English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

11301. Az iSCSI-kezdeményező nem ismerte fel a megadott terheléselosztási házirendet.
11302. %1 (%2) %3A naplók sorszámozása nem folytonos. Az utolsó használt naplófájl generációja: %4. A(z) %5 naplófájlt (generációja: %6) a program törölte, hogy a helyreállítás végrehajtható legyen.
11303. A kérelem végrehajtása sikertelen.
11304. A(z) %1 rendszerfájl sérült, és valószínűleg ez okozta azt, hogy a(z) %2 alkalmazás működésképtelenné vált. A Windows nem tudott kísérletet tenni a(z) %1 kijavítására, mert a műveletet egy csoportházirend letiltotta. Adja ki az "sfc /scannow" parancsot egy rendszergazdai parancssorból; ez a parancs megkeresi a hibákat, és ha szükséges, kijavítja a fájlt.
11305. Az ügyfél szolgáltatott ugyan hitelesítő adatokat, de azokat nem lehetett ellenőrizni, mert egyetlen fióktároló sem adott vissza mérvadó eredményt.
11306. DHCP-rendszergazdák
11307. %2 : Ez a tesztüzenet SUCCESS.
11308. A titkosított üzenet nem tartalmaz egy várt hitelesítési attribútumot.
11309. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem tudta engedélyezni a sávszélesség globális szabályozását, mert nincs telepítve a QoS csomagütemező.
11310. A névtelen bejelentkezés nem sikerült.
11311. A tulajdonságértéknek végesnek és nullánál nagyobbnak kell lennie.
11312. A törölni kívánt hely neve vagy URL-címe
11313. A(z) %1 Hálózati név erőforrás nem függ egyetlen IP-cím erőforrástól sem.
11314. Smart átjáró: %1
11315. A kiszolgálófolyamat nem indítható el, mert a beállított identitás érvénytelen. Ellenőrizze a felhasználónevet és a jelszót.
11316. A(z) %1 tanúsítványigénylése nem talált hitelesítésszolgáltatót a vállalaton belül. Az igénylés nem történt meg.
11317. Az átadott helyi változó nem tartozik ehhez az ILGenerator taghoz.
11318. A példánymetódusok delegáltja esetében a „this” nem lehet NULL értékű.
11319. OSR - Sorrendi olvasásra optimalizált %1!18.18s!
11320. Az attribútumot (%1) nem lehet olvasni a következőn: %2.
11321. A hitelesítés sikertelen, mert a hálózathoz szükséges felhasználói tanúsítványt lejárt
11322. A megadott visszaállítandó kötet nem szerepel a biztonsági másolatban.
11323. Az ETRN-hez megadott tartomány már létezik helyettesítő tartományként.
11324. Olyan protokoll lett megadva a szoftvercsatorna függvényhívásában, amely nem támogatja a kért típusú szoftvercsatorna szemantikáját.
11325. Az folyamatosan titkosított üzenet nem készült el az adatok visszaadására.
11326. A hívást a hívott fél visszautasította.
11327. A fürtcsomópont nem érhető el.
11328. A regisztrált szolgáltatótípus érvénytelen.
11329. Az alkalmazásobjektum esetében beállítható dinamikus tulajdonságok megjelenítése
11330. A(z) %1 tanúsítványigénylését %3 megtagadta egy függőben lévő %2 tanúsítványkérés beolvasása során.
11331. A következő IP-címét nem sikerült beolvasni: %1.
11332. A környezeti változó neve nem tartalmazhat egyenlőségjelet.
11333. Egy CRM ellenőrzőpont meghibásodott. Valószínű, hogy ez az alkalmazás nem a fürtön való alkalmazáshoz van konfigurálva. A hiba kijavítására vonatkozóan további információ a COM+ Compensating Resource Manager (CRM) dokumentációjában található.%1
11334. A webes közzétételi szolgáltatás (webszolgáltatás) nem konfigurálta a következő hely naplózási tulajdonságait: %1. Lehet, hogy a hely naplófájlját tartalmazó könyvtár elérési útja érvénytelen számítógép- vagy megosztásnevet tartalmaz.
11335. Az általános hook-eljárás már telepítve van.
11336. A faxszolgáltatás nem tudta inicializálni a faxszolgáltatót (FSP) egy előző faxszolgáltatóval fennálló eszközazonosító-ütközés miatt. Új faxszolgáltató: %1. Előző faxszolgáltató: %2. Lépjen kapcsolatba a faxszolgáltató eladójával.
11337. Nem lehet relatív URI-t létrehozni, mert az „uriString” paraméter abszolút URI-t jelképez.
11338. Nem lehetett befejezni a műveletet, mert I/O-hiba történt. További információt a rendszer eseménynaplójában találhat.
11339. Nem indítható el a fürtszolgáltatás, mert nem tudta regisztrálni az illesztő(ke)t a távoli eljáráshívási szolgáltatásban. A hiba kódja %1.
11340. Nem sikerült az MSDTC előkészítése lemezkép létrehozásához. Rendszer-előkészítési fázis: "%1" sikertelen, a következő hibával: %2
11341. A(z) %1 hozzáférését a rendszergazda a(z) %2 házirendszabály használatával korlátozta.
11342. Nem található a cél-konfigurációsfájl. Ellenőrizze, hogy a fájl létezik-e, és jó helyen van-e.
11343. Ennek az alkalmazásnak a CRM naplófájlja olyan lemezen található, amelyen kevés a hely. Ez hibákat okozhat az alkalmazás futtatásában. Növelje a lemezen rendelkezésre álló területet. A CRM naplófájl neve alul látható.%1
11344. A szál nincs megszakítva.
11345. A Központi Windows-telepítési szolgáltatások nem találják a kiszolgáló számítógép-objektumát.
11346. Túl sok helyi felhasználóazonosító (LUID) egyidejű igénylése.
11347. Tartományi gyorsítótár megtekintése/ürítése.
11348. A kurzor mérete érvénytelen. 1 és 100 közötti százalékértéknek kell lennie.
11349. A címtárban nem találhatóak helyek, a dcdiag nem tudott továbblépni.
11350. A megadott hálózatnév már nem érhető el.
11351. Az IGMP nem tudta megadni az IP-fejléc szerepeltetésének beállítását a következő IP-című kapcsolaton: %1. Az adat a hibakód.
11352. Natív modul eltávolítása
11353. A tranzakció propagálására tett kísérlet meghiúsult.
11354. Hiányzik a "DllGetTransactionManagerCore" függvény az OLE-tranzakciókhoz használt proxy-DLL állományból. Hibaadatok: %1
11355. A szűrőpéldányok listázása hiba miatt meghiúsult: %1!x!
11356. DHCPV6 - %%I64d címbérlet lejárt, %%I64d címbérlet törölve
11357. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes ECC-memóriahiba a(z) %3 memóriacímen (memóriamodul: %4) a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
11358. Nem lehet megfelelően kommunikálni a GRSerial intelligenskártya-olvasóval.
11359. A faxszolgáltatás problémákba ütközött a faxszolgáltatói modul ('%1') inicializálása közben. Lépjen kapcsolatba a faxszolgáltatás értékesítőjével. Ok: %2. Hibakód: %3. Hely: %4. Ez a hibakód jelzi a hiba okát.
11360. Az eszköz példányneve érvénytelen.
11361. &Szerepkörkezelés engedélyezve
11362. %1!-20s! %2!-30s! %3!I64i! (0x%3!I64x!)
11363. A FileStream nem nyitja meg a Win32-eszközöket, például a lemezpartíciókat és a szalagos meghajtókat. Az elérési útban ne használja a „\\.\” karaktereket.
11364. Internal event: Function %1 entered.
11365. Az EXECUTE engedély hiánya miatt nem lehet végrehajtani a fájlon az #EXEC műveletet

11366. Void példánya nem hozható létre.
11367. Kísérlet történt egy elem elérésére a tömbbel nem kompatibilis típusként.
11368. Az egyik átadott argumentum érvénytelen.
11369. A hitelesítési szint ismeretlen.
11370. Nem lehet szimbolikus csatolást létrehozni a(z) %2 számára.
11371. %1 (%2) %3Az adatbázismotor nem találja a(z) %4 belépési pontot a következő fájlban: %5.
11372. A(z) "%2" %1 objektum módosítva
11373. Az érvényes magas helyettesítő karakter 0xd800 és 0xdbff közé esik, beleértve a határértékeket.
11374. Az ügyfél nem szolgáltatott hitelesítő adatokat.
11375. Az újrainicializáláshoz ideiglenes állapot lett létrehozva. Ez nem igazi hiba.
11376. Csak egy rendszergazda módosíthatja a felügyeleti csoportok tagságlistáját.
11377. Tartománykeresési lista
11378. A(z) '%1' erőforrás online állapotba helyezése...
11379. A jelszóban kijelölt számok nem megfelelőek.
11380. A kért biztonsági protokoll nem támogatott.
11381. Sikertelen bejelentkezési kérés. A bejelentkezési válaszcsomag a kiíratási adatok között szerepel.
11382. Nem sikerült létrehozni a rendszeresemények ablakának szálát.
11383. A(z) "%1" író kizárása, mert minden összetevője ki van zárva.
11384. A(z) "%1" példánynál az IIS beállítástárolójában szereplő érvénytelen adatok voltak hozzárendelve a kiszolgáló megbízható tanúsítványainak listájához, így azt nem sikerült lekérni. A következő hiba történt: "%2".
11385. Az XML alapú frissítési adat érvénytelen.
11386. Az alkalmazás javítása, ha sérült
11387. A beállításjegyzék-bővítmény megkezdte az átalakítást.
11388. A kategorizáló nem tud elindulni.
11389. Hiányzik a szótár Values struktúrája.
11390. Módosult a BitLocker-csoportházirend. A helyreállítási jelszót nem lehet menteni. További információiért forduljon a tartománygazdához.
11391. A FailedRequestTracing modul nem tudta létrehozni a következő XSL fájlt: "%3". A naplófájlok ismert leképezése nem lesz elérhető. A hiba legalább %1 alkalommal fordult elő az elmúlt %2 percben. Az adat a hibakód.
11392. A tömb nem egydimenziós.
11393. Több megfelelő felső szintű ablak található
11394. A szövegformázási motor nem tudja formázni a töréspontokat a következő hiba miatt: „X”.
11395. A megadott virtuális könyvtárra vonatkozó tulajdonságok beállítása. Ehhez meg kell adni a teljes virtuáliskönyvtár-azonosítót, amelynek létező virtuális könyvtárhoz kell tartoznia.
11396. A(z) %1 elosztott fájlrendszerbeli metaadatai integritásának érvényesítése ....
11397. A cél által adott kérdés mérete meghaladja az iSCSI-specifikációban meghatározott maximumot.
11398. A program sikeresen importálta a tanúsítvány CertObj elemét a tanúsítványtárolóba.
11399. A bejövő billentyűzeti adatokat tároló gyűrűs puffer túlcsordult (a pufferméret a beállításjegyzéken keresztül állítható be).
11400. Az ügyfél állomásneve, RFC 1035 karakterkészlettel

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions