English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

5801. Nincs regisztrált modul ehhez a hitelesítési sémához.
5802. Új rossz szektorcsoportok találhatók a forrásköteten. Ezen szektorcsoportok biztonsági mentése kimaradt.
5803. A COM+ eseményrendszer hibát észlelt egy %1 objektum lekérdezése során; a feltételt tartalmazó "%2" karakterlánc hibás volt. A hiba a(z) %3 karakterindex közelében található; itt a feltétel alszövege a következő: "%4".
5804. A lapozófájl túl kicsi a művelet végrehajtásához.
5805. A /Compare kapcsoló csak az /Import: és az /ImportRoot: parancshoz használható.
5806. Finger: bind:
5807. A számítógépnek legalább egy dinamikusan hozzárendelt IPv6-címe van. A DHCPv6-kiszolgáló megbízható működésének érdekében lehetőleg csak statikus IPv6-címeket használjon.
5808. A COM+ aszinkron komponensek lejátszója nem tudta az egyik aszinkron komponens példányát létrehozni. %1
5809. Az ügyfél érvényes bejelentkezésgyorsító jogkivonatot mutatott be tanúsító adatként. A naplózási házirendtől függően a jogkivonat további adatai egy azonos tranzakcióazonosítójú 10530-as eseményben lehetnek rögzítve.
5810. Az illesztőprogram vezérlési hibát talált a következőn: %1.
5811. Zóna WINSR-keresési rekordja
5812. A szolgáltatónak a következő osztályt kell megvalósítania: „Class Name”.
5813. A cím egy címlistának felel meg.
5814. A(z) %1 objektumot azonosító vagy a(z) "%2" paraméter segítségével meg kell adni.
5815. A harmadik féltől származó főtanúsítvány tulajdonságainak automatikus frissítése sikerült:: Tulajdonos: <%1>; Sha1-ujjlenyomat: <%2>.
5816. A(z) %3 alkalmazás (gyártó: %5) problémába ütközött: %7
5817. Az átvitel nem használható, mert már használatban van.
5818. A DNS-proxyügynök nem tudta kiolvasni az ICS-tartomány utótag-karakterláncát a beállításjegyzékből. Az adat a hibakód.
5819. A Windows nem tudta rögzíteni az Eredő házirend (RSoP) adatait. Ezek leírják a számítógépre vagy a felhasználóra alkalmazott csoportházirend-objektumok hatókörét. Ezt okozhatja az, hogy le van tiltva vagy állítva a WMI szolgáltatás, vagy más WMI-hibák állnak fenn. A csoportházirend-beállításokat sikeresen alkalmazta a rendszer a számítógépre vagy a felhasználóra, ennek ellenére a felügyeleti eszközök jelentései pontatlanok lehetnek.
5820. A következő elhalasztott módosításának kihagyása: %1:%2. Az objektum nem létezik.
5821. Időtúllépés történt a művelet végrehajtása során.
5822. A dinamikus üresjárati terhelés a dinamikus üresjárati küszöb %1%%-a. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) elkezdi csökkenteni a munkavégző folyamatok üresjárati időkorlátját. Munkavégző folyamatok jelenlegi száma: %2, jelenlegi összes lefoglalás: %3 MB, teljes fizikai memória: %4 MB, jelenlegi szabad fizikai memória: %5 MB.
5823. Nem adható hozzá szöveg a következőhöz: „X”.
5824. %1 átirányításának érvényesítése ....
5825. Eltérés van a kérésben megadott kód és az újraelemzési pontban található kód között.
5826. A létrehozott COM+ komponensnek a helyes működéshez objektumlétrehozás használatára van szüksége.
5827. A profilírozás nem kezdődött meg.
5828. Az MS DTC nem indítható el, mert telepítéskor nem lett fürtön történő futtatásra konfigurálva. Hozzon létre egy MS DTC erőforrást a Fürtfelügyelőben. Hibaadatok: %1
5829. Érvénytelen mutató
5830. Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . . . : %1
5831. MORE Egyszerre egy képernyőnyi szöveget jelenít meg.
5832. A(z) '%2' kötet biztonságimásolat-készlete a célhelyen betöltve.
5833. A megadott INF fájl esetében az Authenticode(tm) aláírás érvényesítése nem támogatott.
5834. A megadott névhez már létezik DNAME rekord.
5835. Engedélyek adása felhasználónak vagy csoportnak (megbízottnak).
5836. Érvénytelen URI: Érvénytelen URI-séma.
5837. A szegmens zárolását már feloldották.
5838. Az elem nem létezik, vagy virtualizált. Használja a VirtualizedItem mintát, ha az támogatott.
5839. Az alkalmazás elindult, de nem regisztrált osztálygyárat
5840. Ez a művelet nem hajtható végre tranzakcióban.
5841. Nem található a BaseEnterpriseOID paraméter a beállításjegyzékben. A bővítési ügynök leáll.
5842. A válasz frissessége nincs a házirendben megszabott korlátok között.
5843. %1 (%2) %3Az adatbázismotor, miközben egy tranzakció véglegesítését próbálta naplózni, a következő hibába ütközött: %4. A konzisztencia megőrzése érdekében a folyamat leállt. Az adatbázis-helyreállítás kényszerítéséhez és az adatbázis tiszta leállítás utáni állapotba állításához indítsa újra a folyamatot.
5844. Nem lehet megkapni a felhasználó által jelentett megszakítást a(z) %2 számára a HAL-ból.
5845. Érvénytelen elemszöveg: „X”.
5846. %1 visszaállítva
5847. A megadott nyomtató-illesztőprogram már telepítve van.
5848. A megadott üzenetcél formátuma érvénytelen.
5849. Az MS DTC nem tudta megállapítani, hogy a számítógép tartományvezérlő-e. Az MS DTC folytatja működését, de előfordulhat, hogy helytelen biztonsági beállításokat használ. Hibaadatok: %1
5850. A vizsgált saját jegyzékfájl újraelemzési ponttal társított elérési utat keresztezett
5851. Az átadott UTF8-karakterlánc nem konvertálható Unicode kódolásúra.
5852. A kért tartomány nem törölhető, mert még vannak a tartományt kiszolgáló tartományvezérlők.
5853. A HTTP-kiszolgáló nem tudott ügyfélkapcsolati objektumot létrehozni a(z) %1 állomáson lévő felhasználó számára. A felhasználóval fennálló kapcsolat megszakadt. Az adat a hibakód.
5854. A cél nem válaszolt időben egy NOP kérésre.
5855. A kiszolgáló használatban van, azt nem lehet eltávolítani a memóriából.
5856. Jegyzékfájlelemzési hiba: hiányzó kötelező szóköz.
5857. A kiszolgálóval való kapcsolat nem jöhetett létre, mivel a fiók számára engedélyezett maximális számú egyidejű kapcsolat már létrejött.
5858. (kivételes jog:)
5859. Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_prepare függvényét hívta. Az xa_prepare függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
5860. Annak meghatározása, hogy zárolt-e az Authentication szakasz
5861. Az eseménykezelő nem adható hozzá, mert az eseménynek nincs nyilvános hozzáadási metódusa.
5862. A rendszer jelenleg az utolsó ismert működőképes konfigurációt használja.
5863. Nem sikerült elindítani az ETW nyomkövetési munkamenetet; hiba=%1!lu!
5864. Az újrahasznosítani kívánt alkalmazáskészlet neve
5865. A kért rendezési sorrend nem támogatott.
5866. A keresés nem tudott attribútumokat lekérdezni az adatbázisból.
5867. Az összes internetes kód jogosultságot kap arra, hogy kapcsolódjon az eredetéül szolgáló helyhez.
5868. Hibás számú attribútum a bemeneti fájlban.
5869. ** Érvénytelen parancs
5870. A FileObject objektum jelenleg be van zárva. Próbálja megnyitni.
5871. Ügyfél-kommunikáció
5872. Nem hajtható végre javítás.
5873. Naplózási házirend változása
5874. Az egyéni fióktároló nem hozott létre jogcímeket.
5875. Az SQL-lekérdezés szintaxisa érvénytelen vagy nem támogatott.
5876. A megadott biztonsági másolatban nem található SYSVOL összetevő.
5877. ApplyApiChanges a(z) %1!x! névtérhez, állapot: %2!x!.
5878. A céltömb nem elég nagy. Ellenőrizze a destIndex értéket és a hosszt, valamint a tömb alsó határait.
5879. A cseréhez használni kívánt StrokeCollection elem nem lehet üres.
5880. A laphiba átmeneti állapotú lapra vonatkozott.
5881. a kódot újragenerálják.
5882. LDAP-felület
5883. Nem hajtható végre a véglegesítés a(z) "%1" elérési útra, mert az nem a szerkesztés alatt álló "%2" elérési úton keresztül érhető el.
5884. Nullával való osztás.
5885. Már létezik kereszthivatkozás.
5886. A megadott gazdabuszadapter-port érvénytelen.
5887. RADIUS-üzenet érkezett a következő érvénytelen IP-című RADIUS-ügyféltől: %1.
5888. Egy kiszolgálóalkalmazás az SSL-ügyféltanúsítványt próbálja fogadni, amelyet meg fog kapni, ha rendelkezésre áll. Ha nem érhető el az ügyféltanúsítvány, újraegyeztetés kezdeményezésére fog sor kerülni.
5889. A Szoftvertelepítés inicializálása nem sikerült. A következő hiba fordult elő: %1
5890. Content-Length értéke nem lehet kisebb nullánál.
5891. Nem sikerült olvasni a PassivePortRange metabázis-tulajdonságot a(z) %1 FTP-szolgáltatáscsomópont alatt.
5892. A(z) %1 rendszerfájl vélhetően sérült, és valószínűleg ez okozta azt, hogy a(z) %2 alkalmazás működésképtelenné vált. A Windows megpróbálta kijavítani a fájlt, de a műveletet egy csoportházirend letiltotta. Adja ki az "sfc /scannow" parancsot egy rendszergazdai parancssorból; ez a parancs megkeresi a hibákat, és ha szükséges, kijavítja a fájlt.
5893. Hibás típusattribútumok. Érvénytelen elrendezésattribútum van megadva.
5894. Nem nyerhető ki a RichEdit vezérlő ITextDocument felülete.
5895. Az alkalmazásgazda segítő szolgáltatás hibát észlelt, miközben megpróbálta eltávolítani a következő alkalmazáskészlet társítását az SID-azonosítójához: "%1". A probléma elhárításához újból véglegesítse a módosításokat, vagy indítsa újra a szolgáltatást. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
5896. A kért biztonsági csomag nem támogatott.
5897. Az időtartam nem adható vissza a TimeSpan.MinValue számára, mert a TimeSpan.MinValue abszolút értéke meghaladja a TimeSpan.MaxValue értékét.
5898. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás nem adott ki kérelmet a(z) "%1" alkalmazáskészlet "%2" munkavégző folyamatának, hogy biztosítsa teljesítményszámlálóit. Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
5899. Rendszerhiba. A munka folytatása nem biztonságos, indítsa újra a számítógépet.
5900. A keresési szűrő nem ismerhető fel.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions