English version of all error messages you can encounter while programming
  |   ABOUT


Browse all error messages in Hungarian to get their english version

10401. A keresett modul modulneve
10402. A WMI-adatszolgáltatás nem érhető el.
10403. A kért művelet már folyamatban van a tranzakcióhoz.
10404. LDAP-hiba: 0x%1!x! (%1!d!) - %2.
10405. A program nem tudja olvasni az alapértelmezett tranzakciókezelő nevét a beállításjegyzékből. Hibaadatok: %1
10406. A HCAP-kiszolgáló sikeresen elindult.
10407. Tartományi főkiszolgáló váltása
10408. A NetCodeGroup megadott engedélyének módosítása nem érvényesül.
10409. A BITS-feltöltések %3 virtuális könyvtár számára történő letiltása %2 hiba miatt sikertelen. A hiba a(z) %1 metabázis-tulajdonság olvasásakor történt.
10410. Hiba történt fax fogadása közben. Nézze meg az eseménnyel kapcsolatos részletes adatokat a műveletnaplóban.
10411. A megadott kitöltési mód nem használható ehhez az algoritmushoz.
10412. A(z) %1 címtárpartíción hátralévő frissítések replikálása az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások következő példányára: %2...
10413. A törlendő modul modulneve (megegyezik az azonosítóval)
10414. Konfigurációs elérési út vagy URL-cím, ahol a konfigurációnak zároltnak kell lennie. Ha nincs megadva, az alapértelmezés szerint használt érték a kiszolgálói konfigurációs szint.
10415. Az IStorage tartalma nincs megfelelő formátumban
10416. A rendszer sérülést észlelt a licenc házirend-gyorsítótárában.
10417. A DHCP-kiszolgálói szolgáltatás fel van függesztve.
10418. A JScript fordítóprogram kapcsolói
10419. Hiba a beállításkulcs változásáról szóló értesítő esemény létrehozása közben. A CreateEvent visszatérési kódja: %1. Az inicializálás folytatódik, de a beállításjegyzék változásai nem lesznek frissítve, amíg az SNMP szolgáltatást le nem áll és újra nem indul.
10420. Címtárszolgáltatás elérése
10421. Érvénytelenek a tömbhatárok.
10422. Az internetes kulcscsere olyan házirendet kapott, amely tiltja az egyeztetést.
10423. A darabolásos kódolási módot a SendChunked tulajdonsággal kell beállítani.
10424. A frissítés nem nyitható meg. Keresse meg az alkalmazás szállítóját, és kérje meg, hogy ellenőrizze, hogy a csomag egy érvényes Windows Installer frissítés-e.
10425. Microsoft Windows Vista
10426. Nem sikerült elvégezni a helyreállítás előtti műveleteket a beállításjegyzéken.
10427. Sikerült az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatások árnyékmásolatának visszaállítása.
10428. A megadott program nem Windows vagy MS-DOS program.
10429. Az ellenőrzés %1!d! inkonzisztenciát észlelt a(z) %2!wS! névtérben
10430. Sérült EA-készlet a következo fájl számára: 0x%1. Az EA-név hossza: 0x%2.
10431. A művelet nem végezhető el, mert az eszközinformációs elem zárolva van.
10432. Az USB-eszközön nem található a kötet helyreállítási jelszava. Válasszon egy másik USB-eszközt.
10433. Gyűjtőszolgáltatóknak tartalmaznia kell egy „formatter” vagy „provider” nevű elemet.
10434. Az érték túl nagy vagy túl kicsi volt a következő típushoz: UInt16.
10435. Nem volt elég memória a változókötési várólistabejegyzés-struktúra pufferének lefoglalásához. A trap nem lesz elküldve.
10436. Null oszlop nem adható hozzá egy DataGrid oszlopgyűjteményéhez.
10437. Az alapértelmezett URL-cím meghatározása, ahova hiba esetén a böngésző át lesz irányítva
10438. Az OrderedDictionary osztály írásvédett, nem módosítható.
10439. A NetDfsSetInfo prioritás sikertelen a következőhöz: %3!wS! (%4!wS!, %5!wS!), állapot: %6!x!
10440. A következő fájlnév már szerepel a gyűjteményben: „X”.
10441. Szabálytalan műveletre tett kísérlet egy olyan beállításkulcson, amely törlésre van kijelölve.
10442. A kategorizáló hibát talált. A program újraindítja a műveletet.
10443. Kivétel történt egy WebClient-kérelem végrehajtása során.
10444. Az eltávolítani kívánt vonás nem létezik a jelenlegi gyűjteményben.
10445. Érvénytelen paraméter: hitelesítő adatok ismételt definiálása
10446. A sávszélesség becslése sikertelen: Nem sikerült lekérdezni az intranetes képességet.
10447. A megadott módon az ablakot nem lehet megjeleníteni vagy elrejteni.
10448. A kiszolgáló nem támogatja a biztonságos kapcsolatokat.
10449. Az Adprep megállapította, hogy az Active Directory tartományszolgáltatások %1 objektuma nem található.
10450. A távoli megosztott mappa nem létezik.
10451. A sémainformáció nem vehető be a replikációs kérésbe.
10452. Biztos, hogy eltávolítja ezeket a funkciókat?
10453. Névkiszolgálók [IEN 116] tömbje preferencia szerint rendezve
10454. A helyreállítási jelszót nem lehet nem cserélhető meghajtó gyökérkönyvtárába menteni. Mentse máshová a helyreállítási jelszót.
10455. Legalább egy objektumban meg kell valósítani az IComparable illesztőfelületet.
10456. A fürtcsomópont márt tagja a fürthálózatnak.
10457. Olyan alkalmazást próbált a fő partíciótól eltérő partícióra telepíteni, amely egy vagy több importált komponenst tartalmaz. Ilyen komponenseket a program csak a fő partíción engedélyez.%1
10458. Az elérési úton található elemek számának meg kell egyeznie a címkenevek számával.
10459. A kezdeti csatlakozás a(z) %2 Bluetooth HID-eszközhöz nem sikerült. Az eszközt a rendszer eltávolította a személyes vagy a párba állított eszközök közül. Az eszközt újra kell telepítenie.
10460. A munkamenet-állapot eltávolításának megkezdése.
10461. A megadott biztonságimásolat-tárolóhely érvénytelen.
10462. A jelenlegi tranzakció érvényesítve lett.
10463. Az SMTP egyetlen DNS-kiszolgálóhoz sem tudott csatlakozni.
10464. Helyreállíthatatlan hiba történt az adatbázis-keresés közben.
10465. A név túl hosszú.
10466. Internal event: A MAPI client requested the creation of an Address Book table that was too large to be supported. As a result, the operation was rejected.
10467. Új metaadatok beállítása.
10468. Az internetes szolgáltatások sikeresen újraindultak.
10469. Meg kell adnia egy rendszerleíró kulcsot, ha engedélyeket kíván adni a kódösszeállításnak.
10470. Az adatbázis írási vagy olvasási művelete nem hajtható végre
10471. A kért művelet nem hajtható végre az alapul szolgáló objektumon.
10472. Nem adhatók meg alapértelmezett hitelesítő adatok a következő hitelesítési sémához: X.
10473. BELSŐ hiba - a konfigurációs program pillanatnyilag tiltott
10474. Az ügyfél nem jogosult levelet küldeni erre a kiszolgálóra.
10475. Ez az esemény akkor jelentkezik, ha hibával leáll egy forgatókönyv
10476. VERIFY bekapcsolva
10477. A faxszolgáltatás nem tudta olvasni az archívumkonfigurációt, valószínűleg a beállításjegyzék sérülése vagy a rendszererőforrások hiánya miatt. Telepítse újra a fax összetevőt. Win32-hibakód: %1. Ez a hibakód jelzi a hiba okát.
10478. BELSŐ hiba - a lemez privát területe megtelt
10479. A következő típusnak egynél több COM-típusú regisztrációs függvénye van: „Típusnév”.
10480. A BitmapCacheBrush objektum nem támogatja a RelativeTransform elemet.
10481. Nincsenek olyan gyermekfolyamatok, melyekre várakozni kell.
10482. Legfelső szintű hitelesítésszolgáltató tanúsítványát nem lehet a helyi tárolóhoz adni.
10483. A naplóadatok megsérültek.
10484. A megadott konfigurációs elérési út minden beállításának felsorolása
10485. A(z) '%5' (verziószám: %2.%3, %6) fájlrendszerszűrő nem tudta elkezdeni a szűrést. A művelet végső állapota a következő volt: %1.
10486. %1 fájl (vagy könyvtár) %2 könyvtárban visszafejtve.
10487. A szövegformázási motor egy hiba miatt nem tudta használatba venni a szövegminősítési modult: X.
10488. Az Active Directory Lightweight Directory-szolgáltatásokhoz (%1) tartozó egyszerű szolgáltatásnevek törlése sikerült.
10489. A jegyzékfájlból hiányzik az összeállítási elemhez szükséges alapértelmezett névtér megadása.
10490. Az enumerációs érték kívül van a tartományon.
10491. A megadott kulcshoz nem található érték az indexben.
10492. A COM+ eseményrendszer sérült IEventSubscription objektumot észlelt. A COM+ eseményrendszer eltávolította a(z) %1 azonosítójú objektumot. Az előfizető a továbbiakban nem kap értesítést az eseményről.
10493. Ügyfél feladatátvételének megjelenítése vagy módosítása.
10494. Az állomás által megadott tartománykezelőből nem hozható létre példány.
10495. Szintaktikai hiba: Használja a /test: írásmódot.
10496. Az IPRIPv2 elvetette a következő IP-című szomszédtól érkezett válaszcsomagot: %1. A csomag nem a szabványos (520-as) IP RIP-portról érkezett.
10497. Gyűjteményelem eltávolítása a "system.webServer/defaultDocument" konfigurációs szakasz gyűjtemény 2. helyéről.
10498. A megadott URL-címhez társított virtuális könyvtár megkeresése
10499. A szövegformázási motor nem adható meg újra az optimális bekezdésformázás során.
10500. Az intelligens kártya a hitelesítőadat-kezelővel való használata közben a Kerberos alrendszer olyan hibába ütközött, amelyet egy intelligens kártya hiányzó vagy hibás PIN-kódja okozhat. Ennek orvoslásához indítsa el a Tárolt felhasználónevek és jelszavak alkalmazást a Vezérlőpultról, és írja be újra a PIN-kódot a hitelesítő adatokhoz (%1%%).

Switch to another page

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

Copyright © dotmedias 2012 Launched in 2012, to help programmers finding solutions