English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

15701. Nem támogatott tulajdonság
15702. A megadott hálózatnév formátuma érvénytelen.
15703. M&unkamenet-állapot módja:
15704. A rendszer törölte a naplóbejegyzést a naplóból.
15705. Érvénytelen engedélyállapot.
15706. A környezet nem megfelelő.
15707. A %1!ws! parancshoz meg kell adni egy helyes formátumú elosztott fájlrendszerbeli csatlakozási pontot.
15708. tcp/finger: ismeretlen szolgáltatás
15709. A fürtszolgáltatás nem találja a kvórumlemezt.
15710. A megadott paraméterek száma nem egyezik a várttal.
15711. Az eszköz (%1) a határidőn belül nem adott választ.
15712. Nem sikerült a fájlok és mappák biztonsági beállításainak megadása a felhasználó '\WindowsImageBackup\' mappájában. Ellenőrizze, hogy a felhasználónak van-e engedélye a korábbi biztonsági másolat felülírására.
15713. Fájlrendszer
15714. A(z) <%1> meghajtó nem létezik.
15715. Hibás az ILGenerator használata.
15716. Létező konfigurációkészlet vizsgálata...
15717. A(z) %1 szolgáltatás elindult.
15718. A pontok számának nagyobbnak kell lennie nullánál.
15719. A laptípusok nevét vagy a laptípusokat tartalmazó tömb nevét meg kell adni
15720. Az IIS ügyféltanúsítvány-hozzárendelési konfigurációja nem tölthető be a(z) %1 helyhez. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
15721. A művelet nem fejeződött be. A Rendszer eseménynaplóban talál további tájékoztatást a hibáról. Zárja be a Lemezkezelés konzolt, majd mielőtt újra próbálná a műveletet, nyissa meg újra a Lemezkezelés beépülő modult, vagy indítsa újra a számítógépet.
15722. Nem megbízható főtanúsítvány:: Tulajdonos: <%1> Sha1-ujjlenyomat: <%2>
15723. Író állapotinformációinak listázása ...
15724. A rendszerleíró kulcsnak alkulcsai is vannak, és ez a metódus nem támogatja a rekurzív eltávolítást.
15725. Az újonnan kijelölt célkapucsoport: %1!d!.
15726. A bitkép metaadatai nem kompatibilisek ezzel a tárolóformátummal.
15727. A(z) „Tulajdonság neve” tulajdonság nem hozható létre alapértelmezett értékéből, mert az alapértelmezett érték eltérő típusú.
15728. A Microsoft iSCSI-kezdeményező szolgáltatás nem indult el.
15729. Kísérlet történt egy, a lemezen nem létező elérési út használatára.
15730. Nem lehet megkapni a meghajtó állapotát.
15731. A csoportházirend feldolgozása sikertelen. A Windows nem tudott keresést végezni az Active Directory szervezeti hierarchiájában. További információk az esemény részletei között találhatók.
15732. A kérelem tartalomtípus (Content-Type) fejlécmezője nem állítható be többrészes (multipart) típusúra.
15733. A tartalomegyesítést a felhasználó megszakította
15734. Az Objektumkezelőnek ismét elemeznie kell a fájlnevet, mivel az most csak szimbolikus csatolás.
15735. Futásidejű verzió:
15736. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta módosítani a kiszolgáló szerepkörét, mert helytelen egy terméktípus-azonosító beállításkulcs értéke.
15737. A napló megteltségének kezelésére vonatkozó kérés már megtörtént.
15738. A megadott logikai egység érvénytelen.
15739. MaxCapacity értéke nem lehet egynél kisebb.
15740. Érvénytelen számú paraméter
15741. A kérés feldolgozásához megadott puffer túl kicsi.
15742. A(z) %2 tartomány %1 nevű tartományvezérlője nem válaszol. A Hálózati házirend-kiszolgáló átvált egy másik tartományvezérlőre.
15743. A fájl vagy a könyvtár nem újraelemzési pont.
15744. %1 Paraméter: %2
15745. A kötetek legfeljebb 2 TB mínusz 4 GB méretűek lehetnek ahhoz, hogy védelemmel lehessen ellátni őket.
15746. Megh %1!-3lu! %2!-10.10s! %3!5I64u! %4!-2.2s!
15747. A megadott bújtatási módú szűrő már létezik.
15748. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: Double.
15749. A(z) %1 rendszerfájl sérült, és valószínűleg ez okozta azt, hogy a(z) %2 alkalmazás működésképtelenné vált. A Windows nem tudott megpróbálkozni a(z) %1 kijavításával, mert egy korábbi javítási művelet függőben van. Indítsa újra a számítógépet, és adja ki az "sfc /scannow" parancsot egy rendszergazdai parancssorból; ez a parancs megkeresi a hibákat, és ha szükséges, kijavítja a fájlt.
15750. Tartományvezérlő adatainak beolvasása.
15751. A(z) "%1" figyelőadapter-protokoll hibás adatot kapott a Windows folyamataktivációs szolgáltatástól, ezért leáll. Ennek oka, hogy a figyelőadapter hibás adatot kapott a Windows folyamataktivációs szolgáltatástól. A hiba elhárításához állítsa le a figyelőadaptert, majd a Windows folyamataktivációs szolgáltatást, ezután indítsa újra a Windows folyamataktivációs szolgáltatást, majd végül a figyelőadaptert.
15752. Sérült .resources fájl. A(z) X névindex erőforrásneve túllépi a folyam végét.
15753. Az Asztalablak-kezelő végzetes hibát (%1) észlelt
15754. Tulajdonságlapok
15755. A fájlhelyreállítás hibák miatt meghiúsult.
15756. Nem történt összehasonlítás, mert ahhoz legalább két névtérpéldányt kell megadni.
15757. Az osztály nincs beállítva az emelt szintű aktiválás támogatására.
15758. A csoport vagy az erőforrás nincs megfelelő állapotban a kért művelet végrehajtásához.
15759. A helyobjektumon beállítható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
15760. Leírás: Számítógépet ad hozzá a címtárhoz.
15761. A szövegformázási motor nem tudja beállítani a megállási feltételeket a következő hiba miatt: „X”.
15762. Figyelmeztetés: %1, %2, %3, %4.
15763. NetBIOS a TCP/IP felett. . . . . . . . : Engedélyezve
15764. Egy szükséges cím kimaradt egy szoftvercsatorna-műveletből.
15765. A megadott adathordozó-típus használata esetén a biztonsági mentések tárolójaként a fájlok kihagyása nem lehetséges.
15766. %1 könyvtár %2 bájt szabad
15767. A dinamikus BOOTP-attribútum nem kapcsolható ki vagy be.
15768. A(z) '%1' időpontban indult biztonsági mentés meghiúsult, mert egy másik ügyfélen keresztül a helyreállítás tervezése folyamatban van. Futtassa újra a biztonsági mentést.
15769. A(z) %2 illesztőprogram leállt
15770. A lokális változó érvényességi köre nem volt megfelelően lezárva.
15771. A megadott INF nem megfelelő típusú ehhez a művelethez.
15772. Nem helyezhető online állapotba a fürt %1 IP-címerőforrása, mert ismétlődő IP-címet (%2) észlelt a rendszer a hálózaton. Győződjön meg arról, hogy az összes IP-cím egyedi.
15773. Jelölje be azokat az elemeket, amelyeket a Lemezkarbantartó automatikusan eltávolíthat az ütemezett időpontokban.
15774. Érvénytelen webhely
15775. A feladat XML-kódjából hiányzik egy kötelező elem vagy attribútum.
15776.
15777. A forgatókönyvesemény-leképező (SEM) számára egy túl sok záróeseménnyel rendelkező forgatókönyv lett megadva.
15778. A következő alkalmazáskészlet le lett tiltva: %1. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem tudta engedélyezni az alkalmazáskészletet (%1), mert a Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) által a következő protokollnak küldött kérelem sikertelen volt: %2. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
15779. MSBUILD : Hiba: MSB1006: A tulajdonság érvénytelen.
15780. Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_recover függvényét hívta. Az xa_recover függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
15781. %1 (%2) %3A(z) %4 árnyékmásolat-példány indítása. Ez Teljes típusú árnyékmásolat lesz.
15782. Az InitialRadius értékének egy 1-nél nem kisebb véges számnak kellene lennie.
15783. Az inicializáció befejeződött. Reprodukálja a problémát, majd nyomja le a CTRL-Z billentyűkombinációt.
15784. A rendszer nem tudja olvasni a megadott eszközt.
15785. Az indítás után a szolgáltatás megszakította az "indítás folyamatban" állapotot.
15786. Belső hiba - A művelet nem engedélyezett, mert a kötet még mindig inicializálás alatt áll
15787. Nem sikerült letiltani a(z) %2 kötet automatikus feloldását.
15788. A módosítandó alkalmazáskészlet neve
15789. A megadott struktúra csak közvetlenül átadható típus lehet, vagy pedig tartalmaznia kell elrendezésadatokat.
15790. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A GetCurrentLogRecord hibakódja: %1.
15791. A kért művelet nem hajtható végre engedélyezett közvetlen csatornán. A csatornát le kell tiltani a kért művelet végrehajtása előtt.
15792. A címkének vagy névnek egy kódcsoportra kell mutatnia.
15793. Az alacsonyabb szintű illesztőprogram valamilyen hibával leállt a következő művelet közben: %1.
15794. Hálózati hiba történt a fürt egy másik csomópontjának való adatküldés közben. Az átvitt bájtok száma a szükségesnél kevesebb volt.
15795. Egy MS DTC-komponensben levő kapcsolatkezelő érvénytelen üzenetet kapott. Eseményspecifikus információ: %1.
15796. Újraindítás közben nem sikerült beolvasni egy kötetfőkulcsot egy helyreállítási jelszóból.
15797. %1 (%2) %3Nem sikerült a beolvasott adatfolyamlap ellenőrzése, mert a lap-ellenőrzőösszegek különböznek (forrásfájl: %4; eltolás: %5; bájtok száma: %6). A várt ellenőrzőösszeg: %8; a tényleges ellenőrzőösszeg: %9. Az olvasási művelet a következő hiba miatt nem sikerül: %7. Ha ez az állapot továbbra is fennáll, állítsa vissza az adatbázist egy korábbi biztonsági másolatból.
15798. A logikai lemezkezelő egy előző konverzió sikertelenségét észlelte.
15799. A "MyAppPool" alkalmazáskészlet leállítása
15800. A(z) "%1" irányelvmodul az alábbi figyelmeztetést naplózta: %2

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions