English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

15901. A WMI-adatszolgáltató nem tudta végrehajtani a kérést.
15902. Az ideiglenes fájlnév nem szerezhető meg.
15903. Nyilvános adatok
15904. A kért érvényesítési információosztály nem érvényes.
15905. A szoftvercsatorna nem lehet kötött vagy csatlakoztatott.
15906. Kivétel történt a BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő engedélyezésekor. A kivétel a(z) %1 könyvtár létrehozásakor történt. Kivétel :%2
15907. Az OleRevokeDragDrop művelet sikertelen, a visszatérési kód „X”, az ablakleíró „Y”.
15908. A(z) "%1" alkalmazáskészletet kiszolgáló folyamat hibát jelzett. A folyamat azonosítója: "%2". Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
15909. Az IGMP nem tudott az 520-as porttal kötést létrehozni a következő IP-című helyi kapcsolat szoftvercsatornáján: %1. Az adat a hibakód.
15910. A terminálkiszolgáló biztonsági rétege hibát észlelt a protokollfolyamban, és megszakította a kapcsolatot az ügyféllel.
15911. Nem lehet egy, már használatban lévő azonosítóval új bejelentkezési munkamenetet indítani.
15912. Az objektum replikálása megtagadva, mert a forráserdőben törölve van.
15913. A biztonsági mentés elkészült.
15914. Az újraindítás nem sikerült.
15915. A megadott idővonal a jelenlegi idővonaltól eltérő szálhoz tartozik.
15916. Az újraelemzési puffer érvénytelen adatokat tartalmaz.
15917. A címtárszolgáltatáshoz megadott attribútumtípus nincs definiálva.
15918. A DHCP-címfoglaló érvénytelen formátumú üzenetet kapott. Az üzenetet a rendszer figyelmen kívül hagyta.
15919. HTTP-beállítási tulajdonságok nyomon követése feladat
15920. A meglévő konfigurációs biztonsági másolatok felsorolása
15921. Nem inicializálható a Winsock. Az MS DTC elindul ugyan, de egyes MS DTC szolgáltatásokat a rendszer letilt.
15922. Kapcsolatfüggő DNS-utótagok keresési listája:
15923. A DHCP szolgáltatás nem szolgál ki egyetlen ügyfelet sem a hálózaton, mert az engedélyezési információ ütközik egy másik olyan DHCP-kiszolgálóval (IP-cím: %1), amely aktív a(z) %2 tartományon.
15924. Nem indítható egy írásvédett tartományvezérlő adathordozóról történő telepítéssel végzett előléptetése, mert a megadott forrásadatbázis nem engedélyezett. Írásvédett tartományvezérlő adathordozóról történő telepítéssel végzett előléptetése csak másik írásvédett tartományvezérlőn lévő adatbázissal végezhető.
15925. A /text paraméter /xml vagy /config
15926. hiba a konzolmód beállításakor: %1!d!.
15927. %2: Ismeretlen PHY. Az alapértelmezett PHY-inicializációs rutin használata.
15928. MarkupExtension nem hozható létre, az argumentumok helytelen hosszúságú vektort adnak meg.
15929. Ellenőrzőpont-kezelő
15930. A tipográfiai tulajdonságok érvénytelenek.
15931. A(z) %1 árnyékmásolat-készletet nem sikerült törölni. Hiba: 0x%2 %3
15932. A távoli kiszolgáló érvénytelen választ küldött egy ügyféloldali titkosítással megnyitni kívánt fájl esetén.
15933. A különböző biztonsági szintek határozzák meg, hogy a kód milyen műveleteket hajthat végre a számítógépen.
15934. Annak megadása, hogy az alsóbb szintű konfigurációk áttelepítésére is sor kerüljön-e
15935. Az Adprep sikeresen frissítette a csoportházirend-objektumok adatait.
15936. Az -m és a -p kapcsoló együtt nem használható.
15937. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy javított ECC-memóriahiba a(z) %3 memóriacímen (memóriamodul: %4) a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
15938. X” bejegyzésekhez szükség van „Y” attribútumra.
15939. A replikáció művelet nem fejezhető be, mert a sémák nem kompatibilisek.
15940. A(z) 0x%1!x! időtúllépés beállítása sikertelen a következőhöz: %2!wS!, állapot: 0x%3!x!
15941. A(z) '%1' erőforrástípus törölve
15942. X, kulcs = Y, a törlési művelet sikertelen volt -> Z.
15943. %1 csomag, távoli állomás: %2, távoli port: %3!d!:
15944. A konfigurációs adatok szerint az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások ezen példányának a(z) %1 helyen kellene telepítve lennie, de ez a hely nem létezik. Ellenőrizze a helykonfiguráció beállításait.
15945. Az irányelvmodul ("%1") "%2" metódusa kivételt okozott a következő címen: %4. A kivétel kódja: %3.
15946. StandardError adatfolyammal rendelkező aszinkron IO hívásához használandó felhasználói eseménykezelő.
15947. A hitelesítés vagy a számlázás rekordját nem sikerült a naplófájl helyére írni. Ellenőrizze, hogy a naplófájl helye elérhető-e, biztosítsa, hogy ne legyen tele, írható legyen, érvényes legyen a könyvtára vagy az SQL-kiszolgáló neve.
15948. ASSERT-hiba történt.
15949. A jelentkező (%1) e-mail neve nem regisztrált az Active Directoryban. Az e-mail név nem fog szerepelni a tanúsítványban.
15950. %1!-15.15s! - A kijelölt objektum megadott jelzőinek beállítása.
15951. Az OLE érvénytelen fejlécű csomagot fogatott.
15952. Az IndentSize tulajdonság értéke nem lehet negatív.
15953. A megadott médiakatalógus-szám érvénytelen.
15954. Érvénytelen típus használata egyedi attribútum konstruktorargumentumában, mezőben vagy tulajdonságban.
15955. Ismételt kísérlet a fiókadatok beolvasására.
15956. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példánya eltávolításának érvényesítése...
15957. A fejléc egyik értékében érvénytelen karakter található.
15958. [NETFTAPI] %1 esemény jelzése, alias: %2
15959. OSS ASN.1 hiba: nem támogatott BER meghatározatlan hosszúságú kódolás.
15960. Érvényes azonosítót kell megadni.
15961. Hiba a parancs feldolgozásakor. A kiszolgáló újraindítása.
15962. TimeSpan túlcsordult, mert túl nagy az időtartam.
15963. A(z) "%1" felhasználó a(z) "%2" ügyfélszámítógépen megfelelt a kapcsolatengedélyezési házirend követelményeinek, ezért engedélyezett a terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóhoz való hozzáférése. A következő hitelesítési módszer volt használatban: "%3".
15964. A Windows lemezdiagnosztikai adatgyűjtés el lett halasztva, mert a Felhasználói élmény fokozása program házirendje nincs konfigurálva és az adatgyűjtés újrapróbálkozása elérte a korlátot.
15965. A feladat ütemezett futtatásához szükséges tulajdonságok közül legalább egy nincs beállítva.
15966. A biztonság szempontjából átlátszó kódösszeállításokban nem lehet CAS-állításokat végrehajtani.
15967. %1 (%2) %3Az adatbázismotor leállt.
15968. Nem sikerült a teljesítményszámlálótól beolvasni a folyamatadatokat.
15969. TITLE Beállítja a CMD.EXE programot futtató ablak címkéjének szövegét.
15970. %1 – feladó: %2 – oldal:
15971. Nem található a tartomány
15972. Jelszóelévülés megszüntetése
15973. A következő érték van megadva a(z) „Y” kulcs számára az appSettings konfigurációs szakaszban: „X”. Ez az érték azonban nem érvényes Z.
15974. Végrehajtott parancs.
15975. A(z) %1 fürterőforrás (erőforrástípus: %2, DLL: %3) összeomlott vagy holtponton van. Az erőforrás-tároló alrendszer (RHS) folyamata megpróbál lezárulni, az erőforrást pedig a rendszer külön figyelőben való futtatásra jelöli meg.
15976. Érvénytelen az elosztott fájlrendszerbeli névtér elérési útja. Az elérési utat a következő formátumban kell megadni: \\tartomány_vagy_kiszolgáló\névtér.
15977. A kezdeményező megadott CHAP-titka érvénytelen. A CHAP-titok maximális mérete 16 bájt. A minimális méret 12 bájt, ha a rendszer nem alkalmazza az IPSec technológiát.
15978. A megadott szerepkör nem volt konfigurálva az alkalmazáshoz
15979. Rendszerbiztonsági tagok felügyelete
15980. A megadott adatkészlet (pl. üzemmódkészlet, frekvenciatartomány-készlet, leírókészlet, topológia stb.) nem tartalmaz több elemet.
15981. A köteten rendszer- vagy lapozófájlok vannak.
15982. Meg kell adnia a hely nevét.
15983. Az index a tömb határain kívülre mutatott.
15984. Annak a gépnek a neve, amelyen az eseményeket olvasni vagy írni kell.
15985. A művelet befejeződött.
15986. Az ezen a számítógépen beállított ütemezett biztonsági mentési feladatot módosították.
15987. A műveletet nem lehet elvégezni, mert ez a zóna le van állítva.
15988. A(z) "%1" erőforrás-engedélyezési házirend (RAP) nem hozható létre. A következő hiba történt: "%2". A probléma megoldásához győződjön meg arról, hogy megfelelően konfigurálta az erőforrás-engedélyezési házirend beállításait, és a megfelelő értékeket és engedélyeket állította be a RAP.xml fájlban, illetve a RAPStore beállításkulcsban.
15989. A "0014106_203752" konfigurációs biztonsági másolat keresése.
15990. A céltömb nem kompatibilis „X” objektumaival.
15991. A megadott elérési utat egy helyettesítés használja.
15992. EFS-tanúsítvány és kulcs biztonsági mentése.
15993. A parancsszám érvényes, de a parancsot most nem lehet végrehajtani.
15994. Automatikusan konfigurált IPv4-cím. . : %1%2
15995. A(z) „Típusnév” típus nem használható típusargumentumként.
15996. Az alkalmazás már futtatja a kézbesítőt.
15997. A kötetmódosítási napló törlés alatt áll.
15998. Egy alkalmazás által meghatározott visszahívás a meghíváskor érvénytelen adatokat adott meg.
15999. A csomópont váratlanul megszűnt a(z) %1 fürtlemez tulajdonosának lenni. A Konfiguráció ellenőrzése varázsló futtatásával ellenőrizze a tároló adatait.
16000. Mappa biztonsági információinak beállítása/beolvasása.

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions