English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

15201. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. Ismeretlen naplórekordtípus.
15202. A DHCP szolgáltatás nem tudja elérni az adatbázishoz megadott elérési utat
15203. UserDomainName sikertelen natív hívása.
15204. Csoporttagság
15205. Több memóriát nem lehet lefoglalni.
15206. A Központi Windows-telepítési szolgáltatások érvénytelen üzenetet kaptak.
15207. Érvénytelen paraméter: '%1'.
15208. A küldés nem sikerült. A hívásra nem faxkészülék válaszolt. A szolgáltatás újra megpróbálja elküldeni a faxot. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
15209. A kért TextDecorationCollection karakterlánc érvénytelen: „X”.
15210. A kiszolgálón nincs hely a nyomtatásra váró fájl tárolására.
15211. A fejléc értéke érvénytelen
15212. Nem sikerült a tranzakciókezelő inicializálása. A tranzakcióműveletek nincsenek támogatva.
15213. A hitelesítésszolgáltató nem tudott egy tanúsítvány közzétenni a következő fájlban: %1.
15214. A kért URI-azonosító érvénytelen ennél az FTP-parancsnál.
15215. Konfigurációs fájl olvasása a következőből: %1
15216. A parancs szintaxisa nem megfelelő.
15217. Kivétel történt a BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő engedélyezésekor. A kivétel a(z) %1 kezelőszakasz módosításakor történt. Kivétel :%2
15218. A faxszolgáltatás nem tudta helyreállítani a faxok várólistáját. Minden függőben lévő faxot újra el kell küldenie.
15219. Decimal típusú változó skálázó tényezője csak 0 és 28 közé eshet, a határokat is beleértve.
15220. A bejegyzések száma meghaladja a VisualCollection gyűjteményben megadott kapacitást.
15221. A NetworkStream osztály nem támogatja a 0 milliszekundumos időtúllépést, adjon meg nullánál nagyobb értéket az időtúllépéshez.
15222. Egyéni elemek csak a következőn alkalmazható: %1. Helyezze át vagy törölje ezt az egyéni elemet. Helytelen XML:%2%3%4%5
15223. A(z) %2 Bluetooth HID-eszköz jelentései a megengedettnél nagyobbak.
15224. PnP-X IP Bus Enumerator Service
15225. Túl hosszú a karakterlánc.
15226. A felvenni kívánt hely már létezik. X
15227. Hiba a naplózási folyamat leállítása eljárásszál leírójának (%1) leállására való várakozásról. A WaitForSingleObject visszatérési kódja: %2.
15228. Címtárszolgáltatás replikációja
15229. A rendszer eltávolította a meglévő gyorsítótári bejegyzést, mert a kiszolgálón megváltozott egy újraindított válasz, a gyorsítótár LastModified dátuma = X, új LastModified dátum = Y.
15230. A(z) %1 erőforráscsoport áthelyezése.
15231. Nem kérdezhető le a fájlnév.
15232. A címtárszolgáltatás nem érhető el.
15233. Felsorolja a csomópont-konfiguráció által örökölt felhatalmazási szabályokat. Ezek itt nem szerkeszthetők.
15234. Helyi tartomány.
15235. Az IPRIPv2 figyelmen kívül hagyja az állomásútvonalat (célhálózat: %1, következő ugrás: %2), amelyet a következő IP-című szomszéd hirdetett meg: %3, mivel az útvonalat fogadó kapcsolaton az állomásútvonalak elutasítása van beállítva.
15236. A rendszer eltávolította a meglévő gyorsítótári bejegyzést, mert érvénytelennek bizonyult.
15237. * "%1" író:
15238. Folyamatkép kiírása
15239. %1 (%2) %3Az adatbázismotor sikeresen átalakította a(z) %5 formátumú '%4' adatbázist %6 formátumúvá.
15240. A forráskötetek egyikének visszaállítása sem történt meg.
15241. Szigorú elnevezéshez használandó kulcstároló megadása
15242. A metaadatok kezdeti beolvasása: Nem található a(z) %2 kötet feladatátvételi metaadatrekordja. A kötetet helyre kell állítani.
15243. Az objektum típusa csak Char lehet.
15244. A kulcs nem exportálható.
15245. Próbáljon meg újra kapcsolódni a hálózathoz
15246. Az értéktömb minden elemének egy és kilenc közé kell esnie, kivéve az utolsót, amely nulla is lehet.
15247. A tulajdonos nem található a megbízható tanúsítványok listájában (CTL).
15248. Minden RoutedEventArgs elem esetében léteznie kell egy hozzárendelt, nem null értékű RoutedEvent elemnek.
15249. A következő alkalmazáskészlet le lett tiltva: %1. Az alkalmazáskészlet engedélyezésére irányuló HTTP.sys-kérelem sikertelen. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
15250. A megbízható helyek zónájából származó kódok az Internet engedélycsoportot kapják. Ez az engedélycsoport az internetes kódnak az elszigetelt tárolók használatára és a kezelőfelülethez való korlátozott hozzáférésre biztosít jogosultságot.
15251. A Http.sys nem tudta feldolgozni a processzor működés közbeni hozzáadásával kapcsolatos eseményt. Állapot: %2.
15252. A(z) „X” értéke nem változtatható meg a bájtok lekérése után.
15253. A Windows Installer nem engedélyezi a felügyelt meghirdetett termékek frissítését. A frissítés alkalmazásához a termék legalább egy szolgáltatását telepíteni kell.
15254. A(z) %3 csoportházirend-objektum %1 %2 beállításeleme nem lett eltávolítva, mert a következő hibakódot adta vissza: '%4'%%100790275
15255. A használandó egyéni adatbázis neve, arra az esetre, ha az -sstype beállítás értéke „c”.
15256. %1 (%2) %3A program hibás laphivatkozást (hiba: %4) fedezett fel az adatbázis (%7) B-fájában (objektumazonosító: %5, PgnoRoot: %6) %7 (%8 => %9, %10).
15257. A WebProxy kivételbe ütközött a következő proxyparancsfájl letöltése/fordítása közben: X.
15258. Az előugró menü már aktív.
15259. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta leállítani a teljesítményszámlálók gyűjtésének időzítőjét. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
15260. A motor foglalt, és nem állítható le.
15261. A rendszerállapot-visszaállítás befejeződött
15262. A kért művelet nem fejezhető be. Az adathordozó írásvédett.
15263. Helyettesítő név: %1!.*s!
15264. A DFS-névtérbeli fürt fájlmegosztás-erőforrása (%1) nem helyezhető online állapotba, mert hiba történt (%2).
15265. * A(z) %1 objectClass attribútumában nem számítógép szerepel
15266. Az alkalmazásminősítő keresési szolgáltatás elindítása nem sikerült.
15267. Az SCSI-kérés sikertelen volt.
15268. Megszűnt a kapcsolat a tranzakciókezelővel.
15269. A WMI-adatelem vagy -adatblokk csak olvasható.
15270. A gyorsítótárazott verzió érvénytelen, HTTP 1.0 használata feltételezve.
15271. A jelenlegi rendszerindító kötetet tükrözte egy MBR lemezre. Az MBR lemezről nem tudja elindítani a rendszert.
15272. A távoli elemek közötti szimbolikus csatolások le vannak tiltva.
15273. BinaryReader érvénytelen hosszúságú karakterláncot érzékelt: X karakter.
15274. A leállítási kísérlet nem sikerült.
15275. Az objektumnak DSA-osztályúnak kell lennie.
15276. A DNS-proxyügynök nem tudott %1 bájt memóriát lefoglalni. Ez a hiba azt jelezhet, hogy kevés a rendszerben a virtuális memória, illetve, hogy belső hiba történt a memóriakezelőben.
15277. A kért tulajdonság nem található az üzenetfejléc névterületén.
15278. Az xa_open hívás sikertelen volt az XA erőforráshoz.
15279. Az újonnan kijelölt alrendszer: %1!d!.
15280. Címtártartományhoz tartozó kiszolgálót talált a rendszer
15281. A felismert elemek egyikének érvénytelen a formátuma.
15282. A következő napló már regisztrálva van forrásként a helyi számítógépen: X.
15283. (GMT-10:00) Hawaii
15284. Takarítás befejezése.
15285. CHKDSK Ellenőrzi a lemezt, és megjeleníti az ellenőrzés eredményét.
15286. A bejelentkezési munkamenet azonosítója már használatban van.
15287. Nincs több helyi meghajtó.
15288. A(z) '%1' időpontban indult ütemezett biztonsági mentés meghiúsult, mert az ütemezési beállítások nem találhatók.
15289. A COM+ nem tudta aktiválni a komponenst, mert az aktiválás nem fejeződött be a megadott idő alatt.
15290. Forgatókönyv-életciklus
15291. BELSŐ hiba - a lemez privát területének tartalma érvénytelen
15292. Konfigurációs biztonsági másolat törlése
15293. %1: A fájlrendszer nem támogatja a titkosítást.
15294. A tranzakciós erőforrás-kezelő már konzisztens állapotú. Helyreállításra nincs szükség.
15295. A tárolófájl összevonása nem sikerült (sikeres véglegesítés).
15296. Az MS DTC nem tudott konzolt lefoglalni.
15297. A betűtípus neve: %1
15298. A művelethez egy letiltott kötet szükséges
15299. Az osztálynév vagy az osztályinformáció már használatban van.
15300. Nincs szabad memória a vállalati objektumazonosító egésztömbjéhez. A trap nem lesz elküldve.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions