English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

4001. Egy vagy több adatleíró nincs megfelelően beállítva.
4002. A virtuális könyvtár elérési útja érvénytelen
4003. A megadott adatbázis nem létezik.
4004. A DNS-kiszolgáló egy sérült DNS-csomópont összes rekordját törölte az Active Directoryból. A DNS-csomópont megkülönböztető neve a következő volt: %1.
4005. A parancs végrehajtása sikertelen
4006. A kiszolgálón telepített operációsrendszer-verzió már nem kompatibilis a tartomány aktuális működési szintjével. Emelnie kell a tartomány működési szintjét, a kiszolgáló csak ezt követően lehet tartományvezérlő a tartományban.
4007. A művelet nem engedélyezett, mert a lemez idegen partíciókat tartalmaz.
4008. A hozzáférési lista hosszúsága meghaladja az engedélyezett maximális értéket.
4009. A tár NEM-re állította a DataPduInOrder értékét, holott a kezdeményező IGEN-t kért. A bejelentkezés sikertelen lesz.
4010. Hibás típusattribútumok. A típus nem lehet egyszerre absztrakt és végső.
4011. A felhasználó megszakította a telepítést.
4012. Nem található az egyik kizárandóként definiált lemez.
4013. %1 (%2) %3A(z) %4 fájl biztonsági másolatának elkészítése befejeződött. A fájl nem minden adatát sikerült olvasni (%6 bájtból %5 bájtot tudott a prgram olvasni).
4014. A DfsUtil parancs végrehajtása sikeres.
4015. Aszinkron ISDN V.110
4016. Hiányzó kötelező paraméter: "%1".
4017. A(z) "%1" erőforráscsoport nem frissíthető. A következő hiba történt: "%2". A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy megfelelően konfigurálta az erőforráscsoport beállításait, és a megfelelő értékeket és engedélyeket állította be a RAP.xml fájlban, illetve a RAPStore beállításkulcsban.
4018. A tanúsítvány kulcsalgoritmusa nem támogatott.
4019. Az iSNS-kiszolgálótól kapott verziószám inkompatibilis az iSNS-ügyfélnek ezzel a verziójával.
4020. A Message Queuing API jelzett függvénye váratlan hibával tért vissza. A vonatkozó hibaüzenet-szöveg beolvasása nem sikerült. A Message Queuing API függvény visszatérési értékei a Platform SDK MQ.H fájljában vannak definiálva.%1
4021. TUN - Csatorna mód előnyben részesítése %1!-10.10s!
4022. Sikeresen megtörtént a számítógép csoportházirend-beállításainak feldolgozása. Nem észlelhetők változások a csoportházirend legutóbbi feldolgozása óta.
4023. A Windows folyamataktivációs szolgáltatása nem hozott létre alkalmazáskészlet-konfigurációs fájlt a következő alkalmazáskészlethez: "%1". A hiba típusa: "%2". A probléma elhárításához győződjön meg arról, hogy az applicationhost.config fájl helyes, és újból véglegesítse a legutóbb végrehajtott konfigurációs módosításokat. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
4024. Az internetkapcsolat-megosztási szolgáltatás nem tudott elindulni, mert a kernelmódú fordítómodult egy másik folyamat vezérli.
4025. A(z) „Objektumnév” objektum „X” tulajdonságelérője a következő kivételt váltotta ki: „Y”.
4026. A(z) „Y” érték érvénytelen a következőhöz: „X”.
4027. KEYS bekapcsolva
4028. A Diagnosztikai infrastruktúra halommemória-lefoglalást végzett
4029. A Kerberos alrendszer hibába ütközött. A rendszer protokollra vonatkozó felhasználói kérelmet teljesített olyan tartományvezérlő esetében, amely nem támogatja ennek a felhasználónak a kiszolgálását.
4030. Figyelmeztetés: %1.
4031. Érvénytelen fejlécnév
4032. Nem szüntethető meg a kapcsolat a munkafájllal
4033. Sémafordítási hiba történt: az adattípus (%1) ismeretlen. Nézze meg a sémában az érvényes adattípusokat.%2%3%4%5
4034. A hálózati kapcsolat nyitott fájlokkal vagy folyamatban lévő kérésekkel rendelkezik.
4035. A beírt kötetcímke hosszabb, mint amit a célfájlrendszer megenged.
4036. Az MS DTC erőforrással kapcsolatos adatokat nem sikerült helyesen beállítani a megosztott fürtleíró adatbázisban. Hibaadatok: %1
4037. (GMT+05:00) Jekatyerinburg
4038. %2 adapter: Az adapter kapcsolata működik: 100 Mbit/s - teljes kétirányú
4039. A megadott néven nem létezik leíró.
4040. Az IPBOOTP elvetette a következő IP-című helyi illesztőn fogadott csomagot: %1. A csomag ugrásszáma %2 volt, ez az érték nagyobb az illesztő által fogadott csomagok esetén megengedett maximális értéknél. A DHCP REQUEST csomagokban lévő ugrásszám mező azt jelzi, hogy a továbbító ügynökök hányszor továbbították a csomagot egymás között.
4041. Érvénytelen LDML-dokumentumformátum.
4042. A változatszám ismeretlen.
4043. Sémafordítási hiba történt: Túl sok osztály vagy tulajdonság lett megadva.%1%2%3%4%5
4044. A szolgáltató verziója rossz.
4045. A megtartásos véglegesítés és megszakítás nem támogatott
4046. A művelet nem engedélyezett Típusnév típusú objektumokon, csak Típusnév típusú objektumok használhatók.
4047. (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (Nemzetközösségi Játékok)
4048. Nem sikerült az összes nyomkövetési beállítás betöltése a beállításjegyzékből.
4049. Az Assert, a Deny és a PermitOnly nem támogatott a Vararg hívási konvencióval rendelkező metódusoknál.
4050. Egy mappát sem kell átirányítani.
4051. Az MS DTC szolgáltatás nem nyitható meg.
4052. DNS: a név teljesen numerikus.
4053. '%1' biztonsági mentése minden nap '%2' időpontra van ütemezve.
4054. BELSŐ hiba - a logikai lemezkezelő nem tudja eltávolítani a lemezcsoport utolsó lemezét
4055. A hálózati elérési út nem található.
4056. A kvóták megfigyelés alatt állnak ezen a köteten
4057. Kapcsolati szintű IPv6-cím . . . . . : %1%2
4058. Az osztály nincs regisztrálva
4059. %1!d! bejegyzés exportálása történt meg
4060. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítése nem sikerült, mert nem lehetett megállapítani a frissítési útvonalat. %1
4061. <%%else%%> vagy <%%endif%%> található hozzá tartozó <%%if ...%%> nélkül.
4062. Kap&csolódási paraméter:
4063. Érvénytelen kapcsoló: X.
4064. Az új feladat sikeresen fel lett véve; feladatazonosító = %1!d!
4065. ------ Támogatott ROOT SCALABILITY parancsok ------
4066. A DNS-kiszolgáló nem találja a(z) %1 másodlagos zóna főkiszolgálójának IP-címét a beállításértékben. A másodlagos zónáknak legalább egy, forrásként működő főkiszolgálóra van szükségük. A DNS-konzol segítségével hozzáadhatja vagy frissítheti a zóna főkiszolgálójának IP-címét. Ha további információkra van szüksége, tanulmányozza az online súgóban a "Másodlagos zóna főkiszolgálójának frissítése" című témakört.
4067. Az URI megadása kötelező.
4068. A művelet nem-elmúló naplófájlt igényel, de a naplófájl elmúló.
4069. Alacsony helyettesítő karakter található előtte álló magas helyettesítő karakter nélkül a következő indexnél: X. Előfordulhat, hogy a bemenet kódlapja eltérő, illetve hogy a bemenet érvénytelen Unicode (UTF-16) karaktereket tartalmaz.
4070. Az inicializáció közben a rendszeralkalmazás lezárt egy nyitott COM+ nyomkövetési munkamenetet.
4071. Az útválasztó megszólítási címe
4072. Túl sok /C:karakterláncot adott meg.
4073. Hiba: %1 Hibakód: %2.
4074. Az ügyfél hitelesítő adatait nem lehetett ellenőrizni, mert ez az LDAP-címtárszolgáltató nem támogatja a keresést. A hibakarakterlánc mezője tartalmazni fogja az LDAP-kiszolgáló nevét, ha az elérhető.
4075. A(z) %1 tanúsítványigénylése újra felhasználta a titkos kulcsot egy %2 tanúsítvány igénylésekor.
4076. Rendszerállapot vagy rendszersúgó válasza.
4077. Az OSVersion sikertelenül hívta meg a GetVersionEx metódust.
4078. %1 (%2) %3Nem sikerült a naplófájl (%4) fejlécének olvasása. Hiba: %5.
4079. A megadott alapértelmezett alapmódú hitelesítési lista nem található.
4080. A kötetről nem készíthető árnyékmásolat, mert a BitLocker meghajtótitkosítási szolgáltatás zárolja.
4081. Fókusz mozgatása egy oldallal lefelé
4082. A HTTP vagy a HTTPS protokoll nem irányítható át más típusúra.
4083. DS RPC-ügyfél
4084. A(z) "%1" @position meghatározás formátuma érvénytelen. A @position meghatározást nem kötelező megadni, értéke azonban csak "@start", "@end" vagy "@N" lehet, ahol N a gyűjteményhez tartozó numerikus index.
4085. A(z) "%1" terminálszolgáltatási átjárókiszolgáló házirend- és kiszolgálókonfigurációs beállításainak importálása sikeresen megtörtént.
4086. A lemez megtelt. A régebbi naplófájlt (%1) nem sikerült törölni, így nem szabadult fel lemezterület.
4087. A kiszolgálón fel vannak függesztve az aktiválások.
4088. Nem található a rendszeríró a biztonsági másolatban.
4089. A COM+ szolgáltatás nem tudta inicializálni a biztonsági infrastruktúrát a rendszer API alább ismertetett hibája miatt. Ezt a hibát gyakran az okozza, hogy a helyi számítógépen nincs elegendő rendszererőforrás. Ebben a folyamatban nem lesz létrehozva a biztonsági infrastruktúra szolgáltatásait igénylő komponens. %1
4090. Az infravörös fájlátvitel szolgáltatása nem tudja létrehozni a mappát ("%1"). A jelentett hiba: %2.
4091. A gyorsmódú házirend felvétele sikerült, de a rendszer nem támogatja a kért ajánlatok némelyikét.
4092. A kéréshez ki kell jelölni a jelenlegi lemezfelvevőt.
4093. Nem található sorszám: %1!S!:%2!d!.
4094. A kvótaházirend-információ betöltve a beállításjegyzékből.
4095. Próbálja később
4096. A(z) X.Y és Z.A közötti kapcsolatok nem támogatottak.
4097. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mert az érték már létezik.
4098. Nem lehet írni a hibanaplófájlba. Lehetséges, hogy a lemezen nincs szabad hely. A hiba számát az adatmező tartalmazza.
4099. A szoftvercsatorna adataihoz megadott érték érvénytelen.
4100. Elavult modul: %1.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions