English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

201. %1 (%2) %3A naplófájl (%4) kiürítésekor nem lehetett írni a 0-s szakaszt. Hiba: %5.
202. Nem sikerült felvenni egy bejegyzést (URI: %1) a gyorsítótárba. Állapot: %2.
203. A megadott átviteli módú szűrő már létezik.
204. Érvénytelen menüleíró.
205. "%1" ismeretlen eszköz.
206. NYOMKÖVETÉS: Címbérlet megújítása: %1
207. A folyam nem lehet NULL.
208. Hibakeresés: %1; Kettőskereszt karakter kiírása: %2
209. Érvénytelen hitelesítési keret érkezett. Az üzenet mérete X bájtra van korlátozva, ezzel szemben Y bájt olvasására történt kísérlet.
210. Nincs ilyen objektum a kiszolgálón.
211. ORA - Olvasáshoz optimalizált igazítás %1!15lu! %2!2.2s!
212. Egy RuntimeWrappedException olyan objektumot tartalmaz, amelynek származási helye nem a System.Exception.
213. Az eszközt egy aktív munkamenet használja, így nem lehet leválasztani.
214. Az IGMP nem tudott memóriát foglalni a halommemóriából. Az adat a hibakód.
215. Az adatbázis-művelet nem sikerült, mert a törlés időpontja nem található.
216. A teljesítményszámláló nem frissíthető, mert az objektumot ReadOnly módúként inicializálták.
217. A Windows hibát észlelt, amikor tárolta a helyi adapteren a(z) %2 adaptercím Bluetooth-kapcsolati kulcsát. Az esemény tartalmazza a gyártóspecifikus hibakódot.
218. A(z) „Tulajdonság neve” tulajdonság hosszának X és Y karakter közé kell esnie.
219. DNS: a kiszolgáló nincs hitelesítve a zónában.
220. DfsDcNameDelay kulcs alapértékre állítása.
221. A(z) '%9' kezdési időpontú összetevő-visszaállítást leállították.
222. Nem lehet alkalmazni olyan környezetet, amely átadásra lett előkészítve az alkalmazástartományokon keresztül, amelynek megszerzése nem Capture művelettel történt, illetve már egy Set hívás argumentuma.
223. A rendszertöltés-vezérlő nem tudta beolvasni a biztonsági indítás kötetének főkulcsát a helyreállítási jelszóból.
224. Típusütközés.
225. Érvénytelen szigorú elnevezési kapcsoló – X.
226. A LookupAccountSID rendszerhívás közben hiba történt
227. Hiba történt a(z) %1 visszaállítása közben: Hiba: [%2] %3
228. Adjon meg egy új jelszót.
229. A(z) <%1> nem elosztott fájlrendszerbeli útvonal
230. A -d beállítást nem kell megadni SQL Server Express konfiguráció esetén.
231. A DNS-kiszolgáló zónaletöltési kérést kapott (forrás: %1) a nem létező vagy nem mérvadó zónára: %2.
232. A DeferrableContentConverter megköveteli, hogy a SchemaContext típusa System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext legyen.
233. A szolgáltatáshoz nem lehetett egy szálat létrehozni.
234. A felhasználó megszakította a kivételt.
235. A kategorizáló %1 hibát kapott a WLDAP32!%2 függvénytől a következő kiszolgálóra: %3
236. Hiba (%1) történt az iSNS-kezdeményező szolgáltatásnak a(z) %2 ellenőrzési ponton történő inicializálása közben.
237. A replikációs művelet a rendszer leállítása miatt le lett állítva.
238. Nyitó idézőjel (") található hozzá tartozó záró idézőjel nélkül.
239. A többprocesszoros rendszerben található központi egységek nincsenek ugyanazon az alverziószinten. Az összes processzor használatához az operációs rendszer korlátozza magát a rendszer legkevesebb lehetőséggel rendelkező processzorának funkcionalitására. Ha a rendszer működése során problémák adódnak, akkor keresse meg a központi egység gyártóját, és kérdezze meg, hogy támogatott-e a kevert processzorhasználat.
240. Tároló megnyitása
241. Jegyzékfájlelemzési hiba: hiányzó zárójel.
242. A(z) %3 bővítmény feldolgozása %1 ezredmásodperc alatt befejeződött.
243. Ez a fájl jelenleg nem érhető el ezen a számítógépen való használatra.
244. Rendszertöltő objektum csak egy kezdeti lemezképben helyezhető el.
245. A(z) %1 tárolt eljárás végrehajtása sikertelen. Gondoskodjon róla, hogy jól legyen betöltve.
246. A gyűjtemény nem módosítható.
247. Nincs több adat a szalagon.
248. A számbavevő kívül esik az engedélyezett tartományon.
249. A Kapcsolat nélküli fájlok szolgáltatás sikeresen elindult.
250. Nem megfelelő öröklődései mélység a szabványos OLE tagban.
251. A színkörnyezetek típusa nem egyezik.
252. A(z) %3 számítógép esetében %1 másodperc alatt sikerült befejezni a hálózati állapot változása miatti házirend-feldolgozást.
253. Kimeneti folyamok nem támogatják a TypeBuilder típusokat.
254. Szerializálási formázó
255. A megadott kapcsolat nem található a munkamenetben.
256. A művelet nem hajtható végre, mert a fürtállapot-erőforrás online.
257. Leállítja a megadott virtuális helyet, továbbá meggátolja, hogy a rendszer további kérelmeket fogadjon kötési végpontjain. Meg kell adni a helyazonosító pontos értékét, amelynek létező helyre kell mutatnia.
258. A(z) %1 tanúsítványigénylése archiválta vagy törölte a személyes tanúsítványok tárolójából a lejárt, a visszavont és a lecserélt tanúsítványokat.
259. Hiba a terhelés titkosításánál
260. A naplózási bővítmény megkezdte az elemzést.
261. SIP-kiszolgálók tartománynevének listája
262. A Microsoft Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások elindítva, verzió: %1 %2
263. Nem lehet olvasni a(z) %1 sémaobjektumot.
264. A(z) „X” nem érvényes RepeatDuration érték RepeatBehavior struktúra esetében. A RepeatDuration értékének TimeSpan értéknek kell lennie, amely nagyobb vagy egyenlő nulla órajellel.
265. Az NTVDM súlyos hibát talált.
266. A rendszer metaadatai között nem lehet az összes karakterláncot elemezni „name:value” formában, a problémát okozó karakterlánc: X.
267. SiteCostedReferrals érvényesítése a következőn: %1.
268. A szálkészlet elutasította a küldött aszinkron feladatot.
269. Az aszinkron alkalmazás érvénytelen katalógusbejegyzést tartalmaz. Törölje, majd jelölje be ismét az alkalmazás Queue tulajdonságát.%1
270. A csoportházirend megakadályozta, hogy a felhasználó módosítsa a rendszer (SystemLocale elem által meghatározott) területi beállításait.
271. Az internetes kulcscsere egyeztetése folyamatban van
272. Nem található a következő elérési út egy része.: „X”.
273. A művelet nem fejeződött be. A fájlrendszer nem kompatibilis.
274. Túllépte a maximális objektumméretet.
275. Hibás a Kisegítő lehetőségek varázsló tartalma
276. %1 könyvtárnév
277. A From és a To paraméter nem lehet nullánál kisebb.
278. Az üzenetkivonat nem használható a megadott államban.
279. A megadott CHAP-titok 96 bitnél rövidebb, és nem IPSec-kapcsolatok feletti hitelesítésre nem használható.
280. A(z) "%1" szakasz visszaállítva alapértelmezett értékekre
281. A szolgáltatáskezelő újraindítást igényelt a(z) %1(%2) csomag %3(%4) állapotba állításához
282. Az ügyfél és a kiszolgáló közötti kapcsolat érvényét vesztette.
283. Bejelentkezési hiba: fiók bejelentkezési időkorlátozás megsértése.
284. A forrás nem található, de egyes eseménynaplókon (vagy az összesen) nem lehetett keresését végrehajtani. Az el nem érhető naplók: X.
285. A tranzakció feloldására nem sikerült kapcsolatot létrehozni.
286. Leírás: Replikációs kapcsolatok keresése megadott feltételek alapján.
287. PreferLogonDC kulcs beállítása/alapértékre állítása/megtekintése a kiszolgáló beállításjegyzékében.
288. Hiba történt a metabázisfájl módosításainak feldolgozásakor. Normális esetben a program a hibás fájlt az előzménykönyvtárba másolja, ez a művelet azonban most nem sikerült.%1%2%3%4%5
289. Az elem nem határozza meg az osztályt.
290. A fax fogadása megszakítva. Nézze meg az eseménnyel kapcsolatos részletes adatokat a műveletnaplóban.
291. A(z) „X” dwDirection paraméterérték nem támogatott.
292. A tanúsítványszolgáltató által támogatott szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információk nem érhetők el a tartományvezérlőről. Az információk frissítéséhez állítsa le és indítsa újra a tanúsítványszolgáltatásokat. %1
293. %1 CA-tanúsítvány láncában (%3) lévő egyik tanúsítvány nem ellenőrizhető, mivel nincs információ arról, hogyan kellene a visszavonás állapotát ellenőrizni. %2.
294. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes, belső CPU-regiszterhez való hozzáférés hibája a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
295. Az INF-fájlban a szakasznév jelzője nem teljes, vagy nem egyedül áll a sorban.
296. Jelenleg olyan konfigurációk beállításait szerkeszti, amelyek ettől a konfigurációtól örökölnek. A konfigurációk módosításainak mentéséhez és ablakaik bezárásához kattintson az OK gombra.
297. %1 (%2) %3A fájlolvasási kísérlet - sikeres befejezése előtt - %8 másodperc alatt %7 alkalommal nem sikerült (fájl: %4; eltolás: %5; bájtok száma: %6. A program korábban már részletesen jelentette az ilyen hibákkal kapcsolatos információkat. Előfordulhat, hogy ezek a tranziens hibák az e fájlt tároló alrendszer katasztrofális meghibásodását jelzik előre.
298. QC lejátszó
299. Replika törlése
300. A DNS-kiszolgáló nem tudja megnyitni a(z) %1 fájlt. Ellenőrizze, hogy létezik-e a fájl a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban, és, hogy az adatok érvényesek-e. Az eseményadat a hibakód.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions