English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

501. A szoftvertelepítés a következő hibába ütközött: %1
502. Az alapmódú szűrő törlésre vár.
503. Üre&s jelszavak engedélyezése minden szolgáltatóhoz
504. Vártalan hiba történt az Active Directory használata közben.
505. (GMT+04:30) Kabul
506. Nem importálható egy globális metódus vagy mező egy másik modulból.
507. Nem lehet az SupportedView-t karakterláncból ASN.1 objektumazonosítóvá konvertálni. A bővítési ügynök leáll.
508. A(z) %1 című hálózati kártyának megfelelő hálózati kapcsolathoz a DHCP karanténkényszerítési ügyfél nem tudott IPv6-karanténkonfigurációt rendelni.
509. Type csak RuntimeType típusú lehet.
510. Érvénytelen azonosító: „X”.
511. A rendszer törölte a(z) %2 távoli adaptert a személyes eszközök közül.
512. Az érték nagyobb a Maximum tulajdonság értékénél.
513. Hiba történt a Boot.SDI fájl %1 rendszerindítási könyvtárban való keresése közben.
514. A szolgáltatásértesítési ügyfél jelentős késésben van a számítógépen futó szolgáltatások jelenlegi állapotához képest.
515. DNS: kiszolgálóhiba.
516. A Feladatütemező szolgáltatás nem elérhető.
517. Nem futtatható kód dinamikus kódösszeállításban futtatási hozzáférés nélkül.
518. Az IGMP nem tudott egy bejövő üzenetet fogadni a következő IP-című helyi kapcsolaton: %1. Az adat a hibakód.
519. A(z) '%1' időpontban indult biztonsági mentés meghiúsult, mert a Windows biztonsági másolat motor nem válaszolt, hibakód: '%2'. Ellenőrizze, hogy a motor szolgáltatása telepítve és engedélyezve van.
520. DHCPV6 - megújítás
521. Nem sikerült létrehozni a kabinetfájlt.
522. Szűrőplatform-kapcsolat
523. Leírás: A címtárban szereplő létező csoport módosítása.
524. Az írásvédett tartományvezérlő előléptetésekor nem sikerült létrehozni a KRBTGT hivatkozást.
525. A hozzáadott vagy kivont érték nem megfelelő DateTime értéket eredményez.
526. %1 (%2!c!:)
527. A DNS-kiszolgáló elavult utasítást ('%1') talált a kiszolgáló %2 fájljában a(z) %3. sorban. Az utasítást a rendszer figyelmen kívül hagyta.
528. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudott titkosítási tanúsítványt létrehozni. %1. %2.
529. Az alkalmazás megkísérel végrehajtható kódot futtatni a következő modulból: %hs. Ez veszélyeztetheti a biztonságot. Rendelkezésre áll azonban egy alternatív modul (%hs). Szeretné, ha az alkalmazás a biztonságos modult (%hs) használná?
530. Nem változtatható meg a kérelem tartalomtípus (Content-Type) fejlécmezőjének alapértelmezett értéke.
531. Minden kártya és kártyaelőzmény sikeresen törölve.
532. Az MS DTC XA tranzakciókezelő az XA erőforrás-kezelő xa_rollback függvényét hívta. Az xa_rollback függvény hívása felhasználói kivétel miatt nem sikerült: Fájl=%1 Sor=%2.
533. A megadott szolgáltatás már létezik.
534. A kért keresési művelet csak alapkeresések esetén támogatott.
535. %1!2d! %2!-20s!
536. Az üzenetet a következő címzetteknek szánták.
537. A következő típus nincs aktiválásra bejegyezve: „Típusnév”.
538. Az elosztott fájlrendszer replikációs szolgáltatása leállt.
539. Szerepkör-szolgáltatók kezelése...
540. A fájlnév nem tartalmazhat elérési utat.
541. Az észlelhető, hogy a csoportházirend szolgáltatás egy korábbi példánya megpróbálta aktiválni a(z) %1 ügyféloldali csoportházirend bővítményt, de ez nem fejeződött be. Ez arra utalhat, hogy a bővítmény a csoportházirend-ügyfél szolgáltatás váratlan leállását okozta.
542. Nincs elég hely a lemezen.
543. A bemeneti gyűjtemény nem tartalmazhat null értékű elemet.
544. Egy verziószámot nem lehetett elemezni.
545. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások sikeresen átvitte a(z) %1 címtárpartíción hátralévő adatokat az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások következő példányára: %2.
546. A DNS-kiszolgáló nem találja, vagy nem tudja megnyitni a(z) %1 zónafájlt a %SystemRoot%\System32\Dns könyvtárban. Ellenőrizze, hogy ebben a könyvtárban van-e a zónafájl, és, hogy érvényes adatokat tartalmaz-e.
547. Tagsággal rendelkező objektumok nem mozgathatók tartományhatárokon keresztül, mivel az áthelyezés után nem teljesítenék a csoportfiók feltételeit. Távolítsa el az objektumot az összes csoporttagságból, majd próbálja újra.
548. A fürtszolgáltatás sikeresen elindult.
549. Az Hour, a Minute és a Second paraméter nem megfelelő DateTime értéket képvisel.
550. A folyamat nem éri el a következő portot, mert már másik folyamat használja: „X”.
551. A Windows tűzfalkivételnek a 3388-as TCP-porton keresztüli hálózati forgalmat engedélyező beállítása (amelynek segítségével a terheléselosztás használatakor a terminálszolgáltatások ügyfélkapcsolatai a megfelelő terminálszolgáltatási átjárókiszolgálóra irányíthatók) nem konfigurálható.
552. Az iSCSI-kezdeményezőhöz intézett kérés meghiúsult. Hibakód: %1
553. A fürtnapló mérete túllépte a maximális megengedett értéket.
554. A megadott URL-címhez társított hely megkeresése
555. A Gép ellenőrzése esemény által javított hibaesemények száma elérte az Eseménynaplóba menthető maximális értéket. Az ilyen jellegű események naplózását a program letiltotta.
556. Időtúllépés történt
557. Hiba: %1, %2, %3.
558. Az osztály még rendelkezik nyitott ablakokkal.
559. A kért szolgáltatáslap támogatott, de nincs jelenlegiként megjelölve.
560. Nem lehet írni a biztonságimásolat tárolóhelyére.
561. Hiba történt az XML-fájl elemzése közben. %1. Sor: %2!d!, pozíció: %3!d! - %4
562. Az egymástól függő nézetek valószínűleg végtelen hurkot eredményeztek.
563. Ez a paraméter érvénytelen paraméter a SHIFT parancs számára.
564. Az objektum vagy tulajdonság nem található.
565. %1 távoli könyvtár.
566. BELSŐ hiba - a kötetnövelési művelet beállítása nem sikerült
567. Ismeretlen szerializációs formátum van megadva.
568. A LoadModule függvény hívásai nem ágyazhatók egymásba.
569. A kézfogás sikertelen volt, lásd a belső kivételt.
570. A Http.sys nem tudta feldolgozni a processzor működés közbeni hozzáadását. Processzorszám: %1, ok: %2, állapot: %3.
571. A Szoftvertelepítés váratlan hibába ütközött a következő MSI-fájlból való olvasáskor: %2. A hiba nem volt olyan súlyos, hogy indokolt lett volna megszakítani a műveletet. A következő hiba fordult elő: %1
572. %1 IIS naplózása folytatódik.
573. Nem sikerült az MS DTC-nek vagy az egyik függő szolgáltatásának a leállítása. Hibaadatok: %1
574. Objektum neve: „X”.
575. A Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) nem értesítette a következő protokollt, hogy engedélyezze a kérelmek feldolgozását: %1. A protokollhoz intézett kérelmek esetleg vissza lesznek utasítva. Ha a hiba a Windows folyamataktivációs szolgáltatás (WAS) indítása közben történt, akkor a szolgáltatás nem fog elindulni. A probléma elhárításához indítsa újra a Windows folyamataktivációs szolgáltatást (WAS). Az adatmező tartalmazza a hiba számát.
576. A kivonatnév nem módosítható, miután egyszer már írt a folyamra.
577. A Windows szolgáltatáskezelő befejezte a(z) %2 (%3) csomag %1 frissítésének módosítását %4(%5) állapotúra
578. Olyan környezeti változók csoportja, amelyek ehhez a folyamathoz és gyermekeihez tartoznak.
579. Kísérlet X értékének túl magasra állítására. A szint új értéke: TraceLevel.Verbose.
580. A parancs [%1] helytelen számú argumentumot kapott.
581. A tranzakció már implicit vagy explicit módon véglegesítve lett, vagy meg lett szakítva
582. Soron kívüli kapcsolódási vagy leválasztási üzenet érkezett.
583. Az adatfolyamot fel kellett volna használni az alaphelyzetbe állítás előtt.
584. Az objektum nem tartalmaz biztonsági leírót.
585. A kérelemobjektumok kereséséhez használható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
586. A(z) %1 beszúrási index helyettesítő karakterlánca nem található.
587. Az MS DTC Tranzakciókezelő indítása nem sikerült. A LogWriteAsynch QueryInterface hívásának hibakódja: %1.
588. A logikai lemezkezelő nem tudta megszerezni egy örökölt alapkötet információit.
589. Fiókkorlátozások
590. Függvénymutatók példányai nem hozhatók létre.
591. Az összeomlási memóriakép inicializációja nem sikerült!
592. Érvénytelen ObjectTypeEnum: X.
593. A megadott fájl nem nyitható meg.
594. %1!-30s! %2!d! (0x%2!x!)
595. Átirányítási metódus
596. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások nem találta az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások példányát a kimenő változások replikálásához.
597. A kért művelet nem érvényes a tranzakcióobjektumon annak jelenlegi állapotában.
598. A lekérdezés nem sikerült, mert a webkiszolgáló más kérelmek feldolgozásával van elfoglalva.
599. Az elemnek típusúnak kell lennie.
600. Nem sikerült lekérni az automatikus frissítés segítségével a külső féltől származó legfelső szintű listát a következőtől: <%1>. Hiba: %2

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions