English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

11201. A közzétevői metaadatok nem találhatók az erőforrásban.
11202. Finger: connect:
11203. Szolgáltatóbeállítások
11204. %1 (%2) %3A naplózási puffer méretére vonatkozó rendszerparaméter értéke (%4 szektor) nagyobb, mint a maximálisan lehetséges %5 kB (naplófájl mérete mínusz a lefoglalt terület).
11205. Az írásvédett tartományvezérlő előléptetésekor a(z) %1 helyobjektum beállításainak megadása sikertelen volt.
11206. Nem sikerült a helyreállított kötet fájlrendszerének kiterjesztése vagy csatlakoztatása.
11207. A tartományi címtárpartíció replikálása...
11208. Tanúsítványszolgáltatások
11209. Zónarekordok
11210. Helytelen alakú \k<...> visszafelé irányuló hivatkozást nevezett meg.
11211. A kártya sikeresen bekerült a kártyagyűjteménybe.
11212. Az IRQ-fordító nem tudta az erőforrásokat lefordítani.
11213. A szolgáltatás nem érhető el, a vezérlőkapcsolat bezárása folyamatban
11214. A felhasználónak továbbítási címe van.
11215. - Összetevő függőségei:
11216. %1 (%2) %3%10 másodperc után a következő rendszerhiba miatt nem sikerült a(z) %4 fájl írása: %8. (Eltolás: %5; bájtok száma: %6.) "%9". Az írási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %7. Ha ez a hiba továbbra is fennáll, akkor lehet, hogy a fájl sérült, és visszaállítását egy korábbi biztonsági másolatból kell elvégezni.
11217. A folyam nem támogatja az írást.
11218. A célkapucsoporttal nem társul célkapu.
11219. A következő hiba történt a(z) '%1!ls!' fájl adatfolyamának létrehozása során:
11220. A megadott objektum nem lehet egy általános típus példánya.
11221. A Windows nem tudta rögzíteni az Eredő házirend (RSoP) adatait a(z) <%8> csoportházirend-bővítményre vonatkozóan. A csoportházirend-beállításokat sikeresen alkalmazta a rendszer a számítógépre vagy a felhasználóra, ennek ellenére a felügyeleti eszközök jelentései pontatlanok lehetnek.
11222. Hiányoznak a következő eseményhez tartozó elérőmetódusok: X.
11223. Névfordítás: a bemenő név megvan, de a nem a társított kimenő formátumba.
11224. Helyi súgóinformációk nyomtatása
11225. Az ügyfél által megadott SSPI-csatornakötések helytelenek voltak.
11226. Az Asztalablak-kezelő a következő kóddal lépett ki: (%1)
11227. Az ügyfél házirendje szerint a MinFresh = X.
11228. A dinamikus üresjárati terhelés a dinamikus üresjárati küszöb %1%%-a. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) visszaállítja a munkavégző folyamatok üresjárati időkorlátját a konfigurált értékre. Munkavégző folyamatok jelenlegi száma: %2, jelenlegi összes lefoglalás: %3 MB, teljes fizikai memória: %4 MB, jelenlegi szabad fizikai memória: %5 MB.
11229. %1: %2 fájlból nem lehet karakterláncokat olvasni.
11230. Az újonnan kijelölt meghajtó: %1!d!.
11231. A kódösszeállításban kettőzött dinamikus modulnév található.
11232. A csoportházirend megakadályozta, hogy a(z) %1 (%2) számú folyamat módosítsa a felhasználói szabványok és formátumok információit.
11233. %1 (%2) %3A(z) "%4" fájl %5 eltolási értékénél (adatbázislap: %8) %6 bájt hosszban beolvasott adatbázislap nem felelt meg az ellenőrzésen. A sérült %7. bit ki lett javítva. A problémát valószínűleg hibás hardver okozza, ezért továbbra is fennállhat. Az ilyen jellegű átmeneti hibák egy súlyosabb hibát jelezhetnek a fájlt tartalmazó tárolási alrendszerben. A hiba diagnosztizálásáért forduljon a hardver forgalmazójához.
11234. Leírás. . . . . . . . . . . . . . . . : %1
11235. A választó már rajta van az ellenőrzött választók listáján.
11236. A kötet árnyékmásolatának olvasása a forráson nem sikerült.
11237. A helyettesítő Unicode karaktereket párban kell kiírni az adott hívásban, nem különállóan. Próbálkozzon karaktertömb átadásával.
11238. Alias-hurok található a CNAME vagy DNAME rekordok között.
11239. Érvénytelen formátumú %1 paraméter: "%2" - értéke kizárólag a következők valamelyike lehet: "%3".
11240. %1: ismeretlen mód.
11241. A következő attribútum értéke csak egész szám lehet: „X”.
11242. Tárolók minimális száma: %1
11243. Fürt kizárás vagy megszüntetés utáni karbantartása
11244. Felhasználó társítása a(z) %1 mappa fájljaival
11245. Nem sikerült a felhasználó felület nyelvéhez tartozó visszalépési sorrend módosítása a következőre: "%1". Állapotkód: %2.
11246. Az infravörös fájlátviteli szolgáltatás nem tudott kapcsolódni a másik géphez. A jelentett hiba: %1.
11247. Az objektum felszabadítva
11248. Új engedélycsoport létrehozása
11249. Azonos gyorsítótár
11250. Nem található a SupportedView paraméter a beállításjegyzékben. A bővítési ügynök leáll.
11251. A hatókör paraméterei nem helyesek. Vagy már létezik a hatókör, vagy az alhálózati cím és maszk nem konzisztens egy létező hatókör alhálózati címével és maszkjával.
11252. Karakterlánc nem lehet nulla hosszúságú.
11253. A lemezen nincs elég szabad hely a kérés teljesítéséhez
11254. A fájl (%1) írása nem engedélyezett.%2%3%4%5
11255. A kivonatot inicializálni kell, mielőtt kivonatértékeket kér.
11256. Nyomkövetés létrehozása, ha a kérelem végrehajtása a megadott válaszállapotkódok valamelyikét eredményezi, a következő formátumban: "kód1,kód2,..."
11257. Biztonsági azonosító neve = %1\%2 (felhasználó)
11258. Az illesztőprogram nem tudja megnyitni az ISAPNP kulcsot: %2.
11259. A megadott nyomtatásfigyelőnek nincsenek meg a kért funkciói.
11260. A művelet több DSA-ra van hatással
11261. A felhasználó módosította a másodlagos rendezést a következőre: "%1".
11262. A DHCPV6R nem tudott létrehozni egy időzítő várósort a CreateTimerQueue használatával. Az adat a hibakód.
11263. Nincs elég memória a dinamikus változók lefoglalásához.
11264. Az IGMP nem tudott szemafort létrehozni. Az adat a hibakód.
11265. A DHCP-kiszolgáló nem tudta létrehozni vagy megkeresni a DHCP-rendszergazdák helyi csoportot a számítógépen. A hibakód az adatban van.
11266. Az érték érvénytelen.
11267. Egy kulturális környezet csak akkor lehet szülő, ha X lépésen belül vissza tud váltani az állandó kulturális környezetre. A következő kulturális környezet visszaváltási lánca sajnos túl hosszú: Y. Válasszon másik kulturális környezetet.
11268. A következő értéke kizárólag NaN vagy egy 1-nél nem kisebb véges érték lehet: X.
11269. Egy megadott jog nem létezik.
11270. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem küldött kérelmet a(z) %1 protokollnak a következő virtuális hely %3 alkalmazásához tartozó konfiguráció eltávolítására: %2. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) azt fogja feltételezni, hogy a protokoll le van tiltva. A helyes állapot biztosításához indítsa el, majd állítsa le a virtuális helyet. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
11271. Bejelentkezési kísérlet a bejelentkezésre engedélyezett időszakon kívül.
11272. A teljesítményszámláló objektum példányneve.
11273. Érvénytelen argumentumok.
11274. Az adatbázis-művelet íráshiba miatt nem sikerült.
11275. Amikor beágyazott típus kijavításakor megadja a FieldInfo objektum tartalmát, akkor az azt tartalmazó objektum érvényes azonosítóját is meg kell adnia.
11276. A megadott munkavégző folyamatban szereplő kérelmek keresése
11277. Egy másik HwndTarget elem már hozzá van rendelve ehhez az ablakhoz.
11278. Túl sok fájl van megosztásra megnyitva.
11279. %1: Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások kivételt talált a(z) %2 címen. Jelzők = %3. A kivétel: %4.
11280. Az xpath kifejezés túllépte a támogatott komplexitást. Egyszerűsítse vagy szeletelje több egyszerű kifejezésre.
11281. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A LogWrite hibakódja: %1.
11282. Jelenleg nincs letiltva RAID-5 oszlop, a műveletre nincs szükség
11283. A telepített házirendek érvénytelenek a naplófájlban.
11284. A kódcsoport a helyi számítógépről származó összes kódot teljesen megbízhatóvá teszi.
11285. A hozzáférés megtagadva. Lehet, hogy nincs megfelelő rendszergazdai jogosultsága a feladat végrehajtásához. Forduljon a rendszergazdához.
11286. X” nem használható csatornagyűjtő szolgáltatóként. Nem valósítja meg a következőt: „Illesztőfelület-típus”.
11287. Az eszközön (%1) található %2 fájl rossz blokkot tartalmaz.
11288. A küldés nem sikerült. Nem volt tárcsahang. A szolgáltatás újra megpróbálja elküldeni a faxot. Feladó: %1. Számlázási kód: %2. Feladó cége: %3. Feladó telephelye: %4. Eszköz neve: %5. Feladat azonosítója: %6. Felhasználónév: %7. Az eseménnyel kapcsolatban részletes adatokat a műveletnaplóban talál.
11289. Az (operációs rendszer alapján) alapértelmezett ASP.NET-fiók SQL Server Express (SSE) programban való automatikus adatbázis-létrehozási képességének engedélyezése a fióknak az adatbázis-létrehozói szerepkörbe való felvételével.
11290. Ez a művelet csak Windows Server 2003 vagy újabb rendszerű tartományvezérlőkön támogatott
11291. Nem sikerült kapcsolódni a távoli kiszolgálóhoz.
11292. Replikációs kör megkezdése %1 és a RID műveleti főkiszolgáló (%2) között, így az új replika felhasználókat, csoportokat és számítógép-objektumokat is létrehozhat.
11293. Az IAsyncResult objektum nem az adott típus megfelelő aszinkron metódusából származik, vagy az EndWrite hívása többször történt ugyanazzal az IAsyncResult objektummal.
11294. A laphiba nullázott lapra vonatkozott.
11295. Ennek a fájlnak a módosítása helytelen viselkedést eredményezhet, és elvész, ha
11296. A puffer túl kicsi
11297. Érvénytelen URI: túl hosszú az URI-séma.
11298. Nem sikerült hitelesítő adatokat szerezni a Kerberos kiszolgáló ISAKMP/ERROR_IPSEC_IKE szolgáltatásához. A Kerberos hitelesítés nem fog működni. Ennek legvalószínűbb oka a tartománytagság hiánya. Ez normális, ha a számítógép munkacsoport tagja.
11299. A becsült sávszélesség az egyik kapcsolaton: %1 kb/s.
11300. Kódösszeállítások elszigetelése felhasználó alapján

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions