English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

11101. Az MS DTC tranzakciókezelő TIP "COMMIT, QUERY VAGY RECONNECT COMMAND" parancsot küldött egy másik tranzakciókezelőnek, és válaszként ismeretlen vagy nem várt TIP parancsot (%1) kapott vissza. Tranzakció adatai: külső tranzakciókezelő-azonosító: "%2"; külső tranzakció-URL: "%3"; MS DTC TIP tranzakció-URL: "%4".
11102. A moniker már regisztrálva van a futó objektumok táblázatában.
11103. ASSOC A fájlkiterjesztések társításait jeleníti meg vagy módosítja.
11104. Győződjön meg arról, hogy a megadott helyen található hangfájl.
11105. Kísérlet történt nem engedélyezett utasítás használatára.
11106. A faxot (%1) nem lehetett elküldeni %2!d! címzettnek. Törölt címzettek: %3!d!. Sikertelen címzett: %4!d!.
11107. A(z) '%1' célhelyen nincs elérhető biztonsági másolat, mert a biztonsági mentés adatai sérültek.
11108. Az alkalmazkodó zárolási kérés megtagadva.
11109. Írja be az új dátumot: (éé.hh.nn)
11110. Az adatok hosszának 16 bájt többszörösének kell lennie.
11111. A karakterlánc értéke nem lehet üres
11112. Legalább egy jelzőt be kell állítani.
11113. BELSŐ hiba - a kernel és a nem lemezes konfiguráció nem egyezik meg
11114. Internal event: The Knowledge Consistency Checker (KCC) is using the Windows Server 2003 election algorithm for the intersite topology generator.
11115. 1023 karakternél hosszabb nevű elem átugrása (%1).%2%3%4%5
11116. Hiba történt a címtárszolgáltatás telepítése közben. További információkat az eseménynaplóban talál.
11117. Az adatfolyamból nem lehet több miniverziót létrehozni.
11118. Nem található 4040-es intelligenskártya-olvasó a rendszeren.
11119. Nem exportálható a megadott begyjegyzésbe az objektum összes UUID-ja.
11120. Már befejeződött a folyamat futása, ezért a kért információ nem határozható meg.
11121. A kódcsoport minden kódot teljesen megbízhatóvá tesz, és a kódcsoportfa gyökerén helyezkedik el.
11122. Szabály alkalmazása az összes felhasználóra
11123. Váratlan érték. A késleltethető tartalmat System.Stream vagy System.Byte[] formában kell megadni.
11124. Az alkalmazást nem sikerült elindítani, mert párhuzamos konfigurációja helytelen. A problémáról részletesebben az alkalmazás eseménynaplójában olvashat.
11125. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem telepíthető a helyreállított adatbázisfájlokból, mivel a replikációs alapidőpontok (MsDS-ReplicationEpoch) nem egyeznek. A helyreállított adatbázis replikációs alapidőpontja %1, a konfigurációkészlet replikációs alapidőpontja %2. Ezt általában az okozza, hogy a biztonsági mentést követően átneveztek egy partíciót. Készítsen új biztonsági mentést, majd próbálja ismét végrehajtani az előléptetést egyező alapidőszakokat használva.
11126. %2: Nem lehet társítani az I/O-területet.
11127. A DNS-kiszolgáló érvénytelen jogkivonatot ("%1") talált a(z) %2 zónafájl %3. sorában. Bár a DNS-kiszolgáló betöltése a jogkivonat figyelmen kívül hagyásával folytatódik, javasolt a jogkivonat javítása vagy az erőforrásrekord eltávolítása a zónafájlból. A zónafájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban található.
11128. A(z) %1 erőforráscsoport hálózatra kapcsolása.
11129. Az XML-deklaráció karakterkódolása nem felelt meg a dokumentumban használtnak.
11130. A művelet egy tranzakciós erőforrás-kezelőt inkonzisztens állapotban hagyna, ezért nincs engedélyezve.
11131. A naplózó szolgáltatás érvénytelen naplózás-újraindítási területet talált.
11132. Egyedi engedélyek hozzáadása az engedélycsoporthoz
11133. A rendszer által definiált vizsgálati üzenet legnagyobb értéke.
11134. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem indult el. Nem sikerült létrehozni a tanúsítványkiszolgáló szolgáltatásszálát a következőhöz: %1. %2.
11135. Hibás bázis.
11136. A tranzakció nem gyermektranzakció.
11137. %1 (%2) %3Az adatbázismotor nem tudta az indexfrissítést végrehajtani az adatbázisban (%5), mert az írásvédett.
11138. A fiókadatok beolvasására irányuló rendszerhívás befejeződött.
11139. A címtárpartícióban (%1) maradt adatok átvitele az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások másik példányára...
11140. A megadott bejegyzés nem található.
11141. A megadott hitelesítő adatok hitelesítése
11142. Váratlan hiba történt küldéskor.
11143. A /View parancs nem kombinálható más parancsokkal.
11144. Elutasítva egy lényeges engedély iránti kérelem.
11145. Érvénytelen paraméterek: a többsoros elrendezés beállítása nem használható az importáláshoz
11146. A regisztrált szolgáltató nem támogatja ezen kötet árnyékmásolatának létrehozását.
11147. Törli a nyomüzeneteket?
11148. A kérés el lett utasítva, mert nincs konfigurálva fióktároló az Active Directory tartományszolgáltatásokhoz. Az integrált Windows-hitelesítés hitelesítő adatai csak az Active Directory tartományszolgáltatások esetén támogatottak. Egyetlen jogkivonat sem lett kibocsátva.
11149. Nem sikerült kinyomtatni az oldalt.
11150. A FileSystemImage objektum csak olvasható módban van.
11151. A karakterlánc nem értelmezhető érvényes DateTime értékként.
11152. A motor nem inicializálható egynél több alkalommal.
11153. A replikációs rendszer belső hibát észlelt.
11154. A rendszer a fürtcsomópont karbantartásának részeként törölte a fürtözött lemezek adatbázisát.
11155. DNS-állomásnév attribútumai
11156. ASN1: nincs elég memória.
11157. A logikai lemezkezelő a céllemezen található rendszerindító partíciók egyikének rendszerindító fájlját sem tudta frissíteni. A boot.ini fájlban vagy a bootcfg.exe segédprogram segítségével ellenőrizze az arcpath listát.
11158. A pufferméret túl kicsi.
11159. A következő alkalmazáskészlet le lett tiltva: %1. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem hozott létre munkavégző folyamatot az alkalmazáskészlet kiszolgálására, mert az alkalmazáskészlet identitása érvénytelen.
11160. A kiterjesztett attribútum-táblázat fájl megtelt.
11161. Nem lehet engedélyezni az egérről jövő átvitelt.
11162. IIS indítási parancs érkezett %1 felhasználótól. A naplózott adat az állapotkód.
11163. A(z) "%1" felhasználó a(z) "%2" ügyfélszámítógépen csatlakozott a(z) "%4" erőforráshoz.
11164. A futásidejű környezet nem tudott új UUID azonosítót létrehozni. %1
11165. A környezetadatot újra egyeztetni kell a társsal.
11166. Útv %1!-3lu! HBA-port %2!3.3s! Port %3!-3lu! Vez %4!-3lu! %5!-10.10s! %6!3.3s! %7!10lu!
11167. A hívó nem a helyes útválasztási szegmensben kérte a kapcsolódást.
11168. A(z) %3 szolgáltatás leállította az energiaellátási átmenetet.
11169. A feladat nem folytatódhat, mert az áttelepítőtábla a(z) [%2] rendszerbiztonsági tagra vonatkozóan több bejegyzést tartalmaz. Javítsa az áttelepítőtáblát, majd próbálja újra.
11170. Nem sikerült hozzáadni a rendszerhez a(z) %1 hálózati eszközt. Ezen eszköz esetében a rendszer elérte a maximális, %2 gyermek fizikaieszköz-objektumos határértéket. Nem lehet további gyermekeszközöket telepíteni az eszközhöz.
11171. A törölt objektumhoz nem sikerült nevet létrehozni.
11172. A fürt %1 IP-címerőforrása át lett helyezve a(z) %2 fürthálózatba, mert annak IP-címe és alhálózati maszkja megegyezik. A művelet visszavonásához helyezze offline állapotba a(z) %1 erőforrást, állítsa vissza a(z) %1 Network tulajdonságának korábbi értékét, a(z) %1 OverrideAddressMatch tulajdonságának értékét állítsa 1-re, majd helyezze ismét online állapotba a(z) %1 erőforrást.
11173. Tagságkezelő
11174. Nem blokkolható hívás ezen a szoftvercsatornán, amíg folyamatban van egy korábbi aszinkron hívás.
11175. A sémában definiált (%1) tulajdonság azonosítója (%2), amely ütközik a már definiált (%3) tulajdonsággal. A program figyelmen kívül hagyja az utóbbi tulajdonságot. Hibás XML:%4%5
11176. A DNS-proxyügynök a névfeloldó kiszolgálók listáján található összes bejegyzés megkérdezése után sem tudta feloldani a kérést (forrás: %1).
11177. Hiba történt a tranzakcióhíd létrehozásakor. Az MS DTC elindul, de a tranzakcióhíd le lesz tiltva.
11178. (GMT-01:00) Azori-szigetek
11179. A szóban forgó fájl összetett fájlformátummá lett konvertálva.
11180. Bejelentkezési hiba: A számítógépet, amelyre bejelentkezni próbál, hitelesítési tűzfal védi. A megadott fiókot nem lehet az adott számítógépen hitelesíteni.
11181. Nem lehet a kezelőnek (%1) küldeni az esemény befejezését. A SetEvent visszatérési kódja: %2. A trapet nem lehet elküldeni.
11182. A távoli rendszer nem érhető el. A hálózati hibakeresésről további információt a Windows súgóban találhat.
11183. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem tudta hozzáadni a(z) "%1" munkavégző folyamatot a(z) "%2" alkalmazáskészletet képviselő feladatobjektumhoz. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
11184. A címtárszolgáltatást nem lehet erre a kiszolgálóra replikálni, mert az utolsó replikáció óta eltelt idő meghaladja a szemétgyűjtési időszakot.
11185. A megjelölt elem nem létezik
11186. A megadott ablak nem a jelenlegi szálhoz tartozik.
11187. A számhelyettesítésre használt CultureInfo objektumnak egy adott kultúrának kell lennie, nem lehet semleges kultúra vagy InvariantCulture elem.
11188. Hiba történt néhány szolgáltatói paraméter beszerzésekor: %1
11189. A következő területdirektíva érvénytelen karaktereket tartalmaz: „X”. A RegionText tulajdonság nem tartalmazhat „új sor” karaktert.
11190. A következő érték érvénytelen ehhez a vezérlőhöz: „X”.
11191. Nem engedélyezett ugyanannak a felhasználónak egynél több felhasználónév használatával több kapcsolatot létesítenie egy kiszolgálóval vagy megosztott erőforrással. Bontson a kiszolgálóval vagy megosztott erőforrással minden korábbi kapcsolatot, és próbálja meg újra.
11192. Ismeretlen kapcsolatkezelő üzenettípus érkezett: Fájl=%1 Sor=%2.
11193. A DNS-kiszolgáló nem tudta írni vagy frissíteni a(z) %2 zóna %1 tartománynevét az Active Directoryban. Ellenőrizze, hogy az Active Directory megfelelően működik-e, és a DNS-konzol használatával adja hozzá vagy frissítse a tartománynevet. A bővített hibakeresési információ (amely lehet üres is): "%3". Az eseményadatok tartalmazzák a hibát.
11194. BELSŐ hiba - a kérés csak gyökérlemezcsoport esetén engedélyezett
11195. Expires tulajdonság beállítása =X.
11196. A "defaultDocument" konfigurációs szakasz törlése a "Default Web Site/" elérési úton, majd a szakaszelem törlése
11197. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudja közzétenni az igényléselérési változásokat az Active Directory címtárban.
11198. A tömörítési művelet nem fejezhető be, mert egy tranzakció aktív a fájl esetében.
11199. Érvénytelen adatok.
11200. Az IPBOOTP nem tudott egy bejövő üzenetet fogadni a következő IP-című helyi kapcsolaton: %1. Az adat a hibakód.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions