozik, amelyikre a bejövő jogkivonat. A bejelentkezésgyorsító jogkivonat adatai helyett a rendszer a bejövő jogkivonat adatait vette figyelembe. A naplózási házirendtől függően a jogkivonat további adatai bekerülhetnek egy 10530-as eseménybe ugyanezzel a tranzakcióazonosítóval.
477. Az eseménynaplófájl az olvasások között megváltozott.
478. Nem lehet az IP-figyelési lista minden bejegyzését konvertálni. Minden elérhető adaptert figyel illesztőprogram.
479. %1 (%2) %3Az adatbázis helye megváltozott. Régi hely: %4; új hely: %5.
480. A WebPermission igénymetódusának végrehajtása sikertelen az átirányítási URI számára.
481. Egy rendszeradatokat tartalmazó kötet visszaállítása nem sikerült.
482. A konstans nem felel meg a definiált típusnak.
483. A /Root kapcsolóban és az importfájlban megadott névtér eltérő.
484. Forrás [%2]: A cél érvénytelen. Javítsa az áttelepítőtáblát, majd próbálja újra.
485. Nem olvasható adat a szállítási kapcsolatról: X.
486. A(z) "%1" kapcsolatengedélyezési házirend nem frissíthető. A következő hiba történt: "%2".
487. A terheléselosztási házirend beállítására szolgáló hívásban megadott elérésiút-azonosító érvénytelen
488. A művelethez nem áll rendelkezésre fürtcsomópont
489. A fájlnév nem lehet NULL.
490. %1 (%2) %3Szinkron lapolvasási ellenőrzőösszeg-hiba (%4) történt. Ha a hiba továbbra is fennáll, állítsa vissza az adatbázist egy korábbi biztonsági másolatból.
491. Az Unicode-tartomány érvénytelen.
492. A fájl vagy a könyvtár sérült vagy nem olvasható.
493. Nincs DNS-kiszolgáló konfigurálva a helyi rendszerhez.
494. A visszaállítási kötetről való olvasás nem sikerült.
495. Ismeretlen attribútum: "%1". A súgó eléréséhez írja be helyette a -? karakterláncot.
496. TypedReference csak beágyazott értékű típusokon hajtható végre.
497. A Byot átjáró nem tudta delegálni az aktiválást. Lehet, hogy a létrehozandó komponens nincs megfelelően konfigurálva. %1
498. A(z) „X” típusleíró és a(z) „Típusnév” deklarálási típusú metódusleíró nem kompatibilis. Azonos MethodBase értékű RuntimeMethodHandle leírót és deklarálási RuntimeTypeHandle leírót kell szereznie.
499. A kijelölt (a TwoDigitYearMax elem által meghatározott) "%1" TwoDigitYearMax-érték nem támogatott. A felhasználó területi beállítása nem módosult.
500. Az SSL-kézfogás befejeződött. Állapot: %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions