English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

3501. Naplózási házirend biztonsági leírója: %%s
3502. A RoutedEvent Name eleme („X”) már használatban van a(z) „Típusnév” OwnerType elemnél.
3503. KISZOLGÁLÓ: %1
3504. Ebből az erőforrástípusból csak egy példány engedélyezett a fürtben.
3505. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítésének egy része sikertelen volt: nem sikerült létrehozni a virtuális gyökereket. %1
3506. A név szintaxisa nem támogatott.
3507. Windows-alkalmazás létrehozása
3508. X Window rendszermegjelenítés
3509. Az alapmódú biztonsági társítást a rendszer érvénytelennek tekinti, mert a másik fél nem válaszol.
3510. Korábbi Windows-verzió
3511. %1 (%2) %3%4 adatbázis: A(z) %5 nem felelt meg az ellenőrzésen egy időbélyeg eltérése miatt. A várt időbélyeg a(z) %6, a tényleges pedig a(z) %7. A helyreállítás %8 hibával sikertelen lesz. Ha a probléma nem szűnik meg, állítsa vissza az adatbázist egy korábbi biztonsági mentésből. A probléma oka lehet, hogy egy hibás hardver korábban "elveszített" egy vagy több ürítést ezeken a lapokon. A hiba diagnosztizálásáért forduljon a hardver forgalmazójához.
3512. A(z) "%1" törlése.
3513. Nincs osztálytelepítő-paraméter beállítva az eszközinformációs készlethez vagy elemhez.
3514. A következő attribútum már be van állítva: "%1".
3515. Túl sok bájt. A karakterek eredményül kapott száma nagyobb, mint amennyi egy egész számban visszaadható.
3516. Érvénytelen használat.
3517. A leírónak megfelelő objektumot (fájl, adatfolyam vagy hivatkozás) törölte egy tranzakciós mentési pont visszaállítása.
3518. Az ablak nem működik a küldött üzeneten.
3519. Nem sikerült az aliasnév hozzáadása a környezeti változókhoz. Win32-hiba: %1.
3520. A(z) '%1' beállításazonosító a kulcsban ('%2\%3') nem érvényes UNC elérési út, vagy nem mutat arra.
3521. A szövegformázási motor nem tud formázni egy szövegsort a következő hiba miatt: „X”.
3522. Kísérlet a Windows indítására iSCSI hálózati adapteres rendszerindítással (iBF)
3523. Nincsen engedélyezve a LAN Manager (LM) alapú hitelesítés.
3524. Az AsyncFlowControl objektumok csak abban a környezetben használhatók a folyamat visszaállítására, amely megszüntette a folyamatot.
3525. A megadott típus csak Enum lehet.
3526. A fürthálózat nem található.
3527. A keresett alkalmazás elérési útja vagy URL-címe (megegyezik az azonosítóval)
3528. Virtuális helyek felsorolása
3529. A következő számláló nem létezik a megadott kategóriában: „X”.
3530. Nem lehet szimbolikus csatolást létrehozni olyan beállításkulcsban, amely már rendelkezik segédkulcsokkal vagy értékekkel.
3531. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások telepítéséhez módosítani kell a tartomány konfigurációját, de nem állapítható meg, hogy e módosítások megtörténtek-e az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások %1 példányán. A telepítési folyamat megszakadt. Bővített hibaadatok: %2.
3532. A címzettet eltávolítja a rendszer az üzenet címzettlistájáról
3533. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem tudta automatikusan hitelesítésre besorolni a kiszolgálót.
3534. Érvénytelen paraméter: felhasználónév és jelszó szükséges
3535. A(z) %1!wS! megjegyzés beállítása sikertelen a következőhöz: %2!wS!, állapot: %3!x!
3536. A felhasználó nem változtathatja meg a jelszavát, mert a jelszómódosítás nincs engedélyezve a megfelelő hálózati házirendben.
3537. A cél több adatot próbált küldeni, mint amennyit a kezdeményező kért.
3538. A kódösszeállítások a következő szoftvercsatornákhoz férhetnek &hozzá:
3539. Nem sikerült lekérdezni a biztonsági csomagra vonatkozó információkat.
3540. Érvénytelen a határidő értéke.
3541. Az alhálózat MIT_LCS UDP-naplókiszolgálóinak tömbje
3542. Nincs megadva éra.
3543. Adatbázislap-gyorsítótár
3544. Megtörtént a felhasználókat a számítógép-házirend frissítésétől eltiltó házirend beállítása.
3545. A(z) X csatorna nem védhető. Használjon olyan csatornát, amely megvalósítja az ISecurableChannel metódust.
3546. A rendszer eltávolította a meglévő gyorsítótári bejegyzést a kérelem metódusa alapján: Metódusnév.
3547. A helyreállítási jelszót nem lehet titkosított lemezkötetre menteni. Mentse máshová a helyreállítási jelszót.
3548. A hitelesítés során egy biztonsági követelmény nem teljesült. Szükséges: X, egyeztetett: Y.
3549. OSS ASN.1 hiba: nincs elég memória.
3550. A törölni kívánt virtuális könyvtár elérési útja vagy URL-címe (megegyezik az azonosítóval)
3551. A művelet nem hajtható létre a fürterőforráson, mivel kvórumerőforrás. Nem teheti offline állapotúvá a kvórumerőforrást, vagy nem módosíthatja a lehetséges tulajdonoslistáját.
3552. A ConfigSource tulajdonsággal nem használható együtt a „File” tulajdonság.
3553. Nem lehetett beállítani a billentyűzet jelzőlámpáit.
3554. A COM+ eseményrendszer nem tudja eltávolítani a(z) %2 / %3 objektumot. HRESULT: %1.
3555. A „PostUsing” konfigurációs érték érvénytelen.
3556. A feladat a következő ütemezett időpontban futhat.
3557. A biztonsági másolat megadott helye nem tartalmaz adathordozót.
3558. A kért név érvényes, de nem található a kért típusú adat.
3559. Hibás távelérési beállítás: hiányzik az ApplicationName tulajdonság.
3560. A fájlt nem lehet megnyitni, mert éppen törlés alatt van.
3561. Az Enable32bitAppOnWin64 beállítás figyelmen kívül lesz hagyva, mert az IIS jelenleg IIS5 kompatibilitási módban fut.
3562. Részleges válasz (206) kiszolgálása a gyorsítótárból, Content-Range:X.
3563. Elérte a megadott tranzakció bejelentkezéseinek maximális számát.
3564. A fürtszolgáltatás megkísérli offline állapotba helyezni a(z) %1 fürtözött szolgáltatást vagy alkalmazást.
3565. Már nincs használatban, de nem szeretnénk elcsúsztatni az üzenetazonosítókat
3566. Helyattribútumnak kell megadva lennie, de nem található a tulajdonságon (%1). A hiányzó hely miatt a program figyelmen kívül hagyja. Helytelen XML:%2%3%4%5
3567. A megadott kulcs nem szerepel a szótárban.
3568. Az újonnan kijelölt szolgáltató: %1!d!.
3569. A rendszer távolléti módba lép.
3570. Az objektumfelület nem exportálható a megadott bejegyzésbe.
3571. (GMT-08:00) Csendes-óceáni idő (Egyesült Államok és Kanada)
3572. Az MS DTC felhasználói felület kiszolgálóobjektuma nem támogatja a kért felületet.
3573. Nincs szabad memória az eseménykategória-karakterlánc tárolásához. A trap nem lesz elküldve.
3574. Nem adható meg egy mezőre egyszerre Get és Set.
3575. Az ApplicationTrust alkalmazásidentitást igényel, csak annak megadása után állandósítható.
3576. Ez az esemény a szolgáltatás ServiceMain függvényében következik be
3577. "Nincs visszacsatolásos mód"
3578. Ezen a platformon nincs elérhető direkt titkosítás és visszafejtés az RSA használatával.
3579. A faxszolgáltatás nem tudta olvasni a kimenő útválasztási konfigurációt, valószínűleg a beállításjegyzék sérülése vagy a rendszererőforrások hiánya miatt. Telepítse újra a fax összetevőt. Win32-hibakód: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát.
3580. Kísérlet történt egy nyitott lemezpartíción fájlleíró segítségével egy nem nyers I/O műveleteket végrehajtására.
3581. A kért művelet nem érvényes.
3582. * Figyelmeztetés: Az ISTG-időbélyeg %1!d! perces a(z) %2 helyen. A rendszer új ISTG-t keres.
3583. Az értesített eseményfogadónak nem lesz hatása a tárolási műveletre.
3584. A szűrőkezelő sikeresen csatlakozott a(z) '%3' fájlrendszerhez.
3585. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem találta a szükséges beállításjegyzék-adatokat. Lehet, hogy újra kell telepíteni az Active Directory tanúsítványszolgáltatásokat.
3586. A IPsec szolgáltatás sikeresen elindult.
3587. Az RPC-kiszolgálóban egy lebegőpontos művelet nullával való osztást okozott.
3588. A figyelmeztetési szint (0–4) beállítása
3589. Az MS DTC napló lemezeszköze nem található. Adja meg az MS DTC naplófájl új helyét.
3590. %1 (%2) %3'%4' adatbázis: Lehetséges, hogy a(z) '%6' tábla '%5' másodlagos indexe sérült. Ha nincs későbbi esemény, mely az index újraépítését jelzi, az index újraépítéséhez töredezettségmentesítse az adatbázist.
3591. A(z) %1!ws! fürt megszüntetése...
3592. Az ügyfél által elérhető SMTP-kiszolgálók listája
3593. Új mappapéldány hozzáadása.
3594. Árvíztűrő tükörfúrógép ÁRVÍZTŰRŐ TÜKÖRFÚRÓGÉP 1234567890
3595. Váratlan hiba történt fogadáskor.
3596. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el. Nem sikerült a DCOM-osztályok létrehozóit inicializálni a következőhöz: %1. %2.
3597. Az IPBOOTP leállt.
3598. A naplózó szolgáltatás egy naplófájl-rendszerből létre nem hozható metaadat-fájlt talált.
3599. A beállítás nincs regisztrálva.
3600. A megadott osztály nem hozható létre.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions