English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

1. Életben tartási időkorlát másodpercben
2. ------ Támogatott PRIORITY CLASS parancsok ------
3. A SignalAndWait nem támogatott az STA-szálaknál.
4. Az eszköz tulajdonságkódja érvénytelen.
5. Rendszerhiba történt a logikai lemezkezelő beállításkulcsának olvasása vagy beállítása közben.
6. Ez a művelet nem hajtható végre, amíg óra van rendelve a médialejátszóhoz.
7. A következő konfigurációs fájl nem tartalmaz gyökér kódcímkét: "%1".
8. Konfigurációs elérési út vagy URL-cím, ahol a konfiguráció nem lehet zárolt. Ha nincs megadva, az alapértelmezés szerint használt érték a kiszolgálói konfigurációs szint.
9. Az IPRIPv2 nem tudott egy útvonalat felvenni az útválasztásitáblázat-kezelőbe. Az útvonal adatai: célhálózat: %1, következő ugrás: %3. Az adat a hibakód.
10. A megadott műveletet nem lehetett végrehajtani, mert túl hosszú lett volna a naplóba kerülő rekord. Ez két esetben fordulhat elő: vagy túl sok részvétel van a tranzakción, vagy túl hosszúak a részvételek nevében naplózott helyreállítási adatok.
11. A hálózati illesztőfelület újra csatlakozott.
12. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások frissítésének egy része sikertelen volt: nem sikerült az új sablonok telepítése. %1
13. A megadott felhasználói fiók nem létezik.
14. Érvénytelen a verzió beállítása.
15. A „Felhasználónév” meg van adva, de a jelszó nem. Ha a felhasználónév nem a „machine”, „ASPNET” vagy „SYSTEM” értékek egyike, akkor meg kell adnia a jelszót. A felhasználónév módosításai figyelmen kívül lesznek hagyva.
16. %1 (%2) %3A(z) '%5' tábla '%4' oszlopát a program nem címkézett oszloppá alakította.
17. A megadott program a Windows egy régebbi verziójához készült.
18. A tanúsítvány nem kapcsolódik tanúsítványláncon keresztül az IPsec házirend egy megbízható főtanúsítványához.
19. Nem létezik ilyen bejegyzés.
20. A típus csak TransparentProxy lehet.
21. Az attribútumneveknek egyedieknek kell lenniük.
22. Hiba történt a kötetleírás keresése közben. A kötet helyreállításához nyisson meg egy parancssort, és adja ki a "manage-bde" parancsot.
23. Egy vagy több író nem található, illetve egy vagy több felvett összetevő nem választható ki.
24. Egy csatornagyűjtő megpróbált adatokat kivenni a veremből anélkül, hogy előtte adatot helyezett volna el a veremben.
25. Az adatfolyam nem írható.
26. Ennél az adatfolyamnál nem támogatott a keresés.
27. A törölni kívánt alkalmazás elérési útja vagy URL-címe
28. Kihagyva, ugrás a következő lépésre
29. A metaadatfájl nem Diskshadow .cab fájl.
30. A fürtcsomópont működése nincs felfüggesztve.
31. MTS 2.0 áttelepítés
32. Az ügyfél sem hitelesítő adatokat, sem bejövő jogkivonatot nem mutatott be tanúsító adatként.
33. A lista nem támogatja a bejárási pontokat.
34. A kért művelet csak akkor érvényes, ha az adathordozó "elő van készítve".
35. A(z) „X” URI-sémanévhez már tartozik egy regisztrált egyéni elemző.
36. A HTTP.SYS szolgáltatás inkonzisztens adatokat küldött a webes közzétételi szolgáltatásnak (a webszolgáltatásnak) a hely teljesítményszámlálóiról, ezért a webszolgáltatás figyelmen kívül hagyja az adatokat.
37. Az adatküldési vagy -fogadási kérés nem engedélyezett, mert a szoftvercsatorna egy előző leállítási hívással már le lett állítva.
38. A titkosítási művelet egy helyi biztonsági beállítás miatt nem sikerült.
39. A kapcsolati blokk lefoglalása sikertelen
40. A kérelem URI-azonosítójához lekérdezés tartozik, és a gyorsítótárazott válasz HTTP 1.0 kiszolgálóról származik.
41. Hiba a WebResponse elem bezárása során.
42. A cél eltávolítva.
43. Sikertelen volt az aszinkron környezet létrehozása.
44. A tanúsítványszolgáltatások ügyfele nem tudta regisztrálni a csoportházirend-értesítéseket. Hibakód: %1.
45. Az ügyféloldali bővítmény nem tudta végrehajtani a következő műveletet: %1 (%2 házirend-beállítások, %3) mert a következő hibakódot adta vissza: '%4'%%100790275
46. A(z) „X” kódösszeállításba beágyazott típustár betöltése és regisztrálása sikeresen befejeződött.
47. A bejövő faxok nem irányíthatók át és nem archiválhatók, mert a faxszolgáltatás nem fér hozzá a bejövő üzenetek archiválási helyeként megadott %1 mappához. A beérkezett üzenetek archiválási mappájának helyét a Faxszolgáltatás-kezelő segítségével módosíthatja. További tudnivalókért tekintse át a Faxszolgáltatás-kezelő súgójának hibaelhárítással foglalkozó részét. Win32 hibakód: %2 Ez a hibakód a hiba okát jelzi.
48. Érvénytelen a hozzáférés-szabályozási lista (ACL) szerkezete.
49. A folyamat elindításának ideje.
50. Törölt konfigurációs fájl.
51. Az objektum és a szülő típusának meg kell egyezni: vagy mindkettőnek eredetinek, vagy mindkettőnek replikának kell lenni.
52. A fürtszolgáltatás megkísérli visszavenni a(z) %1 fürtözött szolgáltatást vagy alkalmazást a(z) %2 csomópontról a(z) %3 csomópontra.
53. A titkosítási szolgáltató nem támogatja a HMAC használatát.
54. Az MgmTakeInterfaceOwnership() művelet sikertelen. Az adat a hibakód.
55. A Pressure elem értékének 0 és 1 között kell lennie.
56. Az írási puffer mérete bájtban. Ez mutatja az íráshoz sorba állítható bájtok maximális számát.
57. Az MS DTC nem indítható az MS DTC proxy-DLL fájlon keresztül. Hibaadatok: %1
58. (GMT+01:00) Amszterdam, Berlin, Bern, Róma, Stockholm, Bécs
59. Bejegyzések betöltése
60. Az állapotjegyző jóváhagyta a kérést (korrelációs azonosító: %1, IP-cím: %2, résztvevő: %3). A hálózati házirend-kiszolgáló azt jelezte, hogy az ügyfél teljes hálózati hozzáférést kaphat.
61. Ismeretlen érték (%2) érkezett a naplózásfeldolgozó eljárásszál (%1) leállására való várakozás közben. A szál állapota ismeretlen.
62. Nincs megadva elég argumentum.
63. Számítógépnapló fogadása
64. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy végzetes PCI-busz paritáshiba (tranzakció típusa: %3, cím: %4, PCI-busz: %5) a(z) %1 CPU-nak jelentve. %2 további hiba van még a rekordban.
65. A fájlnév túl hosszú.
66. Egyéni elemet talált a program, de hiányzik belőle a szükséges "ID" attribútum. A program az elemet figyelmen kívül hagyja. Helytelen XML:%1%2%3%4%5
67. %2: Az illesztőprogram inicializálása sikerült.
68. Az internetes szolgáltatások újraindítása letiltva.
69. A helyi tartalomjegyzék (gyűjtemény) nem érvényes
70. Ezt a helyet nem kellett volna tesztelni, a program most kilép.
71. Ugyanezzel az azonosítóval egy másik erőforrás-kezelő már regisztrálva van a megadott tranzakciókoordinátornál.
72. Saját kvóta lekérdezése
73. CHCP Megjeleníti/beállítja az aktív kódlapot.
74. A jelentett Gép ellenőrzése esemény egy súlyos memóriahierarchia-hiba. Tranzakciótípus: %1 Memóriahierarchia-szint: %2 Kérelem típusa: %3 Cím: %4
75. UseAttribute nem engedélyezett a következőben: SoapTypeAttribute.
76. A Windows tűzfal beállításai visszaállítódtak az alapértelmezett értékekre.
77. Az egyik kereszthivatkozás ugyanezen a néven helyileg használatban van.
78. Az ütemezett biztonsági mentési konfiguráció ütközik a csoportházirend beállításaival, hiba: '%1'. Az ütemezett biztonsági mentés az ütközés miatt meghiúsult.
79. Metaadatok ellenőrzése: A(z) kötet %2 metaadatai nem olvashatók, a rendszer megjelölte őket újraépítésre. Ha tartósak a hibák, fejtse vissza a kötetet.
80. Névtér importálása másik névtérből vagy fájlból.
81. BELSŐ hiba - a rekordhoz nem tartalmazhat több hozzárendelés
82. Fókusz mozgatása lefelé
83. A "lockAttributes"/"lockAllAttributesExcept" attribútumok közül csak az egyiket kell megadni
84. Az Active Directory tanúsítványszolgáltatások nem tudta feldolgozni a kérelmet (%1) a következő okból: %2. Kérelmező: %3. További információ: %4
85. [%1 kihagyása]
86. Ez a típus nem szerepelhet egyéni attribútumként.
87. %1 összetett fájl újabb verziójú tárolással lett létrehozva.
88. Belépés a tartományba (%2) SSPI használatával %1 néven
89. A hitelesítés nem sikerült a fiók bejelentkezési időtartományainak korlátozása miatt. Ellenőrizze, hogy helyesek-e a felhasználói fiók engedélyezett bejelentkezési időintervallumai.
90. ARP: rossz IP-cím: %2
91. A biztonságszerkesztő bővítmény megkezdte az átalakítást.
92. A fájl olyan részére történt hivatkozás, amely a megfelelő tartományon kívül esik.
93. Az EndInit metódus nem hívható meg a BeginInit metódus korábbi meghívása nélkül.
94. Nem lehet megállapítani, hogy történt-e billentyűlenyomás, ha az alkalmazásnak nincs konzolja, vagy a konzolbemenet fájlból származik. Próbálkozzon a Console.In.Peek használatával.
95. [NETFTAPI] %2 címre %1 érkezett
96. A távoli SMTP kiszolgáló hibával válaszolt a STARTTLS parancs kiadására.
97. A távoli kiszolgáló állítása ellenére nem támogatja az ügyféloldali titkosítást.
98. A kezdeményező feladatkezelő parancsot küldött a cél alapállapotba állítására. A célnév a kiíratási adatok között szerepel.
99. A módosítások nem hajthatók végre.
100. Lapozókiszolgáló

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions